##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası


##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Riyazi anlayışların, təriflərinin, teoremlərinin təlimi //Yüklə 1,75 Mb.
səhifə5/21
tarix18.01.2020
ölçüsü1,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Riyazi anlayışların, təriflərinin, teoremlərinin təlimi //1. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin:

1 -

2 -

3 -

 1. bütün ədəd oxunda artandır.

 2. bir böhran nöqtəsi var.

 3. Təyin oblastı müsbət ədədlər 4. cüt funksiyadır


A) ad; c; b

B) ad; b; c

C) ad; ce; b

D) ad; c; be

E) ad; be; c

2. X sinifdə “üstlü və loqarifmik funksiyalar” mövzusunun məzmunu:

A) Rasional üstlü qüvvət, üstlü tənlik anlayışı və onun həlli üsulları, onluq loqarifma, e ədədi və natural loqarifma

B) Qüvvət anlayışı, üstlü funksiyanın xassələri, loqarifmanın xassələri

C) Qüvvət anlayışının ümumiləşdirilməsi, üstlü funksiya, loqarifmik funksiya

D) Həqiqi üstlü qüvvət, irrasional tənliklər, y=ax funksiyasının qrafiki, loqarifmik funksiya, onun xassələri və tərifi

E) Qüvvət anlayışının ümumiləşdirilməsi, üstlü funksiyanın tərifi, loqarifmik tənliklər sistemi

3. Funksiyanın cütlük, təklik və dövrülük xassələri hansı tənliklə ifadə olunur?

A) Üstlü

B) Xətti

C) Kvadrat

D) Funksional

E) Loqarifmik

4. funksiyasının artma aralığına daxil olan ən böyük tam ədədi tapın.

A) 1

B) 2

C) - 2

D) 0

E) - 1

5. funksiyasının təyin oblastına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın.

A) –18

B) –11

C) 11

D) –2

E) 13

6. funksiyasının azalma aralığına daxil olan ən kiçik tam ədədi tapın.

A) 3

B) 1

C) 0

D) - 1

E) 2

7. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - =sin2

2 - =cos() + 3

3 - =

 1. ən kiçik qiyməti 0

 2. ən böyük qiyməti 5

 3. ən böyük qiyməti 6

 4. ən kiçik qiyməti 4

 5. ən kiçik qiyməti 3

A) d; ac; b

B) d; ab; ce

C) d; ae; bc

D) d; a; b

E) d; ac; be

8. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - =sin(

2 - =cos()

3 - =

 1. ən böyük qiyməti 4

 2. ən kiçik qiyməti 3

 3. ən böyük qiyməti 5

 4. ən kiçik qiyməti 2

 5. ən böyük qiyməti 1

A) b; a; c

B) be; ad; c

C) e; d; c

D) ba; de; c

E) bc; ad; e

9. funksiyasının təyin oblastını tapın.

A) (3; 4)

B) (0; 1)

C) (]

D) [3; + )

E) [0; + )

10. funksiyasının qiymətlər oblastını tapın.

A) [1; 2]

B) [ - 1; 1]

C) [ - 2; 0]

D) [0; 2]

E) [0; 1]

11. IX sinifdə “Həndəsi silsilə” mövzusunun öyrənilməsindən əsas məqsəd:

A) Artan və azalan ardıcıllıqlara baxmaq, həndəsi silsilənin n - ci həddinin düsturlarını çıxarmaq

B) Həndəsi silsilənin tərifini vermək, n - ci həddinin, ilk n həddinin cəminin və <1 olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəmi düsturlarını çıxarmaq

C) Həndəsi silsilənin tərifini vermək, onun n - ci həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq və buna aid misallar həlli

D) Həndəsi silsilənin n - ci həddinin düsturunun tətbiqi ilə məsələ həllini şagirdlərə öyrətmək, ilk n həddinin cəminin və <1 olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəmi düsturlarını çıxarmaq

E) Həndəsi silsilənin tərifini vermək, ümumi hədli və hədlər cəmi düsturlarını çıxarmaq

12. IX sinifdə “Ədədi silsilə” mövzusunun öyrənilməsindən əsas məqsəd:

1 - Ədədi silsilənin tərifini vermək, n - ci həddinin və ilk n həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq

2 - Ardıcıllığa nümunə göstərmək, ədədi silsilənin n - ci həddinin düsturlarını çıxarmaq

3 - Artan və azalan ardıcıllıqlara misallar göstərmək, ədədi silsilənin ilk n həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq

4 - Ədədi silsilənin n - ci həddinin düsturunun tətbiqi ilə məsələ həllini şagirdlərə öyrətmək, ilk n həddinin cəmi düsturlarını çıxarmaq

5 - Ədədi silsilənin tərifini vermək, onun n - ci həddinin cəmi düsturlarının məsələ həllinə tətbiqini göstərmək

A) Yalnız 4

B) 2, 5

C) 4, 5

D) yalnız 1

E) Yalnız 3

13. Ədədi silsilədə a2 + a4=14, a3a5=77 olarsa, onun ilk altı həddinin cəmini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) 49 (X)

B) 46 (VII)

C) 47 (VIII)

D) 48 (IX)

E) 50 (XI)

14. olarsa, həndəsi silsilənin ilk səkkiz həddinin cəmini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) 80 (VII)

B) 85 (IX)

C) 81 (VIII)

D) 82 (X)

E) 84 (XI)

15. Riyaziyyatda silsilə ilə bağlı anlayışlar aşağıdakılardan hansına tətbiq edilmir?

1 - Həndəsi ortanın tapılması

2 - fiqurların sahələrinin tapılması

3 - mürəkkəb faizlərin tapılmasına

4 - həcmlərin hesablanmasına

5 - dövri kəsrlərin adi kəsrlərə çevrilməsinə

A) Yalnız 4

B) 1, 4

C) 2, 5

D) 3, 5

E) yalnız 1

16. İlk həddinin cəmi , ümumi həddi olan ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1-

2 -

3-

 1. 2

 2. 3.A) cb; d; e

B) cb; e; a

C) cb; a; e

D) cb; a; d

E) cb; e; d

17. Ümumi həddi verilmiş ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. silsilə deyil

 2. ədədi silsilədir

 3. həndəsi silsilədir

 4. azalandır

 5. artandır

A) ad; be; c

B) be; ac; d

C) bd; ce; a

D) ac; d; be

E) ad; be; c

18. Ümumi həddi verilmiş ardıcıllıqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. silsilə deyil

 2. həndəsi silsilədir

 3. ədədi silsilədir

 4. azalandır

 5. artandır

A) ad; b; ce

B) be; ad; c

C) ad; be; c

D) ac; de; b

E) be; cd; a

19. həndəsi silsiləsi üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. silsilə vuruğu 3-ə bərabərdir

 2. ən böyük həddi 2,5-dir

 3. silsilə vuruğu 2-yə bərabərdir

 4. silsilə vuruğu 0,5-ə bərabərdir

 5. azalandırA) b; ae; d

B) c; de; a

C) a; be; c

D) a; de; b

E) ad; be; c

20. həndəsi silsiləsi üçün uyğunluğu müəyyən edin

1 -

2 -

3 -

 1. artandır

 2. silsilə vuruğu 5-ə bərabərdir

 3. ən kiçik həddi 2-dir

 4. silsilə vuruğu 0,25-ə bərabərdir

 5. silsilə vuruğu 0,2-ə bərabərdir

A) a; be; c

B) b; ae; d

C) e; d; ab

D) a; d; bc

E) ad; b; ceYüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə