##Fakültə : Tarix və Coğrafiya ##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)Yüklə 1,1 Mb.
səhifə3/5
tarix28.04.2020
ölçüsü1,1 Mb.
1   2   3   4   5

b - Xosrov bəy Sultanov hərbi nazir təyin edildi

c - Yelizavetpol - Gəncə, Qaryayin - Cəbrayıl qəzası adlandırıldı

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - e

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - c, 2 - b, 3 - c

##num=9// level= 1// sumtest=26 // name= AXC dövründə parlament və milli ordu //

1. Ümumilikdə 1939 - 1945 - ci illərdə SSRİ - də nə qədər neft hasil olunmuş və onun nə qədərini Bakı vermişdir?

A) 175 milyon ton, 129 milyon ton;

B) 170 milyon ton, 110 milyon ton;

C) 168 milyon ton, 109 milyon ton;

D) 172 milyon ton, 118, 9 milyon ton;

E) 110 milyon ton, 75 milyon ton;

2. Paris sülh konfransında (1919 - cu il) Azərbaycan nümayəndə heyətinə kim başçılıq edirdi?

A) Ə. M. Topçubaşov

B) C. Hacıbəyov;

C) Ə. Ağayev;

D) M. H. Hacınski;

E) M. Mehdiyev;

3. Neçənci ildə Şərq tarixində ilk parlament - AXC - nin müvəqqəti ali qanunverici orqanı işə başladı?

A) 1918, 7 dekabr

B) 1918, 28 may

C) 1918, 28 aprel

D) 1919, 21 dekabr

E) 1919, 6 yanvar

4. Azərbaycan parlamenti nə vaxt fəaliyyətə başladı?

A) 1918 - ci il dekabrın 7 - də;

B) 1918 - c il sentyabrın 17 - də;

C) 1918 - i il noyabrın 9 - da;

D) 1918 - ci il sentyabrın 17 - də;

E) 1918 - ci il mayın 28 - də;

5. 1919 - cu il iyunun 27 - də Azərbaycan və Gürcüstan arasında üç il müddətinə hərbi müdafiə aktının imzalanmasına nə səbəb oldu?

A) Türkiyənin yaratdığı təhlükə;

B) İngiltərənin yaratdığı təhlükə;

C) Antanta dövlətlərinin yaratdığı təhlükə;

D) Sovet təhlükəsi;

E) Denikinin yaratdığı təhlükə;

6. 1920 - ci il aprelin 27 - də Qızıl Ordu Azərbaycan sərhəddini keçəndən sonra ADR ordusunun müqavimət göstərməməsinə səbəb?

A) Azərbaycan ordusu qərb sərhəddində ermənilərə qarşı göndərilmişdi;

B) Azərbaycan ordusu müqavimət göstərmək istəmirdi;

C) Azərbaycan ordusunun silahı yox idi;

D) Bolşeviklər imkan vermirdilər;

E) Ölkə daxili vəziyyət yaxşı deyildi;

7. 1920 - ci ilin martında Dağlıq Qarabağda daşnaqların qiyamı və Qazax qəzasında Ermənistanın təcavüzünün məqsədi nə idi?

A) Azərbaycan ordusunu Bakıdan çıxarmaq, Qızıl Ordu hissələrinin Bakıya girməsini asanlaşdırmaq, Azərbycanda daxili düşmənçiliyi gücləndirmək;

B) Azərbaycanda sabitliyi pozmaq;

C) Azərbaycan hökumətinin milli məsələni həll edə bilməməsinə diqqəti yönəltmək;

D) Türkiyənin Azərbaycanda mövqeyini zəiflətmək;

E) ADR hökuməti haqqında dünya birliyində mənfi rəy formalaşdırmaq;

8. 1918 - ci il noyabrın 19 - da qəbul edilmiş «Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında» qanunun əsas müddəalarını müəyyən edin:

1 - Mili Şura dövlət qanunvericilik orqanı olan Azərbaycan parlamentinə çevrildi;

2 - 120 nəfər üzvü olan tək palatalı parlament yaradıldı;

3 - İki palatalı parlament yaradıldı;

4 - Dövlət Şurası təşkil edildi;

5 - Parlamentdə Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər təmsil olunurdu;

6 - Ancaq müsəlmanlar təmsil olunurdular;

A) 1, 2, 5;

B) 3, 4, 6;

C) 1, 2, 3;

D) 4, 2, 6;

E) 4, 5, 6;

9. 1918 - ci il dekabrın 7 - də işə başlayan parlamentin tərkibinə kimlər daxili idi?

1 - M. Ə. Rəsulzadə

2 - Ə. M. Topçubaşov

3 - Xudadat bəy Məlikaslanov

4 - Məmməd Əli Rəsulzdə

5 - Həsənbəy Ağayev

A) 1, 2, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 5

10. Türkiyədən yardım almaq məqsədilə İstanbula ezam olunan nümayəndə heyəti?

1- F. Xoyski

2- M. Cəfərov

3- M. H. Hacınski

4- N. Yusifbəyli

5- X. Xasməmmədov

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4

11. Ümumrusiya təsis yığıncağına seçilmiş deputatların daxil olduğu “siyasi” partiyalar?

1 - Musavat

2 - Ədalət

3 - İttihad

4 - Hümmət

5 - Difai

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

12. 1918 - ci il noyabrın 1 - də yaradılmış hərbi nazirliyin tərkibinə kimlər daxil idi?

1 - Xosrov bəy Sultanov

2 - F. X. Xoyski

3 - H. Ağayev

4 - S. Mehmandarov

5 - Ə. Şıxlinski

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 5

13. Azərbaycan parlamentinin gördüyü işlər?

1 – Bakı universitetinin açılması haqqında qanun qəbul etdi

2 - “Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət” yaradıldı

3 – İstiqlal muzeyi açıldı

4 - “Maarif Nazirliyinin nəzdində arxeologiya şöbəsi” fəaliyyətə başladı

5 – Kinostudiya yaradıldı

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 5

14. Birinci dünya müharibəsində iştirak etmiş görkəmli Azərbaycan generallarını müəyyən edin:

1 – Səməd bəy Mehmandarov

2 – Həzi Aslanov

3 – Əliağa Şıxlinski

4 – İbrahim Xəlilxan

5 – Hüseynxan Naxçıvanski

6 – V. Bərşadlı

A) 1, 3, 5

B) 3, 4, 6

C) 6, 3, 2

D) 2, 1, 4

E) 1, 4, 6

15. Milli hərbi Komissarlığın tərkibinə daxil olan korpuslar?

1- piyada diviziyası

2- suvari diviziyası

3- tank briqadası

4- ərazi polkları

5- hərbi donanma

A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

16. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1 – Parlamentin yaradılması haqqında qanunun qəbul edilməsi

2 - Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi

3 - Parlamentin fəaliyyətə başlaması

4 – Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında Qanun

5 – Dördüncü hökumət kabinetinin təşkili

A) 4, 5, 1, 3, 2

B) 1, 3, 2, 4, 5

C) 1, 2, 3, 5, 4

D) 2, 1, 3, 5, 4

E) 3, 4, 5, 2, 1

17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- Hərbi nazirlik yaradıldı

2- Sentrokaspi diktaturası devrildi

3- Parlament fəaliyyətə başladı

4- Milli hökumətin Tiflisdən Gəncəyə köçürülməsi

5- Dövlət bayrağını təsis olunması

A) 4, 5, 2, 3, 1

B) 3, 1, 2, 4, 5

C) 2, 3, 1, 4, 5

D) 5, 4, 2, 1, 3

E) 1, 4, 5, 2, 3

18. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Sülh və dostluq haqqında müqavilə

2- Bakının azad edilməsi

3- İngilis generalı Denstervelin Bakıya gəlməsi

4- İkinci hökumətin təşkili

5- Hərbi nazirlik yaradıldı

A) 3, 1, 2, 4, 5

B) 4, 1, 3, 5, 2

C) 3, 5, 2, 4, 1

D) 1, 4, 3, 2, 5

E) 2, 3, 4, 5, 1

19. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Mudros sülh müqaviləsi

2- XI Qızıl ordunun Bakı üzərinə hücumu

3- Sentrokaspi diktaturasının devrilməsi

4- Üçüncü hökumət kabinetinin təşkili

5- Bakı Xalq Komissarları Sovetinin yaradılması

A) 5, 1, 3, 4, 2

B) 3, 1, 5, 4, 2

C) 1, 3, 5, 2, 4

D) 2, 4, 5, 3, 1

E) 1, 4, 3, 2, 5

20. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1- Bakı universitetinin açılması haqqında qanun

2- “İstiqlal” muzeyi açıldı

3- Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında Qanun

4- Naxçıvanda erməni idarəçiliyi yaradıldı

5- Azərbaycan nümayəndə heyətinin Vilsonun qəbulunda olması

A) 5, 4, 3, 1, 2

B) 4, 5, 2, 1, 3

C) 3, 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 2, 1, 3, 5, 4

21. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - 1918 4 iyunda

2 - Azərbaycanda parlament işə başladı

3 - 1918 - ci il 16 iyunda

a - Müvəqqəti hökumət Gəncəyə köçdü

b - AXC ilə Türkiyə arasında sülh və dostluq haqqında müqavilə

c - 1918 – 7 dekabr

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - c, 2 - a, 3 - b

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c

22. Uyğunluğu müəyyən edin

1- 1918 - ci ilin əvvəllərində

2- 1918, 1 noyabrda

3- 1918, 17 iyunda

a - F. Xoyskinin başçılığı ilə II hökumət Kabineti yaradıldı

b - Hərbi nazirlik yaradıldı

c - Nuru paşanın Komandanlığı altında Türk ordusu Gəncəyə daxil oldu

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - c, 2 - a, 3 - b

C) 1 - a, 2 - c, 3 - a

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

23. Uyğunluğu müəyyən edin

1- 1919 1 sentyabrda

2- 1919, 7 dekabrda

3- 1920 - ci ilin yanvarında

a – “İstiqlal” muzeyi açıldı

b - Arxeologiya şöbəsi fəaliyyətə başladı

c - Bakı universitetinin açılması haqqında qərar

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - a, 2 - c, 3 - b

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

24. Uyğunluğu müəyyən edin

1- S. Mehmandarov

2- S. Sulkeviç

3- Ə. Şıxlinski

a - Qərargah rəisi

b - hərbi nazir

c - hərbi nazirin müavini

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - b, 2 - c, 3 - b

E) 1 - a, 2 - b, 3 - c

25. Uyğunluğu müəyyən edin:

1- 1918, 7 avqust

2- 1919, 15 yanvar

3- 1918, 29 may

a - Azərbaycan milli Şurası İrəvan şəhərini ermənilərə güzəştə getdilər

b - Qarabağ general - qubernatorluğu yaradıldı

c - Qarabəkir paşanın rəhbərliyi ilə Türk ordusu Naxçıvana daxil oldu

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

26. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Bəhram Xan

2- X. Sultanov

3- 1918 noyabr ayında

4- Qarabağ general - qubernatoru

5- Araz - Türk respublikası

6- Naxçıvan general - qubernatoru

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a

##num=10// level= 1// sumtest=36 // name= Cənubi Azərbaycan 1917 - 1979 - cu illər //

1. 1920 - ci il sentyabrın 14 - də məğlub olmuş Təbriz üsyanının hərəkət verici qüvvələri kimlər idi?

A) Sənətkarlar, fəhlələr, yoxsul kəndlilər, tacirlər;

B) İri mülkədarlar, xırda burjuaziya, qolçamaqlılar

C) İri burjuaziya, qolçomaqqlar, müəllimlər

D) Ruhanilər; fəhlələr, sənətkarlar

E) Mülkədarlar, iri burjuaziya, ruhanilər

2. İctimai İdarə Heyətinin (İİH) ən fəal üzvləri

A) Mirzə Tağıxan Rəfət, Zeynalabdin Qiyami

B) Mötəmedü Hüccari, Mirzə Tağıxan Rəfət

C) Zeynalabdin Qiyam, Eynüddövlə

D) Mötəmedüttüccari, Eydüddövlə

E) Əliəkbər Həriri, Sultanzadə

3. İran Demokrat Partiyasının Cənubi Azərbaycandakı əyalət komitələri əsasında yaradılan Azəbaycan Demokrtik Partiyası neçənci ildə müstəqil elan edildi və onun Mərkəzi Komitəsinə kim başçılıq edirdi?

A) 1918 - ci il, sentyabrın 50 də, Badamçı;

B) 1917 - ci il sentyabrın 3 - də; Pişəvəri;

C) 1917 - ci il avqustun 24 - də. , Xiyabani;

D) 1919 - cu il aprelin 24 - də, Kəsrəvi

E) 1917 - ci il sentyabrın 7 - də, Heydər xan Əmoğlu

4. «Elmsiz bir millət zülm altında əzilər, öz istiqlalını itirər. . . » sözləri kimə məxsusudur?

A) Səttarxana;

B) S. Pişəvəriyə;

C) Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə;

D) Badamçıya;

E) Kəsrəviyə;

5. Xiyabani başda olmaqla Cənubi Azərbaycan demokratlarının məqsədi:

A) Xarici işğalçıları qovmaq və Cənubi Azərbaycana İran daxilində muxtariyyat vermək;

B) Cənubi Azərbaycanda müstəqil dövlət yaratmaq;

C) Cənubi Azərbaycanı Şimali Azərbaycanla birləşdirmək;

D) Vahid Azərbaycan yaratmaq;

E) Cənubi Azərbaycanı Rusiya ilə birləşdirmək;

6. Əncümən hərəkatında iştirak etmiş, 1904 - cü ildə Tehranda Sosial - Demokrat partiyasının özəyini yaratmışdır:

A) Heydər xan Əmoğlu

B) Ş. M. Xiyabani

C) Mirzə Tağıxan Rəfət

D) Səttarxan

E) Bağırxan

7. 1962 - ci ildə İranda başlanan «Ağ inqilab» adı ilə həyata keçirilən islahatın əsas məqsədi?

A) İranın kapitalistcəsinə inkişafını sürətləndirmək, sənaye və aqrar sənaye ölkəsinə çevirmək;

B) Ölkədə ağırsənayeni inkişaf etdirmək;

C) Yeni texnikanı istehsalın bütün sahələrində tətbiq etmək;

D) Kənd təsərrüfatını elmi əsaslar üzərində qurmaq;

E) Xaricdən yeni texnologiya gətirmək;

8. 1962 - ci ildə İranda həyata keçirilən islahatın əsas məqsədi?

A) İranın kənd təsərrüfatının kapitalistcəsinə inkişafını təmin etmək;

B) Kəndlilərin yeni texnika və texnologiyadan istifadə etməsinə kömək etmək;

C) Kəndlilərin kollektiv təsərrüfatlarına kömək etmək;

D) Kəndlilərin təsərrüfatlarını elmi əsaslarla inkişaf etdirmələrinə kömək etmək;

E) Xaricdən yeni texnologiya gətirmək;

9. Cənubi Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı neçənci illəri əhatə edir?

A) 1941 - 1944;

B) 1939 - 1942;

C) 1941 - 1946;

D) 1940 - 1944;

E) 1939 - 1945;

10. Azərbaycan Demokratik Partiyası 1945 - ci ildə kimin başçılığı altında yaradılmışdır?

A) Pişəvəri;

B) Məhəmməd Rza;

C) Kəsrəvi;

D) Xiyabani;

E) Səttarxan;

11. Azərbaycan Demokratik Partiyası hansı yolla siyasi fəaliyyətini davam etdirirdi?

A) Siyasi mübarizəni dinc yolla davam etdirmək;

B) Silahlı yolla davam etdirmək;

C) Terror yolu ilə davam etdirmək;

D) Ordunun köməyi ilə hakimiyyəti ələ almaq;

E) Xarici ölkələrin köməyi ilə davam etdirmək;

12. 1917 - 1920 - ci illər inqilabı dövründə “Tənqid - iyyun” (Tənqidçilər) adlanan qrupun üzvləri

1 – Mirzə Əli Heyət

2 - Ş. M. Xiyabani

3 - Soltanzadə

4 - Eynüddövlə

5 - Əhməd Kəsrəvi

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 2

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5

13. 1917 - 1920 - ci illər inqilabı dövründə Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan türklərinə qarşı qırğın törətmiş millətlər

1 - Aysovlar

2 - ermənilər

3 - ruslar

4 - kürdlər

5 - farslar

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- ADF - nin müstəqil elan olundu

2- “Açıq söz” qəzetinin nəşr edilməsi

3- “Təcəddüd” qəzetinin nəşri – 1917 9 aprel

4- “İttihad və Tərəqqi” partiyasının yaranması

5- “Məşrutə” inqilabının başlanması

A) 4, 5, 2, 3, 1

B) 4, 2, 3, 5, 1

C) 2, 4, 5, 1, 3

D) 1, 3, 4, 5, 1

E) 4, 1, 3, 5, 2

15. Azərbaycan Demokratik Partiyasının əsas məqsədi:

1 - İran dövləti tərkibində Azərbaycana inziati - təsərrüfat, mədəni muxtariyyat verilməsi;

2 - Azərbaycana müstəqil dövlət statusu verilməsi;

3 - İranın sənaye həyatının demokratikləşməsi;

4 - İranda Konstitusiyaslı monarxiya yaratmaq;

5 - Xalqın xeyrinə ictimai - iqtisadi islahatlar keçirmək

6 - Milli həmrəyliyə nail olmaq;

A) 1, 3, 5, 6;

B) 7, 2, 4, 5;

C) 5, 4, 2, 3;

D) 7, 5, 2, 6;

E) 3, 4, 5, 6;

16. 1978 - ci il fevralın 18 - də (1356 - cı il bəhmən ayının 29 - da) baş vermiş üsyanın nəticəsi?

1 - Bu üsyandan sonra inqilabi çıxışlar bütün İranı bürüdü;

2 - Üsyan İranın siyasi həyatına təsir göstərmədi;

3 - İnqilabın sosial bazasının genişlən məsinə səbəb oldu;

4 - Üsyan Təbrizdən kənara çıxmadı;

5 - 1978 - 1979 - cu illər inqilabının müjdəçisi oldu;

6 - İnqilabın qələbəsinə etimadsızlıq yaratdı;

A) 2, 4, 6;

B) 1, 3, 5;

C) 1, 3, 5;

D) 3, 2, 6;

E) 1, 2, 3;

17. 1920 - ci il Təbriz üsyanına aiddir:

1 - Təbriz üsyanı qalib gəldi

2 - Üsyana rəhbərlik Heydər xan Əmoğluna tapşırıldı.

3 - Üsyana ruslardan fərqli olaraq ingilislər qoşuldular

4 - Üsyanın əsas hədəflərindən biri ingilis imperialisləri idi.

5 - Ölkə konstitusiyasını sözdən işə keçirmək

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5

18. Cənubi Azərbaycanda Milli - azadlıq hərəkatında Heydər xan Əmoğlunun fəaliyyətinə aiddir:

1 - “Milli Nicat komitəsi” yaradır

2 - “İrane Nou” adlı qazeti nəşr etdirir

3 - “Mücazat” komitəsinə başçı təyin edilir

4 - “Fədair” adlı silahlı dəstə yaratmışdı

5 - Səttarxan hərəkatında iştirak etmişdir

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5

19. II Dünya müharibəsi zamanı İranın daxili işlərinə qarışan SSRİ İngiltərə ABŞ dövlətləri arasında bağlanan müqaviləyə görə

1- Müttəfiqlər İranın daxili işlərinə qarışmamalı

2- Cənubi Azərbaycanı öz aralarında bölmək istəyirdilər

3- Şimali Azərbaycanı İranla birlikdə işğal edib Hind okeanına çıxmaq istəyirdilər

4- Bu dövlətlər müharibədən 6 ay sonra qoşunlarını İrandan çıxarmalı idilər

5- Vacib məsələləri birgə həll etməli

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 5, 3, 1

20. 1946 - cı il Cənubi Azərbaycan milli - azadlıq hərəkatının əsas tələbləri hansılardı

1 – Dövlət quruluşunu dəyişdirmək

2 - Dövlət quruluşunu demokratikləşdirmək

3 - Mülkədar - feodal sinfinin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq

4 - Avropa ölkələrinin idarəçilik sistemindən yararlanmaq

5 - Ölkənin suverenliyini təmin etmək

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

21. Aşağıdakılardan hansı S. C. Pişəvarinin başçılığı altında yaranmış ADR - nin müraciətinə aiddir

1- Cənubi Azərbaycan müstəqil dövlətə çevrilməlidir

2- Dövlət idarə və məktəblərində Azərbaycan və fars dilləri işlənməlidir

3- Dövlət idarə və məktəblərdə ana dili işlədilməlidir

4- Dövlət və mülkədar torpaqlarının kəndlilərə verilməsi

5- 8 saatlıq iş günü mütərəqqi əmək qanunlarının qəbul edilməsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 2, 5, 4

E) 3, 4, 5

22. Aşağıdakı Mətbuat orqanlarının hansı Cənubi Azərbaycanda 1917 - 1979 - cu illər Milli - azadlıq hərəkatına istiqamət vermiş orqanlardı

1 – “Ajır” (Həyəcan) , “Varlıq”

2 – “Ədalət”, “İttihad”

3 – “Azadlıq”, “İran Azərbaycanı”

4 – “Təcəddüd” (yeniləşmə) , “İrane Nou”

5 – “Vətən yolunda”, “Qizıl əsgər”

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

23. Ardıcıllığı müəyyən edin

1- Müzəffərəddin Şah

2- Rza Şah

3- Məhəmmədəli Şah

4- Məhəmməd Rza Şah

5- Sultan Əhməd

A) 1, 3, 5, 2, 4

B) 3, 1, 5, 4, 2

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 5, 2, 4, 2, 3

E) 2, 3, 5, 4, 2

24. Ardıcıllığı tapın

1- S. C. Pişəvərinin “Ajır” (həyəcan) qəzet nəşri

2- C. Heyətin “Varlıq” jurnalı

3- Ş. M. Xiyabaninin “Təcəddüd” (yeniləşmə)

4- Cənubi Azərbaycanda ADR - nin orqanı olan “Azərbaycan” qəzeti

5- “Təbrizdə” “Vətən yolunda”

A) 1, 3, 5, 4, 2

B) 1, 3, 5, 4, 2

C) 5, 2, 1, 3, 4

D) 3, 1, 5, 4, 2

E) 2, 3, 4, 5, 2

25. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Cənubi Azərbaycanda “Milli Nicat komitəsi” ləğv edilir;

2 - Cənubi Azərbaycanda “İnqilab komitəsi” yaradılır

3 - Məşrutə inqilabı

4 - Cənubi Azərbaycanda ADP rəhbərliyi ilə Təbriz üsyanı

A) 3, 4, 1, 2

B) 1, 3, 4, 2

C) 4, 1, 2, 3

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 1, 2, 4

26. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- Ş. m. Xiyabaninin başçılığı ilə Təbriz üsyanı

2- Məşrutə inqilabı

3- “21 Azər” hərəkatı

4- İran İslam inqilabı

5- İran İslam Respublikasının elan edilməsi

A) 1, 3, 4, 5, 2

B) 2, 1, 5, 4, 3

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 3, 4, 1, 5, 2

E) 1, 3, 2, 5, 3

27. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – “Təcəddüd” qəzetinin redaksiyasının dağıdılması

2 – İİH - nin əsasında milli hökumətin təşkili

3 - Şimali Azərbaycanda Mart soyqırımı

4 – AXC - də parlament yaradılması

5 – Heydər xan Əmoğlu Hərəkatının başlanması

A) 2, 1, 4, 3, 5

B) 3, 5, 4, 1, 2

C) 4, 3, 5, 2, 1

D) 5, 3, 4, 2, 1

E) 1, 3, 4, 2, 5

28. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edir

1- İngiltərə - İran müqaviləsi bağlandı

2- Milli hökumət təşkil olundu, Azərbaycan “Azadestan” adlandırıldı

3- əksinqilabçıların Təbriz şəhərini tutması, Ş. M. Xiyabaninin öldürülməsi

4- Ş. M. Xiyabaninin başçılığı ilə üsyan qalib gəldi

5- Gilan respublikası elan olundu

A) 1, 4, 5, 2, 3

B) 4, 1, 2, 5, 3

C) 1, 5, 2, 3, 5

D) 1, 4, 2, 5, 3

E) 4, 2, 5, 1, 3

29. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- ADR - nin orqanı olan “Azərbaycan” qəzeti

2- C. Heyətin “Varlıq” jurnalı

3- S. C. Pişəvarinin “Ajır” (Həyəcan) qəzet nəşri

4- “Təbrizdə” “Vətən yolunda”

A) 4, 1, 3, 2

B) 2, 3, 1, 4

C) 2, 1, 3, 4

D) 3, 1, 4, 2

E) 1, 3, 2, 4

30. Xronoloji ardıcıllıq

1- İran inqilabının başlanması

2- Konstitusiyanın verilməsi haqqında fərman

3- “İctimaiyyımul - amijyun” sosial demokrat quruluşun yaradılması

4- Təbrizdə ilk silahlı üsyan

5- Tehranda əksinqilabi çevrilir

A) 3, 1, 2, 4, 5

B) 3, 2, 1, 5, 4

C) 2, 5, 1, 3, 4

D) 5, 1, 4, 3, 2

E) 2, 4, 3, 1

31. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Denstervilin

2 - Eynüddövlə

3 – Müşviruddövlə

a - İranın təyin edilmiş yeni baş naziri

b - İranda olan ingilis qoşununun başçısı

c - Azərbaycan əyalətinə təyin edilən vali

A) 1 - a, 2 - a, 3 - c

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - c, 2 - a, 3 - b

32. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Vüsuqüddövlə

2 – Sərdar Rəşid

3 – Hüseyn Haşimi

a - İran hökumətinin başçısı

b - Təbriz valisi

c – İandarma dəstəsinin rəhbəri

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

33. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - 1904

2 - 1908, 23 iyun

3 - 1906, 5 avqust

a - “İctimaiyyune - amiyyun” sosial demokrat qrupunun yaradılması

b - Tehranda əksinqilabi çevriliş

c - konstitusiyanın qəbul edilməsi haqqında fərman

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - c, 2 - p, 3 - b

E) 1 - a, 2 - b, 3 - c

34. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Xiyabani Təbriz üsyanına rəhbərlik edərək siyasi hakimiyyəti də alır.

II – “Təcəddüd” qəzetinin binası dağıldı

III - Məhəmməd Taqi Xan Peysan Təbrizdə doğuldu

a - 1920 sentyabr

b - 1887

c - 1920 aprel

A) I - c, II - a, III - b

B) I - b, II - c, III - a

C) I - a, II - b, III - c

D) I - c, II - b, III - a

E) I - b, II - a, III - c

35. Uyğunluğu müəyyən edin

I - “Təcəddüd” qəzeti

II – “Azadistan” qəzeti

III – Gilan respublikası

a – Sədri XiyabaniYüklə 1,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə