##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= CTM pedaqoji - psixoloji əsasları //Yüklə 0,64 Mb.
səhifə5/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= CTM pedaqoji - psixoloji əsasları //


1. Hafizə təsəvvürləri formalaşdırılır:

A) dərsliyin mətnin ucadan oxunması ilə

B) obyekt və ya hadisələr bilavasitə qavranılmaması ilə

C) müşahidə və müəllimin izahı ilə

D) obyektin bilavasitə və ya əyani vasitələrlə qavranılması ilə

E) məktəb mühazirəsi və praktik işlərlə

2. Təxəyyül təsəvvürləri formalaşdırılır:

A) evrestik və katexizis müsahibəsi ilə

B) obyektlər bilavasitə görülmədən qavranılır

C) ekskursiya və müşahidələrlə

D) obyektin və əyani vəsaitlərin görülməsi ilə

E) kartoqrafik materialların köməyi ilə

3. Fərdi təsəvvürlər dedikdə nə başa düşülür:

A) obyektlərin yerləşdiyi ərazilərin təsviri

B) eyni adı daşıyan obyektlər haqda ən mühüm məlumatlar

C) konkret coğrafi obyektlər haqqında olan təsəvvürlərdir

D) xəritə və qlobusda məntəqələrin yerləşməsi

E) ekskursiya və müşahidələrdə qazanılan biliklə

4. Ümumiləşdirilmiş təsəvvürlər dedikdə nə başa düşülür:

A) eyni adı daşıyan obyektlər haqda ən mühüm əlamətlər

B) konkret coğrafi obyektlər haqqında olan təsəvvürlərdir

C) obyektlərin yerləşdiyi ərazilərin təsviri

D) xəritə və qlobusda məntəqələrin yerləşməsi

E) ekskursiya və müşahidələrdə qazanılan biliklə

5. Bu təlim prinsipinin əsasında şagirdlərin idrak fəallığının artırılması üçün xüsusi təlim şəraitinin yaradılması durur

Verilmiş xüsusiyyətin hansı interaktiv təlim prinsipinə aid olduğunu müəyyən edin

A) Fəal idrak prinsipi

B) Əməkdaşlıq prinsipi

C) Dioloji təlim prinsipi

D) İnkişafetdirici təlim prinsipi

E) Qabaqlayıcı təlim prinsipi

6. Səbəb - nəticə əlaqələrini göstərən variantı seçin:

1 - Okean sularının iqlimdən asılı olaraq dəyişməsi

2 - Yerin daxili quruluşunun 3 hissədən ibarət olması

3 - İstehsalın yerləşməsi prinsipləri

4 - Dünya əhalisinin milli və dini tərkibi

5 - Atmosferin tərkibi və quruluşu

A) 1. 3

B) 2. 4

C) 1. 5

D) 3. 5

E) 1. 4

7. Coğrafiya dərsinə verilən müasir tələbləri müəyyən edin:

1 - Yeni mövzuların müəllimin köməyi ilə öyrənilməsi

2 - Qarşılıqlı dialoqun yaradılması səviyyəsi

3 - Müəllimin dərsdə mühazirə demək qabiliyyəti

4 - Dərsliklə müstəqil işin təşkili

5 - Dərsdə şagirdlərin fəaliyyətinin əhatə dairəsi

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 5

8. CTM - də istifadə olunan ənənəvi təlim metodları hansı qruplarda birləşdirilir?

1 – Söz metodları

2 - Laborator metodlar

3 - İzahat metodu

4 - Əyani metodlar

5 - Xəritə ilə iş

6 - Praktik metodlar

A) 1. 2. 3

B) 1. 4. 6

C) 2. 3. 4

D) 3. 4. 5

E) 2. 4. 6

9. Təqdim olunanlar arasında fərdi coğrafi təsəvvürləri müəyyən edin:

1 - Dəniz

2 - Dağ sistemi

3 - Sakit okean

4 - Şimali Amerika

5 - Vulkanik adalar

6 - Ladoqa gölü

A) 3, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

10. Coğrafiya fənn kurikulumunda məzmun xətlərinin ardıcıllığını seçin:

1 - Cəmiyyət

2 - Təbiət

3 - Coğrafi məkan

A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 1

11. Fəal təlimin iş formalarını seçin:

1 - Fərdi iş

2 - Fəal iş

3 - Cütlərlə iş

4 - Qruplarla iş

5 - Kütləvi iş

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

12. Problemli təlimin həayat keçirilmə yollarını seçin:

1 - Problemli izah

2 - Müəllimin aktiv fəaliyyəti

3 - Tədqiqat metodu

4 - Şagirdlərin diqqətli dinləməsi ilə

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 2, 3

13. Coğrafiya fənn proqramında (kurikulum) məzmun xətlərinin ardıcıllığını seçin:

1 - Coğrafi məkan

2 - Cəmiyyət

3 - Təbiət

A) 2, 3, 1

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 3. 1. 2

E) 2. 3. 1

14. Fəal təlimdə müəllimin vəzifələrinə aiddir:

1 - Problemli vəziyyəti təşkil edir

2 - Tədqiqatın qoyuluşuna və həllinə rəhbərlik edir

3 - Tədqiqatın aparılmasında şagirdlərə köməklik edir

4 - Təlim prosesini təkbaşına idarə edir

5 - Şagirdlərlə bərabərhüquqlu iştirakçı kimi çıxış edir

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5

15. Kurikulumun şagirdyöünmlü və nəticəyönümlü xüsusiyyətlərinə uyğun gələni ardıcıl seçin:

1 - Fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, tələbatına, istedad v qabiliyyətlərinə yönəldilməsi

2 - Təlim nailiyyətlərinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi

3 - Məzmun komponentlərinin bir - birilə və həyatla əlaqələndirilməsi

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 1, 3, 2

E) 2, 3, 1

16. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Evristik müsahibə

II - Katexezis müsahibə

1 - Şagirdlərin faktiki biliklərinin aşkar edilməsi

2 - Şagirdlərin xəritə biliklərinin soruşulması

3 - Şagirdlərin müstəqil nəticə çıxarmağa yönəldilməsi

4 - Müstəqil və praktik işlərin həyata keçirilməsi

A) I - 2; II - 4

B) I - 2; II - 3

C) I - 3; II - 1

D) I - 4; II - 3

E) I - 1; II - 2

17. Müvafiq metodlar qrupuna aid olanlar seçin:

I - Nəzəri

II - Empirik

1 - riyazi

2 - tarixi

3 - müşahidə

4 - eksperiment

A) I – 1, 3 ; II – 2, 4

B) I – 1, 2 ; II – 3, 4

C) I – 2, 3; II – 1, 4

D) I – 3, 4; II – 1, 2

E) I – 2. 4; II – 1, 3

18. Uyğunluğu seçin:

I - Fərdi anlayışlar

II - Ümumi anlayışlar

1 - Savanna

2 - Amazon

3 - Pataqoniya

4 - bataqlıq

5 - Vasyuqan

A) I - 2, 3, 5; II - 1, 4

B) I – 1, 4; II - 2, 3, 5

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

D) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

E) I - 2, 5; II - 1, 3, 4

19. Fənn kurikulumunun xüsusiyyətlərinə uyğun gələni seçin

I - Şagirdyöünmlülük

II - Nəticəyönümlülük

1 - Fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, tələbatına, istedad və qabiliyyətlərinə yönəldilməsi

2 - Təlim nailiyyətlərinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi

3 - Məzmun komponentlərinin bir - birilə və həyatla əlaqələndirilməsi

A) I - 3; II - 2

B) I - 2; II - 1

C) I - 1; II - 3

D) I - 1; II - 2

E) I - 3; II - 1

20. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Ənənəvi təlim

II - Fəal təlim

1 - İnkişafetdirici təlim

2 - Doqmatik təlim

3 - Müəllim –informasiyanı ötürən

4 - Müəllim - fasilitator

5 - Şagird - informasiya qəbul edən

6 - Şagird - tədqiqatçı

A) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

C) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

D) I - 1, 2, 6; II - 3, 4, 5

E) I - 1, 2. 3; II - 4, 5, 6Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə