Fakültənin adı: Pedaqoji TƏSDİq ediRƏMYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/5
tarix21.12.2018
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5


##Fakültənin adı: İbtidai təhsil

##İxtisas: İbtidai sinif müəllimliyi

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup: 401,402,403,204,405,406,407,408,409,410

##Fənnin adı: Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası

##Müəllimin adı: prof. Ə.Ə. Mehtiyev, dos. B.S. Quliyev və b/m L.İ. Əsgərov

##Kafedra müdiri: .E.Ə. Abdullayev

##Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvlləri: 1.dos. A.Ə. Əmiraslanov , b/m L.İ.Əsgərov,

3.b/m Ə.R. Sadıxov

##MÜNDƏRİCAT :

##1. Bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi – 1 - 5

##2. Fiziki tərbiyənin məqsədi, vəzifəsi,mahiyyəti,sistemi və vasitələri – 6 - 16

##3. İbtidai siniflər üçün bədən tərbiyəsi proqramının təhlili – 17 - 19

##4. İbtidai məktəblərdə şagirdlərin fiziki tərbiyəsi – 20 - 24

##5. Gimnastika,atletika və mütəhərrik oyunların tədrisi metodikası– 25 - 30

##6. Dərs məktəbdə fiziki tərbiyə üzrə işin əsas formasıdır – 30 -32

##7. Bədən tərbiyəsi dərsinin quruluşu, müəllimin dərsə hazırlığı və dərsdə

müvəffəqiyyətin hesaba alınması – 33 - 38

##8. Bədən tərbiyəsi dərsinin tipləri, – 39 - 40

##9. Fiziki hərəkətlərin öyrədilməsi və keçirilməsi üsulları.– 40 - 43

##10. Təlimin metodik prinsipləri və təlimin metodları– 44 - 48

##11. Tədris günü rejimində fiziki tərbiyə tədbirləri – 48 - 53

##12. Fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlər– 53 - 57

##13. Fiziki tərbiyə üzrə planlaşdırma və nəzarət yoxlama işləri – 57 - 60

##14. Fiziki tərbiyə üzrə məktəbdənkənar işlər və ailədə uşaqların fiziki tərbiyəsi – 60 - 63

##15. Məşğələ yerlərinin hazırlanması, təchizatı, məktəblərin yay istirahət düşərglərində gün rejimi – 63##book_id=369//book_name=Bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi//

##fk=110//ks=04//fn=369//sumalltest=0//

name= Bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi //


63 - ##300 sual

##num=1// level= 1// sumtest=19 // .Bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi

T-1

1. Müasir Yay Olimpiya oyunları ilk dəfə neçənci ildən keçrilməyə başlanmışdır?

A) 1898


B) 1891

C) 1894


D) 1897

E) 1896


2. Rəşid Məmmədbəyov neçənci Yay Olimpiya oyunlarının gümüş medalını qazanmışdır?

A) XV


B) XII

C) XIV


D) XVI

E) XIII


3. Azərbaycanlı idmancılardan kim XXV-cü Yay Olimpiya oyunlarının çempionu

olmuş?

A) Xəzər İsayev

B) Nazim Hüseyinov

C) MəhiyyəddinAllahverdiyev

D) Aydın İbrahimov

E) Muxtar Dadaşov4. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra idmancılarımızdan ilk Olimpiya medalını

kim qazanmışdır?

A) Xəzər İsayev

B) Xəzər isayev

C) Məhiyyəddin Allahverdiyev

D) Namiq Abdullayev

E) Aydın İbrahimov5. Namiq Abdullayev neçənci Yay Olimpiya oyunlarının gümüş medalını qazanmışdır?

A) XXIV


B) XXII

C) XXV


D) XXVI

E) XXIII


6. Namiq Abdullayev neçənci Yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanmışdır?

A) XXV


B) XXII

C) XXVII

D) XXIV

E) XXIII


7. Azərbaycan idmançılarından kim XXVIII-ci Yay Olimpiya oyunlarının çempionu

olmuşdur?

A) Fərid Mansurov

B) Xəzər İsayev

C) Namiq Abdullayev

D) Nazim Hüseyinov

E) Elnur Məmmədli8. Fərid Mansurov neçənci Yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanmışdır?

A) XXVI


B) XXVIII

C) XXIX


D) XXIV

E) XXV


9. Azərbaycan idmançılarından kim XXIX-cu Yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını

qazanmışdır?

A) Elnur Məmmədli

B) Namiq Abdullayev

C) Nazim Hüseyinov

D) Fərid Mansurov

E) Xəzər İsayev10. Elnur Məmədli hansı ölkədə kecrilən müasir Yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını

qazanmışdır?

A) Yaponiyada

B) ABŞ-da

C) Bolqarıstanda

D) Yunanıstanda

E) Çin-də11. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsiin prezdenti kimdir?

A) Fuad Musayev

B) Məhiyyəddin Allahverdiyev

C) Azad Rəhimov

D) İlham Əliyev

E) Yuri Mamedov12. XXX Yay Olimpiya oyunlarında kimlər qızıl medal qazanmışlar?

A) Toğrul Əsgərov, Şərif Şərifov

B) Rulan Tedeyev, Namiq Abdullayev

C) Şikar Şikarov, Xəzər İsayev

D) Şikar Şikarov, Aydın İbrahimov

E) Xəzər İayev, Namiq Abdullayev

T-2

13. Dünya müharibələri ilə əlaqədar olaraq keçrilməyən Olimpiya oyunlarını seçin.

1- XII


2- VIII

3- V


4- VI

5- IX


6- XIV

7- XIII


8- XV
A) 7, 5, 6

B) 2, 5, 8

C ) 4, 3, 6

D) 1, 4, 7

E) 3, 5, 1

14. Namiq Abdullayevin iştirak etdiyi Olimpiya oyunlarını seçin.

1- XXIII

2- XXVI

3- XIX


4- XXV

5- XXII


6- XXVII
A) 2, 6

B) 3, 5


C) 2, 3

D) 1, 4


E) 6, 5

T-3

15. Dünya müharibələri ilə əlaqədar olaraq keçrilməyən Olimpiya oyunlarının xronoloji

ardıcıllığı hansıdır.

1-XII


2- VIII

3- V


4- VI

5- IX


6- XIII

7- XV


8- XIV
A) 1, 2, 7

B)2, 5, 8

C) 4, 1, 6

D)4, 8, 3

E) 5, 7, 6

16. Namiq Abdullayevin iştirak etdiyi Olimpiya oyunlarının ardıcıllığını təyin edin.

1- XXV


2- XII

3- XIX


4- XXVI

5 XXVIII

6- XXII

7- XXVII
A) 4, 7

B) 6, 8

C) 1, 5


D) 6, 2

E) 8, 1


17. Azərbaycan MilliOlimpiya Komitəsinin prezdentlərinin ardıcıllığını təyin edin.

1-Yuri Məmmədov

2-Fuad Musayev

3-Məhiyyəddin Allahverdiyev

4-Əbülfəz Qarayev

5-Azad Rəhimov

6-İlham Əliyev
A) 1, 3, 6

B) 4, 5, 3

C) 2, 1, 5

D) 6, 4, 2

E) 1, 5, 2

T-4

18. Dünya müharibələri ilə əlaqədar olaraq keçrilməyən Olimpiya oyunlarının illərə görə

uyğunluğunu təyin edən cavab hansıdır.

1- 1916


2- 1914

3- 1938


4- 1940

5-1946


6-1924

7-1908


8-1944
A) I-1924, 1946, 1938

B) I-1914, 1938, 1924

C) I-1908, 1946, 1938

D) I-1914, 1944, 1924

E) I-1916, 1940, 1944

19. Namiq Abdullayevin iştirak etdiyi Olimpiya oyunlarının illərə görə uyğunluğunu

təyin edin.

1- XXIII

2- XXVI

3- XXVII

4- XXVI

5- XIX


1996

1998


1994

2000


2002

A)I-1, 4, 1996, 2000

B)I-3, 2, 1994, 1998

C)I-2, 4, 1998, 2000

D)I-1, 3, 1996, 1994

E)I-2, 6, 1998, 1992


##num=2/level=1//sumtest=56/Fiziki tərbiyənin

məqsədi, vəzifəsi,mahiyyəti, sistemi və vasitələri

Fiziki keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi.

T-1

1. Fiziki tərbiyə şagirdlərin nəyinə xidmət edir?

A) Vətənin müdafiəsinə hazırlığına

B) Valideyinlərinin müdafiəsinə

C) Məktəbin müdafiəsinə

D) Kollektivin müdafiəsinə

E) Ailənin müdafəsinə2. Bunlardan hansı fiziki tərbiyənin köməkçi vasitəsidir?

A) okean


B) Çay

C) Göl


D) Dəniz

E) Su


3. Bunlardan hansı fiziki tərbiyənin köməkçi vasitəsidir?

A) Hava


B) Torpaq

C) Dağ


D) Okean

E) Meşə


4. Bunlardan hansı fiziki tərbiyənin köməkçi vasitəsidir?

A) Şua


B) Ay

C) Ulduz


D) Günəş

E) Bulud


5. Bunlardan hansı fiziki tərbiyənin vasitəsinə aiddir?

A) Fiziki əmək

B) Əmək təlimi

C) Əl əməyi

D) Zehini əmək

E) Əqli əmək6. Bunlardan hansı fiziki tərbiyənin əsas vasitəsidir?

A) Fiziki hazırlıq

B) Fiziki hərəkətlər

C) Fiziki tərbiyə

D) Fiziki inkişaf

E) Fiziki mədəniyyət7. Bunlardan hansı bədən tərbiyəsi dərsinin vəzifəsinə aiddir?

A) İdman vəzifəsi

B) Təlim vəzifəsi

C) Təhsil vəzifəsi

D) Fiziki hərəkətlər vəzifəsi

E) Hərbi vəzifə8. Bunlardan hansı bədən tərbiyəsi dərsinin vəzifəsinə aiddir?

A) Tərbiyəvi vəzifə

B) Əxlaq vəzifəsi

C) Etik vəzifə

D) Estetik vəzifə

E) Psixoloji vəzifə239. Bunlardan hansı bədən tərbiyəsi dərsinin vəzifəsinə aiddir?

A Fizioloji vəzifə

B) Tibbi vəzifə

C) ) Sağlamlıq vəzifəsi

D) Pedaqoji vəzifə

E) Bədənin möhkəmləndirilməsi vəzifəsi10. Elmilik prinsipinə əsasən fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsi hansı fənlərlə

əlaqəlidir?

A) Fizialogiya

B) Kimya

C) Riyaziyat

D) İnfarmatika

E) Ədəbiyyat11. Elmilik prinsipinə əsasən fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsi hansı fənlərlə

əlaqəlidir?

A) Dinşunaslıq fənni ilə

B) Çoğrafiya fənni ilə

C) Texniki fənlərlə

D) Humanitar fənlərlə

E) Anatomiya fənni ilə12. Elmilik prinsipinə görə fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsi hansı fənlərlə əlaqəlidir?

A) Sənətşünaslıq fənni ilə

B) Çoğrafiya fənni ilə

C) Psixalogiya fənni ilə

D) Təbiyət fənləri ilə

E) Diyarşunaslıq fənni ilə13. Bunlardan hansı fiziki tərbiyə sisteminin prinsipidir?

A) Sağlamlıq istiqamətli prinsip

B) Tibbi istiqamətli prinsip

C) Bədənin möhkəmləndirilməsi prinsipi

D) Gigiyenik istiqamətli prinsip

E) Qamətin formalaşdırılması prinsipi14. Bunlardan hansı fiziki tərbiyə sisteminin təşgilatı quruluşudur?

A) Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə

B) İbtidai siniflərdə fiziki tərbiyə

C) Yuxarı siniflərdə fiziki tərbiyə

D) Şagirdlərin gün rejimində fiziki tərbiyə

E) Məktəbdənkənar fiziki tərbiyə15. Bunlardan hansı fiziki tərbiyə sisteminin təşgilatı quruluşudur?

A) Ali məktəblərdə fiziki tərbiyə

B) Orta ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə

C) Aspiranturalarda fiziki tərbiyə

D) Texniki peşə məktəblərində fiziki tərbiyə

E) Doktoranturalarda fiziki tərbiyə16. Uşaqlarda dözümlülük neçə tərbiyə edilir?

A) ) Birdən-birə

B) Sürətlə

C Tədriçən

D) Uzun müddətdə

17. İnsan qüvvəsi nə ilə ölcülür?

A) Dinamometrlə

B) Tərəzi ilə

C) Saniyə ölcənlə

D) Ampermetrlə

E) Akkumlyatorla18. Sürət nə ilə təyin edilir?

A) Hərəkətlərin reyaksiyasının vaxtı ilə

B) Hərəkətin tezliyi ilə

C) Hərəkətin icra edilmə vaxtı ilə

D) Hərəkətin yerinə yetrilmə sürəti ilə

E) Hərəkətin sayı ilə19. Sürət neçə cür olur?

A) 5-cür


B) 2-cür

C) 4-cür


D) 6-cür

20. Elastikliyi inkişaf etdirmək ücün hansı hərəkətlərdən istifadə etmək məsləhətdir?

A) Dartınma hərəkətlərindən

B) Sallanma hərəkətlərindən

C) Sürüşmə hərəkətlərindən

D) Azadə hərəkətlərdən

E) Aşma hərəkətlərindən21. Cəldliyin inkişaf etdirilməsində hansı hərəkətlər mühüm rol oynayır?

A) Müvazinət hərəkətləri

B) Sıra təlimi

C) Xüsusi hərəkətlər

D) Turnikdə hərəkətlər

E) Dırmanma hərəkətləri22. Elastiklik nəyə deyilir?

A) İnsanın hərəkətləri böyük amplituda ilə yerinə yetirmək qabiliyyətidir

B) İnsanın hərəkətləri kiçik amplituda ilə yerinə yetirmək qabiliyyətidir

C) İnsanın hərəkətləri sürətlə yerinə yetirmək qabiliyyətidir

D) İnsanların böyük əzələ qrupunun işgörmə qabiliyyətidir

E) İnsanın hərəkətləri aşağı templə yerinə yetirmək qabiliyyətidir23. Sürət nəyə deyilir?

A) İnsanın müəyyən şəraitdə bu və ya digər qıcığa qarşı ani olaraq reyaksiya vermə və lazım

olan fəaliyyəti minimum vaxt sərf etməklə yerinə yetirmək qabiliyyətidir

B) Hər hansı bir hərəkəti maksimum vaxt sərf etməklə yerinə yetirmək qabiliyyətidir

C) Hər hansı bir hərəkəti minimum qüvvə sərf etməklə yerinə yetirmək qabiliyyətidir

D) Verilmiş tapşırıqları qısa müddət ərzində yerinə yetirmək qabiliyyətidir

E) Verilmiş hərəkətləri cəld olaraq yerinə yetirmək qabiliyyətidir

24. Qüvvə nəyə deyilir?

A) Kiçik qrup əzələlərinin iş görmə qabiliyyətidir

B) Böyük qrup əzələlərinin iş görmə qabiliyyətidir

C) Orqanizmin xarici təsirləri dəf etmək qabiliyyətidir

D) Çətin hərəkətlərin yerinə yetirmək qabiliyyətidir

E) Orqanizmin uzun müddət ağır fiziki işlə məşğul olma qabiliyyətidir25. Cəldlik nəyə deyilir?

A) Gözlənilmədən dəyişən şəraitdə tələb olunan hərəkət fəaliyyətini yenidən dəyişmək və ani

müddətdə yeni hərəkəti mənimsəmək qabiliyyətidir

B) Hərəkətləri tez bir zamanda yerinə yetirmək qabiliyyətidir

C) Hərəkətləri sistematik yerinə yetirmək qabiliyyətidir

D) Qarşıya qoyulan məqsədə təyin olunmuş vaxt ərzində nail olmaqdır

E) Verilmiş hərəkətlərin texniki cəhətdən düzgün yerinə yetirmək qabiliyyətidir

26. Dözümlülük nəyə deyilir?

A) Orqanizmin effektliyini aşağı salmadan uzun müddət iş görmə qabiliyyətidir

B) Orqanizmin sürətlə iş görmə qabiliyyətidir

C) Orqanizmin passiv işgörmə qabiliyyətidir

D) Tənəffüs orqanının iş görmə qabiliyyətidir

E) Əzələ qüvvəsinin gec zəifləməsidiT-2

27. Fiziki tərbiyə sistemiminin prinsiplərinin seçimini təyin edin?

1- İdeyallıq prinsipi

2- Fikir yürütmək prinsipi

3- İstiqamət vermək prinsipi

4- Xəlqilik prinsipi

5- İctimai fikir yürütmək

6-Sağlamlıq prinsipi
A) 5, 3, 4

B) 2, 6, 3

C) 1, 4, 6

D) 2, 3, 4

E) 6, 5, 3

28. Fiziki tərbiyə sisteminin prinsiplərinin seçimini müəyyən edin?

1- Elmilik prinsipi

2- Sağlamlıq prinsipi

3- Gümrahlıq prinsipi

4- Maarifçilik prinsipi

5- Xəlqilik prinsipi

6-Ümum xalq prinsipi
A) 1, 2, 5

B) 3, 1, 6

C) 4, 2, 3

D) 2, 5, 4

E) 6, 3. 4

29. Fiziki tərbiyə sisteminin prinsiplərinin seçimini müəyyən din?

1- Sağlamlıq prinsipi

2- Orqanizmin möhkəmləndirilməsi prinsipi

3- Kəşf etmək prinsipi

4- İdeyallıq prinsipi

5- Elmlik prinsipi

6-Savadllıq prinsipi
A) 5, 3, 2

B) 6, 3, 2

C) 4, 6, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

30. Fiziki tərbiyə sisteminin prinsipinin seçimini təyin edin?

1- Xəlqlik prinsipi

2- Millik prinsipi

3- Sağlamlıq prinsipi

4- Gigiyenik prinsip

5- Elmlik prinsipi

6- Nümayiş tdirmək prinsipi
A) 1, 3, 5

B) 2, 6, 4

C) 5, 4, 6

D) 3, 2, 4

E) 1, 2, 6

31.Açıq havada keçirilən bədən tərbiyəsi dərslərində hərəkətləri seçin.

1-Yerindən uzunluğa tullanmaq

2-Sürətli qaçış

3-Hərəkətli oyunlar

4-Orta templə qaçış

5-Qaçaraq uzununa tullanmaq

6-Mütəhərrik oyunlar

A) 6,1,5


B)6,1,2

C)3,4,6


D) 2,3,5

E)5,4,1


32.Fiziki tərbiyə şagirdlərin nəyinə xidmət etdiyini seçin?

1- Mənəvi inkişafına

2- Mədəni inkişafına

3- Fiziki inkişafına

4- Kökəlməyə

5- Həyətə hazırlığına

6- Ağırlığına
A)1, 3, 5

B) 2, 5, 6

C) 5, 2, 4

D) 3, 4, 2

E) 6, 4, 1

33. Fiziki tərbiyə şagirdlərin nəyinə xidmət etdiyini seçin?

1- Mədəni inkişafına

2- Mənəvi inkişafına

3- Fiziki inkişafına

4- Vətənin müdafiəsin

5- Ailənin müdafiəsinə

6- Məktəbin müdafiəsinə
A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 6, 3, 1

D) 4, 6, 1

E) 2, 5, 6

34. Fiziki tərbiyə şagirdlərin nəyinə xidmət etdiyini seçin?

1- Mənəvi inkişafına

3- Həyətə haırlığına

4- Dərslərə hazırlığa

5- Psixoloji hazırlığa

6- Fiziki inkişafına


A)- 6, 2, 5

B)-5, 6, 4

C)-6, 4, 2

D)-3, 5, 2

E)- 1, 3, 6

35. Fiziki tərbiyə şagirdlərin nəyinə xidmət etdiyini seçin?

1-Həyata hazırlığına

2-Mədəni inkişafına

3-Vətənin müdafiəsinə hazırlığına

4-İdman hazırlığına

5-Fiziki inkişafına

6-Məktəbin müdafiəsinə


A)-5, 2, 4

B)-2, 4, 1

C)-3, 4, 6

D)- 1,3,5

E)-4, 1, 3

36. Bunlardan hansının fiziki tərbiyənin vasitəsitələrinə aid olduğunu seçin?

1- Fiziki əmək

2- Əxlaqi vəzifə

3- Fiziki hərəkətlər

4- Təlim vəzifəsi

5- Oyunlar

6- Estetik vəzifə
A)-1, 3, 5

B)-2, 4, 6

C)-3, 6, 5

D)-4, 1, 6

E)-2, 3, 4

37. Bunlardan hansının fiziki tərbiyənin vasitələrinə aid olduğunu seçin?

1- Fiziki əmək

2- Fiziki hazırlıq

3- Fiziki hərəkətlər

4- Əqli əmək

5- Gün rejimi

6- Fiziki mədəniyyət

A)-1, 3, 5

B)-2, 4, 6

C)-3, 6, 5

D)-4, 1, 6

E)-2, 3, 438. Bunlardan hansının fiziki tərbiyənin vasitələrinə aid olduğunu seçin?

1- Təbii faktorlar

2- Estetik vəzifələr

3- Gün rejimi

4- Əqli əmək

5- Oyunlar

6- Əxlaqi vəzifə
A)- 4, 1, 6

B)-2, 4, 6

C)-3, 6, 5

D)- 1, 3, 5

E)-2, 3, 4

T-3

39. Fiziki tərbiyənin şagirdlərin nəyinə xidmət etdiyinin ardıcıllığını təyin edin?

1- Mənəvi inkişafı

2- Hərtərəfli inkişafın

3- Fiziki inkişafına

4- Zəifliyinə

5- Həyata hazırlığına

6.- Dərslərə hazırlığına
A)-1, 3, 5

B)-3, 4, 6

C)-2, 1, 4

D)-5, 2, 4

E)-6, 1, 2

40. Fiziki tərbiyənin şagirdlərin nəyinə xidmət etdiyinin ardıcıllığını təyin edin?

1- Fiziki inkişafı

2- Arıqlamağına

3- Həyata hazırlığına

4- Yarışlara hazırlığına

5- Vətənin müdafiəsinə

6- Məktəbin müdafiəsinə
A)-1, 3, 5

B)-2, 4, 6

C)-2, 3, 5

D)-4, 2, 1

E)-5, 3, 6

41. Fiziki tərbiyənin vasitələrinin ardıcıllığını müəyyən edin?

1- Fiziki hərəkətlər

2- Xüsusi hərəkətlər

3- Oyunlar

4- Əyləncələr

5- Fiziki əmək

6- Əmək təlimi
A)-1, 3, 5

B)-2, 4, 6

C)-6, 3, 2

D)-4, 1, 6

E)-3, 2, 4

42. Fiziki tərbiyənin vasitələrinin ardıcıllığını müəyyən edin?

1- Oyunlar

2- Stol üstü oyunlar

3- Fiziki əmək

4- Zehini əmək

5- Həyat rejimi

6- Gün rejimi

A)-1, 3, 6

B)-2, 4, 5

C)-4, 3, 5

D)-6, 4, 2

E)-1, 5, 643. Fiziki tərbiyənin vasitələrinin ardıcıllığını müəyyən edin?

1- Fiziki əmək

2- Əqli əmək

3- Gün rejimi

4- Dərs rejimi

5- Gigiyenik amillər

6- Təbii amillər
A)-1, 3, 6

B)-5, 3, 2

C)-4, 6, 1

D)-2, 5, 3

E)-6, 5, 2

44. Fiziki tərbiyənin vasitələrinin ardıcıllığını müəyyən edin?

1- Estafetlər

2- Fiziki hərəkətlər

3- Fiziki əmək

4- Gün qrafiki

5- Təbiətin təbii amilləri

A) 4, 2, 1

B) 1, 5, 3

C) 3, 1, 5

D) 2, 3, 5

E) 4, 3, 5

45. Fiziki tərbiyənin vasitələrinin ardıcıllığını müəyyən edin?

1- Təbiətin təbiii amilləri

2- Gün rejimi

3- Oyunlar

4- Fiziki əmək

5-Fiziki hərəkətlər

A) 5, 4, 2, 3, 1

B) 2, 1, 4, 5, 3

C) 3, 5, 1, 2, 4

D) 4, 1, 5, 3, 2

E) 1, 4, 3, 5, 2

T-3

46.Açıq havada keçirilən bədən tərbiyəsi dərslərində hərəkətlərin ardıcıllığını təyin edin.

1- Hərəkətli oyunlar

2-Üç təkanla tullanmaq

3- Sürətli qaçış

4- Orta templə qaçış

5-İdaman oyunları

6- Qaçaraq uzununa tullanmaq
A) 5,4,1

B)4,5,2


C)2,3,5

D) 6,3,1


E)3,2,5

47.Fiziki tərbiyə sisteminin prinsipinin düzgün ardıcıllığını təyin edin?

1- Millik prinsipi

2- Nümayiş etdirici prinsip

3- Elmilik prinsipi

4- Xəlqlik prinsipi

5- Fikir yürütmək prinsipi

6- İdeyallıq prinsipi
A) 6, 4, 3

B) 2, 3, 5

C) 4, 3, 2

D) 5, 4, 1

E) 1, 6, 3

48. Fiziki tərbiyə sisteminin prinsiplərinin düzgün ardıcıllığını təyin edin?

1- Ümumxalq prinsipi

2- Xəlqilik prinsipi

3- Maarifçilik prinsipi

4- Elimilik prinsipi

5- Sağlamlıq prinsipi

6-min möhkəmlənməsi prinsipi
A) 6, 5, 3

B) 1, 3, 6

C) 1, 5, 3

D) 2, 6, 1

E) 4, 2, 5

49. Fiziki tərbiyə sisteminin təşgilatı quruluşunun ardıcıllığını təyin edin?

1- Körpələrin fiziki tərbiyəsi

2- Məktəbəqədər müəssisələrin fiziki tərbiyəsi

3- Həyətlərdə uşaqların fiziki tərbiyəsi

4- Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə

5- Maqistrlərin fiziki tərbiyəsi

6-Ali məktəblərdə fiziki təriyə
A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 6, 3

D) 3, 5, 4

E) 5, 2, 6

50. Fiziki tərbiyə sisteminin təşkili quruluşunun ardıcılləğını təyin edin?

1- Silahlı qüvvələrdə

2- Doktoranturada fiziki tərbiyə

3- Çağrışaqədər gənclərin fiziki tərbiyəsi

4- Ali məktəblərdə fiziki tərbiyə

5- Müəssisə və təşkilatlarda fiziki tərbiyə

6-Özəl müəssisələrdə fiziki tərbiyə
A) 4, 1, 5

B) 2, 3, 6

C) 2, 5, 6

D) 1, 4, 3

E) 3, 5, 1

51. Friziki tərbiyə sisteminin təşkili quruluşunun ardıcıllığını təyin edin?

1- Silahlı qüvvələrdə fiziki tərbiyə

2- Çağrışaqədər gənclərin fiziki tərbiyəsi

3- Müəssisə və təşkilatlarda fiziki tərbiyə

4- İstirahət evlərində fiziki tərbiyə

5- Doktoranturada fiziki tərbiyə

6- Ali məktəblərdə fiziki tərbiyə
A) 4, 1, 2

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 6, 1, 3

E) 4, 6, 3

52. Aşağıda gstərilən amillərin fiziki keyfiyyətlərinin ardıcıllığını təyin edin?

1-Müqavimət

2-Sürət

3-Diribaşlıq

4-Elastiklik

5-Cəldlik

6-Yumşaqlıq
A) 2, 4, 5

B) 3, 6, 2

C) 5, 3, 1

D) 6, 4, 2

E) 2, 3, 6

53. Aşağıda göstərilən amillərin fiziki keyfiyyətlərinin ardıcıllığını təyin edin?

1-Qüvvə


2-Müqavimət

3-Dzümlülük

4-Cəldlik

5-Mətinlik

6-Diribaşlıq
A) 1, 3, 4

B) 2, 5, 1

C) 5, 3, 2

D) 4, 1, 6

E) 6, 2, 4Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə