##Fakültə: Filologiya ##İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ##Bölmə


##num= 8// level= 1// sumtest=19 // name= Ə. Hüseynzadə yaradıcılııığında ədəbi tənqid məsələləri xxx //Yüklə 0,72 Mb.
səhifə7/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num= 8// level= 1// sumtest=19 // name= Ə. Hüseynzadə yaradıcılııığında ədəbi tənqid məsələləri xxx //


1. Ə. Hüseynzadənin məqalələr toplusu necə adlanır?

A) «Intiqad»

B) «Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar»

C) «Bir balaca intiqad»

D) Ədəbi qeydlər»

E) «Bir - iki söz»

2. M. F. Axundovun yeni əlifba layihəsini tənqid edən, onu «millətin başına gətirilən oyun» hesab edən tənqidçi kimdir?

A) Ə. Hüseynzadə

B) Ə. Nazim

C) Ə. Ağayev

D) S. Hüseyn

E) Ə. Gorani

3. XIX əsrin 90 - cı illərində ədəbi fikri hansı janrların inkişaf məsələləri daha çox məşğul edirdi?

A) roman və dram

B) hekayə və povest

C) oçerk və hekayə

D) povest və yumoristik novella

E) dram və poema

4. Ə. Hüseynzadə «hər şeyin yaxşılığını, ya fənalığını ancaq intiqad sayəsində meydana qoymaq olar» tezisi ilə hansı mətbuat orqanında çıxış edirdi?

A) «Füyuzat»

B) «Həyat»

C) «Şəlalə»

D) «Dəbistan»

E) «Kəlniyyət»

5. XX əsrin əvvəllərinin ədəbiyyatçıları tənqidi fikir və mülahizələrini ifadə etmək üçün hansı vasitədən daha çox istifadə edirdilər?

A) məqalələr yazmaqdan

B) məktublaşmadan

C) bədii əsərlərdəfn

D) publisistikadan

E) ədəbi icmallardan

6. «Hər şeyin yaxşılığını, ya fənalığını ancaq intiqad sayəsində meydana qoymaq olar» fikri kimə məxsusdur?

A) Ə. Hüseynzadə

B) Ə. Ağaoğlu

C) C. Məmmədquluzadə

D) A. Səhhət

E) M. Şahtaxtlı

7. Ə. Hüseynzadə ədəbi - tənqidi görüşlərini redaktoru olduğu hansı mətbu orqanlarında çap etdirirdi?

A) «Həyat» və «Füyuzat»

B) «Şəlalə» və «Füyuzat»

C) «Iqbal» və «Həyat»

D) «Tərəqqi» və «Həqiqət»

E) «Füyuzat» və «Tərəqqi»

8. M. Ə. Sabir haqqında ilk rəyi, mətbu sözü kim söyləmişdir?

A) Ə. Hüseynzadə

B) Ə. Ağaoğlu

C) M. Hüseyn

D) S. Hüseyn

E) F. Köçərli

9. «Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir? » kitabı Ə. Hüseynzadənin hansı mətbu orqanında dərc edilmiş məqalələrini əhatə edir?

A) «Həyat»

B) «Həqiqət»

C) «Irşad»

D) «Füyuzat»

E) «Tərəqqi»

10. Ə. Hüseynzadə «Zəmanəmizin Ömər Xəyyamı» məqaləsində nəyi tənqid edirdi?

A) şəxsi - qərəzlik hissilə yazılmış həcvləri

B) realist əsər yazmağı

C) satira yazmağı

D) mədhiyyə yazmağı

E) qüsurlu dillə yazmağı

11. «Açıq yazmağı da bacarmaq lazımdır» fikrini Ə. Hüseynzadə kimin ünvanına söyləmişdir?

A) C. Məmmədquluzadənin

B) M. Ə. Sabirin

C) A. Səhhətin

D) Ə. Ağaoğlunun

E) özünün

12. ««Irşad» və təkfir edilən «Molla Nəsrəddin» qəzetləri bağlandıqları günlərdən bəri ətrafımız çirkablarla dolmağa başladı» fikri Ə. Hüseynzadənin hansı məqaləsində öz əksini tapıb?

A) «Intiqad ediyoruz, intiqad olunuyoruz»

B) «Bir balaca intiqad»

C) «Intiqad»

D) Molla Nəsrəddin» və «Dəbistan»

E) «Molla Nəsrəddin»ə təşəkkür»

13. Ə. Hüseynzadənin dərin ehtiram bəslədiyi sənətkarları seçib göstərin:

1 - M. Ə. Sabir

2 - M. F. Axundov

3 - S. Ə. Şirvani

4 - C. Məmmədquluzadə

5 - Ə. Haqverdiyev

6 - H. Vəzirov

7 - B. Mədətov

8 - A. Səhhət

A) 2, 3, 8

B) 1, 4, 5

C) 6, 7

D) 2, 6

E) 1, 6, 7

14. Ə. Hüseynzadə “Şiller” məqaləsində milli dramatyrgiyadan bəhs edərkən onun adını çəkməmişdir?

A) Haşım bəy Vəzirov

B) Nəcəf bəy Vəzirov

C) N. Nərimanov

D) Ə. Haqverdiyev

E) S. M. Qənizadə

15. Ə. Hüseynazadə M. Ə. Sabiri hansı məqaləsində “növrəsidəkan şairlərimizdən Əli Əkbər Sabir” deyə böyük hörmətlə oxuculara təqdim etmişdir?

A) “Erməni vətəndaşlarımıza tövsiyə və ixtiratımız”

B) “Molla Nəsrəddin” və “Dəbistan”

C) “İntiqad”

D) “Bir balaca intiqad”

E) “İntiqad ediyoruz, intiqad olunuyoruz”

16. “Bu – Qoqolun, Sviftin, Dikkensin xəndəsidir? . . . Xeyr, bu ürəyi yəs və ələmlə dolu Molla Nəsrəddin xəndəsidir”. Bu sözlərin müəllifi kimdir?

A) Ə. Hüseynzadə

B) F. Köçərli

C) A. Səhhət

D) H. Cavid

E) A. Şaiq

17. Ə. Hüseynzadənin “Zəmanəmizin Ömər Xəyyamı” məqaləsinin tənqid hədəfi hansı sənətkar idi?

A) Məhəmməd Əşrəf bəy

B) Abdulla Cövdət

C) Conatan Svift

D) Çarlz Dikkens

E) M. Ə. Sabir

18. Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq konteksti Ə. Hüseynzadənin hansı məqaləsində əsas tədqiqat üsulu kimi nəzərə çarpır?

A) “Tolstoyluq nədir? ”

B) “Erməni vətəndaşlarımıza tövsiyə və ixtiratımız”

C) “Şilyon məhbusu”

D) “Molla Nəsrəddin” və “Dəbistan”

E) “İntiqad”

19. Ə. Hüseynzadənin realist sənət görüşlərinə aydınlıq gətirmək baxımından səciyyəvi olmayan əsər hansıdır?

A) “İngilis əşarı türk dilində və yaxud “Şilyon məhbusu”

B) “Erməni vətəndaşlarımıza tövsiyə və ixtaratımız”

C) “Molla Nəsrəddin” və “Dəbistan”

D) “Tolstoyluq nədir? !

E) “Şiller”


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə