##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 4// level= 1// sumtest=20 // name= Coğrafiya təliminin məzmunu və quruluşu //Yüklə 0,64 Mb.
səhifə4/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 4// level= 1// sumtest=20 // name= Coğrafiya təliminin məzmunu və quruluşu //


1. Coğrafiya dərslərində riyazi hesbalamalar aparılması hansı məqsədə xidmət edir:

A) əyani vəsaitlərlə işləmək bacarıqlarına

B) xəritədə coğrafi adların öyrənilməsinə

C) müxtəlif coğrafi hadisə və proseslərin sübutluluğuna və möhkəmləndirilməsinə

D) sinifdənxaric işlərin yaxşılaşdırılmasına

E) dərslik üzərində işin aparılmasına

2. Qrup işinin əhəmiyyətlərindən biri:

A) şagirdləri problemin fərdi həll edilməsinə öyrədir

B) şagirdləri problemin birgə həll edilməsinə öyrədir

C) şagirdləri problemi müəllimin köməyi ilə həll etməyi öyrədir

D) şagirdlərə problemin həllini müstəqil şəkildə həll etməyi öyrədir

E) şagirdlərə problemi təcrübi yolla sübut etməyi öyrədir

3. Təlim metodları hansı fəaliyyət növlərini birləşdirir:

A) müəllimin öyrənmə şagirdin axtarış

B) müəllimin öyrənmə şagirdin öyrətmə

C) müəllimin tədqiqat şagirdin psixometrik

D) müəllimin öyrətmə şagirdin öyrənmə

E) müəllimin didiaktik şagirdin təfəkkür

4. Yeni təlim metodlarına görə müəllim:

A) biliklərin əldə edilməsinin bələdcisidir

B) yeni informasiyaları çatdıran şəxsdir

C) biliklərin əldə edilməs üçün əsasmənbəyə malik şəxsdir

D) biliklərin qiymətləndirilməsinin istiqamətləndiricisidir

E) bilikləri kəşf edən tədqiqatçıdır

5. Coğrafiyanın təlimində istifadə edilən cihaz və alətlər hansı qruplara bölünür?

A) natural cihazlar, əyani cihazlar, illüstrativ cihazlar

B) natural cihazlar, qarışıq cihazlar, ölçmə cihazları

C) qlobus, nomenklatura, əyani cihazlar

D) meteoroloji cihazlar, ölçmə işləri üçün olan cihazlar, kartometrik cihazlar

E) abstrakt cihazlar, natural cihazlar, illüstrativ cihazlar

6. Coğrafi obyekt, proses və hadisələr arasındakı daha davamlı, təkrarlanan əlaqələr və münasibətlər necə adlanır?

A) Qanunauyğunluqlar

B) Nəzəriyyə

C) Empirik biliklər

D) İnteqrasiya

E) İllüstrasiya

7. Təqdim olunanlar arasında ümumi coğrafi təsəvvürlərin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - Dəniz

2 - Dağ sistemi

3 - Sakit okean

4 - Şimali Amerika

5 - Vulkanik adalar

6 - Ladoqa gölü

A) 3, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 2. 5

E) 3, 4, 5

8. Təqdim olunanlar arasında xüsusi coğrafi təsəvvürləri müəyyən edin:

1 - Dəniz

2 - Dağ sistemi

3 - Sakit okean

4 - Şimali Amerika

5 - Vulkanik adalar

6 - Ladoqa gölü

A) 2, 3, 5

B) 3, 4, 6

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 3, 4, 5

9. Düzgün olmayan əlaqəni müəyyən edin:

I - « Motivasiya - - - Düşünmə»

II - «İzahat - - - Dərketmə»

III - « Əqli hücum - - - Düşünməyə yönəltmə»

IV - « Tətbiqetmə - - - Düşünməyə yönəltmə»

A) I, IV

B) I, III

C) II, III

D) II, IV

E) I, II

10. Müasir coğrafiya dərsinin əsas mərhələləri və onların müvafiq ardıcıllığı:

1 - Nəticənin çıxarılması.

2 - Dərketmə

3 - Düşünməyə yönəltmə

4 - Dərsə giriş

5 - Dərs mühiti

6 - Düşünmə

A) 2, 3, 6

B) 4, 5, 6

C) 2, 4, 5

D) 3, 2, 6

E) 2, 3, 4

11. Məktəb coğrafiyasının inkişaf tendensiyasına daxildir:

1 - öyrənilən ölkələrin siyahısını artırılması

2 - iqtisadi və sosial coğrafi biliklərin inteqrasiyası

3 - fiziki və iqtisadi coğrafiya kurslarının bir - birindən kəskin ayrılması

4 - coğrafiya kurslarının elmi coğrafiyanın prinsipləri əsasında qurulması

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 3, 4

12. Tədris prosesində mənimsəməni tam təmin edən hərəkətlərin mürəkkəbliyə görə ardıcıllığını göstərin:

1 - təsvir etmək

2 - izah etmək

3 - təyin etmək

4 - proqnozlaşdırmaq

A) 2, 3, 1, 4

B) 1, 3, 2, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 3, 2, 4, 1

E) 4, 2, 1, 3

13. Tədris ekskursiyalarının keçirilməsi ardıcıllığını seçin

1 - Marşurut müəyyən edilir

2 - Nəticələrin təhlili

3 - Ekskursiyanın keçirilməsi

A) 2, 3, 1

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 3, 2, 1

E) 3, 1, 2

14. Uyğunluğu seçin:

I - müşahidələr

II - eksperiment

III - müsahibə

1 - evrestik və katexizə

2 - dolayı və birbaşa

3 - təbii və laborator

A) I - 2; II - 1; III - 1

B) I - 2; II - 3; III - 1

C) I - 3; II - 1; III - 2

D) I - 3; II - 2; III - 1

E) I - 1; II - 2; III - 3

15. Uyğunluğu göstərin:

I - pedaqoji eksperiment

II - müşahidə metodu

1 - təlim təcrübəsidir

2 - dolayı və birbaşa növləri

3 – nəzəri metodlara aiddir

4 - empirik metodlara aiddir

A) I - 1. 3; II - 2. 4

B) I - 1. 4; II - 2. 4

C) I - 2. 4; II - 1. 3

D) I - 1. 2; II - 3. 4

E) I - 4. 3; II – 1. 2.

16. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Ənənəvi metodlar

II - Fəal metodlar

1 - Müsahibə

2 - Əqli hücum

3 - Şifahi şərh

4 - İnsert

5 - Klaster

A) I - 3. 4; II - 1. 2. 5

B) I - 2. 4. 5; II - 1. 3

C) I - 1. 5; II - 2. 3. 4

D) I - 1. 3; II - 2. 4. 5

E) I - 2. 5; II - 1. 3. 4

17. Uyğunluğu seçin:

I - Nəzəri metodlar

II - Empirik metodlar

1 - Müsahibə

2 - Eksperiment

3 - Riyazi

4 - Tarix

5 - Müşahidə

A) I - 1. 2. 5; II - 3. 4

B) I - 3. 4; II - 1. 2. 5

C) I - 1. 5; II - 2. 3. 4

D) I - 2. 3; II - 1. 4. 5

E) I - 4. 5; II - 1. 2. 3

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Nəzəri biliklər

II - Empirik biliklər

1 – Müqayisə

2 – Müşahidə

3 – Anket sorğusu

4 - Riyazi

A) I - 1, 2; II - 3, 4

B) I - 1, 3; II - 2, 4

C) I - 2, 3; II - 1, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 3, 4, II - 1, 2

19. Qanunauyğunluğu müəyyən edin

1 - Coğrafiya təliminin məzmunu

2 - Coğrafiya təliminin məqsədi

3 - Təlimin təşkilinin metod və formaları

4 - Təlim vasitələri

a - Necə öyrətməli

b - Nəyin köməyi ilə öyrətməli

c - Nə üçün öyrətməli

d - Nəyi öyrətməli

A) 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

D) 1 - d, 2 - a, 3 - b, 4 - c

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d

20. Qanunauyğunluğu müəyyən edin:

I - meteoroloji cihazlar

II - ölçmə işləri üçün olan cihazlar

III - kartometrik cihazlar

1 - transportir

2 - kurvimetr

3 - ruletka

4 - flüger

5 - menzula

6 - barometr aneroid

A) I - 1, 3; II - 4, 5; III - 2, 6

B) I - 1, 2; II - 4, 6; III - 3, 5

C) I - 1, 6; II - 2, 5; III - 3, 4

D) I - 4, 6; II - 3, 5; III - 1, 2

E) I - 2, 6; II - 1, 3; III - 4, 5Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə