Fakultet jarrohlik –bir javobliYüklə 0,86 Mb.
səhifə3/8
tarix22.10.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#9709
1   2   3   4   5   6   7   8

ye. ichak spazmi

Yo. ichak qovuzloqlarini elastikligi susayishi

67. O‘tkir ichak tutilishini 3 ta bochqichini ayting va ularni xar biriga izox bering:

A. boshlangich bochqich 2 dan 12 soatgacha eng asosiy simptom - siqib kuyib yuboradigan og‘riq*

B. oraliq bochqich 12 dan 36 soatgacha gemodinamik buzilishlar bochqichi - doimiy og‘riq tez- tez kusish ichak peristaltikasini susayishi degidratatsiya simptomi*

V. terminal bochqich 36 soatdan ortiq axvoli juda og‘ir najasli kusish gemodinamik buzilishlarni zurayishi qorin shishgan peristaltika eshitilmaydi*

G. birlamchi stadiya 10 dan 25 gacha gshemodinamik stadiyasini ko‘tarilishi

D. vaqtincha og‘riq xiqichoq ichak peristaltikasini oshishi gipergidratatsiya simptomi

ye. gipergidratatsiya simptomi

68. O‘tkir ichak tutiilishda laborator tekshiruv metodlari tomonidan kuzatiladigan eng xarakterli siljishlarni ayting:

A. plazma yo‘qotish belgilari (eritrotsitlar gemoglabin gemotokrit miqdorini ko‘tarilishi)*

B. gipokalemiya giponatremiya*

V. mochevina darajasini ko‘tarilishi*

G. atsidoz va gipokalemiyali alkolez*

D. oqsil ko‘rsatkichlarining o‘zgarmasligi

ye. giperkalemiya va gipernatrimiya

Yo. mochevina miqdorini pasayishi

J. alkolez giperkaliemik atsidoz

69. O‘tkir ichak tutiilishda qorin bo‘shligini umumiy R-skopiya va R-grafiyasida qanday rentgenologik belgilar aniqlanadi:

A. ingichka ichak pnevmotozi*

B. ichak qovuzloqlarida suyuklikni gorizontal xolatda bo‘lishi*

V. suyuklikni bir ichak qovuzlog‘idan boshkasiga kuyilishi

G. kloyberg kosachalari*

D. ingichka ichak bo‘ylab bariy eritmasini passajini buzilishi*

ye. ingichka ichak kistozi va burmalari chizikligi

Yo. ichak qovuzloqlari suyuqligini vertikal xolda bo‘lishi

J. bir qovuzloqka suyuklikni tutilib qolishi

Z. nisha simptomi

I. bariy suyuqligini yo‘g‘on ichakka kuyilishi

70. O‘tkir ichak tutiilishini qaysi kasalliklar bilan differensiallash kerak:

A. me'da va 12 barmoq ichak yara perforatsiyasi*

B. o‘tkir pankreatit*

V. dizenteriya*

G. tuxumdon kistasining buralishi*

D. miokard infarqti*

ye. o‘tkir xoletsistit

Yo. difteriya

J. bachadon tashqarisidagi xomiladorlik

71. Qanday xolatlar o‘tkir pankreatitning kelib chikishiga sabab bo‘lishi mumkin:

A. 12 barmoqli ichak kasalliklari*

B. surunkali alkogolizm*

V. me'da osti bezi travmasi*

G. allergik xolatlar*

D. qon aylanishini sistemali va regional buzilishlari*

ye. yurak-qon tomir kasalliklari

Yo. o‘pka kasalliklari

J. qizilo‘ngach kasalliklari

Z. asab sistemasi bilan bog‘liq bo‘lgan kasalliklar

I. oyoq vena kasalliklari

72. O‘tkir pankreatitni kechishida qanday 3 bochqich farqlanadi:

A. gemodinamik buzilishlar va pankreatitlar shok bochqichlari*

B. parenximatoz organlarning funksional yetishmovchiligi bochqichi*

V. postnekrotik va yiringli asoratlar bochqichi*

G. gipovalemik o‘zgarishlar stadiyasi

D. parenximatoz a'zolarning organik yetishmovchilik stadiyasi

ye. panreatogen shok stadiyasi

73. O‘tkir pankeratitga xos bo‘lgan 3 ta belgini ayting:

A. o‘tkir boshlanish*

B. me'da osti proeksiyasida kuchli og‘riq kuzatilishi*

V. qonda fermentlarni oshishi*

G. surunkali kechish

D. patologik protsessning o‘t yo‘llarida bo‘lishi

ye. travmatik protsess

74. O‘tkir pankreatitni kelib chikishiga sabab bo‘ladigan 5 ta etiologik faktorni ko‘rsating:

A. o‘t-tosh kasalligi*

B. yeg almashuvining buzilishi*

V. alkogolizm*

G. travma8

D. infeksiya*

ye. me'da xastaliklari

Yo. qizilo‘ngach kasalliklari

J. oqsil almashinuvining buzilishi

Z. uglevod almashinuv buzilishi

I. yo‘g‘on ichak kasalliklari

75. O‘tkir pankreatitning 6 ta klinik belgilarini ayting:

A. belda kamarsimon og‘riqlar*

B. og‘riqlarni belga umrov ustiga qovurg‘alar ostiga irradiatsiyasi*

V. qayt qilish*

G. qorinning kepchishi*

D. kasallik rivojlanishi bilan tana xarorati ko‘tarilishi mumkinligi

ye. ko‘krak qafasidagi og‘riq

Yo. o‘ng yonbosh soxasidagi og‘riq

J. xansirash

Z. "tungi" og‘riqlar

76. O‘tkir pankreatitdagi gemodinamik o‘zgarishlarga xos 3 ta belgini ayting:

A. sianoz*

B. progressivlashganda - gipotoniya pulsni sustligi va tezligi*

V. og‘ir xollarda - shok manzarasi*

G. yuzning kizarishi

D. gipoteniya

ye. taxikardiya

77. O‘tkir pankreatitga xos 7 ta lokal belgilarni ayting:

A. chap qovurg‘a umurtqa burchagida og‘riq(Meyo-Robson begisi)*

B. qorin aortasining pulsatsiyasini yo‘qolishi*

V. Щetkin-Blyumberg simptomini paydo bo‘lishi*

G. ichak peristaltikasini susayishi*

D. ayni joyda perkutor tovushni o‘zgarishi*

ye. qorin oldi devorining mushak tarangligi xamma soxada

Yo. mezogastriyadagi og‘riq

J. epigastriyada qorin aortasi pulsatsiyasining kuchayishi

Z. bel soxasidagi og‘riq

I. ko‘krak soxasidagi og‘riq

78. O‘tkir pankreatitda umumiy qon taxlillaridagi 3 ta belgilarni nomlab bering:

A. giperleykotsitoz*

B. leykoformulani chapga siljishi*

V. anemiya*

G. leykopeniya

D. leykotsitar formulaning normal xolati

ye. trombotsitoleniya

79. O‘tkir pankreatitda bo‘lishi mumkin bo‘lgan 6 ta bioximik o‘zgarishlarni ayting:

A. qonning lipazasini oshishi*

B. qonda tripsinning kupayishi*

V. giperglikemiya*

G. glikozuriya*

D. kalsiy mikdopini uzgapishi*

ye. qon diastazining pasayishi

Yo. siydik diastazining pasayishi

J. qon lipazasini pasayishi

Z. qondagi tripsinni pasayishi

I. gipoglikemiya

80. O‘tkir pankreatitning 5 rentgenologik belgisini ko‘rsating:

A. o‘n ikki barmoq ichakning konturini silliklashishi va siljishi*

B. me'daning buqilishi*

V. me'daning oldinga va yuqoriga siljishi*

G. me'da va ko‘ndalang chambar ichak orasidagi masofani usishi*

D. chap bel mushagining konturini noanikligi (Pchelina simptomi)*

ye. 12 barmoqli ichakda tokcha belgisi

Yo. me'dani normal xolati

J. me'dani orqaga va pastga siljishi

Z. me'da va ko‘ndalang chambar ichakning yaqinlashuvi

I. bel soxasidagi mushak to‘qimalarining anik konturi

81. O‘tkir pankreatitda qanday maxsus tekshiruv uslublari o‘tkaziladi

A. ultratovush skanerlash*

B. laparoskopiya*

V. gastroduodenoskopiya*G. selektiv arteriografiya*

D. kompyuter tomografiyasi*

ye. Xolander sinamasi

Yo. Key sinamasi

J. me'da ichak R-skopiyasi

Z. ko‘krak qafas R-grafiyasi

I. enterografiya

82. O‘tkir pankreatitni qaysi kasalliklar bilan taqqoslash kerak:

A. me'da va 12 barmoqli ichak teshilgan yarasi*

B. o‘tkir ichak tutilishi*

V. o‘tkir xoletsistit*

G. mezenterial tomirlarni trombozi*

D. miokard infarqtini abdominal formasi*

ye. jigar exinokokkozi

Yo. taloq exinokokkozi

J. spastik kolit

Z. enterit

I. kichik chanoq a'zolarining yallig‘lanishi kasalliklari

83. O‘tkir pankreatitda qilinadigan asosiy konservativ muolajalarni ayting:

A. intoksikatsiyaga qarshi terapiya*

B. me'da osti bezini sekretor aktivligini bartaraf etish*

V. me'da osti bezi fermentlarini inaktivatsiya qilish*

G. infeksiyaga qarshi kurash*

D. kombinatsiyali antibiotikoterapiya*

ye. tez-tez ovqatlanish

Yo. gipotenziv terapiya

J. lipotrop dorilar

Z. me'da osti bezining sekretor aktivligini kuchayishi

I. o‘tkir gemodinamik buzilishlar bulmasligi

84. O‘tkir pankreatitda operativ davolashga 2 ta asosiy ko‘rsatmani ayting:

A. peritonit*

B. 12-48 soat davomida konservativ davolanishni effektsizligi*

V. me'da osti bezining shishi

G. konservativ terapiyaning 72-96 soat mobaynida muvaffaqiyatsizligi

85. Surunkali pankreatitni tasniflashda ishtirok etadigan 4 ta belgini ayting:

A. etiologiya*

B. klinik shakllari*

V. kechishi*

G. asoratlari*

D. patogenezi bo‘yicha

ye. me'da osti bezining kattalashuvi bo‘yicha

Yo. laborator tekshiruv natijalar bo‘yicha

J. instrumental tekshiruvlar natijasi bo‘yicha

86. Surunkali pankreatitda kuzatilishi mumkin bo‘lgan 6 ta asoratni sanab o‘ting:

A. me'da osti bezining kalsifikatsiyasi*

B. qandli diabet*

V. taloq venasining trombozi*

G. me'da osti bezining ductus(ida) stenoz bo‘lishi*

D. saraton*

ye. abssess xolatiga o‘tish

Yo. peritonit

J. mezenterial qon tomirlarning trombozi

Z. me'da -ichak yo‘llaridan qon ketish

I. gipoglikemik shok

87. Surunkali pankreatitda koprotsitogrammani 5 ta belgisini ayting:

A. malxamsimon tarkibi*

B. xazm qilinmagan kletchatka*

V. kreatoreya*

G. steatoreya*

D. amiloreya*

ye. qattiqlashish

Yo. xazm qilingan kletchatka

88. Surunkali pankreatitni asosiy klinik simptomlarini ayting:

A. parxezni ko‘pincha buzish okibatida epigastriya va o‘ng qovurg‘a osti soxasidagi og‘riq*

B. dispektik buzilishlar (ovqat yegandan keyin og‘irlik sezish qorinni dam bo‘lishi kekirish ich ketish bilan almashadigan qabziyat)*

V. me'da osti bezi endokrin apparati funksiyasini buzilishi*

G. mezogastriyadagi og‘riq

D. kofe quyqasi qayd qilish

ye. me'da osti bezining ekzokrin funksiyasining buzilishi

89. O‘tkir peritonit kelib chikishiga 3 ta asosiy sababni ayting:

A. qorin bo‘shligi organlarining shikastlanishi*

B. gemotogen va kriptogen peritonitlar*

V. qorin bo‘shligi organlarida jarroxlik amaliyotlari*

G. qorin bo‘shligi a'zolarining surunkali xastaliklari

D. enterokolit

ye. kichik chanoq a'zolarining surunkali kasalliklari

90. O‘tkir peritonitni 3 ta asosiy nazologik sabablarini ayting:

A. gastroduodenal yara*

B. o‘tkir appenditsit*

V. o‘tkir ichak tutilishi*

G. mezenterial qon tomirlarining trombozi - 30%

D. ichak tutilishi - 25%

ye. gastroduodenal yaralar - 10%

91. O‘tkir peritonitda 5 ta erta kuzatiladigan belgilarni aytib bering:

A. qorinda og‘riq*

B. ko‘ngil aynishi qayt qilish*

V. Щetkin-Blyumberg belgisi*

G. taxikardiya*

D. leykotsitoz*

ye. diskomfort

Yo. Sitkovskiy belgisi

J. Merfi belgisi

Z. Voskresenskiy belgisi

I. leykotsitar formulasi normal xolatda

92. O‘tkir peritonitni endotoksik shokda kuzatiladigan 7 ta klinik belgilarini ayting:

A. akrotsianoz*

B. qon tomir urushini susayishi taxikardiya bilan*

V. ko‘ngil aynish*

G. qayt qilish*

D. diareya*

ye. tana xaroratining me'yorida bo‘lishi

Yo. pulsning to‘liqligi bradikardiya

J. qabziyat

Z. diurezning kupayishi

I. gipertoniya

93. Etiologik belgilari bo‘yicha peritonitning qandaylari farqlanishini ayting:

A. birlamchi*

B. ikkilamchi*

V. kriptogen

G. gemotogen

94. Birlamchi peritonitning kelib chikish yo‘llarini ko‘rsating:

A. gematogen*

B. limfogen*

V. bachadon naychalarini shilliq qavati orqali tarkalishi (per continuitatum)*

G. yalliglangan qorin bo‘shligi a'zolari orqali infeksiyaning tarkalishi

D. perforatsiyaga uchragan qorin bo‘shligi a'zolaridan infeksiya tarkalishi

ye. jaroxatlangan qorin bo‘shligi a'zolari orqali infeksiyaning tarkalishi

95. Birlamchi peritonitga nisbatan ko‘proq uchraydigan ikkilamchi peritonitning kelib chikish sabablarini sanab bering:

A. infeksiyaning yallig‘lanish natijasida uzgargan qorin bo‘shligi organlaridan tarkalishi*

B. teshilgan birorta qorin bo‘shligi organidan infeksiyaning tarkalishi*

V. jaroxatlangan qorin bo‘shligi organlaridan infeksiyaning tarkalishi*

G. gemotogen

D. mikrogen

ye. bachadon trubkasi shilliq qavati orqali

96. Qorin bo‘shligidagi suyuklik xarakteriga nisbatan peritonitning qandaylari farqlanadi:

A. fibrinozli*

B. yiringli*

V. gemorragik*

G. ixoroz*

D. birgalikda (serozlifibrinozliyiringli va xk)*

ye. maxalliy

Yo. diffuz

J tarqalgan

Z. chegaralangan

I. serozli bo‘lmagan

97. Jarayonning tarkalishi bo‘yicha peritonitning 3 ta turini sanang:

A. maxalliy (chegaralangan chegaralanmagan)*

B. diffuzli*

V. tarqalgan va umumiy*

G. serozli

D. fibrinozli

ye. yiringli

98. Peritonitning 3 ta bochqichini ayting:

A. reaktiv (dastlabki 24 soat davomida)*

B. toksik (24 - 72 soat)*

V. terminal (72 - soat va undan kup)*

G. reaktiv (dastlabki 6 soat)

D. toksik (6 - 12 soat)

ye. terminal (24 - soatgacha)

99. Peritonitning reaktiv bochqichida ob'ektiv tekshiruvida aniqlanadigan 7ta asosiy simptomlarini ayting:

A. qorin devori mushaklarining ximoyaviy taranglashuvi*

B. Щetkin-Blyumberg simptomining musbatligi*

V. tana xaroratini 3850C ko‘tarilishi*

G. dinamik ichak tutilishi*

D. leykotsitoz*

ye. qorin soxasidagi kuchsiz og‘riq

Yo. qorinning nafas olishda katnashishi

J. Voskresenskiy belgisining musbatligi

Z. bradikardiya

I. leykoformula me'yoridagi ko‘rsatkichlari

100. Peritonitni toksik bochqichida kuzatiladigan 7 ta asosiy simptomlarni sanang:

A. qorinni dam bo‘lishini kuchayishi ich va gaz kelishini tutilishi*

B. qon bosimini pasayishi tana xaroratini gektikligi buyrak yetishmovchiligini boshlanishi*

V. suv elektrolit kislota ishkor buzilishlarini kuchayishi*

G. septik shok xolatini kuzatilishi*

D. leykotsitozni ko‘tarilishi va leykoformulani chapga siljishi*

ye. Щetkin-Blyumberg belgisi yo‘qligi

Yo. ichak peristaltikasining aktivligi

J. gipertoniya

Z. tana xaroratini normada bo‘lishi

I. leykoformula me'yorida

101. Peritonitning terminal bochqichida ob'ektv tekshirganda aniqlanadigan asosiy simptomlarni ko‘rsating:

A. jigar-buyrak yetishmovchiligining belgilari*

B. gemoglobin eritrotsitlarning kamayishi leykotsitlar normada yoki birmuncha kamaygan xolatda leykoformulaning chapga kuchli siljishi*

V. qorinning juda sezilarli dam bo‘lishi Shetkin-Blyumberg simptomining kuchayishi

perkussiyada qorin atrofida bugik tovush va peristaltikaning yo‘qligiel chikmasligibemor xushini yo‘qligixiqichoq to‘tishi tez-tez qayt qilish*

G. qorin mushak to‘qimalarining tarangligini yo‘qligi*

D. bradikardiya

ye. ko‘ngil ozishning yo‘qligi

Yo. qayd qilishning yo‘qligi

J. ichak peristaltikasi aktiv

102. Peritonitning 5 ta umumiy davolash prinsiplarini ko‘rsating:

A. jarroxlik amaliyoti va infeksiya uchogini yo‘qotish*

B. antibakterial davolash qorin bo‘shligini drenajlash va lavaj o‘tkazish*

V. oshqozon va ichak dekompressiyasi*

G. adekvat infuzion davolash(suv-elektrolit kislota-asos va boshkalarni normallash)*

D. buyrak jigar yurak va o‘pka faoliyatini tiklash va quvvatlab turish*

ye. konservativ terapiya

Yo. sedativ terapiya

J. tez-tez ovqatlanish

Z. infuzion terapiyani chegarlash

I. doimiy suyuklik iste'mol qilish

103. O‘tkir peritonitda qilinadigan operatsiya oldi tayyorgarlikning asosiy komponentlarini ayting:

A. og‘riqsizlantirish preparatlarini qilish*

B. qon poliglyukin tuzli suyukliklarni tomir orqali yuborish*

V. qon-tomir yurak preparatlari*

G. gormonal preparatlar*

D. me'da ichidagi suyuklikni aspiratsiya qilish*

ye. spazmolitik terapiya

Yo. qon chiqarish

J. gipotenziv terapiya

Z. tez-tez ovktlantirish

I. enteral zondli oziklantirish

104. Me'da sekretsiyasining 3 ta asosiy fazasini ayting:

A. miya*

B. oshqozon*

V. ichak*

G. endokrin

D. ekzokrin

ye. gormonal

105. Me'da va un ikki barmoqli ichakning yara kasalligidagi 5 ta asosiy asoratini ayting:

A. perforatsiya*

B. penetratsiya*

V. qon ketish*

G. stenoz*

D. o‘smaga aylanishi*

ye. mezenterial qon tomirlar trombozi

Yo. ichak tutilishi

J. mexanik sariklik

Z. buyrak sanchigi

I. ichak o‘t yo‘llari okmasi

106. Me'da va o‘n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi qon ketish bilan asoratlanganida kuzatiladigan 4 ta belgini ayting:

A. "kofe quyqasi" kabi qayt qilish*

B. qora rangli najas – melena*

V. anamnezida yara borligi*

G. kollaps va anemiya belgilari*

D. safroli qayd qilish

ye. axlatning oddiy rangda bo‘lishi

Yo. yaraga xos anamnezning yo‘qligi

J. anemiya belgilarining yo‘qligi

107. Me'da va un ikki barmoqli ichakning yara kasalligi perforatsiya bilan asoratlanganida kuzatiladigan 4 ta asosiy belgini ayting:

A. xanjarsimon og‘riq*

B. qorin mushaklarining "taxtasimon" taranglashuvi*

V. anamnezida yara borligi*

G. qorinda erkin gaz borligi*

D. epigastriyada kuchsiz og‘riq

ye. qorin mushaklarining tarangligini yo‘qligi

Yo. yaraga xos anamnez yo‘qligi

J. jigar chegaralarining perkutor aniq chegaralari

108. Gastroduodenal qon ketishlarining 6 ta asosiy sabablarini ayting:

A. me'da va o‘n ikki barmoqli ichakning yara kasalligi*

B. Mellori-Veys sindromi*

V. yaraning o‘smaga aylanishi va usmaning parchalanishi*

G. me'da poliplari*

D. qon kasalliklari*

ye. kataral ezofagit*

Yo. atrofik gastroduodenit

J. kataral enterit

Z. duodenostaz

I. Mikkel divertikuli

109. Me'da va o‘n ikki barmoqli ichak yara kasalligining instrumental diagnostikasida qo‘llaniladigan

3 ta asosiy usulni ayting:

A. rentgenologik*

B. EGDFS*

V. me'da sekretsiyasini tekshirish*

G. retkomonoskopiya

D. kolonofibroskopiya

ye. laparoskopiya

110. Privratnik stenozining 3 ta darajasini ko‘rsating:

A. kompensatsiyalashgan*

B. subkompensatsiyalashgan*

V. dekompensatsiyalashgan*

G. 4 darajali privratnik stenozi

D. 5 darajali privratnik stenozi

ye. 6 darajali privratnik stenozi

111. 12 barmoqkli ichak yarasining teshilishi 3 ta asosiy taqqoslash mumkin bo‘lgan xastalikni ko‘rsating:

A. o‘tkir appenditsit*

B. o‘tkir xoletsistit*

V. o‘tkir pankreatit*

G. endometrit

D. adneksit

ye. kolit

Yo. endometrit

112. Me'da saratonini keltirib chiqaruvchi 3 ta asosiy xastalikni ayting:

A. me'da {ESC}kollez yarasi*

B. surunkali anatsid gastrit*V. me'da polipozi*

G. kataral gastrit

D. giperatsidli gastrit

ye. atrofik gastrit

113. Me'da piloroantral bo‘limi saratoniga xos bo‘lgan 3 ta klinik belgini ko‘rsating:

A. ovqatdan ko‘ngil aynishi*

B. qisqa vaqtda ozib ketish*

V. turib qolgan me'da suyuqligi bilan qayt qilish*

G. ishtaxaning saklanishi

D. asta-sekinlik bilan ozish

ye. ko‘ngil aynish

114. Yorilgan gastroduodenal yaralar bilan differensial tashxis o‘tkazishi lozim bo‘lgan 8 ta asosiy kasallikni ko‘rsating:

A. mezenterial tomirlarining trombozi va emboliyasi*

B. o‘tkir appenditsit*

V. yurak sanchigi*

G. miokard infarqti*

D. pnevmoniya va plevrit*

ye. enterit

Yo. kolit

J. surunkali xoletsistit

Z. surunkali pankreatit

I. jigar exinokokki

115. Me'da yara kasalligidagi og‘riqlarga ta'rif bering:

A. ovqatdan keyin 05-1 soatdan keyin paydo bo‘ladigan erta og‘riqlar*

B. och qoringa ovqatlanish orasida uzok vaqt tanafussdan keyin kuzatiladigan og‘riqlar*

V. tungi og‘riqlar

G. og‘riqning o‘ng yonbosh soxasida bo‘lishi

116. Me'da va 12 barmoq ichak yarasi kasalligining asosiy klinik belgilarini aytib bering:

A. ovqatlangandan keyin paydo bo‘ladigan me'da va 12 barmoqli ichak proeksiyasidagi og‘riqlar*

B. og‘riqlarning faslga bog‘liqligi*

V. asosan baxor va kuzda*

G. dispeptik sindrom*

D. bel soxasidagi og‘riqlar ovqatlanishga bog‘liq bo‘lmagan

ye. og‘riqning kuz yoki baxorda bo‘lishi axamiyati yo‘qligi

Yo. dispepsiya yo‘qligi

J. ichak faoliyatining me'yorida bo‘lishi

117. Me'da va 12 barmoqli ichak yara kasalligiga xos bo‘lgan 5 ta rentgen belgisini ko‘rsating:

A. burmalar qonvergensiyasi*

B. kichik egrilikda joylashgan yara ro‘parasiga katta egrilikning barmoqli tortilishi*

V. privratnik torayishi me'da xarakat faoliyatini kuchayishi*

G. palpatsiyada rentgen yara soxasidagi maxalliy og‘riqlar*

D. 12 barmoqli ichak piyozchasi diskaneziyasini susayishi*

ye. tokcha belgisini yo‘qligi

Yo. rentgenologik dogning yo‘qligi

J. burmalar sillikligi

Z. me'da mushak xarakati faoliyatining susayishi

I. maxalliy og‘riq yo‘qligi palpatsiya paytida yara proeksiyasida

118. Qon ketish bilan asoratlangan me'da va 12 barmoq ichak yara kasalligini klinik belgilarini ayting:

A. og‘riqlarni kamayishi*

B. "kofe quyqasi" simon tarkibli me'da suyuqligini qayt qilish*

V. axlatni qora kumirsimon kelishi*

G. yara anamnezi borligi*

D. gipovalemiya va qon ketish belgilari*

ye. og‘riqni kuchayishi

Yo. safro aralash qayd qilish

J. axlatning oddiy rangda bo‘lishi

Z. yaraga xos anamnez yo‘qligi

I. gemoglabinni normada bo‘lishi

119. Gastroduodenal qon ketish va gipovalemiya asosiy klinik belgilarini ayting:

A. xolsizlik bosh aylanishi kuloklarni shangillashi qisqa muddatli xushdan ketish*

B. ogiz ko‘rishi chankash*

V. teri qoplamlarini okishligi sovukligi nam terlash*

G. taxikardiya qon bosimni kamayishi pulsni noto‘liqligi*

D. soatlik diurezni bo‘tunlay anuriyagacha kamayishi*

ye. ko‘ngil aynishi

Yo. qayd qilish

J. gipertoniya

Z. bradikardiya

I. yurak qon tomir urishi odatdagi to‘liqlikda

120. Gastrduodenal qon ketganda davolash usullarining asosiy jarayonlarini ko‘rsating:

A. tezkor ko‘rsatmalar bilan jarroxlik statsionarga yotkizish*

B. takroriy va profuz qon ketganda shoshilinch jarroxlik amaliyoti*

V. kapillyar qon ketganda konservativ davo*

G. ambulator nazorat

D. konservativ terapiya

ye. kapillyar (oz miqdorda) qon ketganda operatsiya

121. Gastroduodenal qon ketishni tuxtaganligini ko‘rsatadigan asosiy kriteriylarni aytib bering:

A. bemorning axvolini yaxshilanishi*

B. EGDFS da qon ketishni tuxtaganligi*

V. me'dani 2-3 soatdan keyin takoroan yuvganda tinik suyuklik chikishi*

G. takroriy xukna qilinganda najas rangining normallashuvi*

D. bemorning axvoli yomonlashishi bilan

ye. EGDFS da oz miqdorda qon ketish

Yo. takroran me'da yuvilganda qon koldiklari bilan

J. takroran xukna qilinganda najas qon aralash

122. Gastroduodenal qon ketish paytida qo‘llaniladigan asosiy konservativ terapiyalarni aytib bering:

A. gemostatik terapiya*

B. qon ketishni endoskopik usulda to‘xtatish*

V. qon o‘rnini koplovchi terapiya*

G. gemostatik va umumiy quvvatlantiruvchi terapiya*

D. yuqori kaloriyali suyuk ovqatlarni iste'mol qilish

ye. antikoagulyant terapiya


Kataloq: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%204%20курс -> Base -> 17%20дарс%20Перитонитлар
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl III gün, saat: 9 00 -10 20, 10 30 -11 50
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl I gün 16 40 18 00 Otaq 314 (old) V gün 16 40 18 00
17%20дарс%20Перитонитлар -> Fakultet jarrohlik –vaziyatli masala
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «tasdiqlayman»
Base -> Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə