##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi


##num= 3// level= 1// sumtest=29 // name= Hərbi xarakterli fövqəladə hallar //Yüklə 0,74 Mb.
səhifə3/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0,74 Mb.
#102010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num= 3// level= 1// sumtest=29 // name= Hərbi xarakterli fövqəladə hallar //


1. Nüvə partlayışından yaranan nüfuzedici radiasiya nədir?

A) qamma şüalar və neyron selidir

B) qamma və betta şüalar selidir

C) infraqırmızı və ultra bənövşəyi dalğalardır

D) elektromaqnit impulsudur

E) qamma və rentgen şüalardır

2. Bakterioloji yoluxma ocağında ilk ən vacib tədbir hansıdır?

1 – təcili profilaktika

2 – dezaktivasiya

3 – deqazasiya

4 – zədələnənlərin köçürülməsi

5 – zədələnənlərə ağrıkəsici dərmanların verilməsi

A) 1

B) 5

C) 2

D) 3

E) 4

3. Karantin rejimi nə vaxt ləğv olunur?

1 - təhlükəli yoluxucu xəstəlik törədiciləri aşkar edilmədikdə

2 – ZM - in təmizlənməsi, yaxud neytrallaşması aparıldıqdan sonra

3 – radioaktiv maddələrin təmizliyi aparıldıqdan sonra

4 – qismən sanitariya təmizliyi keçdikdən sonra

5 – zəhərlənmə ocaqlarından çıxdıqdan sonra

A) 3

B) 1

C) 4

D) 2

E) 5

4. Bakterioloji basqının ən ehtimal olunan, effektiv üsulu hansıdır?

1 - aerozol (tozlandırma) üsulu

2 - şüalandırma üsulu

3 - tüstüləndirmə üsulu

4 - duman halında

5 - maye damcıları ilə

A) 1

B) 5

C) 3

D) 2

E) 4

5. Zərbə dalğasının dağıdıcı və zədələyici təsiri hansıdır?

A) Radioaktiv zəhərlənmə

B) İşıq impulsu

C) Nüfuzedici radiasiya

D) İzafi təzyiq

E) İşıq şüalanması

6. Qıcıqlandırıcı təsirli zəhərli maddələrə hansılar aiddir?

A) Fosgen, difosgen

B) Iprit, lyuzit

C) Zarin, zoman

D) Adamsit, Si - Es

E) Xlorsian, sian turşusu

7. İşıq şüalanmasının təsirini hansı metereoloji təsir zəiflədir?

1 - Yağış

2 - külək

3 - Qar

4 - Güclü duman

5 - Güclü isti

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 5, 3

8. İşıq şüalanması mühafizə olunmayan adamlarda hansı zədələnmələr əmələ gəlir?

1 - Şüa zədələnmələrinə səbəb olur

2 - Gözləri kor edir

3 - Yanıqlar əmələ gətirir

4 - Bütün dəri toxuması kömürləşir

5 - Sınıqlar, qanaxmalar əmələ gətirir

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 5

9. Nüvə partlayışının hansı zədələyici amilləri şüa xəstəliyini əmələ gətirir?

1 - İşıq şüalanması

2 - Nüfuzedici radiasiya

3 - Elektromaqnit impulsu

4 - Radioaktiv zəhərlənmə

5 - Zərbə dalğası

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 3, 4

10. Nüfuzedici radiasiyanın təsiri:

1 - Canlı toxumaların molekullarını ionlaşdırır;

2 - Bədənin açıq hissələrində yanıqlar törədir;

3 - Şüa xəstəliyini əmələ gətirir

4 - Müxtəlif dərəcəli zədələnmələr əmələ gətirir

5 - Yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə qabiliyyətini zəiflədir

6 - Dəridə yaralar əmələ gətirir

A) 1, 3, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

11. Qıcıqlandırıcı zəhərli maddələr (Si - es, adamsit) təsiri:

1 - Asqırma, öskürmə, tənəffüsün çətinləşməsinə səbəb olur

2 - Ağ ciyər toxumalarını zədələyir

3 - Gözlərdən yaş, burundan selik axmasına səbəb olur

4 - Baş gicəllənmə baş verir, qorxu hissi yaranır

5 - Göz bəbəkləri daralır

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 3, 5

12. Nüvə (atom) silahını Amerika hərbiçiləri ilk dəfə harada işlətmişlər?

1 - Xirosimada

2 - Suriyada

3 - Əfqanıstanda

4 - Naqasakidə

5 - İraqda

A) 3, 5

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 2, 5

E) 2, 4

13. Radioaktiv parçalanma nəticəsində hansı şüalar (hissəciklər) yaranır?

1 - ultrabənövşəyi şüalar

2 - alfa hissəciklər

3 - infraqırmızı şüalar

4 - beta hissəciklər

5 - qamma şüalar

6 - neytronlar

A) 2, 4, 5

B) 3, 5, 6

C) 4, 5, 1

D) 5, 2, 6

E) 6, 5, 4

14. Zərbə dalğasına daha davamlı olan bina və qurğular hansıdır?

1 - taxta tikililər

2 - monolit dəmir beton qurğular

3 - metal karkaslı binalar

4 - çox mərtəbəli kərpic binalar

5 - antiseysmik konstruksiyalı tikililər

A) 4, 3, 1

B) 3, 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 5, 4, 3

E) 2, 3, 5

15. Işlədilmiş silahların növündən asılı olaraq hansı zədələnmə ocaqları yarana bilər?

1 - infeksion xəstəliklər ocağı

2 - nüvə zədələnmə ocağı

3 - kimyəvi zəhərlənmə ocağı

4 - qarışıq zədələnmə ocağı

5 - bakterial yoluxma ocağı

A) 1, 2, 3

B) 3, 1, 2

C) 4, 5, 2

D) 5, 3, 4

E) 2, 3, 5

16. Kütləvi qırğın vasitələrindən ən güclüsü nə üçün nüvə silahı sayılır?

1 - insan kütləsini məhv edir

2 - insanları müvəqqəti olaraq sıradan çıxarır

3 - geniş sahələrdə binaları, qurğuları dağıdır və zədələyir

4 - insanlar yoluxucu xəstəliyə tutulur

5 - insanlarda ağır şüa xəstəliyi yaradır

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4

17. Adamların bakterial vasitələrlə yoluxma yollarına aiddir:

1 - yoluxmuş hava ilə nəfəs alma

2 - zəhərləyici maddələrlə nəfəs alma

3 - yoluxmuş həşarat və gənələrin dişləməsi

4 - neytronlar və şüa seli vasitəsilə

5 - xəstə adamlar və heyvanlarla təmasda olma

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 4

18. ZM - lə zəhərlənmiş adamlara ilk tibbi yardımın göstərilməsini ardıcıllıqla yazın:

1 - təcili olaraq zəhərlənmə ocağından çıxarmaq

2 – dərhal əleyhqaz geydirmək

3 – antidot (zəhər əleyhinə maddə) vurmaq

4 – dərinin açıq hissələrini fərdi kimyəvi paketdəki maye ilə təmizləmək

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 3, 2, 1

D) 2, 3, 4, 1

E) 1, 4, 2, 3

19. Zərbə dalğasından mühafizə olunmamış adamların zədələnmə dərəcələrini ardıcıllıqla yazın:

1 - 0, 4 - 0, 6 kq/sm2 orta dərəcəli

2 - 0, 2 - 0, 4 kq/sm2 yüngül

3 - 0, 6 – 1 kq/sm2 ağır

4 - 1 kq/sm2 çox ağır

A) 4, 3, 2, 1

B) 2, 1, 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 2, 4, 1

E) 4, 1, 3, 2

20. Zəhərləyici maddələr işlədilməsinin əlamətləri aşkar edilərkən ilk tibbi yardım göstərilməsini ardıcıllıqla yazın :

1 - antidot vurulur

2 - zəhərli şəxsə əleyhqaz geydirilir

3 - qismən sanitariya təmizlənməsi keçirir

4 - təmiz sahələrdə "ağızdan - ağıza" üsuli ilə süni tənəffüs verilir

5 - ZM damcıları olarsa, fərdi kimyəvi paketddəki məhlulla silib təmizlənir

A) 4, 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 2, 1, 3, 4

D) 3, 4, 5, 1, 2

E) 3, 1, 2, 4, 5

21. Bakterioloji yoluxma ocağı aşkar edildikdə birinci növbədə hansı tədbirlərə fikir verilir? Ardıcıllıqla yazın:

1 – qospitallaşdırma

2 - dezinfeksiya

3 – təcrid etmə

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 2, 3, 1

E) 2, 1, 3,

22. Nüvə silahı partlayışının zədələyici amillərini ardıcıllıqla yazın

1 - Radioaktiv zəhərlənmə

2 - Nüfuzedici radiasiya

3 - Zərbə dalğası

4 - İşıq şüalanması

5 - Elektromaqnit impulsu

A) 3, 4, 2, 1, 5

B) 1, 3, . 2, 4, 5

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 4, 2, 3, 5

E) 2, 4, 3, 1, 5

23. Işıq şüalanması nəticəsində bədənin örtülü hissələrindəki yanıqların dərəcəsi paltarın xüsusiyyətindən asılı olur. Uyğunluğu tapın:

1 - yüngül zədələnməyə məruz qalırlar

2 - daha çox zədələnirlər

a - ağ və ya açıq rəngli paltarlar geymiş adamlar

b - qara rəngli paltar geymiş adamlar

c - gen - bol paltar geymiş adamlar

d - kip paltar geymiş adamlar

A) 1 - a, b; 2 - c, d

B) 1 - b, d; 2 - c, a

C) 1 - d, c; 2 - a, b

D) 1 - a, c; 2 - b, d

E) 1 - c, d; 2 - a, b

24. Insanları müvəqqəti olaraq sıradan çıxaran ZM hansıdır. Uyğunluğu tapın:

1 - gözyaşardıcı zəhərli maddələr

2 - qıcıqlandırıcı zəhərli maddələr

3 - psixokimyəvi zəhərli maddələr

a - Si - es, adamsit

b - xlorpikrin

c - xlorasetofenon

d - LSD

e - Bi - zet

A) 1 - b, c ; 2 - a; 3 - d, e

B) 1 - a, d ; 2 - e; 3 - b, c

C) 1 - d, c ; 2 - c; 3 - a, b

D) 1 - c, b ; 2 - d; 3 - a, e

E) 1 - e, a ; 2 - b; 3 - d, c

25. Qısa müddət ərzində insanları ağır zədələnməyə məruz qoyan kütləvi qırğın silahları hansılardır? Uyğunluğu tapın:

1 - nüvə silahı

2 - kimyəvi silah

3 - bakterioloji silah

a - bu silahın əsasını zəhərləyici maddələr təşkil edir

b - zədələyici təsirini xəstəliktörədən mikroblar təşkil edir

c - ən güclü dağıdıcı silahdır

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

26. Nüvə partlayışı nəticəsində hansı zərərli təsirlər meydana çıxır? Uyğunluğu tapın:

1 - Zərbə dalğası

2 - Işıq şüalanması

3 - Nüfuzedici radiasiya

4 - radioaktiv zəhərlənmə

5 - elektromaqnit impulsu

a - gözə görünməyən qamma şüalar və neytron seli

b - partlayış mərkəzindən hər tərəfə yüksək sürətlə yayılan sıxılmış hava qatı

c - gözə görünən ultrabənövşəyi və infraqırmızı güclü şüalanma seli

d - elektromaqnit sahəsi yaratmaqla güclü cərəyan və gərginlik əmələ gətirir

e - radioaktiv zərrəcilər buludun tərkibində hava axını vasitəsilə onlara km məsafələrə aparılır

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - d

B) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c; 5 - e

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d

D) 1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - a

27. Işıq şüalanması nəticəsində bədənin örtülü hissələrindəki yanıqların dərəcəsi paltarın xüsusiyyətindən asılı olur. Uyğunluğu tapın:

1 - yüngül zədələnməyə məruz qalanlar

2 - daha çox zədələnənlər

a - ağ və ya açıq rəngli paltarlar geymiş adamlar

b - qara rəngli paltar geymiş adamlar

c - gen - bol paltar geymiş adamlar

d - kip paltar geymiş adamlar

A) 1 - b, d; 2 - c, a

B) 1 - a, c; 2 - b, d

C) 1 - d, c; 2 - a, b

D) 1 - a, b; 2 - c, d

E) 1 - c, d; 2 - a, b

28. Nüvə partlayışı enerjisinin zədələyici amillərinə sərf olunan miqdarını yazın. Uyğunluğu tapın:

1 - zərbə dalğası

2 - işıq şüalanması

3 - nüfuzedici radiasiyaya

4 - elektromaqnit impulsu

5 - radioaktiv zəhərlənmə

a - 50 %

b - 35%

c - 4%

d - 10%

e - 1%

A) 1 - a; 2 - b ; 3 - c; 4 - e; 5 - d

B) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - b

C) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - a

D) 1 - e; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - d

E) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c

29. Insanları müvəqqəti olaraq sıradan çıxaran ZM hansıdır? Uyğunluğu tapın:

1 - gözyaşardıcı zəhərli maddələr

2 - qıcıqlandırıcı zəhərli maddələr

3 - psixokimyəvi zəhərli maddələr

a - Si - es, adamsit

b - xlorpikrin

c - xlorasetofenon

d - LSD

e - Bi - zet

A) 1 - e, a ; 2 - b; 3 - d, c

B) 1 - a, d ; 2 - e; 3 - b, c

C) 1 - d, c ; 2 - c; 3 - a, b

D) 1 - c, b ; 2 - d; 3 - a, e

E) 1 - b, c ; 2 - a; 3 - d, e


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə