Fakultet jarrohlik –bir javobliYüklə 0,86 Mb.
səhifə8/8
tarix22.10.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#9709
1   2   3   4   5   6   7   8

V. nazogastralnыy zond qo‘yib oshqozon saqlanmasini aspiratsiya qilish*

G. kalsiy preparatlari*

D. spazmolitiklar*

ye. neyroleptiklar

J. APF ingibitorlari

403. O‘tkir pankreatitni ko‘proq uchraydigan asorati:

A. peritonit*

B. septik endokardit

V. qorin parda orti to‘qimasi, katta charvi va to‘sh oraligi abssessi*

G. oshqozon osti bezi va charvi xaltasi abssessi*

D. surunkali bronxit

404. O‘tkir pankreatitni asoratiga kiradi:

A. beta-xujayra adenomasi

B. oshqozon osti bezi toshi*

V. oshqozon osti bezi yolg‘on kistasi*

G. oshqozon osti bezi meyoriga kelishi

D. oshqozon osti bezi sklerozi*

ye. oshqozon osti bezi kalsifikatsiyasi*

405. O‘tkir pankreatitni erta (yaqin davrda) kuzatiladigan asoratlari:

A. charvi xaltasi abssessi

B. oshqozon osti psevdokistalari

V. arroziv qon ketish

G. shok*

D. peritonit*

ye. o‘tkir yurak-kon tomir yetishmovchiligi*

406. O‘tkir pankreatitni kech (uzoq davrdan keyin) kuzatiladigan asoratlari:

A. psevdokistalar*

B. surunkali pankreatit*

V. surunkali jigar yetishmovchiligi

G. jigar sirrozi

D. o‘tkir buyrak yetishmovchiligi

407. O‘tkir pankreatitni simptomlari:

A. ko‘p marta qusish*

B. Meyo-Robson simptomi*

V. Voskresenskiy simptomi*

G. epigastral soxa infiltrati*

D. Bartome-Mixelson simptomi

ye. Sitkovskiy simptomi

408. O‘tkir pankreatitni klinik – anatomik tasnifida farqlanadi:

A. shishli pankreatit*

B. gemorragik pankreatit*

V. destruktiv pankreatit

G. yog‘li pankreonekroz*

D. yiringli pankreatit

ye. alkogolli pankreatit

409. O‘tkir pankreatitga sabab bo‘lishi mumkin

A. duodenostaz*

B. infeksion kasallik (gepatit)

V. Oddi sfinkterini stenozi*

G. oshqozon osti bezi yuliga o‘t kislotalarini o‘tishi*

D. surunkali gastrit

410. O‘tkir pankreatitda kuproq ma'lumot beradigan tekshiruv uslubi:

A. gastroduodenoskopiya

B. qorin bo‘shlig‘ini rentgenoskopiyasi

V. qonda va siydikda amilazani tekshirish*

G. O‘TT*


D. laparoskopiya*

411. Jigarda ichida suyuqlik saqlovchi hosilasi bor 50 yoshli bemorda differensial tashxis o‘tkazish uchun quyidagi tekshiruvlarni o‘tkazish zarur:

A. laparoskopiya

B. kavagrafiya

V. jigarni ssintigrafiyasi

G. O‘TT yordamida diagnostik punksiya qilish*

D. KT yordamida diagnostik punksiya qilish*

ye. aortografiya

412. Jigar kasalliklarida terini qichishishi quyidagidan dalolat beradi:

A. qonda o‘t kislotalarini miqdorini ko‘payishi*

B. rivojlanib borayotgan xolestaz*

V. mexanik sariqlik*

G. miokardiodistrofiya zaminida yurak yetishmovchiligi

D. oqsil parchalanganda xosil bo‘ladigan moddalarga nisbatan jigarni dezintoksikatsion funksiyasini pasayishi

ye. jigarni sintetik (oqsil xosil qiluvchi) funksiyasini pasayishi.

413. Qo‘yida keltirilgan qaysi parazitar kasalliklar jigarni shikastlaydi:

A. amebiaz*

B. alveokokkoz*

V. exinokokkoz*

G. opistorxoz*

D. askaridoz

ye. qora mollar tasmasimon gijjasi

J. pakana gijja

414. Jigarni instrumental tekshiruv usullariga kiradi:

A. O‘TT*

B. KT*


V. EGDFS

G. flyurografiya

D. seliakografiya

415. Jigarni piogen abssessiga sabab bo‘la oladi:

A. yuqoriga ko‘tariluvchi o‘t yo‘li infeksiyasi*

B. infeksiyani portal vena orqali gematogen tarqalishi*

V. yoyilgan septitsemiya*

G. qorin bo‘shlig‘i infeksiyasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri jigarga o‘tishi

D. jigarni travmasi

416. Quyida keltirilgan jigarni qaysi kasalliklarida o‘limga olib keluvchi gipersezuvchan reaksiya (anafilaktik shok) kuzatilmaydi:

A. stafilokokkli abssess*

B. amyobali abssess*

V. gidatidoz exinokokk

G. jigar raki*

D. Jigar adenomasi*

417. Jigarni katta amyobali abssesslarida kompleks konservativ davo quyidagi mulojalar bilan birga olib borilishi kerak:

A. yiringli bo‘shliqni punksion naychalash*

B. laparotomiya, yiringli bo‘shliqni ochib naychalash*

V. jigarni shikastlangan bo‘lagini rezeksiya qilish

G. gemigepatektomiya

D. xamma javoblar to‘g‘ri

418. Exinokokkni yuqish yo‘llari:

A. alimentar*

B. aerogen*

V. invaziv

G. dori-darmon in'eksiyasida

D. antiparazitar dorilar ichganda

419. Jigar exinokokkini rivojlanish bosqichlari:

A. simptomsiz*

B. klinik simptomlar paydo bo‘lish bosqichi*

V. yiringli

G. gangrenoz

D. asoratlar paydo bo‘lish bosqichi*

420. Jigar exinikokkini asoratlari:

A. yiringlash*

B. oxaklanish*

V. mexanik sariqlik*

G. katta duodenal so‘rg‘ich stenozi

D. jigar sirrozi

421. Jigar exinikokkini asoratlari:

A. kistaning erkin korin bo‘shligiga yorilishi*

B. kistaning jigar ichi ut yo‘llariga yorilishi*

V. mexanik sariqlik*

G. asseminatsiya

D. rektal oqma

ye. pnevmoniya

422. Jigar exinokokkida quyidagi operatsiyalar bajariladi:

A. ideal exinokokkektomiya*

B. radikal exinokokkektomiya*

V. exinokok kistasini qisman rezeksiyasi

G. xitin qavatini qisman rezeksiyasi

D. xitin qavatini to‘liq rezeksiyasi

423. Jigar exinokokkida quyidagi operatsiyalar bajariladi:

A. exinokokkektomiya, qoldiq bo‘shliqni to‘liq kapitonaj qilish*

B. exinokokkektomiya, qoldiq bo‘shliqni naychalash*

V. ideal exinokokkektomiya*

G. exinokokk kistasini ochish va naychalash

D. exinokokk kistasini punksiya qilish

424. Yuqori o‘t yo‘llari obturatsiyasida quyidagi klinik belgilar kuzatiladi:

A. mexanik sariqlik rivojlanishi*

B. gematuriya

V. xolangit*

G. o‘tkir pankreatit rivojlanishi

D. teri qichishi*

425. Xolangit uchun xos

A. ichning suyuq kelishi

B. makrogematuriya

V. qaltirash*

G. teri sarg‘ayishi *

D. bakteremik shok*

426. Yiringli xolangitni rivojlanishida ko‘pincha shu 3ta belgi sabab bo‘lishi mumkin:

A. o‘t tosh kasalligi*

B. stenozlovchi papillit

V. ilgari xosil bo‘lgan biliodigestiv anastamoz orqali ichak saqlamasi tushishi*

G. psevdotumoroz pankreatit

D. me'da osti bezi bosh qismi saratoni

ye. o‘t yo‘llariga yiringlagan exinokokk kistasi yorilishi*

427. Surunkali xoletsistitni quyidagi kasalliklar bilan taqqoslash kerak (ortiqchasini aniqlang):

A. surunkali appenditsit*

B. surunkali adneksit*

V. 12 b/i yara kasalligi

G. surunkali pankreatit

D. surunkali gastrit

428. Kurvaze sindromi quyidagidan iborat:

A. sariqlik*

B. o‘t qopi kattalashishi*

V. o‘t qopi og‘riqsizligi*

G. qaltiratib tana xaroratining ko‘tarilishi

D. o‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqlar

429. O‘tkir xoletsistitga xos bo‘lmagan og‘riqlarni irradiyasiyasi:

A. o‘ng chov soxasi*

B. yurak soxasi

V. o‘ng kurak soxasi

G. chap kurak soxasi*

D. o‘ng yelka soxasi

430. O‘t tosh kasalligi ko‘proq bo‘ladi (ortiqchasini aniqlang):

A. alkogoliklarda*

B. sportsmenlarda*

V. keksalarda

G. semizlarda

D. diabetiklarda

ye. ayollarda

431. O‘t litogenligi indeksi quyidagilar nisbati bo‘yicha xisoblanadi:

A. xolesterin*

B. bilirubin

V. letsitin*

G. o‘t kislotasi*

D. shilliq epiteliysi

ye. glyukuron kislotasi

432. O‘t tosh kasalligi quyidagi keltirilganlar bilan xavfli (ortiqchasini aniqlang):

A. jigar sirrozi rivojlanishi *

B. yog‘li gepatoz rivojlanishi*

V. o‘t qopi xavfli o‘smaga o‘tib ketishi

G. biliar pankreatit rivojlanishi

D. destruktiv xoletsistit rivojlanishi

ye. mexanik sariqlik rivojlanishi

433. Shakllangan ichak oqmalarni turlarini ko‘rsating:

A. labsimon*

B. naysimon*

V. yiringli bo‘shliq orqali bo‘lgan okma

G. yerilgan

D. silindrik

434. Ichak oqmalari kelib chiqishiga ko‘ra bo‘ladi:

A. to‘g‘ma*

B. orttirilgan*

V. chiriyotgan

G. spetsifik

D. nospetsifik

435. Klinik kechishi bo‘yicha ichak oqmalari bo‘ladi:

A. destruktiv*

B. yallig‘langan*

V. yomon sifatli*

G. chiriyotgan

D. spetsifik

ye. nospetsifik

436. Operatsiyadan keyingi ichak oqmalariga quyidagi xirurgik xato sabab bo‘lishi mumkin:

A. taktik*

B. texnik*

V. ratsional

G. noratsional

437. Shakllanmagan yo‘g‘on ichak oqmalarida bemor xayotiga xavf soluvchi omillar:

A. oqmaning yiringli asoratlari*

B. intoksikatsiya*

V. ovqatlanishni buzilishi

G. og‘riqlar

D. ich yaxshi kelmasligi

438. Ichak oqmalarida bemorlarda izotonik degidratatsiyani laborator belgilarini ko‘rsating:

A. gematokrit ko‘payishi*

B. eritrotsitlar sonini ko‘payishi*

V. umumiy oqsil ko‘payishi*

G. gematokrit kamayishi

D. eritrotsitlar sonini kamayishi

ye. umumiy oqsil kamayishi

439. Ichak oqmasi bor bemorlarda mushaklar tomir tortilishi va aritmiyalarning kuzatilishiga sabablar bu:

A. gipokaliemiya*

B. elektrolit balansning buzilishi*

V. gipoproteinemiya

G. anemiya

D. tana xarorati ko‘tarilishi

440. Qaysi operatsiyalardan keyin ko‘proq ichak oqmalari kuzatiladi:

A. appendektomiya*

B. xoletsistektomiya*

V. ichak rezeksiyasi*

G. me'da rezeksiyasi

D. gemorroidektomiya

ye. strumektomiya

441. Exinokokk kasalligini diagnostikasida qanaqa immunologik sinamalar o‘tkaziladi:

A. lateks agglyutinatsiya reaksiyasi*

B. Katsoni reaksiyasi*

V. to‘g‘ridan to‘g‘ri gemagglyutinatsiya reaksiyasi

G. tug‘ridan to‘g‘ri bo‘lmagan Kasoni reaksiyasi

D. immunodefitsit reaksiyasi

442. Jigarning noparazitar soxta kistalari bo‘ladi:

A. travmatik*

B. yallig‘lanish natijasida*

V. dermoid

G. limfoid

D. angiogen

443. Jigarning noparazitar chin kistalari bo‘ladi:

A. dermoid*

B. limfoid*

V. endotelial*

G. proliferativ*

D. angiogen

ye. osteogen

J. nevrogen

Z. nefrogen

444. Jigarning noparazitar soxta kistalar chin kistalardan quyidagilar bilan farqlanadi:

A. odatda bitta bo‘ladi*

B. devorlarida epitelial qavati bo‘lmaydi*

V. bir nechta bo‘ladi

G. devorlarida epitelial qavati bor

D. bitta va bir nechta bo‘lishi mumkin

445. Exinokokkozni klinik kechishida bosqichlari farqlanadi:

A. latent*

B. klinik manzarali*

V. asoratlangan*

G. zararlanish

D. a'zoga kirish

ye. sensibilizatsiya

446. Birinchi navbatda qaysi a'zolar exinokokk bilan zararlanadi:

A. jigar*

B. o‘pka*

V. buyrak

G. bosh miya

D. taloq


447. Exinokokkoz ko‘proq qaysi mamlakatlarda uchraydi:

A. O‘rta Osiyo*

B. Janubiy Amerika*

V. Janubiy Afrika*

G. Uzoq sharq

D. Shimoliy Amerika

ye. Shimoliy Afrika

448. Alveokokkoz ko‘proq qaysi mamlakatlarda uchraydi:

A. Uzoq sharq*

B. Sibir*

V. Alyaska*

G. Janubiy Amerika

D. O‘rta Osiyo

ye. Afrika

449. Asoratlanmagan jigar exinokokk kistasini konservativ davolashda qo‘llaniladi:

A. Albindazol*

B. Mebendazol*

V. Dekaries

G. Vermoks

D. Gelmintoks

450. Alveokokkozni exinokokkozdan farqlovchi belgilarini ko‘rsating:

A. asosan jigarni o‘ng bo‘lagini zararlaydi *

B. infiltrativ xolda kattalashadi*

V. shimoliy mamlakatlarda uchraydi*

G. jigarning ikkala bo‘lagini zararlaydi

D. kista xolatida kattalashadi

ye. issiq iqlimli mamlakatlarda uchraydi

451. O‘pkani exinokokk bilan zararlanish yo‘llarini ko‘rsating:

A. xavo-chang*

B. gematogen*

V. limfogen

G. platsentar

D. xavo-tomchi

452. O‘pka exinokokkozini optimal diagnostika usullari:

A. ko‘krak qafasi rentgenogrammasi*

B. ko‘krak qafasi KT*

V. O‘TT

G. bronxoskopiyaD. mantu sinamasi

453. Qorin bo‘shlig‘iga exinokokk kistasi yorilganida bo‘ladigan belgilarini ko‘rsating:

A. anafilaktik shok*

B. qorin oldi devori mushaklari taranglashi va kuchlik og‘riq*

V. qon bosimining tushishi*

G. peristaltika kuchayishi

D. diareya

ye. tenezmlar

454. O‘t yo‘llariga exinokokk kistasi yorilganida bo‘ladigan belgilarni ko‘rsating:

A. o‘tkir xolangit belgilari*

B. mexanik sariqlik*

V. o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq *

G. nafas olishi qiyinlashishi

D. diareya

ye. Kvinke shishi

455. Exinokokk kasalligini qaysi asoratlarida eozinofiliya bo‘lmaydi:

A. kista yiringlaganda*

B. kista oxaklanganida*

V. kista o‘t yo‘llariga yorilganida

G. kista plevra bo‘shlig‘iga yorilganida

D. anafilaktik shok

456. Asoratlanmagan exinokokkozda qon analizlaridagi o‘zgarishlarni ko‘rsating:

A. eozinofiliya*

B. EChT ko‘tarilishi*

V. eritrotsitlar kamayishi

G. gemoglobin kamayishi

D. leykopeniya

457. Yiringlagan exinokokk kistasiga xos belgilarni ko‘rsating:

A. o‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqlar*

B. tana xaroratini ko‘tarilishi zaminida qaltirash*

V. leykotsitlar sonining ko‘payishi*

G. eozinofillar ko‘payishi

D. peristaltika kuchayishi

ye. diareya

458. Operatsiya vaqtida exinokokk olib tashlangandan keyin qoldiq bo‘shliqqa ishlov beriladi:

A. 2% formalin eritmasi bilan*

B. 5% yod eritmasi bilan*

V. 10% glitserin eritmasi bilan*

G. 5% formalin eritmasi bilan

D. Xlorgeksidin eritmasi bilan

ye. Mirometsitin eritmasi bilan

459. Jigar abssessi rivojlanishida infeksiya tushadi:

A. gematogen yo‘l*

B. limfogen yo‘l*

V. o‘t yo‘llari orqal*

G. tomchi-xavo yo‘l

D. platsentar yo‘l

ye. kontakt yo‘l

460. Shalimov tasnifi bo‘yicha jigar abssesslari bo‘ladi:

A. birlamchi*

B. ikkilamchi*

V. spetsifik

G. nospetsifik

D. kriptogen

461. Piogen jigar abssesslari guruxlarga bo‘linadi:

A. tromboflebetik abssesslar*

B. xolangigen abssesslar*

V. boshqa sabablarga ko‘ra rivojlangan abssesslar*

G. posttravmatik abssesslar

D. exinokokkektomiyadan keyingi qoldiq bo‘shlig‘i yiringlashi

ye. spetsifik infeksiya invaziyasi xisobiga rivojlangan abssesslar

462. Shalimov tasnifi bo‘yicha birlamchi jigar abssesslari bo‘ladi:

A. piogen*

B. parazitar*

V. posttravmatik

G. gematoma yiringlashi

D. granulema yiringlashi

463. Shalimov tasnifi bo‘yicha ikkilamchi jigar abssesslari bo‘ladi:

A. jigar kistasi yiringlashi*

B. gematoma yiringlashi*

V. xosilalar va granulemalarni yiringlashi*

G. piogen

D. parazitar

464. Bornxard-Vestfal uchligiga xos:

A. xoledoxni ventil toshiga*

B. yiringli xolangitga

V. kata duodenal so‘rg‘ichi stenoziga*

G. o‘t qopi empiemasiga

D. pankreatobiliar soxa saratoniga

465. Sharko uchligiga xos:

A. o‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqlar*

B. tana xarorati gektik ko‘tarilishi va kuchlik qaltirash*

V. teri qatlamlari sarg‘yeyishi*

G. subfebril tana xarorati

D. dizuriya

ye. quruq yo‘tal

J. bel soxasidagi og‘riqlar

466. Reynolds pentadasiga xos (ortiqchasini ko‘rsating):

A. o‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqlar

B. tana xarorati gektik ko‘tarilishi va kuchlik qaltirash

V. teri qatlamlari sarg‘yeyishi

G. gemodinamika nostabilligi

D. ensefalopatiya

ye. subfebril tana xarorati*

J. bel soxasidagi og‘riqlar*

Z. quruq yo‘tal*

467. Xolangitni patogenezida asosiy faktorlar:

A. o‘t yo‘llarida gipertenziya bo‘lishi*

B. infeksiya*

V. doyim yog‘liq ovqat iste'mol qilish

G. og‘ir jismoniy ish

D. doyim ichi qotishi

ye. keksa yoshlik

468. Me'da yara kasalligi perforatsiya bilan asoratlanganida xirurgik davo tanlashda quyidagilar axamiyatli:

A. peritonit xarakteri*

B. kasallik asorati yuzaga kelgandan keyingi vaqt*

V. perforativ teshikni xajmi

G. perforativ teshikni joylashuviD. bemorning yoshi
Kataloq: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%204%20курс -> Base -> 17%20дарс%20Перитонитлар
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl III gün, saat: 9 00 -10 20, 10 30 -11 50
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl I gün 16 40 18 00 Otaq 314 (old) V gün 16 40 18 00
17%20дарс%20Перитонитлар -> Fakultet jarrohlik –vaziyatli masala
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «tasdiqlayman»
Base -> Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə