##Fakültə: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsiYüklə 0,8 Mb.
səhifə1/14
tarix15.12.2018
ölçüsü0,8 Mb.
#85970
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##Fakültə: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi

##İxtisas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

## Fənnin adı: Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

## Bölmə: Azərbaycan

## Qrup: 401 – 402- 403-404

## Kurs: IV

## Müəllim: m. K.Z.Şxəliyeva

## Kafedra müdiri: prof.M.İ.İlyasov

num=1// level= 1// sumtest=13 // name= Bağça yaşlı uşaqların ətraf aləmlə tanışlığının ümumi əsasları// ..............................................................................................................................................səh. 2 - 4

##num=2// level= 1// sumtest=20 // name= Uşaqların ətraf aləm və təbiətlə tanışlığının əhəmiyyəti və vəzifələri// ...........................................................................................................................səh. 5 -9


##num=3// level= 1// sumtest=14 // name= Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyə və təlim proqramında ətraf aləm və təbiətlə tanışlığın məzmunu//........................................səh. 9 -13

##num=4// level= 1// sumtest=13 // name= Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi proqramı (kurikulum) , proqramın əsas istiqamətləri//.................səh.13 - 16

##num=5 // level= 1// sumtest=24 // name= Ətraf mühit və ictimai - həyatla tanışlıq//..səh. 16-21

##num=6// level= 1// sumtest=19 // name= Məktəbəqədər müəssisələrdə keçirilən bayramlar,

əyləncələr və dini mərasimlər//..................................................................................səh.21-26

##num=7// level= 1// sumtest=48 // name= Məktəbəqədər yaşlı uşaqların canlı və cansız təbiətlə tanışlığı// ....................................................................................................................səh.26 - 36

##num=8// level= 1// sumtest=17 // name= Uşaq bağçasında ətraf aləmlə tanışlığın formaları, metodları və vasitələri//..............................................................................................səh.36 - 40

##num=9// level= 1// sumtest=32 // name= Ekskursiya və gəzinti təbiətlə tanışlığın

formasıdır// ..............................................................................................................səh. 40 - 46

##num=10// level= 1// sumtest=28 // name= Təbiətlə tanışlığın metodları//............ səh.47 -53

##num=11// level= 1// sumtest=15 // name= Oyun təbiətlə tanışğlığın əsas metodudur// .səh.53 -57

##num=12// level= 1// sumtest=18 // name= Uşaq bağçasında təbiət guşəsinin təşkili//....səh.57- 62

##num=13// level= 1// sumtest=10 // name= Uşaq bağçasının sahəsinin planlaşdırılması//..səh.62-64

##num=14// level= 1// sumtest=11 // name= Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsində

ətraf aləmlə tanışlığın rolu//..................................................................................................səh.64-67

##num=15// level= 1// sumtest=20 // name= Uşaqların ətraf aləmlə tanışlıq işinə metodik rəhbərlik//..............................................................................................................................səh.67-72
num=1// level= 1// sumtest=13 // name= Bağça yaşlı uşaqların ətraf aləmlə tanışlığının ümumi əsasları//


1. Ətraf aləmlə tanışlıq metodikasının mövzusu.

A) 0 - 6 yaşlı uşaqların tərbiyəsi.

B) Uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri.

C) 3 - 6 yaşlı uşaqların tərbiyəsi və təlimi.

D) 0 - 6 yaşlı uşaqların inkişaf və tərbiyəsi

E) Ətraf aləmlə tanışlıq metodikası» fənni ətraf aləmlə tanışlıq vasitəsilə məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafı və tərbiyəsi


2. Y. A. Komenski hansı əsərində yeni təlim sistemini işləmişdir?

A) Ailə tərbiyəsi

B) Ana qucağı

C) Təlimin metodları

D) Böyük didaktika

E) Dillərə açıq qapı


3. Y. A. Komenski hansı kitabında ilk dəfə olaraq 6 yaşlılara cisim və hadisələrin müxtəlif cəhətlərini əhatə edən təsəvvür və biliklərin nümunəvi siyahısını vermişdir?

A) «Dillərə açıq qapı»

B) «Böyük didaktika»

C) «İşığın yolu»

D) «Ana qucağı məktəbi»

E) «Ana məktəbinə təlimat»


4. «Təfəkkür heyrətdən başlayır, ətraf aləmlə tanışlıq da heyrət doğurur» fikri kimə məxsusdur?

A) Məhəmməd Peyğəmbər

B) Nizami

C) Füzuli

D) Aristotel

E) Platon


5. Y. Kərimov rabitəli nitqin inkişafını nə ilə əlaqələndirir?

A) Biliklərlə

B) Təbiətlə

C) Mühitlə

D) Həyat tərzilə

E) Təlimlə


6. J. J. Russo uşaqların hərtərəfli inkişafında xüsusi olaraq nəyin rolunu qeyd etmişdir?

A) Nitq inkişafı

B) Dünyagörüşünün artırılması

C) Ətraf aləmlə tanışlıq

D) Pedaqoji elmlərlə

E) Savad təlimilə


7. Təbiət haqqında yazılan və uşaq qəlbinə güclü təsir edən hekayələrdən birini göstər.

A) Vətən dili

B) «Başını dik tutan kimdir»

C) İnsan tərbiyənin predmetidir

D) Ana dili

E) Ana qucağı


8. K. D. Uşinskinin pedaqoji sistemində hansı ideya əsas yer tutur? Seç göstər:

1- Xəlqilik

2- Milli iftixar hissi

3- Vətənpərvərlik

4- Əməyə yüksək qiymət vermək

5- İdeyalılıq

A) 4,5,3


B) 1,4,2

C) 1,2,3


D) 5,1,4

E) 4,5,3
9. Ətraf aləmlə tanışlıq metodikasının elmlərlə əlaqəsiни сеч эюстяр:1 - İctimai elmlər

2 - Təbiət elmi

3 - Pedaqoji elm

4 - İncəsənət və mədiniyyət elmi

5 - Estetika uşaq ədəbiyyatı və uşaq psixologiyası

1 - Hərbi elm, kimya elmləri

7 - Biologiya elmi

A) 2, 4, 5

B) 6, 7, 3

C) 2, 4, 6, 7

D) 1, 4, 2, 7

E) 1, 3, 5


10. J. J. Russo uşaqların hərtərəfli inkişafında nəyi əsas götürmüşdür? Seç göstər:

1 - Təbiətlə tanışlıq

2 - Hiss orqanlarının təsirini

3 - Əşya və hadisələri

4 - Kənd təsərrüfatı üzrə biliklər verilməsi

5 - Cəmiyyət və insanlar

6 - Vətənpərvərlik

7 - Ətrafda baş verən hadisələr

A) 4, 7, 6

B) 2, 6, 7

C) 7, 2, 4

D) 2, 3, 5

E) 3, 2, 7


11. K. D. Uşinski uşaqların təbiətlə tanış ediməsində hansı metodu məsləhət görürdü? Seç göstər:

1 - Canlı ünsiyyəti

2 - Təbiətdə əməyi

3 - Təbiət güşəsində işi

4 - Təbiətin qoynuna gəzinti

5 - Cansız təbiət əşyaları ilə oyun

6 - Müşahidəni

7 - Canlı təbiət əşyaları ilə oyun

A) 5, 3, 2

B) 2, 3, 7

C) 5, 2, 3

D) 1, 4, 6

E) 7, 3, 2


12. Ətraf aləmlə tanışlıq metodikası hansı metodikalarla əlaqədardır? Ardıcıllığı göstər:

1 - Nitq inkişafı

2 - Savad təlimi

3 - Pedaqogika

4 - Psixologiya

5 - Gigiyena

6 - Təsviri fəaliyyət

7 - Musiqi

8 - Fiziki tərbiyə

A) 7, 3, 4, 8

B) 6, 3, 4, 5

C) 1, 2, 6, 8

D) 1, 3, 5, 7

E) 5, 6, 8, 4


13. Y. A. Komenskinin məktəb təliminə gətirdiyi yeniliklərə uyğun gələni göstər:

1 - Təlim metodları

II - Sinif dərs sistemi

III - Təlimin prinsipi

IV - Təlimin ana dilində olması

a - şüurluluq, ideyalılıq, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq

b - xarici aləmi analizatorlarla qavramaq

c - şagirdlər dərsi müəyyən vaxtlarda başlamaq və müəyyən vaxt ərzində qurtarmaq

d - hər bir bilik - təlim uşağa öz dilinə verilməli

e - elm öyrənmək

A) I - c, II - a, III - d, IV - b

B) I - a. II - d, III - b, IV - c

C) I - d, II - a, III - c. IV - b

D) I - a, II - b, III - d, IV – c

E) I - b, II - c, III - a, IV - d

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə