##Fakültə: Filologiya ##İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ##Bölmə


##num= 7// level= 1// sumtest=22 // name= Romantiklərin ədəbi tənqid sahəsindəki fəaliyyəti xxx //Yüklə 0,72 Mb.
səhifə6/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num= 7// level= 1// sumtest=22 // name= Romantiklərin ədəbi tənqid sahəsindəki fəaliyyəti xxx //


1. A. Səhhət hansı sənətkarın yaradıcılığını «ədəbiyyatımızda böyük bir inqilab» adlandırırdı?

A) M. Ə. Sabir

B) C. Məmmədquluzadə

C) Ə. Nəzmi

D) Ə. Qəmküsar

E) M. Möcüz

2. A. Səhhətin «köhnə» və «təzə» şeirə münasibət bildirdiyi məqalə necə adlanır?

A) «Bizim nəğmələrimiz»

B) «Tazə şeir necə olmalıdır?»

C) Ədəbiyyatımıza dair»

D) Ədəbiyyatda yenilik»

E) Sabir»

3. A. Səhhətin tənqidi məqalələri sırasında verilənlərdən biri yanlışdır:

A) «Abdulla Tofiq»

B) «Tazə şeir necə olmalıdır? »

C) «Bir - iki söz»

D) «Sabir»

E) «Bizdə millət uyğusu olur»

4. XX əsrin əvvəllərində romantizm ədəbi məktəbinin yaranmasında mühüm rol oynamış mətbuat orqanı hansıdır?

A) «Füyuzat»

B) «Kaspi»

C) «Əxtər»

D) «Tərcüman»

E) «Irşad»

5. «Şair ayinəsidir dövranın» tezisi hansı müəllifin ədəbi görüşlərinin mərkəzində durur?

A) A. Şaiq

B) A. Səhhət

C) M. Hadi

D) Ə. Hüseynzadə

E) Ə. Ağayev

6. A. Səhhətin «Tazə şeir necə olmalıdır? » məqaləsinin əsas ruhunu təşkil edən cəhət hansıdır?

A) şeirdə təbi hissləri, real həyat hadisələrini təsvirə çağırış

B) şeirdə formalist ədəbiyyatın ənənələrini təbliğ etmək

C) romantik sənətə çağırış

D) «hissiyyati - cəliyyə» yolu ilə şeir yaratmağa çağırış

E) «hissiyyati - təbiiyyə» ilə yazmamağa çağırış

7. Hadi, Çəmənzəminli, Səhhət kimi görkəmli yazıçıları əsassız tənqidlə nüfuzdan salmağa çalışan hansı mətbu orqanı olmuşdur?

A) «Babayi - əmir»

B) «Füyuzat»

C) «Iqbal»

D) «Molla Nəsrəddin»

E) «Həyat»

8. Tənqid sahəsində fəaliyyət göstərən romantiklər sırasında ikisi yanlış verilmişdir:

1 - M. Hadi

2 - A. Səhhət

3 - C. Məmmədquluzadə

4 - H. Cavid

5 - A. Şaiq

6 - Ə. Nəzmi

A) 3, 6

B) , 1, 2

C) 4, 5

D) 1, 6

E) 2, 4

9. A. Səhhət Şamaxı şairlərinin inkişafında hansı tənqidçinin rolunu yüksək qiymətləndirirdi?

A) F. Köçərlinin

B) M. F. Axuncovun

C) A. Surun

D) S. Hüseynin

E) H. Zərdabinin

10. A. Səhhət «səpki - cədid»lə yazan şairlər dedikdə kimləri nəzərdə tuturdu?

A) yeni üsulda yazan şairləri

B) «qəzəliyyat və fərayid» yazanları

C) «həzliyyat və həcviyyat» yazanları

D) yalnız romantik şeir yazanları

E) klassik şeirə yeni ruh gətirənləri

11. «Şair yarın üzünü, xətt - xalını vəsf etməlidir, azadə olub laübali dolanmalıdır, siz isə məktəbə gedib şair adını bədnam etdiniz, uşaqların həmdəmi oldunuz» fikrini Naseh hansı ədibə ünvanlamışdı?

A) R. Əfəndizadəyə

B) A. Səhhətə

C) S. M. Qənizadəyə

D) A. Şaiqə

E) M. Ə. Sabirə

12. “Sabir əfəndi . . . köhnə şeirlərlə yeni şeirlər arasında bir əsrlik qədər uçurum açdı ki, bir daha geri dönüb də o uçurumu atlanmağa kimsədə cürət və cəsarət qalmadı”. Bu sözlər kimə məxsusdur və hansı məqaləsindəndir?

A) A. Səhhət. “Sabir”

B) F. Köçərli. “Vəfati - şair”

C) F. Köçərli “Sabir haqqında”

D) Ə. Hüseynzadə “Erməni vətəndaşlarımıza tövsiyə və ixtaratımız”

E) Ə. Hüseynzadə. “Molla Nəsrəddin və “Dəbistan”

13. Ə. Müznib «onların getməsi Qafqaz əhalisini başsız, böyüksüz buraxmış kimidir» fikrini hansı şairlər haqqında yazırdı:

1 - M. Rəsulzadə

2 - A. Sur

3 - Ə. Hüseynzadə

4 - Ə. Topçubaşov

5 - S. Hüseyn

6 - Ə. Ağayev

A) 3, 6

B) , 1, 4

C) , 2, 3

D) 5, 6

E) , 4, 5

14. «Gözəl fikirləri örtülü yazmağa» çağıran müəllif kimdir?

A) A. Şaiq

B) M. Hadi

C) C. Məmmədquluzadə

D) M. Ə. Sabir

E) F. Köçərli

15. «Tənqidsiz heç bir sənət, heç bir millət tərəqqi etməmişdir» fikri kimə məxsusdur?

A) M. Ə. Rəsulzadə

B) Y. V. Çəmənzəminli

C) A. Sur

D) S. Hüseyn

E) Ə. Ağaoğlu

16. «Milli dirilik» sərlövhəsi altında toplanan silsilə məqalələrin müəllifi kimdir?

A) M. Ə. Rəsulzadə

B) H. I. Qasımov

C) S. Hüseyn

D) N. Vəzirov

E) N. Nərimanov

17. Müəlliflər və onların məqalələri arasındakı uyğunluğu göstərən cavab hansıdır?

I – M. Ə. Rəsulzadə

II – A. Səhhət

III – A. Sur

IV – C. Məmmədquluzadə

1 - “Nadir şah”

2 - “Allah xofu”

3 - “Balalara hədiyyə”

4 - “Bir - iki söz”

5 - Bizdə millət uyqusu olur”

6 - “Səhhətnamə”

7 - “Tazə şeir necə olmalıdır? ”

8 - “Füzuliyə bir nəzər”

9 - “Türk ədəbiyyatına bir nəzər”

10 - “Sabir”

A) I – 1, 2, 3; II – 4, 5, 7, 10; III – 8, 9; IV – 6;

B) I – 6, 7; II – 1, 5; III – 3, 8; IV – 2, 4, 9, 10;

C) I – 2, 4; II – 1, 3; III – 5, 10; IV – 6, 7, 8, 9, ;

D) I – 9, 10; II – 6, ? ; III – 1, 5, 8; IV – 2, 3, ; ;

E) I – 7, 8; II – 4, 5; III – 2, 3, 6; IV – 1, 9, 10;

18. M. Hadini əsassız olaraq tənqid edən mətbu orqanı hansıdır?

A) «Babayi - əmir»

B) «Molla Nəsrəddin»

C) «Dəbistan»

D) «Həyat»

E) «Tərəqqi»

19. S. Ə. Şirvanini vətəni, xalqı «zillət və səfalətdən qurtarmağa çalışan» mübariz şair hesab edən hansı sənətkardır?

A) A. Şaiq

B) A. Səhhət

C) Y. V. Çəmənzəminli

D) M. Hadi

E) Ə. Cavad

20. «Teatr nədir? – sualına «ayineyi - həyatdır» cavabı verən hansı şairdir?

A) A. Səhhət

B) M. Hadi

C) M. Ə. Sabir

D) H. Cavid

E) M. Müşfiq

21. Hadi nə üçün gözəl fikirləri «örtülü» yazmağa çağırırdı?

A) müstəbidlərin istibdad qılıncından yaxa qurtarmaq üçün

B) örtülü fikir daha cazibədar olduğu üçün

C) bədii əsərdə gizli mətləblərin daha tez diqqəti cəlb etdiyi üçün

D) belə əsərlərə ehtiyac olduğu üçün

E) cəsarətli fikirlər «örtüsüz» çılpaq göründüyü üçün

22. M. Hadinin ədəbi - tənqidi məqalələri sırasında yanlış verilənləri seçin:

1 - «Abdulla Tofiq»

2 - «Teatr nədir? – Ayineyi - millətdir»

3 - «Seyid Əzim və asarı»

4 - «Xurafat içində həqiqət»

5 - «A. Səhhətin üfuli - əbədisi»

6 - “Tazə şeir necə olmalıdır?

A) 1, 6

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 5, 6

E) 2, 6


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə