##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi


##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Fövqəladə halların təsnifatı, sülh dövründə yaranmış fövqəladə hallar //Yüklə 0,74 Mb.
səhifə2/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0,74 Mb.
#102010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Fövqəladə halların təsnifatı, sülh dövründə yaranmış fövqəladə hallar //


1. Fövqəladə hadisə nədir?

1 - Insan tələfatına, insan səhhətinə və ətraf mühitə, həyat şəraitinin pozulmasına səbəb ola biləcək vəziyyətdir

2 - əhalinin və ərazinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər sistemidir

3 - insanların sağlamlığının keşiyində duran tədbirlər sistemidir

4 - Radioaktiv zəhərlənmə zonalarında əhalinin mühafizə rejimidir

5 - Fövqəladə şəraitdə köçürülmə tədbirlərinin təşkili sistemidir

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5

2. Regional hadisələrin əhatə dairəsinə aiddir:

1 - bir neçə sənaye və ya kənd təsərrüfatı rayonlarını, bütünlüklə şəhəri onun ətrafını əhatə edir

2 - respublikanın bütün ərazisini əhatə edir

3 - ancaq yaşayış məntəqəsinin, təkcə bir şəhəri və ya kənd təsərrüfatı müəssisələrinin ərazisində özünü göstərir

4 - sənaye obyektlərində məhdudlaşır

5 - iş yerindən, iş sahəsindən mənzildən kənara yayılmır

A) 4

B) 5

C) 3

D) 1

E) 2

3. AES - də radioaktiv maddələrin yayılması ilə baş verən qəzalar zamanı əsas mühafizə üsulu hansıdır?

1 - Stansiyadan 30 km - lik radiusda əhalinin köçürülməsi

2 - Mingəçevir, Şəmkir və Ceyranbatan su anbarlarından 10 km məsafədə əhalinin köçürülməsi

3 - Güclü təsirli ZM - lə zəhərlənmə zonalarından (Sumqayıt və s. ) əhalinin köçürülməsi

4 - Sel və sürüşmə təhlükəsi olduqda adamlarla birlikdə maddi sərvətlərin heyvanların çıxarılması

5 - Adamların mənzillərini tərk edərək açıq meydançalara, çıxmağa çalışması

A) 3

B) 1

C) 4

D) 5

E) 2

4. Xəzər dənizinin səviyyəsinin 1, 5 m - dən çox qalxması hansı təhlükə törədə bilər?

1 - Bakı və Sumqayıtın 1 çox yaşayış məntəqələri, müəssisələri su altında qala bilər

2 - Xəzər dənizində sunami ola bilər

3 - Dağlıq rayonlarda selə səbəb ola bilər

4 - Bakı şəhərində əkin sahələrini yararsız hala salar

5 - Zəlzələ təhlükəsi yarana bilər

A) 4

B) 3

C) 1

D) 2

E) 5

5. Texnogen xarakterli fövqəladə hallara hansılar aiddir?

1 - Radioaktiv maddələr ətrafa yayılmaqla baş verən fövqəladə hallar

2 - Dənizdə təhlükəli hidroloji hadisələr

3 - Atmosferin “ozon” qatının pozulması

4 - Yanğınlar və partlayışlar

5 - Ekoloji tarazlığın pozulması

A) 1, 4

B) 1, 5

C) 4, 5

D) 1, 3

E) 1, 2

6. Respublikamızın ərazisi vaxtaşırı olaraq hansı təbii fəlakətlərə məruz qalır?

1 - sel

2 - daşqın

3 - sürüşmə və üçqunlar

4 - nəqliyyat qəzaları

5 - yanğın və partlayışlar

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 5

7. Zəlzələ olacağını göstərən əlamətlər hansıdır?

1 - quşların və ev heyvanlarının narahatlığı

2 - partlayış yerində üzərində kiçik həcmli rəngli buludun əmələ gəlməsi

3 - lumineset lampalarının öz - özünə yanması

4 - ətrafa buxar və ya tüstü yayılması

5 - bir - birinə yaxın elektrik məftilləri arasında qığılcımlanma

A) 4, 5, 1

B) 2, 4, 3

C) 1, 3, 5

D) 3, 1, 4

E) 1, 2, 3

8. Meşə yanğınlarının əsas səbəbi nədir?

1 - Güclü isti

2 - insan ehtiyatsızlığı

3 - radioaktiv üsulların təsiri

4 - ionlaşdırıcı şüalanmanın təsiri

5 - FÜM - in təsiri

A) 1, 2

B) 3, 4

C) 4, 5

D) 3, 5

E) 1, 3

9. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir:

1 - nəqliyyat qəzaları

2 - təhlükəli geoloji hadisələr

3 - dənizdə hidroloji hadisələr

4 - yanğınlar və partlayışlar

5 - GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar

A) 4, 5, 1

B) 3, 2, 4

C) 5, 4, 3

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

10. Münaqişəli fövqəladə hadisələrə aiddir:

1 - Təbii xarakterli FH

2 - Sosial partlayışlar

3 - Ekoloji xarakterli FH

4 - Hərbi toqquşmalar

5 - Terrorizm

6 - Ekstremist siyasi mübarizə

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 3, 5, 6

E) 1, 3, 4, 6

11. Təsir dairəsi və nəticələrin ağırlığı üzrə Fövqəladə hallar ola bilər:

1 - Təbii xarakterli

2 - Lokal

3 - Ekoloji

4 - Regional

5 - Qlobal

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5

12. Respublikamızın zəlzələ ehtimallı zonaları hansıdır?

1 - Şamaxı - Ismayıllı

2 - Saatlı - Sabirabad

3 - Şəki - Balakən

4 - Agdam, Füzuli

5 - Xəzər dənizi və Abşeron yarımadası

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 1

C) 5, 4, 3

D) 1, 5, 2

E) 4, 2, 5

13. Zədələnmə ocaqlarını dağılmaların xarakterinə görə ardıcıllıqla yazın:

1 – orta

2 – tam

3 – zəif

4 - güclü

A) 4, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 1, 3

D) 3, 4, 2, 1

E) 2, 1, 4, 3

14. Respublikamızın ərazisində baş verə biləcək texnogen xarakterli fövqəladə hallara aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 - qaz - neft boru kəmərlərində qəzalar

2 - tez alışan maddələr istehsal, emal olunan müəssisələrdə yanğın və partlayışlar

3 - su qovşaqlarının, bəndlərinin yarılması

a - Bakı - Batumi, Bakı - Ceyhan

b - Azərneft, Xəzərdəniz neft - qaz sənaye birliklərinin neft bazaları

c - Mingəçevir SES, Araz su qovşağı

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

15. Ehtimal olunan FH hansı qruplara bölünür? Uyğunluğu tapın:

1 - münaqişəli

2 - münaqişəsiz

a - terrorizm

b - təbii

c - hərbi toqquşmalar

d - milli və dini zəmində olan münaqişələr

e - texnogen

f - ekoloji

A) 1 - d a, c ; 2 - f, b, e,

B) 1 - b, e, f; 2 - a, c, d

C) 1 - e, f a, ; 2 - b, c, d

D) 1 - a, c, d ; 2 - b, e, f

E) 1 - a, b, c ; 2 - d, e, f

16. Təbii xarakterli fövqəladə hallara aiddir? Uyğunluğu tapın.

1 - geofiziki təhlükəli hadisələr

2 – hidroloji təhlükəli hadisələr

3 – metereoloji hadisələr

4 – epizootiyalar

a - zəlzələ, vulkan püskürməsi

b - kənd təsərrüfatı heyvanlarının yoluxucu xəstəliklərə tutulması

c - daşqın, yeraltı qrunt suların səviyyəsinin qalxması

d - fırtına, qasırğa, güclü qar, donvurma, güclü duman

A) 1 –a; 2 - c; 3 - d; 4 - b

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

C) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

D) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a

E) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - b

17. Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar hansı halda baş verə bilər? Uyğunluğu tapın.

1 - atmosferin dəyişməsi ilə əlaqədar

2 – hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə

3 - Biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə

a - geniş ərazilərdə yerin bitki örtüyünün və heyvanların kütləvi halda məhv olması

b - atmosferin ozon qatının (O3) pozulması

c - su mənbələrinin quruması və çirklənməsi nəticəsində içməli suya kəskin ehtiyac yaranması

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c

D) 1 - c; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

18. Təsir dairəsinə (miqyasına) və nəticələrinin ağırlığına görə Fövqəladə hadisələr; Uyğunluğu tapın:

1 - lokal

2 - milli (dövlət əhəmiyyətli)

3 - qlobal

a - Bir ölkənin ərazisində məhdudlaşmır və qonşu dövlətlərin də ərazisinə yayılır

b - İş yerindən, mənzildən kənara yayılmır

c - Respublikanın xeyli ərazisini əhatə edir, lakin dövlətin inzibati sərhədlərindən kənara çıxmır

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - a, 2 - c, 3 - b

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a

19. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir. Uyğunluğu tapın.

1 - metereoloji təhlükəli hadisələr

2 - geofiziki təhlükəli hadisələr

3 - hidroloji təhlükəli hadisələr

4 – kortəbii yanğınlar

a - meşə, zəmi, çöl yanğınları

b - zəlzələ, vulkan püskürməsi

c - fırtına, qaşırğa, güclü buzlaşma

d - daşqın, subasma

A) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

C) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

20. Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisəyə aiddir: Uyğunluğu tapın:

1 - atmosferin vəziyyətinin dəyişməsi

2 - hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi

3 - biosferin vəziyyətinin dəyişməsi

a - yerin bitki örtüyünün məhv olması və s.

b - su mənbələrinin quruması, çirklənməsi nəticəsində su ehtiyatlarının kəskin azalması

c - iqlimin kəskin dəyişməsi, şəhərlərdə oksigen azlığı, ozon qatının pozulması

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə