##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi


##num= 8// level= 1// sumtest=19 // name= Fövqəladə hallarda rabitə və xəbərdarlığın təşkili //Yüklə 0,74 Mb.
səhifə8/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0,74 Mb.
#102010
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num= 8// level= 1// sumtest=19 // name= Fövqəladə hallarda rabitə və xəbərdarlığın təşkili //


1. Nüvə silahının tətbiqi zamanı hansı siqnallar verilir?

1 - "Kimya həyəcanı"

2 - "Hava həyəcanı"

3 - "Radiasiya təhlükəsi"

4 - "Bakterioloji həyəcan"

5 - "Hava həyəcanı qurtardı"

A) 3

B) 5

C) 4

D) 1

E) 2

2. "Hava həyəcanı" siqnalı veriləndə kənd əhalisi nə etməlidir?

A) Xiyabanlarda, küçələrdə yığılmalıdırlar

B) Mənzillərdə qalmalıdırlar

C) Parklarda, bağlarda yığılmalıdırlar

D) Ailə daldalanacaqlarında daldalanmaq

E) Müəssisələrdə yığılmalıdırlar

3. Zəlzələ, subasmalar, sürüşmələr barədə insanlara necə xəbər verilir?

A) Yerli radio və televizya vasitəsilə

B) Maşınların maqnitafonu vasitəsilə

C) Telefon şəbəkələrlə

D) Kompüter vasitəsilə

E) Ticarət mərkəzlərində mikrafon vasitəsilə

4. "Havadan basqın" təhlükəsi verildikdə uşaqlar məktəbdədirlərsə nə etməli?

1 - Müəllimlər hər bir uşağı evə buraxmamalı, tez və mütəşəkkil surətdə onları sığınacağa aparmalıdır

2 - Müəllimlər uşaqları evə buraxmaqla, onların təhlükəsizliyi təmin etmiş olurlar

3 - Sinif otaqlarının hermetikliyini təmin etməli

4 - Şagirdlərə antidot dərmanlar qəbul etdirməli

5 - Şagirdlərə fərdi aptekçədən bakteriya əleyhinə dərman həblərini qəbul etdirməli

A) 4

B) 5

C) 3

D) 2

E) 1

5. “Hava həyəcanı” siqnalı nə vaxt verilir?

A) Zəhərli maddələr geniş ərazilərə yayıldıqda

B) Kimyəvi zəhərlənmə təhlükəsi olduqda

C) Bakterioloji yoluxma təhlükəsi olduqda

D) Ərazidə radioaktiv zəhərlənmə aşkar olunduqda

E) Düşmənin hava basqını gözlənildikdə

6. Adamlar hansı siqnallar üzrə mühafizə qurğularında daldalanırlar?

A) “Hava həyəcanı” sovuşdu

B) “Bakterioloji təhlükə”

C) “Karantin və observasiya” siqnalları

D) “Hava həyəcanı”, “Radiasiya təhlükəsi”, “Kimyəvi həyəcan”

E) “Zəlzələ təhlükəsi” siqnalı

7. Mülki müdafiə siqnallarının verilməsində məqsəd:

A) düşmənin kütləvi qırğın silahlarından təhlükə yarandığı barədə xəbərdar etmək

B) yoluxucu xəstəliyə və psixi pozğunluğa məruz qalmış xəstələri təcrid etmək

C) zədələnmə ocaqlarında epidemya əleyhinə tədbirlər görmək

D) sanitar drujinaları və sanitar postlarını təchiz etmək

E) zədələnmə ocağında tibbi çeşidləmə aparmaq

8. Kimyəvi və bakterioloji zəhərlənmə təhlükəsi olduqda hansı siqnal verilir?

A) "Radiasiya təhlükəsi" siqnalı verilir

B) “Kimya həyacanı” siqnalı verilir.

C) "Havadan basqın" siqnalı verilir

D) "Hava həyəcanı sovuşdu" siqnalı verilir

E) "Düşmənin basqın"siqnalı verilir

9. Radioaktiv maddələrlə zəhərlənmiş sahələrdə qalmağa məcbur olan hallarda nə etməli?

1 - fərdi aptekçədəki radiasiya əleyhinə sistamin qəbul etməli

2 - fərdi mühafizə vasitələrini geyməli

3 - adamların bir - birilə təmasda olması məhdudlaşmalıdır

4 - açıq əllə ətrafdakı əşyalara toxunmaq, yerdə oturmaq və ya uzanmaq, toz qaldırmaq olmaz

5 - açıq yerlərdə su içmək, xörək yemək qadağan olunmur

6 - adamlar tam sanitariya təmizliyindən keçməlidirlər

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 4, 5, 6

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3

10. “Kimya həyacanı” xəbərdarlıq siqnalı verildikdə nə etmək lazımdır?

1 - Zəhərlənmə zonasından küləyin səmtinə perpendikulyar istiqamətində çıxmalı.

2 - Ən yaxındakı sığınacağa getmək lazımdır

3 - Yoluxma ocağından özbaşına çıxmasına yol verilməməli

4 - Qızdırıcı cihazları, işiğı, söndürüb, yubanmadan sığınacağa getməli

5 - Dərhal respiratoru, tozdan qoruyan parça maska və ya pambıqlı tənzif sarğı geyib sığınacağa getməli

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 5

11. “Radiasiya təhlükəsi” siqnalı verildikdə nə etmək lazımdır?

1 – davranış qaydaları haqqında mülki müdafiə qərargahının tövsiyyələrinə qulaq asmaq

2 – tənəffüs üzvlərinin mühafizə vasitələrini taxmalı

3 – yaxındakı sığınacağa getməli

4 – IPP – paketindən istifadə etmək

5 – Siqnalın radio, televiziya və səs ucaldıcı qurğular vasitəsilə təkrar olunmasını gözləmək lazımdır

6 – “Hamının diqqətinə” siqnalının verilməsini gözləmək lazımdır

A) 2, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5

12. Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnallarına aiddir.

1 - "Zəlzələ həyəcanı" siqnalı

2 - "Hava həyəcanı" siqnalı

3 - "Sürüşmə həyəcanı" siqnalı

4 - "Kimya həyəcanı" siqnalı

5 - "Karantin və observasiya" siqnalı

A) 2, 4

B) 1, 5

C) 3, 5

D) 1, 4

E) 2, 5

13. Hansı siqnallar verildikdə insanlar sığınacaqlarda daldalanırlar?

1 - "Hava həyəcanı qurtardı" siqnalı

2 - "Radiasiya təhlükəsi" siqnalı

3 - "Kimya həyəcanı" siqnalı

4 - "Zəlzələ təhlükəsi" siqnalı

5 - "Sürüşmə təhlükəsi" siqnalı

A) 2, 4

B) 1, 5

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 2, 5

14. Kimyəvi zəhərlənmə təhlükəsi olduqda hansı siqnallar verilir?

1 - "Radiasiya təhlükəsi"

2 - "Hava həyəcanı qurtardı"

3 - "Kimya həyəcanı"

4 - "Hava həyəcanı"

5 - "Bakterioloji həyəcan"

A) 3, 4

B) 1, 5

C) 1, 3

D) 2, 5

E) 1, 4

15. “Radiasiya təhlükəsi” siqnalı verilərkən necə fəaliyyət göstərməli? Ardıcıllıqla yazın.

1 - Mühafizə qurğuları olmadıqda mənzillərin qapı və pəncərələrini kip bağlamaq

2 - Siqnal verilərkən respiratoru, tozdan qoruyan parça maska və ya pambıqlı tənzif sarğını geymək

3 - Yaxınlıqdakı sığınacağa və ya radiasiya daldanacağına getmək

4 - Ərzaq, su ettiyatı, zəruri dərmanları götürmək

A) 2, 4, 3, 1

B) 1, 3, 4, 2

C) 4, 3, 1, 2

D) 4, 3, 2, 1

E) 3, 2, 4, 1

16. “Kimya həyəcanı” siqnalı verilərkən necə davranmalı? Ardıcıllığı yazın:

1 - Əgər yaxında mühafizə qurğusu olmazsa hər hansı binada gizlənmək və onu kipləşdirmək lazımdır

2 - Əleyhqazı taxmaq, mühafizə paltarını geymək

3 - Ərzaq və su ehtiyatlarını, dərmanları götürmək

4 - Mühafizə qurğusuna getmək

A) 1, 2, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 4, 2, 1

E) 4, 2, 3, 1

17. "Hava həyəcanı" siqnalı zamanı sirenanın səsini eşitdikdə nə etməli? Ardıcıllıqla yazın:

1 - Sığınacağa, daldalanacaqlara getməli

2 - Radio, televizoru qoşmalı, göstərişlərə qulaq asmalı

3 - 1 sutkalıq ərzaq, su ehtiyatı görürməli

4 - sonra yüngül əşyaları (sənəd, pul, qızıl) götürüb evdən çıxmaq

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 4, 3, 2

C) 4, 3, 2, 1

D) 3, 2, 1, 4

E) 3, 4, 1, 2

18. Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları üzrə. Uyğunluğu tapın.

1 - “Hamının diqqətinə” siqnalı

2 - “Hava həyəcanı”

3 - “Kimya həyəcanı”

4 - “Radiasiya təhlükəsi”

a - Bu siqnal bildirir ki, düşmənin hava basqını gözlənilir;

b - Ərazidə radioaktiv zəhərlənmə aşkar olunmuşdur;

c - Zavodların, sirenaların, nəqliyyat vasitələrinin fit səslərindən və işıq siqnallarından istifadə olunur;

d - Bakterioloji və kimyəvi zəhərlənmə təhlükəsi olduqda

A) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

C) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

D) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

E) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b

19. Zəhərləyici maddələrin təsiri nəticəsinə görə təsnifatı: Uyğunluğu tapın

1 – öldürücü təsirli zəhərli maddələr

2 – müvəqqəti sıradan çıxaran zəhərli maddələr

a - “Si - es”, adamsit

b - zarin, zoman

c - fosgen, difosgen

d - Bi - zet, LSD

e - iprit, lyuzit

f - sianid turşusu, xlorsian

g - xlorpikrin, xlorasetofenon

A) 1 - b, c, e, ; 2 – a, d, g

B) 1 – a, d, g, f; 2 – b, c, e

C) 1 – a, b, g; 2 – a, b, c, d

D) 1 – g, f, d, a; 2 – b, c, e

E) 1 – g, e, a; 2 – a, b, c


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə