##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi


##num= 14// level= 1// sumtest=12 // name= Mülki müdafiənin tibb xidmətinin qüvvələri //Yüklə 0,74 Mb.
səhifə13/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0,74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num= 14// level= 1// sumtest=12 // name= Mülki müdafiənin tibb xidmətinin qüvvələri //


1. İxtisaslı tibbi yardımdan məqsəd nədir?

A) Mexaniki, termiki və qarışıq zədələnmələrin ağırlaşmalarının qarşısını almaq

B) Əhali arasında sanitariya təmizliyi aparmaq

C) Epidemioloji yoxlama aparmaq

D) Yoluxucu xəstəlik yayan mikrobların indikasiyası

E) Radiasiya xəsarətləri zamanı mədə bağırsaq sistemindən radioaktiv maddələrin çıxarılması üçün tədbirlərin görülməsi

2. Şüalanma dozasının hansı qiymətində ikinci dərəcəli şüa xəstəliyi baş verir?

1 – 700 R

2 – 510 R

3 – 250 R

4 - 610 R

5 – 800 R

A) 5

B) 1

C) 2

D) 4

E) 3

3. Hansı hallarda zədələnənlər baş xəstəxanada saxlanır?

1 - Sanitariya təmizlənməsinə ehtiyacı olanda

2 - Ağır şok halında

3 - Arterial qanaxmalarda

4 - Iztirablarının yüngülləşdirilməsinə ehtiyac olanda

5 - Yoluxucu xəstəliklərə şübhəli olanlarda

6 - Həyat üçün qorxulu ağır zədələnmələr

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 6

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 6

4. Mülki müdafiə xidmət (xüsusi təyinatlı) dəstələrinə aiddir.

1 - tibbi yardım dəstələri

2 - ərazi dəstələri

3 - kəşfiyyat dəstəsi

4 - obyekt dəstələri

5 - zərərsizləşdirmə dəstələri

A) 2, 5, 3

B) 3, 4, 1

C) 1, 3, 5

D) 5, 4, 3

E) 4, 5, 2

5. Ilk tibbi yardım dəstəsinin əsas vəzifələrinə daxildir:

1 - Sanitar drujinalarının, xilasedici dəstələrin işinə rəhbərlik etmək

2 - Şəhərdən kənar zonada ixtisaslı tibbi yardım göstərmək

3 - köçürülməsi mümkün olmayan zədələnmiş şəxslərin müalicəsini təşkil etmək

4 – Tibb məntəqəsi açmaq, zədələmənlərin tibbi növlərə ayrılmasını təşkil etmək

5 - Əhali arasında sanitariya təmizliyi aparmaq

6 - Təbii fəlakət yerlərində epidemiya əleyhinə tədbirlər görmək

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5

6. Zədələnmə ocağında zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmədə ilk tibbi yardıma aiddir. Ardıcıllıqla yazın

1 - zəhərlənmiş adama əleyhqaz geydirmək

2 - zəhərli sahəni fərdi kimyəvi paketdəki deqazasiya mayesi ilə silmək

3 - ilk tibbi yardım dəstəsinə və ya tibb müəssisəsinə göndərmək

4 - şpris - tyubik vasitəsi ilə antidot vurmaq

5 - lazım gələrsə süni tənəffüs etmək

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 1, 4, 5, 3

C) 3, 4, 5, 2, 1

D) 1, 5, 3, 4, 2

E) 5, 4, 3, 2, 1

7. Zəlzələnin hansı növləri mövcuddur?

1 - Tektonik

2 - Vulkanik

3 - Sualtı

4 - Atmosferin vəziyyətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan törəmə zəlzələlər

5 - Hidrosferin vəziyyətinin dəyişilməsi

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

8. Udulan dozanın miqdarından asılı olaraq şüa xəstəliyinin dərəcələrini azalan (çoxdan aza) ardıcıllıqla yazın.

1 - D > 600 Rad

2 - 100 - 200 Rad

3 - D= 400 - 600 Rad

4 - D = 200 – 400 rad

A) 4, 1, 2, 3

B) 2, 4, 3, 1

C) 3, 4, 2, 1

D) 1, 3, 4, 2

E) 1, 4, 2, 3

9. Təbii xarakterli Fh hansılardır? Uyğunluğu tapın

1 - Metereoloji təhlükəli hadisələr

2 - Geofiziki təhlükəli hadisələr

3 - Hidroloji təhlükəli hadisələr

4 - Geoloji təhlükəli hadisələr

a - sürüşmə, sel, torpaq uçqunları

b - daşqın, subasma

c - zəlzələ, vulkan püskürməsi

d - fırtına, qasırğa, quraqlıq, güclü duman

A) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

B) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d,

D) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c,

E) 1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - a,

10. Müalicə - profilaktika və tibb müəssisələrinin bazasında hansı dəstələr yaradılır. Uyğunluğu tapın:

1 - Ilk tibbi yardım dəstələri

2 - ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım dəstələri

3 - epidemiya əleyhinə dəstələr

a - əhali arasında sanitar təmizləmə və epidemioloji yoxlama aparır

b - ilk həkim yardımı göstərən tibb məntəqəsidir

c - zədələnmiş şəxslərə şəhərdən kənar zonada ixtisaslaşdırılmiş yardım

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - c; 2 - b; 3 - a

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

11. Zərbə dalğası adamlara necə təsir göstərir? Uyğunluğu tapın:

1 - Mühafizə olunmayan adamlar yüngül zədələnmələrə məruz qalırlar

2 - Orta dərəcəli zədələnməyə

3 - Ağır zədələnməyə

4 - Çox ağır zədələnməyə

a - 0, 4 – 0, 6 kq/ sm izafi təzyiqdə

b - 0, 6 – 1 kq/ sm izafi təzyiqdə

c - 0, 2 – 0, 4 kq/ sm izafi təzyiq zamanı

d - 1 kq/ sm - dən artıq izafi təzyiqdə

A) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

C) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

D) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a

12. Işıq şüalanması adamlara necə təsir edir? Uyğunluğu tapın:

1 - birinci dərəcəli yanıq törədir

2 - ikinci dərəcəli yanıq törədir

3 - üçüncü dərəcəli yanıqlar başverir

4 - dördüncü dərəcəli yanıq törədir

a - 15 kal/sm – dən artıq işıq impulsundan dəri toxuması kömürləşir?

b - 2 - 4 kal/sm işıq impulsundan dəri qızarır, bir qədər şişir

c - 4 - 6 kal/sm işıq impulsu nəticəsində dəridə suluqlar əmələ gəlir

d - 6 - 12 kal/sm işıq impulsundan bədənin dərisi, dərialtı toxumalar ölüb cansızlaşır

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

B) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a

D) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d

##num= 15// level= 1// sumtest=19 // name= Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım və onun təşkili //


1. Aşağıdakı hansı ZM - lə zəhərlənmələrdə ağ ciyərlərin şişməsi baş verir?

A) lyuzit

B) adamsit

C) zarin

D) sianid turşusu

E) fosgen

2. Xəstəxana bazasının tərkibi necədir?

A) baş, çoxprofilli və profilləşdirilmiş xəstəxanalar

B) ilk tibbi yardım dəstəsi

C) epidemiya əleyhinə dəstə

D) qan köçürmə stansiyası

E) tibbi - təchizat idarəsi

3. Xəstəxana bazasına kim rəhbərlik edir?

A) qəbul şöbəsi

B) qərargah rəisi

C) icra başçısı

D) xəstəxana bazası idarəsi (XBI) rəisi

E) sahə müfəttişi

4. Xəstəxana bazası müalicə - təxliyyə təminatının sistemində hansı mərhələdir?

A) birinci mərhələdir

B) ilk mərhələdir

C) hazırlıq mərhələsidir

D) ikinci və son mərhələdir

E) son mərhələdir

5. Xəstəxana bazasında ümumi çarpayı fondunun neçə faizi uşaqlar üçün ayrılmalıdır?

A) 30%

B) 10%

C) 50%

D) 20%

E) 40%

6. Tibbi çeşidləmə nədir?

A) yaralı və xəstələrin tibbi göstərişə əsasən qruplara ayrılmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlər sistemidir

B) yaralı və xəstələrin müalicə edilməsidir

C) yaralı və xəstələrin peyvənd edilməsidir

D) yaralı və xəstələrin dezinfeksiyasıdır

E) yaralı və xəstələrə kompres qoyulmasıdır

7. Tibbi çeşidləmənin neçə növü var?

1 - məntəqədaxili

2 – şəhərlərarası

3 – təxliyyə - nəqliyyat

4 – şəhərdənkənar

5 – məntəqədən kənar

A) 3, 5

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 1, 3

8. Müalicə - təxliyyə istiqaməti (MTI) nədir?

1 – xəstəxana bazasının bir hissəsidir

2 – bir və ya bir neçə rayonun tibbi təminatla bağlı vahid təxliyyə yolunun olmasıdır

3 – tibbi yardımın göstərilməsidir

4 – kəşfiyyat aparılmasıdır

5 – müalicə - təxliyyə istiqaməti ərazisində tibbi bölüşdürücü məntəqə və köməkçi bölüşdürücü postun açılmasıdır

6 – epidemiya əleyhinə aparılan işdir

A) 1, 2, 5

B) 6, 4, 1

C) 1, 3, 4

D) 6, 2, 4

E) 5, 3, 6

9. Xəstəxana bazasının tərkibi necədir?

1 – baş xəstəxana

2 – rayon xəstəxanası

3 – profilləşdirilmiş xəstəxana

4 – kənd xəstəxaanası

5 – çoxprofilli xəstəxana

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 4, 3, 2

10. Səyyar epidemiya əleyhinə dəstələrin əsas vəzilərinə aiddir:

1 - Yoluxucu xəstəlik yayan mikrobların indikasiyası

2 - Qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması

3 - Zədələnmiş sümüklərin immobilizasiyası

4 - Əhali arasında sanitariya təmizliyi aparmaq

5 - Zəhərləyici maddələr olduqda antidot vermək

6 - Ərzağın, suyun laboratoriya analizini təşkil etmək

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 6

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5

11. Xəstələr hansı hallarda baş xəstəxanada saxlanılır:

1 - Həyat üçün təhlükəli ağır zədələnmələrdə

2 - Güclü təsirli zəhərləyici maddələrlə zəhərləndikdə

3 - Ağır şok halında

4 - Arterial qanaxmalarda

5 - Sanitariya təmizliyinə ehtiyacı olduqda

6 - Yara və yanıq yerlərinə sarğı qoymaq lazım gəldikdə

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 5

12. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisə aşağıdakılardan hansıdır?

1 - AES - də baş verən qəza

2 - Zəlzələ

3 - Nüvə partlayışı

4 - Gəmi, aviasiya, avtomobil qəzaları

5 - Uran şaxtalarından “Radon” qazının sızması

6 - Kimyəvi silahın tətbiqi

7 - bioloji silahın tətbiqi

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 4, 5, 6

D) 5, 6, 7

E) 1, 4, 5

13. Fövqəladə hallar zamanı tibb xidmətinin müəssisələrinə aiddir.

1 - baş xəstəxana

2 – qan köçürmə stansiyaları

3 – sanitar – təsərrüfat əmlakı

4 – sanitar epidemioloji stansiyalar

5 – profilləşdirilmiş xəstəxanalar – infeksion, travmatoloji, terapevtik

6 – tibbi əmlak

A) 1, 2, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 4, 5, 6

14. Çeşidləmə meydançasında zədələnənləri aşağıdakı qruplara bölürlər. Ardıcıllıqla yazın

1 - Ətrafdakılar üçün təhlükə təşkil etməyənlər

2 - Təcrid etməyə ehtiyacı olanlar

3 - Sanitariya təmizlənməsinə ehtiyacı olanlar

A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 2, 1

E) 1, 3, 2

15. Ekoloji xarakterli FH - a hansılar aiddir? Uyğunluğu tapın:

1 - Atmosferin dəyişməsi ilə əlaqədar FH

2 - Hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi

3 - Biosferin vəziyyətinin dəyişməsi

4 - Yerin vəziyyətinin dəyişməsi

a - geniş ərazidə yerin bitki örtüyünün məhv olması

b - su mənbələrinin quruması və çirklənməsi nəticəsində içməli suya ehtiyac yaranması

c - “ozon” qatının – (O3) pozulması

d - yerdə (torpaqda) ağır metallar və başqa zəhərli maddələrin yol verilən həddən artıq olması

A) 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b,

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d

C) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c,

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d,

E) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - b,

16. Aviasiya bombasının hansı növləri var? Uyğunluğu tapın:

1 - Fuqas bombası

2 - Qəlpələnən bomba

3 - Diyircəkli bomba

a - içərisinə 5 - 6 mm ölçülü metal, yaxud plastik kütlə, iynələr doldurulan tərtibatdır

b - partlayış zamanı yaranan hava dalğası ilə zədələyir

c - Bombanın qalın metal gövdəsi partlayış anında xırda qırıntılar – qəlpələr şəklində atılır

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

17. Mülki müdafiə tibb xidmətinin müəssisələrinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 - Şəhərdən kənar zonalarda yerləşən xəstəxana bazaları

2 - Aptek müəssisələri

3 - Sanitar - epidemioloji stansiyalar

4 - Qanköçürmə stansiyaları

a - Əhaliyə sanitar gigiyenik və epidemiya əleyhinə mübarizə xidmətini yerinə yetirir

b - Zədələnən və yaralıları preparatlarla qan və qan əvəz edicilərlə təmin edir

c - Əhalini dərman maddələri ilə təchiz edir

d - Ağır zədələnmiş şəxslərə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərir

A) 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c

C) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - c

D) 1 - c; 2 - b; 3 - c; 4 - d

E) 1 - d; 2 - b; 3 - d; 4 - a

18. Mülki müdafiənin səyyar tibb xidmətinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 - Sanitar drujinaları

2 - Sanitar drujina dəstəsi

3 - Ilk tibbi yardım dəstəsi

4 - Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım dəstəsi

5 - Səyyar epidemiya əleyhinə dəstə

a - Ilk həkim yardımı göstərən tibb məntəqəsidir

b - Zədələnmə ocağında ilk tibbi yardın göstərir

c - Zədələnmiş şəxslərə şəhərdən kənar zonada ixtisaslı tibbi yardım göstərir

d - Ilk tibbi yardım göstərir

e - Əhali arasında sanitariya təmizliyi və epidemioloji yoxlama aparır

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - e

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - e

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d

D) 1 - d; 2 - c; 3 - e; 4 - b; 5 - a

E) 1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - c

19. Ixtisaslaşmış tibbi yardım üzrə uyğunluğu seçin:

1 – travmatoloji xəstəxana

2 – terapevtik xəstəxana

3 – psixonevroloji xəstəxana

4 – infeksion xəstəxana

a - yoluxucu xəstələrə təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərir

b - dayaq - hərəkət sisteminin mexaniki zədələnmələrində və yanıqlar zamanı xəsarətalmışlara təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərir

c - əsasən kəskin şüa xəstəliyi olanlara təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərir

d - burada psixi və əsəb pozğunluğu olan xəsarətalmışlara təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərilir

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

C) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a

D) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d
Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə