Fabrikamızda ve İdari YönetimimizdeYüklə 445 b.
tarix25.01.2019
ölçüsü445 b.
#101974


Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde

 • Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde

 • Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları


ILO verilerine göre;

 • ILO verilerine göre;

 • Son bir yılda

  • İş kazası sayısı : ~ 250 milyon
  • Ölüm : ~ 1.2 milyon
  • Meslek hastalığı : ~ 160 milyon
 • Yıllık milli gelirde ortalama %4’lük kayıp...

 • Sigorta kapsamlarında ciddi daralmalar, fiyat artışıHer yıl 180 milyon AB işçisinin 10 milyonu iş kazasından veya meslek hastalığından etkilenmekte ve yılda 8000 işçi ölmektedir.

  • Her yıl 180 milyon AB işçisinin 10 milyonu iş kazasından veya meslek hastalığından etkilenmekte ve yılda 8000 işçi ölmektedir.
  • Toplam maliyet yaklaşık 20-30 milyar EURO / yıl
  • Şirket toplam karında tahmini olarak % 5-10 arası kayıp


Her iş gününde 53; her 9 dakikada 1 iş kazası meydana geliyor...

 • Her iş gününde 53; her 9 dakikada 1 iş kazası meydana geliyor...

 • Her iş gününde 1-2 kişi sürekli iş göremez duruma düşüyor...

 • Her iş gününde 1-2 kişi hayatını kaybediyor...Türkiye’de ölümlü her 5 iş kazasından 2’si inşaat sektöründe

 • Türkiye’de ölümlü her 5 iş kazasından 2’si inşaat sektöründe

 • Türkiye’de her 6 iş kazasından birisi inşaat sektöründeBana bir şey olmaz!

 • Bana bir şey olmaz!

 • Şimdiye kadar hep böyle yaptık...

 • Böyle olacağı aklıma gelmemişti...

 • Güvenli görünüyordu!Tehlike (Hazard) :

  • Tehlike (Hazard) :
  • İnsan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar
  • görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi ya da
  • bunların kombinasyonuna neden olabilecek
  • potansiyel bir durum ya da kaynak
  • Risk:
  • Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve
  • sonuçlarının kombinasyonu


Yangın

  • Yangın
  • Patlama
  • Mekanik tehlikeler
   • Düşme
   • Hareketli aksam
   • Bedensel tehlikeler
   • Basınç – kırılma
   • Nakliye – trafik
   • Vibrasyon


Mekanik

  • Mekanik
  • Fiziksel
  • Kimyasal
  • Elektrik
  • Radyasyon


Koruyucusuz hareketli aksam

  • Koruyucusuz hareketli aksam
  • Forktif kullanamama
  • Dağınık işyeri ortamı
  • Otomatik durdurma – harekete geçirme tertibatları
  • olmayışı
  • Emniyet mandallarının olmayışı
  • Aşırı yükleme
  • Kişisel aşırı yük kaldırma...


Aşırı gürültü

  • Aşırı gürültü
  • Titreşim
  • Aşırı veya yetersiz sıcaklık, nem ve hava hareketleri
  • Aşırı veya yetersiz aydınlatma


İnert, asetik ve alkali gazlar

  • İnert, asetik ve alkali gazlar
  • Tozlar; alerjik, kanserojen, toksik...
  • Dumanlar
  • Buharlar


Yıpranmış, hatalı onarılmış tesisat

  • Yıpranmış, hatalı onarılmış tesisat
  • Topraklanmamış tezgah, el aletleri ve panolar
  • İyi yalıtılmamış reaktör kazanları
  • Koruma rölesiz mixlerin yüksek devirli motorları
  • Yaralı, korumasız kablolar...


X ışınları

  • X ışınları
  • Radyoaktif maddeler
  • Kızıl ötesi ışınlar
  • Mor ötesi ışınlar


Yaptığı işi bilmeme

  • Yaptığı işi bilmeme
  • İSG kurallarını bilmeme
  • Yorgunluk
  • Uykusuzluk


Yaptığı işi ciddiye almama

  • Yaptığı işi ciddiye almama
  • Kişisel koruyucu malzeme kullanmama
  • İşe uygun koruyucu kullanmama
  • Tehlikeli alet kullanma
  • Topraksız el aleti kullanma
  • Ergonomik olmayan çalışma yöntemleri
Kesik

  • Kesik
  • Şok
  • Ezilme, incinme, kırık, çıkık, çatlak, burkulma
  • Solunum güçlüğü, enfeksiyon
  • Yanık
  • Tetanoz
  • Alerjik reaksiyon
  • Zehirlenme...


Yıkılma

  • Yıkılma
  • Gaz Patlaması
  • Yanma
  • Kırılma
  • Aktif Madde Sızıntısı
  • Bozulma


Kaza (Accident) :

  • Kaza (Accident) :
  • Ölüm, yaralanma, hastalık, hasar veya diğer
  • kayıplara yol açan istenmeyen durum
  • Olay (İncident) :
  • Kazaya yol açan ya da açma potansiyeli olan durum
  • Ramak kala olaylar : near miss


506 sayılı SSK Kanununa göre;

   • 506 sayılı SSK Kanununa göre;
  • Sigortalıyı hemen veya sonradan
  • bedence ve ruhça arızaya uğratan olay...
  • Ne zaman ?
  • Hangi koşullarda ?


Sigortalının işyerinde bulunduğu zamanlarda

   • Sigortalının işyerinde bulunduğu zamanlarda
   • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
   • Sigortalının, işveren tarafından görev ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
   • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
   • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında


506 Sayılı SSK Kanununa göre;

   • 506 Sayılı SSK Kanununa göre;
   • Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre
   • tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
   • şartları nedeniyle uğradığı geçici veya sürekli
   • hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.


Kazalar birdenbire gerçekleşmez...

   • Kazalar birdenbire gerçekleşmez...
   • Sebep: Riskli durum ve davranışlar
   • Riskli durum ve davranışlar kontrol edilmelidir.
   • İSG metrikleri istatiksel olarak değerlendirilebilir.


Tehlike tanımlanması – risk değerlendirmesi ve kontrolü

  • Tehlike tanımlanması – risk değerlendirmesi ve kontrolü
  • İSG Programı oluşturulması
  • İSG yaklaşımları – dokümantasyon
  • İzleme ve denetim
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetler
  • Sürekli iyileştirme


Tüm kazalar önlenebilir.

  • Tüm kazalar önlenebilir.
  • Kazaların önlenmesinde yönetim sorumluluğu vardır.
  • Organizasyonun ortak sinerjisi gereklidir.
  • Tüm uygulama aşamaları kontrol edilmelidir.
  • Güvenli çalışma bir zorunluluktur.
  • Personel İSG eğitimi almalıdır.
  • Yönetim denetimi bir zorunluluktur.
  • Eksikler acilen giderilmelidir.
  • İş harici sağlık ve güvenlik de önemlidir.
  • İş güvenliği, iyi (kaliteli) iş demektir.
  • İSG temel bir kavram ve kişisel değer olarak alınmalıdır. .


AB Anlaşması Madde 137 :

  • AB Anlaşması Madde 137 :
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki Direktifler
  • Mesleki risklerin önlenmesi
  • İş sağlığı ve güvenliğinin korunması
  • Risk ve kaza faktörlerinin eliminasyonu
  • Bilgilendirme, danışma ve çalışanların
  • eşit katılımı
  • Çalışanların ve temsilcilerin eğitilmesi


Şirket politikasında pro-aktif İSG kavramı

  • Şirket politikasında pro-aktif İSG kavramı
  • İşveren tarafından risk değerlendirmesi
  • yapma zorunluluğu
  • AB’de çalışan tüm işçilere uygunluk
  • İSG Çerçeve Direktif
  • 89 / 391 / EEC


  • ABD’de İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
  • Süreç Odaklı Sistemler...
  • Amerika Petrol Enstitüsü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA)
  • Amerika Kimya Mühendisleri Enstitüsü


Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

  • Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
  • SCC – Yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliği -
  • (Petrokimya, Kimya, İnşaat, Endüstri)
  • CEFIC – Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi
  • BS 8800 – İngiliz İSG Yönetim Sistemi Standartı
  • OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
  • Sistemi


  • Nur İlaç’ın
  • OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Maddeleri
OHSAS 18001:1999

  • OHSAS 18001:1999
  • Occupational Health and Safety Assessment Series
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serileri
  • OHSAS 18002:2000
  • Guidelines for the Implementation of OHSAS 18001
  • OHSAS 18001 için Uygulama Kılavuzu


OHSAS 18001;

  • OHSAS 18001;
  • Kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği
  • risklerini tanımlama, kontrol etme,
  • izleme, eğitim ve performanslarını
  • geliştirme şansı verir.
  • İş kazalarının ve üretim kayıplarının azalması-
  • Çalışan motivasyonu


OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  • OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
   • OHSAS 18001 bir İSG yönetim sistemi standardı olmaya yönelik geliştirilmiş olup, belgelendirilmektedir.
   • OHSAS (henüz) bir Avrupa veya ISO standardı değildir.
   • Ek OHSAS 18002 Kılavuzu OHSAS 18001’in özel gerekliliklerini karşılamak üzere yasal mevzuatla birlikte takip edilmek üzere yapılandırılmıştır.
   • ISO 9001:2000 (Kalite) ve ISO 14001:1996 (Çevre) Yönetim Sistem Standartlarına entegre olarak geliştirilebilir.


OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin Kurulması

  • OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin Kurulması
   • Kuruluşun büyüklüğüne (personel sayısı)
   • Sektöre (sanayi)
   • Süreçler ve aktivitelere
   • Coğrafi lokasyona
   • Kuruluşun işletme yaygınlığına
   • Kuruluşun organizasyon yapısına
   • Yasal gerekliliklere
   • göre değişkenlik gösterir.


4.1 Genel Gereklilik

   • 4.1 Genel Gereklilik
   • 4.2 Politika
   • 4.3 Planlama
   • 4.4 Uygulama ve Operasyon
   • 4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
   • 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi


Kuruluş, 4.Bölümde belirtilen gerekliliklere

   • Kuruluş, 4.Bölümde belirtilen gerekliliklere
   • uygun olarak bir İSG Yönetim Sistemi kuracak ve
   • devam ettirecektir.


   • Kuruluşun İSG risklerine uygun olacaktır.
   • Sürekli iyileştirmeyi taahhüt edecektir.
   • Mevcut yasal mevzuata uygunluğunu taahhüt edecektir.
   • Dökümante edilecek, uygulanacak ve devam ettirilecektir.
   • Tüm çalışanlarla iletişim içinde hazırlanacaktır.
   • İlgili tüm taraflar için elde edilebilir olacaktır.
   • Periyodik olarak gözden geçirilecektir.


   • Tehlike tanımlanması, risk değerlendirmesi ve
   • kontrolü
   • Yasal ve diğer şartlar
   • İSG Hedefleri
   • İSG Yönetim Programı


   • Rutin ve rutin olmayan faaliyetler
   • Çalışma alanındaki ilgili tüm taraflar
   • İşyerindeki tüm tesisler
   • Pro-aktif ve etkin risk kontrol yöntemleri
   • Risk Değerlendirme Prosedürü ve Formu ile


Anayasa 49-50. Maddeler

   • Anayasa 49-50. Maddeler
   • 1475 sayılı İş Kanunu
   • 506 sayılı SSK Kanunu
   • 818 sayılı Borçlar Kanunu
   • 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
   • Belediye Kanunu
   • Umumi Hıfzısıhha Kanunu...


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

   • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
   • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
   • Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü
   • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
   • İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
   • İş Süreleri Tüzüğü
   • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük...


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

   • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
   • Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği
   • İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri
   • Hakkında Yönetmelik
   • Makine Koruyucuları Yönetmeliği
   • Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Tedbirler
   • Hakkında Yönetmelik...


   • Sponsor Şartları...
   • İşveren Şartları...
   • Müşavir Şartları...


Risk seviyelerinin azaltılması

   • Risk seviyelerinin azaltılması
   • İSG Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi
   • Mevcut niteliklerin iyileştirilmesi
   • Kazaya yol açabilecek olayların azaltılması
   • olabilir...


Hedefler

   • Hedefler
   • Sorumluluk – Yetki
   • Zaman
   • Gereklilikler – Kaynaklar
   • Düzenli gözden geçirme ve revizyon...


   • Organizasyon yapısı ve sorumluluklar
   • Eğitim, bilinçlendirme ve beceri
   • Danışma ve iletişim
   • Dökümantasyon
   • Döküman ve veri kontrolü
   • Operasyon kontrolü
   • Acil durum hazırlık ve aksiyonu


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

   • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
   • İSG Yönetim Temsilcisi
   • İSG İşletme Sorumlusu
   • İşyeri Mühendisi
   • Tüm Personel
   • Danışman ve / veya dış denetçi
   • (Varsa) tedarikçi temsilcileri...


   • OHSAS 18001 Bilinçlendirme
   • Yasal Mevzuat
   • Risk Değerlendirme
   • İlk Yardım
   • Yangın
   • Elektrik İş Güvenliği
   • Trafik
   • Kişisel koruyucu malzeme kullanımı
   • Meslek hastalıklarından korunma...
   • İç denetçi...


   • İSİG Kurul toplantıları
   • Mesul Müdürler ve İlaçlama ekipleri ile toplantılar
   • İşyeri panoları
   • Brifingler,
   • Kısa süreli (tool – box) toplantıları
   • E-mail & web
   • Video filmler...
   • Dış iletişim


   • İşlemlerin kontrol altında yürütülmesi
   • için prosedürler
   • İşlem kriterlerinin belirlenmesi


Malzeme, hizmet alımı ve dış kaynak kullanımı

   • Malzeme, hizmet alımı ve dış kaynak kullanımı
   • Tehlikeli iş ve faaliyetler
   • Tehlikeli malzemeler
   • Güvenli tesis ve ekipman elde etme
    • İşyeri – fabrika giriş çıkışları
    • Yangın önleme sistemleri
    • Sağlık üniteleri
    • Havalandırma
    • İlaçlamada Kişisel koruyucu malzeme temini...


Örnekler :

   • Örnekler :
    • Kişisel Malzeme Kullanımı
    • Tehlikeli malzeme satınalma ve kullanım şartları
    • Sağlık ve Hijyen Şartları
    • Trafik Talimatı
    • İşyeri Güvenlik Talimatı...


Acil durum plan ve prosedürleri

   • Acil durum plan ve prosedürleri
    • Boşaltma – kaçış planları
    • Olay Komuta Sistemi
    • Haberleşme – İletişim
   • Acil durum ekipmanı
   • Düzenli tatbikatlar
    • Gözden Geçirme


Performans ölçümü ve izleme

   • Performans ölçümü ve izleme
   • Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve
   • önleyici faaliyetler
   • Kayıtlar ve kayıt yönetimi
   • İSG Yönetim Sistemi denetimi


Pro – aktif ve reaktif izleme

   • Pro – aktif ve reaktif izleme
   • Ölçüm teknikleri
    • İnsan Sağlığı
    • Çalışma ortamı ölçümleri
    • Sonuçların ölçülmesi
    • Sebep – sonuç ilişkilerinin kurulması...
   • Kontroller (inspection)
    • Çalışanlar
    • Malzeme – ekipman
    • Çalışma koşulları
   • Ölçüm aletleri – kalibrasyon
   • Tedarikçi malzemelerinin kontrolü
   • İstatiksel yöntemler


Örnekler

   • Örnekler
   • Gürültü seviye ölçümleri
   • Basınçlı kap v.b testleri
   • Ortam gaz ölçümleri
   • Yasal izinler
   • Check – listler ile uygulama kontrolleri


   • Kaza saatleri ve günleri
   • Zehirlenme türleri
   • Revire başvuru nedenleri Kaza
   • İş kazası tipleri maliyetleri
   • Vücutta etkilenen kısım
   • Kaza oluş yerleri
   • Kaza nedenleri


Kaza sayısı

   • Kaza sayısı
   • Kayıp işgünü
   • Aylık ort. çalışma saati ve işçi sayısı
   • İş kazası oranı
   • Kaza sayısı * 100 / işçi sayısı
   • İş kazası sıklık hızı
   • Kaza sayısı * 106 / (yıllık ort. çalışma saati * yıllık
   • ort. işçi sayısı)
   • İş kazası ağırlık hızı
   • Kayıp işgünü * 106 / (yıllık ort. çalışma saati * yıllık
   • ort. işçi sayısı)


Kaza – Kazaya yol açabilecek olay – Uygunsuzluk

   • Kaza – Kazaya yol açabilecek olay – Uygunsuzluk
   • ( incident )
   • Acil aksiyon
   • Kayıt
   • Araştırma
   • Düzeltici faaliyet
   • Önleyici faaliyet
   • Takip


   • İç denetçi eğitimleri
   • İç denetçilerin belirlenmesi
   • Denetim soru listelerinin hazırlanması
   • Denetim planlaması
   • Denetimin gerçekleştirilmesi
   • Uygunsuzlukların raporlanması
   • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması


   • Yasal Mevzuat
   • OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001
   • Sistem Dokümantasyonu
   • Uygulamalar


Sistemin sürekliliğini güvence altına almak için;

   • Sistemin sürekliliğini güvence altına almak için;
   • Uygunluğu,
   • Yeterliliği,
   • Etkinliği
   • Üst Yönetim tarafından belirli aralıklarla
   • gözden geçirilmelidir.


   • İSG Politikası ve Nur İlaç Hizmet Hedefleri
   • Bütünsel performans değerlendirmesi
   • Toplantı kayıtları ve alınan kararların
   • uygulanması ve takibi


Davranış temelli sağlık ve güvenlik

  • Davranış temelli sağlık ve güvenlik
   • (Behaviour based safety)
  • Ergonomi
  • Çalışma hayatında stres yönetimi
  • Yeni tehlikeler : Cep telefonları, baz istasyonları
  • Yazılım tabanlı İSG risk analizleri ve envanter yönetimi
  • Serbest mesleklerde (tarım v.b) İSG kültürü


Nur İlaç’da uygulanan

  • Nur İlaç’da uygulanan
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • Kalite – Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Entegrasyonu


  • ISO 9001 Kalite
  • ISO 14001 Çevre
  • OHSAS 18001İSG


 • ISO 9001:2008 Kalite

 • ISO 14001:2004 Çevre

 • OHSAS 18001 İSGPolitika

   • Politika
   • Amaç ve Hedefler
   • Yönetim Programı
   • Prosedürler
   • Planlar
   • Talimatlar
   • Check – listler
   • Formlar
   • Diğer rapor ve kayıtlar


   • Politika (farklı da olabilir)
   • Hedefler ve Takibi (farklı da olabilir)
   • Organizasyon Şeması
   • Görev – Yetki ve Sorumluluklar


   • Doküman Kontrolü (El Kitabı dışında)
   • Kayıtların Kontrolü
   • İç Denetim
   • Yönetim Gözden Geçirme
   • Uygunsuzluk – Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
   • İletişim
   • Eğitim


   • Yasal Mevzuat Takibi
   • Yönetim Programı
   • Kaza – Olay Raporlama


   • İSG Risk Değerlendirme
   • Çevre Etki Analizi
   • Kontrol Prosedürleri (kısmi entegrasyon)
   • Performans Ölçüm ve İzleme (kısmi entegrasyon)


   • ISO 9001:2000 Belgelendirme süreci ile benzer süreç
    • Denetim Sistematiği
    • Belge süresi ve takip denetimleri
   • Somut uygulama tespitleri söz konusu
   • Uygulamada sistematik aksaklıklar : majör uygunsuzluk
   • Yasal mevzuata uygunluk önemli
   • İşveren şartlarına uygunluk önemli
   • Sadece çalışanlar değil ilgili tüm taraflar önemli


Teşekkür Ederiz...

   • Teşekkür Ederiz...


Kataloq: upload -> 2011
upload -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
upload -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
2011 -> “1+1=2 modeliNİ kurmak iÇİN İnsanoğlu belki Bİn yillar harcadi”
2011 -> Avrupa biRLİĞİ hukukunda insan haklari fatih aygüN İnsan haklari kavrami
2011 -> ÜÇÜNCÜ sinif lokantalar
2011 -> Avrupa biRLİĞİ SÜrecinde yabanci diLİN Önemi İlknur öZGÖnenel
2011 -> Fransa geziSİ İzlenimleri Hazırlayan: Nmaık Kemal seviNÇkan proje Koordinatörü Şebinkarahisar, Şubat 2010
2011 -> Bülent akdemir giresun üNİversitesi ŞEBİnkarahisar meslek yüksekokulu öĞretim görevliSİ
2011 -> Proje, Şebinkarahisar kırsalında yaşayan kız çocuklarının örgün ve yaygın eğitime geri kazandırılmalarını ve istihdam edilebilirliklerini arttıracak bir meslek dalında eğitilmelerini amaçlamaktadır

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə