##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 7// level= 1// sumtest=20 // name= CTM təlim vasitələri. Dərslik üzərində iş //Yüklə 0,64 Mb.
səhifə7/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

##num= 7// level= 1// sumtest=20 // name= CTM təlim vasitələri. Dərslik üzərində iş //


1. Natural əyani vəsaitlərə aiddir:

A) xəritə, maketlər

B) modellər, xəritələr

C) qrafiklər, diaqramlar

D) kolleksiyalar, herbarilər

E) kolleksiyalar, atlaslar

2. Kolleksiya və herbarilər hansı əyani vəsaitlər qrupuna aiddirlər?

A) tematik

B) şərti işarə və simvollarla təsvir edildiyi

C) natural obyekt və hadisələrin təsvirinin verildiyi

D) natural obyektlər

E) statistik

3. Natural coğrafi obyekt və hadisələrin təsviri verilən əyani vəsaitlərə aiddir

A) modellər, şəkillər, kinofilmlər

B) fotoşəkillər, herbarilər, xəritələr

C) kolleksiyalar, herbarilər, xəritələr

D) kinofilmlər, herbarilər, maketlər

E) cədvəllər, xəritələr, dərsliklər

4. Obyekt və hadisələrin şərti işarə və simvollarla təsvir edildiyi əyani vəsaitlərə aiddir:

A) xəritə, qlobus, modellər

B) atlas, modellər, maketlər

C) iş dəftəri, cədvəllər, herbarilər

D) texniki vəsaitlər, qlobus

E) dərslik, xəritə, qrafik və diaqramlar

5. Əldə olunan bilik və bacarıqların tətbiq edilmsinə, yeni materialların mənimsənilməsinə nəzarət edilməsinə xidmət edən suallar hansılardır?

A) iri mövzuların və bölmələrin əvvəlində

B) mətnin ortasında verilən suallar

C) paraqrafın əvvəlində verilən suallar

D) mövzunun sonunda verilən suallar

E) riyazi hesablamaları özündə əks etdirən suallar

6. Dərslikdə sual və tapşırıqlar 4 yerdə yerləşdirilə bilər. Bu yerləri düzgün müəyyən edin

1 - Mövzunun əvvəlində

2 - Yalnız mövzu başlığının altında

3 - Şəkil, diaqram və ya cədvəllərin altında

4 - Mətnin ortasında

5 - Mövzunun sonunda

6 - Yalnız tərif və anlayışlardan sonra

7 - İri mövzuların və bölmələrin sonunda

A) 4, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 1. 4, 5, 7

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 3, 5, 7

7. Natural əyani vəsaitlərinə aiddir:

1 - faydalı qazıntıların kolleksiyası

2 - modellər

3 - herbarilər

4 - suxur və mineralların kolleksiyası

5 - şəkillər

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 5

8. Coğrafi obyekt və hadisələrin təsviri verilən əyani vəsaitlərə aiddir.

1 - modellər

2 - kolleksiyalar

3 - herbarilər

4 - diafilm və kinofilmlər

5 - şəkil

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 4

9. Obyekt və hadisələrin şərti işarələr və simvollarla təsvir edildiyi əyani vəsaitlərə aiddir:

1 - dərslik

2 - iş dəftəri

3 - şəkil və fotolar

4 - qrafik və diaqramlar

5 - modellər

6 - kartoqrafik vasitələr

7 – herbarilər

A) 1, 2, 3, 5

B) 3, 5, 6, 7

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 4, 5, 7

E) 1, 4. 5, 6

10. Obyekt və hadisələrin təhlili, ölçülməsi və müşahidəsi məqsədi ilə istifadə edilən əyani vəsaitlərə aiddir:

1 - nivelir

2 - xəritə, atlas

3 - barometr

4 - modellər

5 - herbari

A) 2, 5

B) 2, 4

C) 3, 5

D) 1, 3

E) 1, 4

11. Coğrafiya dərslərində istifadə olunan əsas əyani vasitələri seçin:

1 – natural əyani vasitələr

2 – qrafiki əyani vasitələr

3 – texniki əyani vasitələr

4 – coğrafiya meydançası

5 – coğrafiya xəritəsi

6 – diyarşünaslıq prinsipi

A) 2, 3, 4, 5

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 2, 4, 6

D) 1, 2, 3, 5

E) 1, 4, 5, 6

12. Coğrafiya dərsliklərində şəkillər aşağıdakı ardıcıllıqla təhlil edilir:

1 – şəklin ümumi baxışla qavranılması

2 – şəklin xəritə il əlaqələndirilməsi

3 – ayrı - ayrı hissələrin təhlili və onların xüsusiyyətlərinin izahı

4 - əldə edilmiş məlumatların ardıcıl nağıl - şəklin təsviri halında sintez edilməsi

A) 1. 2. 3. 4

B) 1. 4. 2. 3

C) 1. 4. 3. 2

D) 4. 3. 2. 1

E) 3. 4. 1. 2

13. Torpaq kolleksiyalarından istifadə etməklə şagirdlər torpaqları aşağıdakı plan üzrə (ardıcıllıqla) öyrənirlər:

1 – torpağın adı

2 – mexaniki tərkibi və strukturu

3 – torpağın horizontalları, yuxarıdan başlayıb ana süxurda qurtarması

4 – hər bir horizontun tərkibi

5 – torpağın əmələ gəlməsi prosesi

6 – Azərbaycan ərazisində həmin torpaq növünün yayılması

7 – torpaqların becərilməsi və münbitləşdirilməsi üsulları

A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

B) 1. 2. 4. 3. 6. 5. 7

C) 3. 2. 1. 4. 5. 7. 6

D) 6. 7. 5. 1. 2. 3. 4

E) 5. 1. 7. 3. 4. 2. 6

14. Dərsliyin mətn və mətndənkənar komponentlərinə uyğun gələni ardıcıl seçin:

1 - Aydınlaşdırıcı mətn

2 - Əsas mətn

3 - İllüstrasiya

4 - Mənimsəməni təşkil edən aparat

5 - İstiqamətləndirici

A) 2, 3, 1, 5, 4

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 1, 3, 5, 2, 4

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 4, 5, 2

15. Mənimsəməni təşkil edən aparat və istqamət verici aparatına uyğun gələnləri ardıcıl seçin:

1 - Suallar

2 - Şriftlər

3 - Simvollar

4 - Şərti işarələr

5 - Tapşırıqlar

A) 2, 3, 4, 1, 5

B) 1, 5, 2, 3, 4

C) 1, 3, 5, 2, 4

D) 5, 4, 3, 1, 2

E) 1, 2, 5, 3, 4

16. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Natural əyani vəsaitlər

II - Obyekt və hadisələrin təsviri verilən əyani vəsaitlər

1 - kolleksiyalar

2 - modellər

3 - herbarilər

4 - şəkillər

5 - kinofilmlər

A) I - 2, 3; II - 1, 4, 5

B) I - 1, 2, ; II - 3, 4, 5

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

D) I - 1, 3; II - 2, 4, 5

E) I - 3, 4, II - 1, 2, 5

17. Cihazları təyinatına görə seçin:

I - Kompas

II - Planşet

III - Hiqrometr

1 - Havanın rütubətliliyi ölçülür

2 - Məhəllin istiqaməti təyin olunur

3 - Məhəllin planı çəkilir

A) III - 2, I - 3, II - 1

B) I - 3, II - 1, III - 2

C) I - 2, II - 1, III - 3

D) III - 1, I - 2, II - 1

E) I - 2, II - 3, III - 1

18. Təlim vasitələrini qruplarına görə seçin.

I - Əsas vasitələr

II - Köməkçi vasitələr

1 - Model

2 - Xəritə

3 - Atlas

4 - Kontur xəritə

5 - Maket

6 - İnternet

A) I - 2, 3, 6 II - 1, 4, 5

B) I - 2, 3, 5 II - 1, 2, 4

C) I - 3, 5, 6 II - 3, 2, 1

D) I - 1, 4, 2 II - 3, 5, 6

E) I - 4, 2, 5 II - 1, 3, 6

19. Atmosfer bölməsinin tədrisində istifadə olunan cihazları göstərin:

I - Cihazlar

II - Çalışmalar

1 – barometr

2 – hiqrometr

3 – anomometr

4 – nisbi ritubət

5 – miqyas

6 – dərinlik

A) I - 1. 2. 4, II - 3. 5. 6

B) I - 4. 5. 3, II - 1. 2. 6

C) I - 1. 2. 3, II - 4. 5. 6

D) I - 2. 4. 6, II - 1. 3. 5

E) I - 1. 3. 5, II - 2. 4. 6

20. Uyğunluğu seçin:

I. Mənimsəməni təşkil edən aparat

II. İstqamət verici aparat

1 - Suallar

2 - Şriftlər

3 - Simvollar

4 - Şərti işarələr

5 - Tapşırıqlar

A) I - 3, 5; II - 1, 2, 4

B) I - 2, 3, 4; II - 1, 5

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

D) I - 1, 5; II - 2, 3, 4

E) I - 4, 5; II - 1, 2, 3Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə