##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyiYüklə 0,74 Mb.
səhifə1/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0,74 Mb.
#102010
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika

## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi,

##Fənnin adı: Mülki Müdafiə 1

##Bölmə(azərbaycan) Qrup № si. Rİ 401-404

##Müəllimin adı, soyadı və atasının adı: b/m.H.Əliyev

##Kafedra müdiri: Dos.N.M.Mehdizadə

##Mündəricat səh test

##1. Fövqəladə hallarda mülki müdafiənin rolu və vəzifələri - - - 2 - 10

##2. Fövqəladə halların təsnifatı, sülh dövründə yaranmış fövqəladə hallar. respublikamızın ərazisində ehtimal olunan FH - - - 10 - 18

##3. Hərbi xarakterli fövqəladə hallar - - - - - - 18 - 28

##4. Hərbi xarakterli fövqəladə hallar və FH - da yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi - 28 - 38

##5 Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi: Mülki müdafiənin mühafizə qurğuları 38 - 47

##6. FH - da Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi. Fərdi tibbi mühafizə vasitələri - - - 47 - 57

##7. Fövqəladə hallarda əhalinin köçürülməsi - - - - - - - 57 - 63

##8. Fövqəladə hallarda rabitə və xəbərdarlığın təşkili - - 63 - 70

##9. Fövqəladə hadisələrdən mühafizə sahəsində əhalinin hazırlanması

## (Fövqəladə hallarda şagird və müəllim heyyətinin fəaliyyəti) . . 70 - 74

##10. Mülki müdafiənin öyrədilməsinin tədrisinin təşkili (Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərin ##MM üzrə tədrisinin təşkili) - - - - 74 - 77

##11 Fövqəladə hallarda əhalinin tibbi təminatı və tibb xidmətinin təşkili – 78 - 84

##12. Ilk tibbi yardım və onun təşkili - - - - - 84 - 89

##13. Ilk tibbi yardım göstərən Mülki müdafiənin qüvvələri - - 90 - 97

##14. Mülki müdafiənin tibb xidmətinin qüvvələri - - - - - 97 - 102##15. Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım və onun təşkili - - - - 102 - 108

##num= 1// level= 1// sumtest=23 // name= Fövqəladə hallarda mülki müdafiənin rolu və vəzifələri //


1. Mülki Müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu təsdiq edilmişdir.

1 - 18 aprel 1998 - ci ildə

2 - 31 iyul 1992

3 - 3 avqust 1961

4 - 29 dekabr 2006

5 - 19 aprel 2010

A) 4

B) 5

C) 1

D) 2

E) 3

2. Mülki müdafiə qüvvələrinin əsasını hansı dəstələr təşkil edir?

1 - hərbiləşməmiş dəstələr

2 - mülki müdafiənin ümumi məqsədli dəstələri

3 - mülki müdafiənin obyekt dəstələri

4 - mülki müdafiənin müəssisələri

5 - yanğın söndürən manqalar

A) 4

B) 1

C) 3

D) 5

E) 2

3. Mülki müdafiə hansı tədbirlər sistemidir?

1 - əhalinin və ərazinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər sistemidir

2 - təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemidir

3 - əhalinin sağlamlığının keşiyində duran tədbirlər sistemidir

4 - ətraf və mühit əhalinin həyat fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olan vəziyyətdir

5 - əhalinin maarifləndirilməsinə xidmət edən tədbirlər sistemidir

A) 1

B) 3

C) 2

D) 5

E) 4

4. Radiasiya və kimyadan mühafizə xidmətinin əsas vəzifəsinə aiddir:

1 - su mənbələrinin, yeməkxanaların ərzaq anbarlarının radioaktiv və zəhərləyici maddələrdən mühafizə edir

2 - yanğınların söndürülməsi üçün hər cür tədbir görür

3 - sığınacaqların hazır olmasını təmin edir

4 - zədələnmiş adamlara ilk tibbi yardım göstərir

5 - Çaxnaşmaların qarşısını alır

A) 2

B) 5

C) 4

D) 1

E) 3

5. Ali məktəbin mülki müdafiə rəisi kim sayılır?

1 – ali məktəbin rektoru

2 – tələbə gənclər təşkilatının sədri

3 – xüsusi şöbənin rəisi

4 – mülki müdafiə kafedrasının müdiri

5 – prorektorlar

A) 1

B) 4

C) 5

D) 3

E) 2

6. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri məqsədinə görə hansı dəstələrə bölünür?

A) Tabeliyinə və məqsədinə görə, dəstələrə

B) Ərazi və obyekt dəstələrinə

C) Ümumi məqsədli və ixtisaslı dəstələrə

D) Mülki müdafiənin yiğma dəstələrinə

E) Xilasedici dəstələrə

7. Nüvə (atom) silahını Amerika hərbiçiləri ilk dəfə harada işlətmişlər?

1 - Xirosimada

2 - Suriyada

3 - Əfqanıstanda

4 - Naqasakidə

5 - İraqda

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 3, 5

D) 2, 5

E) 2, 4

8. Mülki müdafiənin əsas başlıca vəzifələrinə aiddir:

1 - Əhalinin nüvə, kimyəvi silahlarla və bakterioloji vasitələrlə zədələnməsinin qarşısını almaq

2 - Tibb müəssisələri yaratmaq

3 - Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək

4 - Xalq təssərüfatı obyektlərinin işinə rəhbərlik etmək

5 - Əhalini mühafizə qurğularında daldalanmasını təmin etmək

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5

9. Azərbaycan Respublikası Mülki müdafiəsinin əsas vəzifələrinə aiddir:

1 - FH - ın nəticələrindən əhalinin və xalq təsərrüfatının mühafizə edilməsi:

2 - Şəhərdənkənar zonada xəstəxanalar bazasının açılması:

3 - Təbii fəlakətlər ehtimalı barədə əhalinin xəbərdar edilməsi:

4 - Mülki müdafiənin tibb xidmətinin yaradılması və fəaliyyətə hazırlanmasının təşkili:

5 - Ərazisində dağıntılar yarana biləcək zonalardan əhalinin köçürülüb çıxarılması

A) 5, 3, 2

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 3, 1, 4

10. Mülki müdafiənin hərbiləşməmiş dəstələri aşağıdakı qruplara bölünür:

1 - İxtisaslı dəstələr

2 - Məqsədinə görə dəstələr

3 - Mülki müdafiənin müəssisələri

4 - tabeliyinə görə dəstələr

5 - İlk tibbi yardım dəstəsi

A) 1, 2

B) 2, 4

C) 2, 5

D) 4, 5

E) 1, 3

11. Azərbaycan Respublikasının Mülki müdafiənin məqsədi aşağıdakılardır:

1 - Fövqəladə Halların qarşısının alınması məqsədi ilə profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi

2 - Əhaliyə tibbi mühafizə qaydalarının öyrədilməsi, dərman maddələrilə təmin edilməsi

3 - Fövqəladə hallar zamanı mümkün olan ziyan və itkilərin həcminin azadılması

4 - Fövqəladə hallar və onların nəticələrinin aradan qaldırılması

5 - Əhali arasında kütləvi yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5

12. Mülki müdafiənin tabeliyinə görə dəstələri bölünür:

1 - Obyekt dəstələrinə

2 - İxtisaslı dəstələrə

3 - Ümumi məqsədli dəstələrə

4 - Ərazi dəstələrinə

5 - Tibbi yardım dəstələrinə

A) 1, 5

B) 1, 4

C) 4, 5

D) 1, 3

E) 1, 2

13. Mülki müdafiənin tibb xidmətinin əsas vəzifələrinə aiddir:

1 - müalicə - profilaktika tədbirlərini həyata keçirir

2 - epidemiya əleyhinə və sanitariya - gigiyena tədbirlərini həyata keçirir

3 - yanğına qarşı profilaktik tədbirləri həyata keçirir

4 - meyvə ağaclarının və meşələrin kütləvi zədələnmə vasitələrindən qorunması üçün tədbirlər həyata keçirir

5 - əhalinin müəyyən edilmiş davranış qaydalarını yerinə yetirilməsinə nəzarət edir

6 - zədələnmə ocağından çıxarılan adamların müalicəsi üçün tədbirlər görür

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 6

E) 4, 5, 6

14. “Mülki müdafiənin yaradılması, verilən əsasnamə və qanunları xronoloji ardıcıllıqla yazın:

1 - 1918

2 - 1932

3 - 1992

4 - 1961

5 - 1998

6 - 2000

A) 2, 4, 3, 5

B) 1, 6, 3, 2

C) 2, 4, 3, 6

D) 2, 3, 4, 1

E) 1, 4, 2, 3,

15. Fərdi aptekçənin bölmələrində olan maddələri ardıcıllıqla yazın:

1 - FÜZ - lərə qarşı antidot

2 - Qusma və qıcolma əleyhinə etaperazin

3 - Antibakterial - sulfadimetoksin

4 - Şüalanmaya qarşı - sistamin

5 - Antibakterial - tetrasiklin

6 - Şüalanmaya qarşı – kalium - yod

7 - Ağrıkəsici şpris – tubik

A) 7, 1, 3, 4, 5, 6, 2

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 5, 4, 3, 2, 7, 6, 1

D) 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7

E) 3, 4, 1, 2, 7, 5, 6

16. Mülki müdafiə xidmətlərinə aiddir: Uyğunluğu tapın

1 - Tibb xidməti

2 - Yanğından mühafizə xidməti

3 - Ictimai aşayışı mühafizə xidməti

4 - Ərzaq və paltarla təchizat xidməti

a - köçürülən və zərərçəkmiş əhalinin yeməklə təmin olunmasını, həyat keçirir onları ən lazımi şeylərlə təchiz edir

b - müalicə - profilaktika, epidemiya əleyhinə və sanitariya gigiyena tədbirlərini həyata keçirir

c - dövlət və ictimai mülkiyyəti, vətəndaşların şəxsi əmlakını qoruyur, çaxnaşmanın qarşısını alır

d - yanğına qarşı profilaktik tədbirlər həyata keçirir, yanğınlar baş verdikdə söndürülməsi üçün hər cür tədbirlər görür

A) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

B) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

C) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

E) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - d

17. Mülki müdafiənin hərbiləşməmiş dəstələrinə aiddir. Uyğunluğu tapın

1 - Ümumməqsədli dəstələr

2 - Xidmətlərin dəstələri

3 - ərazi dəstələri

4 – Obyekt dəstələri

a - xüsusi vəzifələri icra etmək (zəhərsizləşdirmək, tibbi yardım və s. ) üçündür

b - xilasetmə və təcili qəza - bərpa işlərini öz obyektlərində icra etmək üçün

c - zədələnmə ocaqlarında xilasetmə işləri yerinə yetirmək üçündür

d - ən vacib obyektlərdə iş aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur

A) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

C) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

D) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

18. Mülki müdafiənin təşkiledilmə prinsiplərinə aiddir. Uyğunluğu tapın:

1 - daimi hazırlıq prinsipi

2 - dərhal xəbərdarlıq prinsipi

3 - qarşılıqlı əlaqə prinsipi

a - mülki müdafiə qüvvələri ilə dövlət orqanlarının sıx və uzlaşdırılmış fəaliyyəti

b - fövqəladə hallar barədə əhaliyə dərhal xəbərdarlıq edilməsi

c - mülki müdafiə sistemi fövqəladə hallar zamanı dərhal və səmərəli fəaliyyətə hazır olması

A) 1 - b ; 2 - c; 3 - a

B) 1 - b ; 2 - a; 3 - c

C) 1 - a ; 2 - b; 3 - c

D) 1 - c ; 2 - b; 3 - a

E) 1 - c ; 2 - a; 3 - b

19. Mülki müdafiə xidmətlərinin ixtisaslı dəstələrinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 – kəşfiyyat qrupu

2 – zərərsizləşdirici komanda

3 – sanitar drujina dəstəsi

a - zədələnmə ocağının hüdudlarını, radiasiyanın səviyyəsini, ZM - in və bakterial vasitələrin növünü təyin edir

b - zədələnmə ocağında ilk tibbi yardım göstərir

c - ərazini, tikintiləri və texnikanı zərərsizləşdirir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

20. Elm və texnikanın müasir inkişafı səviyyəsində kütləvi qırğın silahlarının yeni növləri hansılardır? Uyğunluğu tapın:

1 - Geofiziki silah

2 - Şüa silahı

3 - Neytron silahı

a - Əsas zəhərləyici təsiri neytronlar selinin nüfuzedici təsirindən ibarətdir

b - Çox yüksək enerjili işıq şüasından ibarətdir

c - ətraf mühitə qəsdən dağıdıcı təsir göstərmək üçün istifadə olunur

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

21. Mülki müdafiənin əsas prinsiplərinə aiddir: Uygunluğu tapın:

1 - ərazi prinsipi

2 - fərqli və kompleks yanaşma prinsipi

3 - kütləvilik və məcburilik prinsipi

a - MM tədbirlərinin Respublikanın bütün əhalisini əhatə etməsi və məcburi xarakter daşıması

b - MM tədbirlərinin Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini əhatə etməsi

c - MM tədbirlərinin ayrı - ayrı bölgələrin, şəhərlərin strateji, iqtisadi və s. xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla planlaşdırılması və əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

22. Mülki müdafiənin əsas xidmət növlərinə aiddir. Uyğunluğu tapın:

1 – tibb xidməti

2 – radiasiya və kimyadan mühafizə xidməti

3 – ictimai asayişin mühafizə xidməti

a - su mənbələrin, yeməkxanaların, ərzaq mallarının, anbarların radioaktiv maddələr və zəhərli maddələrlə mühafizə tədbirləri görür

b - müalicə - profilaktika, epidemiya əleyhinə tədbirləri həyata keçirir, zədələnmiş şəxslərə ilk tibbi yardım göstərir

c - dövlət, ictimai mülkiyyəti, vətəndaşların şəxsi əmlakını qoruyur, çaxnaşmanın qarşısını alır.

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

23. Mülki müdafiənin təşkiledilmə prinsiplərinə aiddir: Uyğunluğu tapın:

1 – daimi hazırlıq prinsipi

2 – qarşılıqlı əlaqə prinsipi

3 – dərhal xəbərdarlıq prinsipi

a - baş verə biləcək və ya baş vermiş fövqəladə hallar haqqında əhaliyə dərhal məlumat vermək

b - mülki müdafiənin təmin edilməsində iştirak edən dövlət orqanlarının və mülki müdafiə qüvvələrinin sıx və uzlaşdırılmış fəaliyyət göstərməsi

c - mülki müdafiə sistemi fövqəladə hallar zamanı dərhal və səmərəli fəaliyyətə başlamağa hazır vəziyyətdə olması

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - c; 2 - b; 3 - a

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə