##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyasıYüklə 1,75 Mb.
səhifə19/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Fuksiyanın artma və azalma aralıqlarını tapın : f(x) =

A) [0; 4]aralığıda artır, [ - ¥; - 4] və [3; ¥] aralığında azalır (IX)

B) [0; 1]aralığıda artır, [ - ¥; - 1] və [1; ¥] aralığında azalır (VII)

C) [0; 3]aralığıda artır, [ - ¥; - 3] və [2; ¥] aralığında azalır (VIII)

D) [0; 2]aralığıda artır, [ - ¥; 0] və [2; ¥] aralığında azalır (XI)E) [0; 5]aralığıda artır, [ - ¥; - 5] və [4; ¥] aralığında azalır (X)

 1. funksyasının qrafiki A(0;1) nöqtəsindən keçən İbtidai funksiyasını tapın.

C)

D)E)

 1. funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunanın absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın kosinusu yə bərabərdir. Toxunma nöqtəsinin absisini tapın.

A) 1

B) 0,5


C)

D) 1,5


E)

 1. düz xətti parabolasına nöqtəsində toxunur. b-ni tapın.

 1. -2

 2. 2

 3. 1

 4. -1

 5. 3

 1. funksiyasının [0; 8] parçasında ən kiçik qiymətini tapın.

A)

B)


C)

D)

E) 0

##num=20//level=1// sumtest=23 //name= Həndəsi kəmiyyətlərin təlimi //


 1. Aşağıdakı çevirmələrdən hansı hərəkət deyil?

A) Oxşarlıq

B) Nöqtəyə nəzərən simmetriya

C) ox simmetriyası

D) Müstəvi simmetriyası

E) Paralel köçürmə


 1. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) ortaq başlanğıclı şüalar kəsişərlər

B) Homotetiya dönmə çevirməsidir

C) çevrələrin mərkəzləri var

D) eynilik ekvivalentlilik mqnasibıti

E) ikitərtibli əyrilərin simmetriya oxu var


 1. Bunlardan hansı hərəkətdir?

A) Homotetik çevrilmə

B) Oxşarlıq çevrilməsi

C) Nöqtəyə nəzərən simmetriya

D) Inversiya

E) Müstəvi fiqurun hissələri


 1. Müstəviyə nəzərən simmetriyanın hərəkət olması haqqında teoremin isbatında hansı düsturdan istifadə olunur?

A) Müstəvinin tənliyindən

B) ox simmetriyasının koordinatlarla ifadəsindən

C) Nöqtəyə nəzərən simmetriyanın koordinatlarla ifadəsindən

D) İki nöqtə arasındakı məsafə düsturundan

E) Koordinatları ilə verilmiş iki vektorun skalyar hasili düsturundan


 1. Həndəsi çevirmələr”in öyrənilməsində hansı çalışmanın tətbiqi doğru deyil?

A) Obraz və proobrazın verilməsi ilə simmetriya oxunun tapılması;

B) Proobraz və simmetriya oxu verildikdə obrazın qurulması;

C) Proobraz və vektorunun vasitəsi ilə obrazın qurulması;

D) Homotetiya mərkəz, homotetiya əmsalı və proobraz məlum olduqda obrazın qurulması;

E) Tərəfləri məlum olan üçbucağın orta xəttini qurmaq;


 1. Hansı çevirmə hərəkəti deyil?

A) Homotetiya

B) Dönmə

C) Ox simmetriyası

D) Mərkəzi simmetriya

E) Paralel köçürmə


 1. Ox simmetriyası mövzusunun tədrisində hansı təklif doğrudur?

A) Tənbölən üçbucaqda təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfin ortasını birləşdirir;

B) Uyğun nöqtələri (obraz və proobraz) birləşdirən parçalar simmetriya oxuna perpendikulyardır və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür;

C) Çevrənin uzunluğu düsturu ilə hesablanır;

D) Tetraedrin diaqonalı onun simmetriya oxudur;

E) Kubun diaqonal kəsiyi onun simmetriya oxudur;


 1. Fəzada müstəvinin tənliyi hansı düsturun çıxarılmasına oxşar mühakimələr alınır?

A) İki nöqtə arasındakı məsafə

B) İki vektorun skalyar hasili düsturunun

C) Düz xəttin tənliyi

D) Vektorun uzunluğu

E) İki vektor arasındakı bucağın kosinusunun düsturuna


 1. Məktəb həndəsə kursunda teoremlər isbatı və məsələlər həllində istifadə edilən əsas metodlar:

A) Tənliklər, bərabərsizliklər, eynilik

B) Eynitərkiblilik, qurmalar, araşdırma

C) Konqruyentlik, inikas, müadillik

D) Koordinatlar, çevirmələr, vektorlar

E) Eynigüclülük, eynitamamlama, üst - üstə düşmə


 1. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

1 - Homotetiya dönmə çevirməsidir

2 - ortaq başlanğıclı şüalar kəsişərlər

3 - çevrələrin mərkəzləri var

4 - eynilik ekvivalentlilik mqnasibıti

5 - ikitərtibli əyrilərin simmetriya oxu var

A) yalnız 5

B) 2, 5

C) yalnız 3

D) 4, 1

E) yalnız 1
 1. Yüklə 1,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə