Fakultet jarrohlik –bir javobli


Fakultet jarrohlik –ko‘p javobliYüklə 0,86 Mb.
səhifə2/8
tarix22.10.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#9709
1   2   3   4   5   6   7   8

Fakultet jarrohlik –ko‘p javobli

1. Yallig‘lanish protsessining kechishi bo‘yicha appenditsitni 2 turini ko‘rsating:

A. o‘tkir*

B. surunkali*

V. o‘tkir osti

G. progressiv

2. O‘tkir appenditsitning 5 ta asosiy morfologik turlarini sanab o‘ting:

A. kataral*

B. flegmonoz*

V. gangrenoz*

G. perforativ*

D. o‘simta empiemasi*

ye. maxalliy

Yo. yallig‘lanishi

J. yiringli

Z. tarqalgan

I. o‘simta abssessi

3. O‘tkir appenditsitning 5 ta asoratlarini ko‘rsating:

A. appendikulyar infiltrat*

B. peritonit*

V. qorin bo‘shligidagi lokal abssesslar*

G. qorin orti bo‘shligi flegmonasi*

D. pileflebit*

ye. o‘simta perforatsiyasi

Yo. odneksit

J. ichak tutilishi

Z. pielonefrit

I. o‘simtaning uralib qolishi

4. O‘tkir appenditsitni ko‘proq qaysi kasalliklar bilan taqqoslash kerak:

A. o‘tkir gastroenterit*

B. o‘tkir pankeratit*

V. me'da va un ikki barmoqli ichakning perforativ yarasi*

G. bachadondan tashqari xomiladorlik

D. ichak tutilishi

ye. infarqt miokardi

5. Odatdan tashqari joylashgan chuvalchangsimon o‘simtaning qaysi kasalliklar bilan taqqoslash kerak:

A. o‘tkir xoletsistit*

B. urologik patologiya*

V. ginekologik patologiya*

G. o‘tkir miokard infarqti

D. proktologik patologiya

ye. onkologik patologiya

6. O‘tkir appenditsitni klinik belgilari:

A. subfebril tana xaroratiga ko‘tarilishi*

B. tomir urishini oshishiga*

V. o‘ng yonbosh soxasida nafas olganda xarakatni kamayishi*

G. paypaslaganda o‘ng bikin soxasidagi og‘riqga va muskullarni taranglashishiga*

D. Rovzing Razdolskiy Bartome - Mixelson Щetkin-Blyumberg Sitkovskiy belgilari musbat*

ye. qorin ostidagi og‘riqYo. xiqichoq

J. tana xaroratining pasayishi

Z. Merfi Ortner simptomi musbat

I. pulsni kam bo‘lishi

7. Ko‘r ichak o‘simtasi uz urnida joylashmaganligiga qarab qaysi (atipik) ko‘rinishda bo‘ladi:

A. ko‘r ichak va ko‘r ichak o‘simtasi chap tomonlama joylashganda*

B. chanoq soxasida joylashganda*

V. retrotsekal qorin parda orqasida*

G. medial*

D. lateral

ye. shakllararo

Yo. jigar osti

8. O‘tkir appenditsitda ko‘r ichak o‘simtasini kichik chanoq da joylashganda klinik kechimini xususiyatlarini aytib bering:

A. maxalliy klinik belgilari qorin oldi devori soxasida kam ko‘rinishga ega*

B. reaktiv proktit belgilari-tenezm najasni suyuk kelishi*

V. kichik chanoq da joylashgan ayollar jinsiy organlarini yallig‘lanishiga xos belgilarni paydo bo‘lishi*

G. rektal va vaginal tekshirishda o‘ng yonbosh soxasida og‘riq*

D. qorinning old devorida xosil bo‘ladigan maxalliy o‘tkir

ye. sistitda siydik ajralishini tezlashuviga xos belgilar

Yo. rektal va vaginal tekshirishda chap yonbosh soxasida og‘riq

9. O‘tkir appenditsitda retrotsekal va qorinparda orqa soxasida joylashuvini klinik ko‘rinishini izoxlab bering:

A. bel soxasidagi og‘riq*

B. og‘riqni pastki soxaga berilishi*

V. o‘ng bikin soxasini chuqur paypaslaganda og‘riqni kamayishi*

G. peritoneal belgilarni sustligi*

D. Obrazsov belgisini musbatligi oyokni ko‘targan paytda (palpatsiyada) o‘ng bikin soxasida og‘riqni kuchayishi*

ye. siydik taxlilida qizil qon tanachalari paydo bo‘lishi

Yo. kindik atrofidagi og‘riq

J. o‘ng qovurg‘a ostida og‘riqni tarkalishi

Z. o‘ng yonbosh soxasi yuza palpatsiyasida kuchli og‘riq

I. peritoneal simptomlar xosil bo‘lishi

10. Destruktiv appenditsitni 5 ta klinik belgilari:

A. o‘ng bikin soxasi muskullarini taranglashishi*

B. Щetkin-Blyumberg simptomi*

V. Voskresenskiy belgisi*

G. tana xaroratini ko‘tarilishi*

D. oq qon tanachalarini kupayishi va formulasini chapga siljishi (12x10 20x10g/l)*

ye. o‘ng yonbosh soxasi muskullari kuchsizligi giposteziya bilan

Yo. Ortner simptomi

J. Merfi simptomi

Z. tana temperaturasini 39-399 S gacha ko‘tarilishi

I. leykotsitlarni soni (43x10-37x10)

11. O‘tkir appenditsitni bolalarda kechishi:

A. tana xaroratini ko‘tarilishi*

B. ko‘plab qayt qilish va ichni suyuk kelishi*

V. o‘ng bikin soxasidagi muskullarni kuchsiz taranglashishi*

G. intoksikatsiya belgilarini kuzatish*

D. terini okarishi kamquvvatlik P-s bilan t-ni teng kelmasligi*

ye. oyoqning tortishi va kulni surish belgilari musbat (paypaslaganda)

Yo. surunkali toshlarda

J. temperaturani pasayishi

Z. qorin devori musullarining zo‘riqishi

I. martali kusish

12. Yallig‘lanish protsessining kechishi bo‘yicha appenditsitni 2 turini (noto‘g‘risi):

A. o‘tkir

B. surunkali

V. o‘tkir osti*

G. progressiv*

13. O‘tkir appenditsitning 4 ta destruktiv turlarini sanab o‘ting:

A. kataral

B. flegmonoz*

V. gangrenoz*

G. perforativ*

D. o‘simta empiemasi*

ye. maxalliy

Yo. yallig‘lanishi

J. yiringli

Z. tarqalgan

I. o‘simta abssessi

14. O‘tkir appenditsitning asoratiga kirmaydi:

A. appendikulyar infiltrat

B. peritonit

V. qorin bo‘shligidagi lokal abssesslar

G. qorin orti bo‘shligi flegmonasi

D. pileflebit

ye. o‘simta perforatsiyasi*

Yo. adneksit*

J. ichak tutilishi*

Z. pielonefrit*

I. o‘simtaning uralib qolishi*

15. O‘tkir appenditsitni ko‘proq qaysi kasalliklar bilan taqqoslash kerak:

A. Mekkel divertikuliti*

B. Kron kasalligi*

V. me'da va o‘n ikki barmoqli ichak yarasi qo‘zish davri*

G. bachadondan tashqari xomiladorlik

D. ichak tutilishi

ye. infarqt miokardi

16. Odatdan tashqari joylashgan chuvalchangsimon o‘simtaning qaysi kasalliklar bilan taqqoslash kerak:

A. buyrak kolikasi*

B. adneksit*

V. o‘tkir xoletsistit*

G. o‘tkir miokard infarqti

D. proktologik patologiya

ye. onkologik patologiya

17. O‘tkir appenditsitni klinik belgilari:

A. tana xaroratiga ko‘tarilishi*

B. taxikardiya*

V. nafas xarakatlarida assimetriya*

G. paypaslaganda o‘ng yonbosh soxasidagi muskullarni taranglashishiga*

D. Rovzing, Razdolskiy, Bartome - Mixelson va Koxer-Valkovich belgilari musbat*

ye. qorin ostidagi og‘riq

Yo. xiqichoq

J. tana xaroratining pasayishi

Z. Merfi Ortner simptomi musbat

I. pulsni kam bo‘lishi

18. Ko‘r ichak o‘simtasi uz urnida joylashmaganligiga qarab qaysi (atipik) ko‘rinishda bo‘ladi:

A. ko‘r ichak va ko‘r ichak o‘simtasi sinstrapozitsiyasida*

B. kichik chanoqda joylashganda*

V. retroperitoneal joylashganda*

G. medial*

D. lateral

ye. shakllararo

Yo. jigar osti

19. O‘tkir appenditsitda ko‘r ichak o‘simtasini kichik chanoqda joylashganda klinik kechimini xususiyatlarini aytib bering:

A. maxalliy taranglik qorin oldi devori soxasida yaqqol emas*

B. tenezm, najasni suyuk kelishi*

V. adneksitga xos belgilarni paydo bo‘lishi*

G. rektal va vaginal tekshirishda og‘riqli bo‘lishi*

D. qorinning old devorida xosil bo‘ladigan maxalliy o‘tkir

ye. sistitda siydik ajralishini tezlashuviga xos belgilar

Yo. rektal va vaginal tekshirishda chap yonbosh soxasida og‘riq

20. O‘tkir appenditsitda retroperitoneal joylashuvini klinik ko‘rinishini izoxlab bering:

A. o‘ng bel soxasidagi og‘riq*

B. og‘riqni pastki soxaga berilishi*

V. o‘ng yonbosh soxasini chuqur paypaslaganda og‘riqni kamayishi*

G. peritoneal belgilarni sustligi*

D. Obrazsov belgisini musbatligi *

ye. siydik taxlilida qizil qon tanachalari paydo bo‘lishi

Yo. kindik atrofidagi og‘riq

J. o‘ng qovurg‘a ostida og‘riqni tarkalishi

Z. o‘ng yonbosh soxasi yuza palpatsiyasida kuchli og‘riq

I. peritoneal simptomlar xosil bo‘lishi

21. Asoratli appenditsitni 5 ta klinik belgilari:

A. o‘ng bikin soxasi muskullarini taranglashishi*

B. Щetkin-Blyumberg simptomi*

V. Voskresenskiy belgisi*

G. tana xaroratini ko‘tarilishi*

D. leykotsitlar sonini kupayishi va formulasini chapga siljishi (12x10 20x10g/l)*

ye. o‘ng yonbosh soxasi muskullari kuchsizligi giposteziya bilan

Yo. Ortner simptomi

J. Merfi simptomi

Z. tana temperaturasini 39-399 S gacha ko‘tarilishi

I. leykotsitlarni soni (43x10-37x10)

22. O‘tkir appenditsitni bolalarda kechishi:

A. tana xaroratini yuqori ko‘rsatkichlarga ko‘tarilishi*

B. ko‘plab qayt qilish va diareya*

V. maxalliy muskullar tarangligini kamligi*

G. yuqori intoksikatsiya belgilari*

D. puls bilan t-ni teng kelmasligi*

ye. oyoqning tortishi va kulni surish belgilari musbat (paypaslaganda)

Yo. surunkali toshlarda

J. temperaturani pasayishi

Z. qorin devori musullarining zo‘riqishi

I. 1 martali kusish

23. O‘t pufagi va o‘t yo‘llari rentgen-diagnostik tekshirishining 5 ta metodini sanab o‘ting:

A. peroral xoletsistoxolangiografiya*

B. vena ichi xoletsistoxolangiografiya*

V. intraoperatsion xolangiografiya*

G. teri-jigar orqali xoletsistoxolangiografiya*

D. retrograd endoskopik xolangiografiya*

ye. ichki arterial xoletsistoxolangiografiya

Yo. muskul orasiga xoletsistoxolangiografiya

J. laparoskopik xoletsistoxolangiografiya

Z. xoletsistoxolangoigrafiya

I. ichak yo‘llari R-skopiyasi

24. O‘t pufagi yuli tosh bilan bekilib qolganda yuzaga keladigan 3 ta patologik protsessni ayting:

A. o‘tkir xoletsistit*

B. o‘t pufagi istikosi*

V. o‘t pufagi devorini yetok yarasi (Mirrizi sindromi)*

G. o‘t pufagi bujmayishi

D. o‘tkir xolangit

ye. mexanik sariklik

Yo.. O‘tkir xoletsistitda shoshilinch operatsiyaga 2 ta absolyut ko‘rsatmani ayting

J. o‘t pufagi perforatsiyasi*

Z. peritonit belgisi*

I. mexanik sariklik

K. o‘tkir xolangit

26. Toshsiz xoletsistit kelib chikishida ishtirok etadigan 3 ta faktorni ko‘rsating:

A. o‘t pufagi infeksiyasi*

B. o‘t pufagidan o‘t xaydalishining buzilishi*

V. o‘t pufagi arteriyasi aterosklerotik okklyuziyasi*

G. parxezga rioya qilmaslik

D. 12 barmoqli ichak yarasi kasalligi

ye. surunkali spastik kolit

27. Postxoletsistektomik sindromining 4 ta asosiy sababini sanab o‘ting:

A. jigardan tashqari o‘t yo‘llari patologiyasi*

B. oshqozon-ichak trakti a'zolari kasalliklari*

V. gepatopankreatoduodenal zona a'zolari kasalliklari*

G. jigardan tashqari o‘t yo‘llari intraoperatsion jaroxati*

D. jigarda o‘t yo‘llari patologiyasi

ye. genital organ kasalliklari

Yo. yurak-tomir sistema kasalliklari

J. jigar o‘t yo‘llari zararlanishi

28. O‘tkir xoletsistitning 4 ta asoratini sanang:

A. pufak oldi infiltrati*

B. pufak oldi abssessi*

V. pufakning yorilishi*

G. peritonit*

D. mexanik sariklik

ye. jigar ichki infiltrati

Yo. o‘t pufagi arteriyasidan qon ketishi

J. o‘tkir gepatit

29. O‘tkir xoletsistit bilan differensial tashxis o‘tkazishi lozim bo‘lgan 5 ta asosiy kasallikni ko‘rsating:

A. o‘tkir pankreatit*

B. me'da yoki 12 barmoqli ichak yarasining yorilishi*

V. o‘tkir appenditsit*

G. buyrak sanchigi*

D. o‘tkir ichak tutilishi*

ye. o‘tkir infarqt miokardi

Yo. bachadondan tashqari qon ketish

J. o‘tkir sistit

Z. ichak sanchigi

I. surunkali odnekusitni kuzishi

30. Yiringli xolangit klinik belgilarining triadasini ko‘rsating:

A. teri va skleraning ortib boruvchi sarikligi*

B. bezgaklar*

V. tana xaroratining vaqti-vaqti bilan (gektik xarakterli) ko‘tarilishi*

G. teri rangparligi

D. tana temperaturasi 38S gacha ko‘tarilishi

ye. kup terlash

31. O‘tkir xoletsistitga olib keluvchi 3 ta asosiy sabablar:

A. yogli shur achchik ovqatlar*

B. nevropsixik uylar*

V. ovqatlanish rejimini buzilishi*

G. xamirli ovqatlar iste'mol kimlish

D. ochlik

ye. kup suyuklik istemol qilish

32. O‘tkir xoletsistitni morfologik klassifikatsiyasi:

A. kataral*

B. flegmonoz*

V. destruktiv gangrenoz*

G. o‘t pufagi empiemasi

D. perforatsiya

ye. yallig‘lanish

33. Keksalarda o‘tkir xoletsistitni klinik kechimi:

A. o‘ng qovurg‘a osti osxasida kuchsiz og‘riqga*

B. tana xaroratini yuqori ko‘tarilmasligi*

V. kasallikni og‘irligiga leykotsitni ko‘tarilishini to‘g‘ri kelmasligi*

G. yurak va o‘pka kasalliklariga xos belgilar paydo bo‘lishi*

D. o‘ng qovurg‘a ostida yaqqol intensiv og‘riq

ye. tana temperaturasi 40 S ga ko‘tarilishi

Yo. yaqqol leykotsitoz

34. Surunkali toshli xoletsistitni klinik belgilari:

A. o‘ng qovurg‘a soxasidagi og‘riqga*

B. o‘ng qovurg‘a osti soxasidagi og‘irlik*

V. ko‘ngil aynish qayt qilish og‘riqni kuchayishi*

G. ichak diskomforti*

D. epigastral soxada og‘riq*

ye. qorin o‘ng tomonida og‘irlik sezgisi

Yo. og‘riq xurujidan keyin xiqichoq to‘tishi va qayd qilish

J. siydik ajralishi kamayishi

Z. o‘tkir toshli xoletsistitda o‘t pufagi sanchigi

35. O‘tkir xoletsistitda qon analizida qanday o‘zgarishlar bo‘ladi:

A. leykotsitoz*

B. leykoformulani chapga surilishi*

V. SOEni oshishi*

G. leykotsitoz kamayishi

D. gemoglabin pasayishi

ye. qon diastazi ko‘tarilishi

36. Qaysi vaqtda o‘tkir xoletsistit zudlik bilan shoshilinch jarroxlik amaliyotiga tavsiya etiladi:

A. peritonit belgilari kuzatilganda*

B. o‘t pufagi teshilganda*

V. mexanik sariklik bo‘lishi

G. klinik belgilarning pasayishida

37. Qanday dori-darmonlar o‘tkir xoletsistitda konservativ davo tarzida tavsiya etiladi:

A. spazmolitiklar*

B. analgetiklar (narkotikdan tashqari)*

V. antibiotiklar*

G. novokainli blokada*

D. narkotik analgetik*

ye. dieta terapiya

Yo. infuzion terapiya

J. paranefral blokada

Z. antotsidlar

38. O‘tkir xoletsistitda qaysi novokainli blokada qo‘llaniladi:

A. tomir ichiga*

B. paranefral*

V. jigar yumalok boylamiga blokada*

G. Vishnevskiy bo‘yicha blokada

D. muskul orasiga

ye. epidural blokada

39. Qaysi xolatlarda o‘tkir xoletsistit bilan xastalangan bemorlarda zudlik bilan jarroxlik amaliyoti bajariladi:

A. konservativ muolajalarni 48 soat davomida effektsizligi*

B. destruksiya va peritoneal belgilar paydo bo‘lganda*

V. konservativ muolajalarni 2 soat davomida effektsizligi

G. klinik belgilarni kamayishida

40. O‘tkir xoletsistitda destruksiya belgilari:

A. tana xaroratini gektik ko‘tarilishi*

B. intoksikatsiya belgilarini usib borishi*

V. o‘ng qovurg‘a soxasida og‘riqni kuchayishi*

G. leykotsitozni usib borishi leykotsitoz formulasini chapga surilishi ultratovush tekshiruvida o‘t kopi devorini kalinlashishi va o‘ng qovurg‘a osti soxasida suyuklikni xosil bo‘lishi*

D. tana temperaturasi 367

ye. epigastral soxada og‘riq kuchayishi

Yo. leykotsitlar sonini pasayishi leykotsitlar formula o‘ng ga surilishi

J. UZI da o‘t yo‘llarida qonkrement bo‘lishi

41. Ichak tutilishini tasniflashda qo‘llaniladigan 5 ta belgini ayting:

A. kelib chikishi*

B. paydo bo‘lish mexanizmi*

V. ichak tutkichini tomirlarni qisilishi yoki kisilmasligi*

G. tutilishni lokalizatsiyasi me'da-ichak yulining proksimal yoki distal kismida joylashishi bo‘yicha*

D. klinik kechishi*

ye. jinsi

Yo. vaqti

J. asorati

Z. ichak to‘tiilishi lokalizatsiyasi

I. kechishi

42. Obturatsion ichak tutilishida bemorni axvolini og‘irligiga ta'sir qiluvchi 3 ta faktorni ayting:

A. suv yo‘qolishi*

B. elektrolitlar yo‘qolishi*V. oqsillar yo‘qolishi*

G. vazn kamayishi

D. uglevod kamayishi

ye. gemoglabin pasayishi

43. Ichak tutilishga xos bo‘lgan 4 ta patologoanatomik belgini ayting:

A. qon aylanishini buzilishi*

B. limfa o‘tishini buzilishi*

V. alterativ-destruktiv protsesslar*

G. yaliglanish reaksiyasi*

D. yurak qon-tomir sistemasi buzilishi

ye. nafas sistemasi buzilishi

Yo. siydik ajralishining buzilishi

J. destruktiv yallig‘lanish protsessi

44. O‘tkir ichak tutilishining (o‘tkir ichak tutiilish) 4 ta asosiy belgisini ayting:

A. siqib-kuyib yuboruvchi og‘riqlar*

B. qayd qilish*

V. giperperistaltika*

G. najas va yelning kelmasligi*

D. qorinda yengil og‘riq

ye. jigildon kaynashi

Yo. peristaltika pasayishi

J. meteorizm va suyuk najas

45. O‘tkir ichak tutiilishda auskultatsiya orqali aniqlanadigan 3 ta asosiy belgini ayting:

A. tomayotgan tomchi shovkini*

B. "kabr jimjitligi" simptomi*

V. Loteyssen simptomi*

G. Rovzing simptomi

D. Merfi simptomi

ye. Koxer simptomi

46. O‘tkir ichak tutiilishda qonning bioximik taxlilidagi 5 ta belgini ayting:

A. gipokaliemiya*

B. gipoxloremiya*

V. gipoproteinemiya*

G. azotemiya*

D. kislota-ishkor xolatini o‘zgarishi*

ye. gipokalsemiya

Yo. giperxloremiya

J. giperprotenemiya

Z. bilirubinemiya

I. qon ivishini o‘zgarishi

47. O‘tkir ichak tutiilishda qo‘llaniladigan 3 ta rentgenologik tekshiruv usulini ayting:

A. ko‘rinuvchan rentgenoskopiya*

B. intestinoskopiya*

V. irrigoskopiya*

G. kolonoskopiya

D. JKT rentgenoskopiyasi

ye. ko‘krak qafasi rentgenoskopiyasi

48. Chambar ichak tutilishining erta diagnostikasida qo‘llaniladigan 2 ta instrumental usulni ayting:

A. rektoskopiya*

B. kolonoskopiya*

V. laparoskopiya

G. dopleroskopiya

49. Obturatsion ichak tutilishini davolashda bajariladigan 5 ta asosiy konservativ muolajalarni sanab o‘ting:

A. me'da va ichak suyukliklarini doimiy aspiratsiyasi*

B. sifonli xukna*

V. poliion va zardob o‘rnini bosuvchi eritmalarni infuziyasi*

G. spazmolitiklar*

D. antixolinesteraza moddalari*

ye. me'dani yuvish

Yo. davolash klizmalari

J. narkotik terapiya

Z. novokainli blokada

I. yallig‘lanishga qarshi terapiya

50. O‘tkir ichak tutilishda konservativ davolashni to‘xtatishning 4 ta asosiy kriteriysini ko‘rsating:

A. 2 soat davomida effekt bo‘lmaganligi*

B. ingichka ichak tengliklarini rentgenologik tekshiruvida saqlanib turishi*

V. rivojlanayotgan intoksikatsiya*

G. peritonit*

D. 24 soat ichida effekt yo‘qligi

ye. temperaturani ko‘tarilishi

Yo. suyuq najas

J. o‘t suyuqligi bilan kusish

51. Ichakdagi massaning passajiga qarab ichak tutilishini qanday 2 turi farqlanadi:

A. to‘liq*

B. qisman*

V. o‘tkir

G. o‘tkir osti

52. Klinik kechishiga ko‘ra o‘tkir ichak tutilishini qanday 2 turi farqlanadi:

A. o‘tkir*

B. surunkali*

V. to‘liq

G. qisman

53. Keltirib chiqarish sababiga ko‘ra o‘tkir ichak tutiilishni qanday 3 turi farqlanadi:

A. dinamik*

B. mexanik*

V. aralash*

G. strangulyasiya

D. obtruatsiya

ye. kombinatsiyalangan

54. Ichak tutilishini satxiga ko‘ra qanday 2 turi farqlanadi:

A. yuqori (ingichka ichak)*

B. kuyi (yo‘g‘on ichak)*

V. o‘rta

G. aralash

55. Dinamik (funksional) ichak tutilishi qanday 2 turga bo‘linadi:

A. spastik*

B. paralitik*

V. strangulyasiya

G. obturatsiya

56. Dinamik spastik ichak tutilishini kelib chikishiga qaysi kasalliklar sabab bo‘ladi:

A. qorin bo‘shligi devori travmasi*

B. ichak devorini yot jism bilan ta'sirlanishi*

V. diabetik prekoma*

G. og‘ir metallar tuzlari bilan zaxarlanish*

D. xomiladorlik

ye. jigar kasalliklari

Yo. yurak qon tomir sistema kasalliklari

J. Lerish sindromi

Z. arterial giperatenziya

I. markaziy nerv sistemasi kasalliklari

57. Dinamik paralitik ichak tutilishini kelib chikishiga qaysi kasalliklar sabab bo‘ladi:

A. qorin bo‘shligi a'zolaridagi operatsiyalar*

B. koriparda orti gematomasi*

V. umurtqa va chanoq suyaklarning sinishi*

G. o‘tkir pankreatit*

D. peritonit*

ye. me'da ichak trakti kasalliklari

Yo. diabetik

J. o‘tkir appenditsit

Z. og‘ir metal tuzlari bilan intoksikatsiya

I. urologik kasalliklar

58. Mexanik ichak tutilishi qanday 2 turga bo‘linadi:

A. strangulyasion*

B. obturatsion*

V. paralitik

G. spastik

59. Mexanik strangulyasion ichak tutilishini qanday sabablar keltirib chiqadi:

A. ichakni buralishi va tugun xosil bo‘lishi*

B. churra darbozalarida siqilish*

V. xomiladorlik

G. chanoq suyagi va umurtqa pogonasi sinishlari

60. Ichakni qaysi bo‘limlari buralishga ko‘proq moyilrok:

A. ingichka ichak*

B. sigmasimon ichak*

V. ko‘r ichak*

G. ingichka ichak

D. 12 barmoqli ichak

ye. yo‘g‘on ichak

61. Obturatsion ichak tutilishini sabablarini ayting:

A. tashqaridan ezilishi*

B. ichakni ichdan yot jism bilan obturatsiyasi*

V. ichak devoridan chiquvchi o‘smalar*

G. ichkaridan siqib chikish

D. oshqozon va 12-barmoqli ichak yarasining asoratlari

ye. qorin bo‘shligi organlarida operatsiya qilish

62. Aralash ichak tutilishini 2 ta sababini ko‘rsating:

A. invaginatsiya*

B. kovshar kasalligi*

V. o‘tkir appenditsit

G. spastik kolit

63. O‘tkir ichak tutiilishda ichakning qaysi 3 funksiyasi buzilishi patofiziologik protsesslarga asos bo‘ladi:

A. ichak xarakatini susayishi*

B. xazm qilish*

V. ichakda surilishni buzilishi*

G. ajratuvchi

D. ichaklarni spazmi

ye. ichak devorini chuzilib ketishi

64. O‘tkir ichak tutiilishda qanday 5 ta o‘zgarish patofiziologik protsesslarga asos bo‘ladi:

A. suv balansini buzilishi*

B. elektrolit almashinuvini buzilishi*

V. intoksikatsion sindrom*

G. nerv oxirlarini ta'sirlanishi va protsesga to‘tkichni aralashishi natijasida kelib chiquvchi shok*

D. a'zolar va sistemalar funksiyasini ikkilamchi buzilishi (intoksikatsion gepatit miokardit gloumerulonefrit "shok"o‘pka si)*

ye. suv almashinuv balansini oshishi

Yo. elektrolimt almashinuvini pasayishi

J. filtratsiyani impuls o‘tishini kamayishi

Z. nerv oxirlariga impuls o‘tishini kamayishi

I. birlamchi organ va sistemalar funksiyasini buzilishi

65. O‘tkir ichak tutiilishda degidratatsiyani 5 ta klinik belgilarini ayting:

A. chankash*

B. teri qavatini ko‘rukligi*

V. teri turgogi pasayishi*

G. taxikardiya*

D. AKB pasayishi*

ye. gipervolemiya

Yo. namlangan teri qoplami

J. teridagi turgorni pasayishi

Z. bradikardiya

I. qon bosimini pasayishi

66. Val simptomiga izox bering:A. qorin asimetriyasi*

B. ichak peristaltikasini ko‘rinishi*

V. ichak qovuzlog‘ini tusikdan yuqorida elastik taranglashishini paypaslanishi*

G. perkussiyada timpanit*

D. qorin bo‘shligining pastki kismining simmetrikligi


Kataloq: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%204%20курс -> Base -> 17%20дарс%20Перитонитлар
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl III gün, saat: 9 00 -10 20, 10 30 -11 50
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl I gün 16 40 18 00 Otaq 314 (old) V gün 16 40 18 00
17%20дарс%20Перитонитлар -> Fakultet jarrohlik –vaziyatli masala
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «tasdiqlayman»
Base -> Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə