##Fakültə: Kimya və biologiya ##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyiYüklə 1,63 Mb.
səhifə5/25
tarix01.01.2022
ölçüsü1,63 Mb.
#103134
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1-keratin

2-xolin

3-inozit

4-vazopressin

5-miozin

6-aktin

7-kefalin

A) 4, 5, 3

B) 2, 4, 5

C) 3, 6, 7

D ) 1, 5, 6

E) 1, 2, 7

16. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallardan başqa xırda molekullu təbii peptidlərə uyğun birləşmələri göstərin:

1 - pepsin

2 - vazopressin

3 - qliadin

4 - zein

5 - pantoten turşusu

6 - gorqein

7 - qlütation

8 - hipertenzin

A) 1, 3, 7, 8

B) 2, 4, 3, 6

C) 2, 5, 7, 8

D) 2, 3, 6, 7

E) 1, 4, 5, 7

17. Ferritinin än çox miqdarı harada toplanır?

1- qarajiyärdä

2- piylik toxumasında

3- äzälälärdä

4- dalaqda

5- sümük iliyindä

A)1, 2, 3

B) 2, 3


C) 1, 3, 5

D) 1, 2


E) 1, 4, 5

18. Hidroliz nəticəsində aminturşu alınan zülalları müəyyən edin.

1- skleroproteinlər

2- lipoproteidlər

3- protaminlər

4- xromoproteidlər  • 1, 2

  • 1, 3

  • 3, 4

  • 1, 2, 4

  • Ancaq 3

19. Aşağıdakı zülalların hansının hidrolizindən aminturşularla yanaşı həm də qeyri – zülali birləşmələr də əmələ gəlir?

1- qlikoproteidlər

2- histonlar

3- prolaminlər

4- fosfoproteidlər

5- skleroproteinlər

6- protaminlər


  • 2, 3, 6

  • 1, 4

  • 2, 3, 4

  • 4, 5

  • 2, 4, 5

T3

20. Müxtəlif amillərin təsiri ilə zülalların öz ilkin xassələrinin dəyişməsinə denaturatlaşma deyilir. Denaturatlaşmanın əmələ gəlməsini əks etdirən düzgün ardıcıllıq hansıdır?

1 - Optiki fəallığın dəyişilməsi

2 - Zülalların spesifik bioloji fəallığının azalması

3- İkili zülal molekulunda olmayan bəzi kimyəvi qrupların əmələ gəlməsi

4 - Molekulun konfiqurasiyasının dəyişməsi

5 - Həllolma qabiliyyətinin dəyişilməsi

6 - Zülal molekulunun adsorbsiyaedicilik xüsusiyyətindəki dəyişiklik

A ) 1, 2, 4, 3, 5

B ) 2, 5, 1, 4, 6, 3

C ) 2, 1, 5, 3, 4

D ) 2, 5, 4, 3, 1

E ) 5, 4, 3, 2, 1

21.Zülalların quruluşuna əsasən molekul konfiqurasiyasını ardıcıl olaraq qeyd edin.

Zülallar

I Birincili quruluş

II İkincili quruluş

III Üçüncülü

IV Dördüncülü

Zülal molekullarının konfiqurasiyası

1 . Spiralvari

2 . Düzxətli

3 . Müxtəlif polipeptid zəncirinin bir zülal molekulu şəklində birləşməsi

4 . Yumaqşəkilli

A ) I – 1; II – 2; III – 3; IV - 4

B ) I – 2; II – 1; III – 4; IV – 3

C ) I – 3; II – 1; III – 2; IV – 4

D ) I – 3; II – 4; III – 1; IV – 2

E ) I – 2; II – 4; III – 3; IV – 1

22. Zülal hissəciklərinin formasına görə verilmiş zülalları ardıcıl olaraq qeyd edin .

I Qlobulyar zülallar

II Fibrilyar zülallar

1 - pepsin

2- miozin

3- keratin

4- albumin

5- qlobulin

6- hemoqlobin

7- fibroin

8- kallogen

9- elastin

A ) I – 1, 3, 6; II – 2, 4, 5, 7, 8

B ) I – 1, 4, 5,6; II – 2,3, 7, 8,9

C ) I – 3, 4, 6, 7; II – 1, 2, 5, 8

D ) I – 1, 2, 3, 4; II – 5, 6, 7, 8

E ) I – 2, 4, 5, 8; II – 1, 3, 6, 7


T4

23. Mikrostrukturlarına və həllolma qabiliyyətinə görə zülalların təsnifatını əks etdirən düzgün uyğunluq hansıdır?

I Fibrilyar zülallar

II Qlobulyar

1 - Miozinlər

2 - Qlobulinlər

3 - Keratinlər

4 - Elastinlər

5 - Albuminlər

6 - Qlikoproteidlər

7 - Kallogenlər

8 - Histonlar

A ) I – 3, 5, 8 ; II – 2, 4, 6

B ) I – 2, 4, 8; II – 1, 3, 5, 7

C ) I – 3, 5, 6, 7; II – 1, 2, 4, 8, 9

D ) I – 5, 6, 7, 8, 9; II – 1, 2, 3, 4

E ) I – 1, 3, 4, 7, 9; II – 2,5

24 . Verilmiş təsnifata əsasən ardıcıl olaraq aminturşuları qeyd edin .

I Monoaminmonokarbon turşusu

II Monoamindikarbon turşusu

III Diaminmonokarbon turşusu

1 - Sistein

2 - Treionin

3 - Qlutamin

4 – Metionin

5-Asparagin

6 - Hidroksilizin

7 - Arginin

A ) I – 3, 5; II – 1, 4; III - 2, 6,7

B ) I – 1, 4; II – 3, 5, 6; III – 2, 7

C ) I – 2, 5, 7; II – 1, 4; III – 3, 6

D ) I – 1, 2, 4; II – 3,5; III – 6, 7

E ) I – 1; 6; II – 5, 7; III – 2, 3, 4
25. Bəzi zülalların izoelektrik nöqtələrinin müqayisəsini əks etdirən düzgün uyğunluq hansıdır?

I Pepsin


II Qlobin

III Lizosim

IV Hemoqlobin

V Prolaktin

VI Ribonukleaza

1 . 7.5


2 . 5.7

3 . 1


4 . 4.1

5 . 9.45


6 . 10.5

7 . 6.7


8 . 5.9

9 . 4.1


A ) I – 8; II – 4; III – 6; IV – 7; V – 1; VI – 2

B ) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 8; V – 1; VI – 3

C ) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 7; V – 5; VI – 8

D ) I – 3; II – 1; III – 6; IV – 7; V – 2; VI – 5

E ) I – 3; II – 8; III – 9; IV – 5; V – 2; VI – 4


Kataloq: images -> PORTAL -> YENI
YENI -> ##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası
YENI -> ##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi
YENI -> ##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
YENI -> Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi
YENI -> ##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları
YENI -> ##book id= 327//book name= // Uşağın anatomiyası fiziologiyası və gigiyenası

Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə