##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün


##num= 18// level= 1// sumtest=18 // name= XIX əsr Azərbaycan mədəniyyəti //Yüklə 0,69 Mb.
səhifə18/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#70454
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

##num= 18// level= 1// sumtest=18 // name= XIX əsr Azərbaycan mədəniyyəti //


1. Müsəlman korpusunun komandiri general Talışınskinin həbs edilməsinin əsas məqsədi:

A) Müsəlman əhalisi ilə bolşeviklər arasında silahlı toqquşma törətmək

B) Bakı XKS - nin hərbi qüvvələrini zəiflətmək

C) Osmanlı ordusunun Bakıya daxil olmasını əngəlləmək

D) Bolşevikləri tərk - silah etmək

E) Qafqaz cəbhəsindən qayıdan rus əsgərlərinin Bakıya daxil olmasını əngəlləmək

2. Zaqafqaziya seymi özünün buraxdığını elan etdi:

A) Brest - Litovsk müqaviləsinin bağlanması nəticəsində

B) Gürcüstanın federasiyadan çıxmaq haqqında bəyanət qəbul etməsindən sonra

C) Ərzincan müqaviləsinin bağlanması nəticəsində

D) Oktyabr çevridişi nəticəsində

E) Fevral inqilabının baş verməsi nəticəsində

3. Bakı XKS - nin süqutunu sürətləndirdi:

A) Azərbaycan - Osmanlı ordusunun uğurlu hücumu

B) Erməni milli şurasının buraxılması

C) Şamyanın Sentrokaspi höküməti tərəfindən həbs edilməsi

D) İngilislərin Bakını tərk etməsi

E) Rusların hücum etməsi

4. Daha gec baş vermişdir:

A) Batum müqaviləsinin bağlanması

B) AXC - nin de - fakto tanınması

C) İranla AXC - arasında dostluq müqaviləsinin bağlanması

D) Nuru paşanın Gəncəyə gəlməsi

E) AXC parlamentinin açılması

5. AXC və Ş. M. Xiyabaninin rəhbərlik etdiyi Milli hökümət üçün səciyyəvidir:

A) Xarici müdaxilənin baş verməsi

B) Universitetin açılması

C) Versal Ali Şurası tərəfindən de - fakto tanınması

D) Sovet Rusiyası ilə ittifaqın mövcud olması

E) Parlamentin çağrılması

6. A. Bakıxanov və H. Z. Şirvaninin yaradıcıllığına aid ümumi cəhət:

A) Coğrafiya üzrə əsər yazmaları

B) Fəlsəfə üzrə əsər yazmaları

C) Şərqşünas olmaları

D) Peterburq universitetində dərs demələri

E) Məktəb açmaq təklifi irəli sürmələri

7. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafı sahəində əldə edilmiş nailiyyətlər

A) İlk rus məktəbləri açıldı, tarix elminin əsası qoyuldu, milli teatr və milli mətbuat yarandı

B) Rus - Azərbaycan məktəbləri açıldı, milli mətbuatın, ilk xəstəxananın əsası qoyuldu, ilk opera yarandı

C) Rus - Azərbaycan məktəbləri açıldı, milli mətbuatın, milli teatrın əsası qoyuldu, milli kütləvi qiraətxana açıldı

D) İlk milli jurnal nəşr, milli qiraətxana açıldı, milli teatrın əsası qoyuldu

E) Üsulu - cədid məktəbləri açıldı, milli jurnal nəşr edildi, ilk xəstəxana açıld

8. 1848 və 1872 - ci illərdə baş vermiş hadisələr

A) Bakıda qazma üsulu ilk dəfə neft quyusunun qazılması, neft sənayesində iltizam sisteminin ləğvi

B) İlk dəmir yol xəttinin çəkilməsi, birinci fabrikin işə düşməsi

C) Canişinlik sisteminin tətbiqi və ilk manufakturanın açılması

D) Bakı Şəhər dumasının yaradılması, ilk tankerin Xəzərdə üzməsi

E) Xəzərdə ilk neft quyusunun qazılması, ilk milli kitabxananın açılması

9. XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda xarici kapitalın inhisarında olan sənaye sahələri:

A) Əlvan metal, tikinti

B) Mis və yeyinti sənayesi

C) Dağ - mədən və ipəkçilik

D) Neft, yüngül sənaye

E) Neft və mis

10. Qanunauyğunluq gözlənilmişdir:

A) H. Z. Tağıyev – Milli burjuaziyanın görkəmli nümayəndəsidir

B) Kəngərli – ilk kimyagər alimdir

C) A. Bakıxanov – Milli dramaturgiyanın banisidir

D) H. Zərdabi – İlk Milli kitabxananın əsasın qoymuşdur

E) Ş. Əsədullayev –Bakıda ilk teatr binasını tikdirmişdir

11. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində nailiyyətlər:

A) Milli konservatoriya, opera, balet yarandı

B) İlk qadın jurnalı yaradıldı, milli opera və baletin əsası qoyuldu

C) Rus - Azərbaycan məktəbəlri, ilk ali məktəb açıldı

D) Tarix elminin əsası qoyuldu, qəza məktəbləri açıldı

E) Milli mətbuatın, milli teatrın, milli kitabxana – qiraətxananın əsası qoyuldu

12. 1918 - ci ilin yanvar və mart aylarında Bakıda azərbaycanlı əhalinin ciddi narazılığına səbəb olan hadisələr:

1 - Bakı Dumasının buraxılması

2 - General X. Talışinskinin həbs olunması

3 - Bakı Sovetinin İcariyyə komitəsinin ləğv edilməsi

4 - “Hümmət” təşkilatının buraxılması

5 - “Evelina” gəmisinin tərksilah edilməsi

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 1, 3

D) 4, 5

E) 2, 5

13. XIX əsrin I yarısında Rusiyada fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Şərqşünaslarını seçin:

1 - Mirzə Kazımbəy

2 - M. Ş. Vazeh

3 - A. Bakıxanov

4 - M. C. Topçubaşov

A) 1, 3

B) 1, 4

C) 1, 2

D) 3, 4

E) 2, 4

14. XIX əsrin ortalarında Şamaxı şəhərinə aiddir:

1 - Baş memarı olan ilk Azərbaycan şəhəri idi

2 - İlk qəza məktəbinin açıldığı Azərbaycan şəhəri idi

3 - Ali dördsinifli məktəb yaradıldığı ilk Azərbaycan şəhəri idi

4 - Orta məktəbin açıldığı ilk Azərbaycan şəhəri idi

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 2, 4

D) 1, 3

E) 1, 4

15. XIX əsrin I yarısında Azərbaycan teatrında aparıcı yer tuturdu:

1 - Xalq teatrı

2 - Gənclər teatrı

3 - Dini tamaşalar

4 - Yeni tipli teatr

5 - Təriqət oyunları

A) 1, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 4

16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - AXC - nin yaranması

2 - Ərzincan müqaviləsinin bağlanması nəticəsində

3 - Zaqafqaziya seyminin yaradılması

4 - Trabzon konfransının işə başlanması

5 - Bakı XKS - nin yaranması

A) 1, 4, 3, 2, 5

B) 3, 2, 4, 5, 1

C) 2, 4, 3, 1, 5

D) 2, 3, 4, 5, 1

E) 1, 5, 4, 3, 2

17. Uyğunluq gözlənilməmişdir:

A) Mirzə Cəfər Topçubaşov - “Tiflisskie vedomosti”

B) Abbasqulu ağa Bakıxanov - “Gülüstani - İrəm”

C) Mirzə Kazım bəy - “Müridizm və Şamil”

D) Mirzə Adıgözəl bəy - “Qarabağnamə”

E) Hacı Zeynalabdin Şirvani - “Səyahət bağı”

18. Uyğunluq gözlənilmişdir.

A) «Gülüstani - İrəm» əsərinin müəllifidir – A. Bakıxanov

B) Şimali Azərbaycanda ilk qəza məktəbləri açılmışdır – XX əsrin başlanğıcında

C) Şimali Azərbaycanda dünyəvi müsəlman məktəbinin təsis edilməsi haqqında lahiyyəni ilk dəfə irəli sürmüşdür – M. F. Axundov

D) «Qarabağnamə» əsərinin müəllifidir – M. Kazımbəy

E) Şimali Azərbaycanda milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur – XIX əsrin 30 - cu illərində


Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə