##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Coğrafiyanın təliminin texnologiyaları //Yüklə 0,64 Mb.
səhifə9/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Coğrafiyanın təliminin texnologiyaları //


1. İzahlı əyanı, repreduktiv metodlar hansı təlim metodları qrupuna aiddir:

A) bilik mənbələrinə görə

B) dərketmə qabiliyyətinə görə

C) tədqiqat aparılmasına görə

D) xəritə, atlas və əyani vəsaitlərlə işə görə

E) müstəqillik və fəallığın təşkilinə görə

2. İzahlı əyani təlim metodunun mahiyyəti ibarətdir:

A) şagirdlərin bilik və bacarıqlarını nümunə əsasında yeni tədris situasiyasına tətbiq etmələrinə

B) şagirdlərin biliklərin hazır şəkildə mənimsəmələrindən

C) şagirdlərə problemin həlli yollarını nümunə əsasında öyrədilməsindən

D) şagirdlərin tədricən yaradıcı fəaliyyətə qoşulmasından

E) everestik və katexizis müsahibəsinin təşkilindən

3. Fəal təlim metodunun ənənəvi təlim metodlarından ən mühüm fərqlərindən biri:

A) Keçmiş dərsin sorğusunun daha əyləncəli formada keçirilməsi

B) Keçmiş və yeni dərs arasında əlaqə yaradılması

C) Yeni dərsin möhkəmləndirilməsinə verilən diqqət

D) Yeni mövzunun izahında daha yeni texniki vasitələrdən istifadə edilməsi

E) Mövzudan nəticə çıxarılması və tətbiq edilməsi

4. Müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanan təlim üsullarının məcmusu adlanır:

A) təlim metodları

B) ünsiyyət yaradılması

C) qiymətləndirmə

D) təlimin fəallaşdırılması

E) tədris əməliyyatı

5. Katexizis və everestik anlayışları əks etdirir:

A) ümumiləşdirmə metodudur

B) təşkilat formasıdır

C) müsahibə metodunun formalarıdır

D) izahat formalarıdır

E) yanaşma metodudur

6. Verilmiş xüsusiyyətin hansı interaktiv təlim metoduna aid olmasını müəyyən edin

Hər hansı mövzu və ya fikrin mümkün qədər açılmasına, şagirdlərin bu ətrafda geniş , sərbəst düşünməsinə şərait yaradır.

A) esse

B) klaster

C) sosiometrik üsul

D) refleksiya

E) modelləşdirmə

7. Yeni biliklərə əsasən müəllimin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi fəal təlimin hansı hissəsinə müvafiq gəlir:

A) tətbiqetmə

B) motivasiya

C) məlumatın təşkili

D) məlumat mübadiləsi

E) tədqiqatın təşkili

8. Fəal təlimə aid olan xususiyyetleri seçin.

1 – Müstəqil düşünmək

2 - Şagirdin sinifdə passiv olmasi

3 - Müəllimin fikrinin əsas götürmək

4 - Yaradici təfəkkurun inkişafi

5 - Bir şagirdin deyil bütün sinifin eyni vaxtda aktiv olmasi

A) 2; 3; 5

B) 1; 4; 5

C) 1; 3; 5

D) 3; 4; 5

E) 2; 4; 5

9. Test tapşırıqlarının növlərini seçin.

1 - Terminoloji

2 - Yekun

3 - Proqnoz

4 - Diaqnostik

5 - Hesablama

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

10. Şifahi şərh metodlarına aiddir:

1 - İllüstrasiya

2 - Ekskursiya

3 - İzah

4 - Müsahibə

5 - Mühazirə

6 - Empirik metodlar

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 4, 5, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 6

11. Təlim metodlarının təsnifatı aparılır:

1 - Bilik mənbələrinə görə

2 - Praktik və müstəqil işlərin növünə görə

3 - Xəritə və atlasda aparılan işlərə görə

4 - Şagirdlərin dərketmə qabiliyyətlərinə görə

5 - Dərs tipləri və ekskursiyalara görə

A) 2, 5

B) 1, 4

C) 3, 5

D) 1, 2

E) 2, 4

12. Pedaqoji üsul kimi interaktivlik tələb edir:

I – müstəqil düşünməyi

II – sərbəst rəy söyləməyi

III – müəllimin fikrini əsas götürməyi

IV – hər hansı problem barədə başqasının fikrinə münasibət bildirməyi

V – fərqli nöqteyi - nəzəri təsdiq, yaxud inkar etməyi

VI – çoxluğun qərarını qəbul etmək, yaxud öz qərarının üstündə durmağı

A) I. III. IV. V

B) II. III. IV. V

C) III. IV. V. VI

D) I. II. IV. VI

E) I. II. III. V

13. Pedaqoji üsul kimi interaktivlik tələb edir:

I – müstəqil düşünməyi

II – sərbəst rəy söyləməyi

III – müəllimin fikrini əsas götürməyi

IV – hər hansı problem barədə başqasının fikrinə münasibət bildirməyi

V – fərqli nöqteyi - nəzəri təsdiq, yaxud inkar etməyi

VI – çoxluğun qərarını qəbul etmək, yaxud öz qərarının üstündə durmağı

A) I. II. IV. VI

B) I. II. III. V

C) I. III. IV. V

D) III. IV. V. VI

E) II. III. IV. V

14. Yaradıcı və müstəqil inkisaf edən şəxsiyyətin keyfiyyətləri:

1 - Fundamental nəzəri biliyə malik olmaq

2 - təşəbbüskarlıq

3 - fəal və ətrafdakılarina maraq gostərmək

4 - yalniz fərdi şəraitdə fəaliyyət gostərmək

5 - sərbəst qərar vermək

A) 2, 3, 5

B) 1. 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

15. Ənənəvi təlimdə müsahibənin və nağıletmənin növlərini ardıcl seçin.

1 - Everestik

2 - Təsviri

3 - Aydınlaşdırıcı

4 - Katexizis

A) 1, 4, 2, 3

B) 2, 3, 1, 4

C) 3, 2, 1, 4

D) 1, 3, 2, 4

E) 3, 2, 4, 1

16. İfadələrə uyğun gələn sözləri seçin.

I - Kurikulum

II - Standartlar

1 - şəxsiyyətyönümlü

2 - mövzular və məzmun

3 - fənnyönümlü

4 - əsas prinsiplər

5 - dərslər və dərs planları

6 - şagirdyönümlü

A) I - 6, 4, 2 II - 3, 5, 1

B) I - 2, 3, 5 II - 1, 6, 4

C) I - 3, 5, 6 II - 2, 1, 4

D) I - 2, 4, 5 II - 1, 3, 6

E) I - 1, 4, 5 II - 2, 3, 6

17. İfadələrə uyğun gələn sözləri seçib göstərin.

I - “Ənənəvi dərs”

II - “Fəal dərs”

1 - motivasiya

2 - fərdi sorğu

3 - fərziyyələr

4 - tədqiqatın aparılması

5 - yeni dərsin izahı

6 - köhnə dərsin möhkəmləndirilməsi

A) I - 1, 3, 6, II - 2, 5, 4

B) I - 2, 5, 6: II - 1, 3, 4

C) I - 2, 3, 1, II - 4, 5, 6

D) I - 4, 5, 1, II - 3, 2, 6

E) I - 2, 1, 4, II - 3, 5, 6

18. Uyğunluğu seçin:

I - Müsahibə

II - Nağıletmə

1 - Everestik

2 - Təsviri

3 - Aydınlaşdırıcı

4 - Katexizis

A) I - 1, 4; II - 2, 3

B) I - 2, 3; II - 1, 4

C) I - 1, 2; II - 3, 4

D) I - 3, 4; II - 1, 2

E) I - 1, 3; II - 2, 4

19. Bilik mənbələrinə (I) və şagirdlərin dərketmə fəaliyyətinə (II) görə tədris metodlarını qruplaşdırın:

1 - Repraduktiv

2 - Şifahi

3 - Qismən axtarış

4 - Praktiki

A) I - 2, 4; II - 1, 3

B) I - 1, 4; II - 2, 3

C) I - 2, 3; II - 1, 4

D) I - 1, 3; II - 2, 4

E) I - 1, 2; II - 3, 4

20. Təlim fəaliyyətinin hansı metoda müvafiq olduğunu müəyyən edən:

I - problemli şərh

II - reproduktiv

III - qismən axtarış

1 - Cənubi Amerikanın coğrafi mövqeyinin xarakteristikası

2 - Cənubi Amerikanın coğrafi mövqeyindən asılılığını sübut edin

3 - Sakit okean sahilində yerləşsə də Atakamada səhranın yaranmasının izahı

A) I - 3; II - 1; III - 2

B) I - 1; II - 3; III - 2

C) I - 2; II - 3; III - 1

D) I - 3; II - 2; III - 1

E) I - 2; II - 1; III - 3Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə