##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Məktəb coğrafiyasının məzmunu əsas komponentləri //Yüklə 0,64 Mb.
səhifə6/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 6// level= 1// sumtest=20 // name= Məktəb coğrafiyasının məzmunu əsas komponentləri //


1. Ümumi coğrafi anlayışlar dedikdə nə başa düşülür:

A) xüsusi adları olan konkret hadisə və obyektlər

B) eyni adı daşıyan həmcins obyekt və hadisələr

C) coğrafi adlar və təsəvvürlər

D) fərdi təsəvvürlər

E) empirik biliklər

2. Eyni adı daşıyan həmcins obyekt və hadisələrin bütöv sinfi necə adlanır:

A) fərdi coğrafi anlayışlar

B) ümumi anlayışlar

C) fərdi təsəvvürlər

D) coğrafi adlar və təxəyyül təsəvvürlər

E) empirik biliklər

3. Fərdi coğrafi anlayışlar dedikdə nə başa düşülür:

A) eyni adı daşıyan həmcins obyekt və hadisələr

B) xüsusi coğrafi adı olan konkret obyekt və hadisələr

C) ümumiləşdirilmiş təsəvvürlər

D) obyektlərin tipik plan üzrə xarakteristikası

E) obyektlərin ən ümumi xüsusiyyətləri

4. Ümumiləşdirici (təkrar) dərslərində daha çox diqqət yetirilməli olan metodik yanaşma ibarətdir:

A) şagird biliyinin dərsliyin materiallarından kənara çıxmamasından

B) yeni mövzuların öyrənilməsi üçün əlaqə yaradılmasından

C) keçilmiş mövzuların tədrisində istifadə olunan təlim metodlarının təkrarından

D) səbəb - nəticə əlaqələrinin aydınlaşdırılmasından

E) aldığı qiymətlərə görə şagirdlərin qruplaşdırılmasından

5. Bilik mənbələrin görə coğrafiyanın təlim metodları hansı qruplara bölünür?

A) obyektiv, subyektiv, interaktiv

B) passiv metodlar, katexizis, əyani metodlar

C) aktiv, passiv, klaster

D) şifahi şərh, əyani metodlar, praktik metodlar

E) ənənəvi, interaktiv, ziqzaq

6. Şəxsiyyətin öz davranışında hamı tərəfindən qəbul edilmiş normalara meyilli olması, öz hərəkətlərinə cavabdeh olması və s.

Verilmiş xüsusiyyətlər təlimin təşkili prosesinin hansı prinsipinə uyğun gəlir?

A) Aparıcılıq prinsipi

B) Məsuliyətlilik prinsipi

C) Özünü təşkil prinsipi

D) Kollektivçilik prinsipi

E) Psixoloji təminat prinsipi

7. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin xarakterinə görə hansı təlim metodları vardır?

1 - Ümumiləşdirici müsahibə

2 - İzahlı - illüstrativ

3 - Katexizis

4 - Şifahi şərh

5 - Reproduktiv

6 - Qismən axtarış

A) 1, 2, 3

B) 2, 5, 6

C) 4, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 6

8. Ümumi coğrafi anlayışları seçin:

1 – Ural dağları

2 – səhra

3 - bataqlıq

4 – Baykal gölü

5 – codyarpaq meşə və kolluqlar

6 – Murovdağ

A) 2, 3, 4

B) 1, 4, 6

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 3, 6

9. Fərdi coğrafi anlayışları seçin:

1 – Ural dağları

2 – səhra

3 - bataqlıq

4 – Baykal gölü

5 – codyarpaq meşə və kolluqlar

6 – Murovdağ

A) 1, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

10. Biliyin kateqoriyalarını seçin:

1 - İdraki

2 - Deklarativ

3 - Prosedural

4 - Affektiv

5 - Psixometor

6 - Kontekstual

A) 2, 3, 6

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 1, 3, 6

11. Fəaliyyət xüsusiyyətlərinə aid olanı seçin:

1 - İdraki

2 - Deklarativ

3 - Prosedural

4 - Affektiv

5 - Psixometor

6 - Kontekstual

A) 2, 3, 5

B) 2, 3, 6

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 4, 5, 6

12. Bilik və fəaliyyətə aid olanları ardıcıl seçin.

1 - İdraki

2 - Deklarativ

3 - Prosedural

4 - Affektiv

5 - Psixomator

6 - Kontekstual

A) 2, 6, 1, 3, 4, 5

B) 1, 4, 5, 2, 3, 6

C) 2, 3, 1, 4, 5, 6

D) 2, 3, 6, 1, 4, 5

E) 5, 4, 1, 6, 3, 2

13. İdraki affektiv (ünsiyyət) fəaliyyət komponentlərinə aid olanları ardıcıl seçin:

1 - Təhlil etmək

2 - Təqdim etmək

3 - Münasibət bildirmək

4 - Müqayisə etmək

A) 1, 4, 2, 3

B) 3, 2, 4, 1

C) 2, 3, 1, 4

D) 4, 2, 1, 3

E) 1, 2, 4, 3

14. Deklarativ, prosedural və kontekstual bilik kateqoriyalarına aid olanları ardıcıl seçin:

1 - Problemin həll edilməsi yolu ilə alınan biliklər

2 - Problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklərdir.

3 - Əldə olunan mühüm informasiyalardır.

A) 1, 2, 3

B) 3, 2, 1

C) 2, 1, 3

D) 3, 1, 2

E) 2, 3, 1

15. Biliyin kateqoriyalarına uyğun gələni seçin.

I - Kontekstual bilik

II - Deklarativ bilik

1 - Problemin həll edilməsi yolu ilə alınan biliklər

2 - Problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklərdir.

3 - Əldə olunan mühüm informasiyalardır.

A) I - 3; II - 1

B) I - 1; II - 3

C) I - 1; II - 2

D) I - 2; II - 1

E) I - 3; II - 2

16. Biliyin kateqoriyalarına uyğun gələni seçin:

I - Kontekstual bilik

II - Prosedural bilik

1 - Problemin həll edilməsi yolu ilə alınan biliklər

2 - Problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklərdir.

3 - Əldə olunan mühüm informasiyalardır.

A) I - 1; II - 2

B) I - 1; II - 3

C) I - 3; II - 1

D) I - 2; II - 3

E) I - 3; II - 2

17. Biliyin kateqoriyalarına uyğun gələni seçin:

I - Deklarativ bilik

II - Prosedural bilik

1 - Problemin həll edilməsi yolu ilə alınan biliklər

2 - Problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklərdir.

3 - Əldə olunan mühüm informasiyalardır.

A) I - 2; II - 3

B) I - 3; II - 2

C) I - 1; II - 3

D) I - 3; II - 1

E) I - 2; II - 1

18. Uyğunluğu seçin:

I - Biliyin kateqoriyaları

II - Fəaliyyət xüsusiyyətləri

1 - İdraki

2 - Deklarativ

3 - Prosedural

4 - Affektiv

5 - Psixometor

6 - Kontekstual

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6

B) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6

C) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5

D) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4

E) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

19. Praktik təlim metodlarına aid qanunauyğunluğu müəyyən edin:

I. Öyrədici praktik

II. Məşq xarakterli praktik

III. Yekun praktik

1 - Əldə olunmuş bacarıqların möhkəmləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə xidmət edir.

2 - Bacarıqlara yiyələnməyin nəticələrinə nəzarət edilməsi məqsədilə həyata keçirilir

3 - Müəllim rəhbərliyi və əhatəli izahı altında həyata keçirilir

A) I - 1, II - 3, III - 2

B) I - 1, II - 2, III - 3

C) I - 2, II - 3, III - 1

D) I - 3, II - 1, III - 2

E) I - 3, II - 2, III - 1

20. Müəllimin vəzifələrinə aid uyğunluğu müəyyən edin:

I. Ənənəvi təlim

II. Fəal təlim

1 - Stimullaşdırıcı

2 - Nəzarətedici

3 - Təşkilatçı

4 - İnformasiya ötürücüsü

5 - Qiymətləndirici

A) I - 2, 4, 5; II - 1, 2, 3

B) I - 1, 4, 5; II - 3, 4, 5

C) I - 1, 2, 3; II - 2, 4, 5

D) I - 2, 3, 4; II - 1, 2, 3

E) I - 1, 2, 3; II - 3, 4, 5Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə