Facultatea de construcţIIYüklə 53,58 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü53,58 Kb.
#29853

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor


D O S A R

de acordare a

Gradaţie de Merit / Salariu de Merit


CANDIDAT:

Conf. Dr. Ing. Adrian CIUTINA


Ianuarie 2012

Departamentul

Departamentul CMMC
GHID PRIVIND STRUCTURA RAPOARTULUI DE AUTOEVALUARE

A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ULTIMII 3 ANI
 1. Numele şi prenumele _____Ciutina Liviu Adrian

 2. Vechimea totală în muncă (ani) _14______din care: în învăţământ superior_____14_____

 3. Funcţia didactică__Conferenţiar__________din anul____2008______

 4. Doctor din anul: 2003

 5. Fişa sintetică cu punctajul realizat în ultimii 3 ani şi listele cu lucrări, în conformitate cu Criteriile Specifice de Evaluare în UPT (Anexa 2, fisier Excel).

 6. Alte performanţe în activitatea didactică (alte activităţi decât cele de la secţiunea 5):

  1. Discipline noi asimilate, corelate cu standardele interne/internaţionale introduce în planul de învăţământ

  2. Contribuţii semnificative aduse programelor analitice

  3. Profesor invitat la universităţi din ţară sau străinătate

  4. Organizarea unor activităţi studenţeşti de practică în ţară/străinătate

  5. Proiecte de diplomă / disertaţii conduse (medie / an)

  6. Conducător de doctorat din anul

   1. nr. doctoranzi în stagiu

   2. nr.de teze susţinute

  7. Contribuţii la dezvoltarea bazei materiale în concordanţă cu standardele specifice:

   1. dezvoltarea laboratoarelor

   2. înzestrarea bibliotecii de specialitate

  8. Recunoaşteri ale performanţelor didactice educaţionale

  9. Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ

  10. Cooperare cu cadre didactice din ţară / străinătate

  11. Alte activităţi (granturi, programe internaţionale, ş.a.)

 7. Alte performanţe în activitatea ştiinţifică:

  1. Coordonări / participări la programe de cercetare interne şi internaţionale

  2. Organisme profesional ştiinţifice, marcând recunoaşterea activităţii proprii

  3. Recunoaşteri ale performanţelor ştiinţifice pe plan intern/internaţional (premiul Academiei Române, premii acordate de Consilii sau Comitete naţionale sau internaţionale, premii acordate de reviste de prestigiu recunoscute internaţional, distincţii, ş.a.)

  4. Membru în comitete editoriale ale unor reviste naţionale / internaţionale, referent ştiinţific

  5. Participarea în consiliile ştiinţifice şi conducerea lucrărilor la manifestări ştiinţifice interne / internaţionale

  6. Citări în literatura referitoare la lucrări sau activităţi desfăşurate

  7. Membru al Academiei Române

  8. Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România sau a altor Academii recunoscute

  9. Doctor Honoris Causa

  10. Profesor Onorific al altei universităţi

 8. Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare-dezvoltare, etc.

  1. funcţii academice de conducere:

   1. rector

   2. prorector

   3. secretar ştiinţific al senatului

   4. decan

   5. prodecan

   6. secretar ştiinţific al consiliului facultăţii

   7. director departament,/şef de catedră

  2. directori centre de cercetare,

  3. director editură,

  4. director programe internaţionale (nu proiecte internaţionale)

  5. alte activităţi

 9. Îndeplinirea condiţiilor de abilitare


FACULTATEA de CONSTRUCŢII

Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor
APRECIEREA SINTETICĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
ÎN ULTIMII 3 ANI6. Alte performanţe în activitatea didactică
a. Discipline noi asimilate corelate cu standardele interne / internaţionale introduse în planul de învăţământ:

- Cursul de „Construcţii Mixte Oţel-Beton” din programa anului IV CCIA, postat pe internet la adresa http://www.ct.upt.ro/users/AdrianCiutina/index.htm .Cursul este realizat în PowerPoint şi este corelat cu normativul EUROCODE 4. Este postat pe site-ul universităţii din 2009.

- Cursul de „Composite Steel and Concrete Structures” din programa anului IV IC Engleză, postat pe internet la adresa http://www.ct.upt.ro/users/AdrianCiutina/index.htm . Cursul este realizat în PowerPoint şi este corelat cu normativul EUROCODE 4. Este postat pe site-ul universităţii din 2009.

- Cursul de „Structuri Compuse – Elemente Avansate” din programa anului Master CPA anul I, postat pe internet la adresa http://www.ct.upt.ro/users/AdrianCiutina/index.htm . Cursul este realizat în PowerPoint şi este corelat cu normativul EUROCODE 4. Este postat pe site-ul universităţii din 2010.

- Cursul de „Structuri din Aluminiu” din programa anului Master CPA anul II, postat pe internet la adresa http://www.ct.upt.ro/users/AdrianCiutina/index.htm . Cursul este realizat în PowerPoint şi este corelat cu normativul EUROCODE 4. Este postat pe site-ul universităţii din 2010.

- Cursul de „Structuri metalice în plăci curbe subțiri” Master CPA anul II, postat pe internet la adresa http://www.ct.upt.ro/users/AdrianCiutina/index.htm Cursul este realizat în PowerPoint şi este corelat la sistemul de normative EUROCODE 3. Este postat pe site-ul universităţii din 2011.
b. Contribuţii semnificative aduse programelor analitice:

- Întocmirea Raportului de Autoevaluare pentru acreditarea programului de studii universitare master SUSCOS, Domeniul de studii universitare de master: Inginerie Civilă, Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti.

- Realizarea programelor analitice pentru materiile Bazele Proiectării Structurilor, (anul II CCIA+CFDP), Construcţii Mixte Oţel-Beton (anul IV CCIA), Composite Steel and Concrete Structures (anul IV IC Engleză), Structuri Compuse – Elemente Avansate (anul I Master CPA), Structuri din Aluminiu (anul II Master CPA).
c. Profesor invitat la Universităţi din ţară sau străinătate: ---
d. Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară / străinătate, cursuri de vară etc.):

- participarea cu un curs si două seminarii la cursul de vară organizat de organizaţia studenţească BEST „Home Alone – Green Edition”, 27.07 – 02.08.2010

- participare cu prezentarea „Clădiri înalte” la Ziua descoperirilor – Construcţiile azi în 06.05.2010, organizată de Liga Studenţilor.
e. Proiecte de diplomă / disertaţii conduse (medie / an): 5/an

- 18 proiecte de diplomă şi disertaţii:

2009: Simandan Adriana, Hassani Ahmed, Baranciuc-Varzaru Silvia, Dinca Alexandra, Kozora Daniel, Lazăr George, Pop Ana-Maria, Trifanovici Octavian

2010: Bălaş Virgil, Cicoare Florin, Maliţa Mihaela, Ţunea Mihai, Vlad Poenariu.

2011: ElHafd, Dincă Alexandra, Floricel Andra, Marginean Ioan, Simandan Adrian.
f. Conducător de doctorat din anul: ---
g. Contribuţii la dezvoltarea bazei materiale în concordanţă cu standardele specifice:

- membru în granturile de fonduri structurale ghidate către extinderea laboratorului CEMSIG

- asigurarea publicării Buletinului Ştiinţific al UPT – Seria Construcţii-Arhitectură, revistă care asigură atât dotarea bibliotecii UPT cât reprezintă şi revistă de schimb a bibliotecii pentru alte reviste similare.
h. Recunoaşteri ale performanţelor didactice educaţionale: 17.5 p.

- a se vedea fişa R1 şi R5 şi evaluările studenţilor prezentate în anexă.


i. Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS etc.):

- membru în Consiliul Facultăţii de Construcţii

- decan de an la anul V Engleză (2008-2009)

- decan de an la anul I şi II, master CPA și Advanced Design.

- secretar în comisiile de diplomă pentru secţiile IC Engleză anii 4 respectiv 5.

- membru în comisia de disertaţie – master STNC.

- președinte de comisie de disertație – master CPA.
j. Cooperare cu cadre didactice din ţară / străinătate

Cooperarea cu cadre didactice de la universităţile: Universitatea „Federico II” Napoli, Universitatea din Liege, INSA Rennes, Universitatea Blaise-Pascal Clermont-Ferrand, Universitatea din Trento, NTU Atena, Universitatea Tehnică din Praga, Universitatea din Lulea etc. inclusiv prin programe de tip Erasmus-Socrates şi întruniri în cadrul programelor de cercetare sau ale comitetelor ştiinţifice.

Cooperare prin diverse programe cadru cu cadre didactice de la Cluj şi Bucureşti.
k. Alte activităţi educaţionale (granturi, proiecte în programe internaţionale etc.):


 • Colaborator la Proiectul de cercetare INSPIRE: „Sisteme constructive si tehnologii avansate pentru structuri din oteluri cu performante ridicate destinate clădirilor amplasate în zone cu risc seismic”, Acronim „STOPRISC”, finanţat de MEC, tip proiect P-CD.

 • Colaborator la Proiectul de cercetare PNCDI2: „Sisteme structurale şi soluţii tehnologice inovative pentru protecţia clădirilor la acţiuni extreme în contextul cerinţelor pentru dezvoltare durabilă”, finanţat de MEC, tip proiect Parteneriate in domeniile prioritare.

 • Responsabil UPT la Proiectul de cercetare de excelenta Program CEEX – Modul III: ,,Promovarea şi creşterea vizibilităţii structurilor integrative de tip – educaţie, cercetare, producţie – din domeniul ingineriei avansate pentru structuri metalice - AVANTECH’’

 • Participare activă în cadrul SOCRATES-ERASMUS prin schimburi de studenţi şi cadre didactice.

 • Colaborator la Proiectele internaționale SB-STEEL (Sustainable Building Project in Steel) și HSS-SERF (High Strength Steel in Seismic Resistant Building Frames), finanţate de Comisia Europeană RFCS.


7. Alte performanţe în activitatea ştiinţifică
a. Coordonări / participări la programe de cercetare interne şi internaţionale

- participare în 14 programe de cercetare (interne şi internaţionale).

- coordonator pentru 3 programe de tip Erasmus-Socrates cu INSA Rennes, Universitatea Blaise-Pascal Clermont-Ferrand şi NTU Atena
b. Organisme profesional ştiinţifice, marcând recunoaşterea activităţii proprii

- Reprezentant naţional în comitetul TC 11 al Convenţiei Europene de Construcţii Metalice

- Membru al Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
c. Recunoaşteri ale performanţelor ştiinţifice pe plan intern / internaţional: ---

-
d. Membru în comitete editoriale ale unor reviste naţionale / internaţionale, referent ştiinţific:
Numele si prenumele

Pozitia (membru colectiv redactie / recenzor)

Perioada membru colectiv redacţie / recenzor

Titlul revistei / editor

Site web revistă

ISSN

Ciutina Adrian

Secretar de redacţie

2004-2010

Buletinul Ştiinţific al UPT, seria Construcţii-Arhitectură

---

ISSN: 1224-6026Ciutina Adrian

recenzor

2009

Composite Construction VI

http://ccvi.ce.gatech.edu/

ISSN: 978-078441142-1


e. Participarea în consiliile ştiinţifice şi conducerea lucrărilor la manifestări ştiinţifice interne / internaţionale:

Reprezentant naţional în Comitetul Tehnic 11 al ECCS (TC 11)

Secretar Ştiinţific al celei de-a 12-a Conferinţe Naţionale de Construcţii Metalice, organizare la Timişoara 26-27 Noiembrie 2010.

f. Citări în literatură referitoare la lucrări sau activităţi desfăşurate:
Ciutina, A.L., Dubina, D.

Seismic behaviour of steel beam-to-column joints with column web stiffening (2006) Steel and Composite Structures, 6 (6), pp. 493-512. http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-3751357176&partnerID=40&rel=R6.5.0 DOCUMENT TYPE: Article SOURCE: Scopus


Aribert, J.-M., Ciutina, A.L., Dubina, D. Seismic response of composite structures including actual behaviour of beam-to-column joints (2006) Proceedings of the 5th International Conference on Composite Construction in Steel and Concrete V, pp. 708-717. http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-33645233294&partnerID=40&rel=R6.5.0 DOCUMENT TYPE: Conference Paper SOURCE: Scopus
Lachal, A., Aribert, J.-M., Ciutina, A. Seismic performance of end-plate moment resisting composite joints (2006) Proceedings of the 5th International Conference on Composite Construction in Steel and Concrete V, pp. 631-640. http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-33645218572&partnerID=40&rel=R6.5.0 DOCUMENT TYPE: Conference Paper SOURCE: Scopus
Dubina, D., Stratan, A., Ciutina, A., Fulop, L., Nagy, Z. Performance of ridge and eaves joints in cold-formed steel portal frames (2005) Seventeenth International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures: Recent Research and Developments in Cold-Formed Steel Design and Construction, pp. 727-741. http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-29044443124&partnerID=40&rel=R6.5.0 DOCUMENT TYPE: Conference Paper SOURCE: Scopus
Dubina, D., Ciutina, A., Stratan, A. Cyclic tests of double-sided beam-to-column joints (2001) Journal of structural engineering New York, N.Y., 127 (2), pp. 129-136. Cited 4 times. http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-0035252901&partnerID=40&rel=R6.5.0 DOCUMENT TYPE: Article

g. Membru al Academiei Române: ---

h. Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice sau a altor Academii recunoscute: ---

i. Doctor Honoris Causa: ---

j. Profesor onorific al altor universităţi: ---

8. Alte activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare dezvoltare

a. Funcţii academice de conducere: ---

b. Director centre de cercetare: ---

c. Director Editura POLITEHNICA: ---

d. Director programe internaţionale: ---

e. Alte activităţi:

Participarea la organizarea de conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale, co-editor al volumelor aferente: • Membru în comitetul de management al programului internațional de Master - Sustainable Constructions under natural hazards and catastrophic events SUSCOS_M.

 • Co-organizator al Workshop-ului: Sustainability of Constructions. Integrated Approach to Life-time Structural Engineering. The 9th Management Committee Meeting and 8th Working Group Meetings Timisoara, Romania, 23-24.10.2009. Cost Action C25.

 • Participarea la Şedinţele bi-anuale ale Comisiei Tehnice nr. 11 a ECCS: Trento – Italia, .

 • Participare la 6 conferinţe internaţionale cu lucrări publicate

 • Participare activă în acţiunea COST 25.9. Îndeplinirea criteriilor de abilitare
Coeficientul I1 = 2,89 < 3.00 – criteriu neîndeplinit
Coeficientul P = 1,53 > 1,5 – criteriu îndeplinit
Coeficientul C = 4,10 < 3,00 – criteriu îndeplinit
Conf. Dr. Ing. Adrian Ciutina Timişoara, 27.01.2012

Yüklə 53,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə