Fakultet jarrohlik –bir javobliYüklə 0,86 Mb.
səhifə1/8
tarix22.10.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#9709
  1   2   3   4   5   6   7   8

Fakultet jarrohlik –bir javobli
1. Kelib chiqish sababi bo‘yicha ichak tutilishi farqlanadi (noto‘g‘ri javobini ko‘rsating):

A. obturatsion

B. paralitik

V. traksion*

G. dinamik

D. spastik

2. O‘tkir ichak tutilishining oxirgi bochqichida qanday patofiziologik o‘zgarishlar bo‘ladi (noto‘g‘ri javobini ko‘rsating):

A. gematokritning ko‘tarilishi

B. plazma miqdorini kamayishi

V. plazmada kaliy miqdorini kamayishi

G. qonda mochevina miqdorini oshishi

D. anemiya*

3. Sigmasimon ichakning buralishini sabablari (noto‘g‘ri javobini ko‘rsating):

A. qorin bo‘shligida bitishmalar bo‘lishi

B. uzaygan xarakatli sigmasimon ichak

V. megakolon

G. dietani buzilishi*

4. O‘tkir qoringa gumon bo‘lganda qanday qo‘shimcha diagnostik tekshiruvlar o‘tkazish kerak:

A. qizilo‘ngachni qontrastli tekshiruv

B. torakoskopiya

V. umumiy R-grafiya*

G. laparotsentez

D. umumiy urografiya

5. Bemorni kisilgan churrasida qanday ichak tutilishi yuz beradi:

A. obturatsion

B. dinamik

V. spastik

G. strangulyasion*

D. paralitik

6. O‘tkir ichak tutilishida qorinni assimetrik xolatda ko‘rinisht o‘ng yen bosh soxasini tushishi xisobiga bo‘ladigan musbat simptomi nima:

A. Bils simptomi

B. Obuxov kasalxonasi

V. Valya simptomi

G. Shimana-Dansa simptomi*

D. Shlange simptomi

7. Gemorroidal tugunlarning tipik joylashish soxasini ko‘rsating (soat strelkasi bo‘yicha bemor chalqancha yotgan xolatda):

A. 2, 8, 12 soatlarida

B. 3, 5, 8, soatlarida

V. 3, 7, 11 soatlarida*

G. 4, 8, 12 soatlarida

D. 1, 4, 9 soatlarida

8. Keksa yoshdagi bemorlarda eng ko‘p uchraydigan yo‘g‘on ichak jarroxlik xastaliklari:

A. yarali kolit

B. ichak devertikuli

V. Kron xastaligi

G. yo‘g‘on ichak o‘smalari*

D. koprostaz

9. Yo‘g‘on ichak oqmalari qaysi ichaklarda joylashadi (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. kurichak

B. yuqoriga kutariladigan ichak

V. ko‘ndalang chambar ichak

G. pastga tushadigan, sigmasimon ichak

D. 12-barmoqli ichak*

10. Orqa chiqaruv yo‘lini yorilish sabablarini ayting (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. qattiq axlat massalari anal kanal orqali o‘tayotganda

B. kriptalarga infeksiya tushishi natijasida

V. anal xalqa atrofidagi mayda arteriyalarning spazmi natijasida

G. anal kanal devoridagi nerv tolalarining nevriti natijasida

D. qon bosimning ko‘tarilishi natijasida*

11. Yo‘g‘on ichak polipi turlarini ayting:

A. yuvenal

B. giperplastik

V. bezsimon, bezsimon-tukli

G. tukli diffuz polipoz

D. aytilganlarning xammasi*

12. To‘liq pararektal oqmaning klinik ko‘rinishini ayting:

A. oqma orqali yel chiqishi

B. oqma orqali yiringli ajralma chiqishi

V. oqma orqali suyuk najas chiqishi

G. vaqti - vaqti bilan og‘riqni tana xarorati ko‘tarilishi bilan qaytalanishi

D. aytilganlarning xammasi*

13. Nospetsifik yarali kolitni surunkali formasiga xos bo‘lgan eng xarakterli simptom qaysi:

A. ishtaxa pasayishi

B. kamqonlik

V. qon bosimining pasayishi

G. qabziyat

D. shilimshiq va qon aralash ich ketish*

14. Yo‘g‘on ichak xastaligida tekshiruv usullaridan informativ diagnostika usuli qaysi:

A. irigoskopiya

B. bariy sulfat eritmasi bilan, yo‘g‘on ichakning rentgen tekshiruvi

V. kolonoskopiya

G. yuqoridagilarning xammasi*

D. rektoromanoskopiya

15. Tasmasimon shakldagi axlat to‘g‘ri ichak kasalliklarining qaysi biriga xos:

A. surunkali paraproktitga

B. tashqi gemorroyga

V. ichki gemorroyga

G. to‘g‘ri ichak oqmalariga

D. to‘g‘ri ichak xavfli o‘smalariga*

16. Anal soxasining qaysi xastaliklari jarroxlik amalietiga ko‘rsatma bo‘ladi (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. pararektal oqma

B. o‘tkir paraproktit

V. anal kanalining shilliq qavatining yerilishi

G. kriptit*

D. anal kanalining fibromasi

17. Poliklinika sharoitida yuzaki gemorroidal tugunlar o‘tkir trombozini davolashning ratsional usuli qaysi:

A. ichak surgilarini qo‘llash

B. trombli tugunlarni olib tashlash

V. parxez, malxam kuyish, utirib vanna kabul qilish*

G. skleroterapiya

D. tugunlarni bog‘lash jarroxlik amalieti

18. O‘tkir paraproktitdan keyin xosil bo‘lgan oqmani beqilishini qancha vaqt kutish kerak:

A. 3-6 oygacha*

B. 1-1. 5 yil

V. 1. 5-2 yil

G. 2-2. 5 yil

D. 2. 5-3 yil

19. Orqa chiqaruv yo‘li yerilishini davolash usullarini ayting(noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. konservativ

B. aktiv nooperativ

V. operativ

G. kombinatsiyalangan

D. endovaskulyar*

20. Nospetsifik yarali kolitning og‘ir formasida qo‘llaniladigan eng effektiv preparat:

A. glyukokortiqoidlar*

B. antibiotiklar

V. sulfanilamidlar

G. analgetiklar

D. spazmolitiklar

21. O‘tkir paraproktitda qaysi asorat ko‘p uchraydi:

A. to‘g‘ri ichak shilliq qavatining osilishi

B. bavosil

V. pararektal oqma yara*

G. to‘g‘ri ichak usmasi

D. ingichka ichak oqma yarasi

22. Girshpro‘ng kasalligi qanday asoratlarga olib keladi (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. ichak buralishiga

B. axlat toshlari xosil bo‘lishiga

V. ichak devorida yaralar xosil bo‘lishiga

G. yarani teshilishi, peritonit, qon ketishiga

D. qorin aortasi tromboziga*

23. Qalqonsimon bez bo‘yin nechanchi fassiyasi bilan qoplangan:

A. 4*

B. 3


V. 2

G. 1


D. 5

24. Qachon bemorda kretinizm rivojlanadi:

A. tug‘ma gipotireozda*

B. orttirilgan gipotireozda

V. eutireozda

G. gipertireozda

D. gipofizar gipotireozda

25. O‘tkir pankreatit tashxisini tasdiklashda eng muxim laboratoriya taxlilini ko‘rsating:

A. qon va siydik diastazasi *

B. qon va siydik kandi

V. qon va siydik bilirubin

G. qon va siydik kalsiy

D. leykotsitlar va eritrotsitlar chukish tezligi

26. Me'dani urta kismida yara bo‘lganda qanday operatsiya tanlash lozim:

A. gastroektomiya

B. gastroenteroanastomoz

V. me'dani 2/3 kismini rezeksiyasi*

G. vagotomiya

D, uzakli vagotomiya antrumektomiya

27. Qorinning oldingi yen devori necha soxaga bo‘linadi:

A. uchta

B. oltita

V. to‘qqizta*

G. ikkita

D. beshta

28. Larrey churrasi qaerdan chiqadi:

A. diafragmaning pay qismidan

B. diafragmaning qovurg‘a va bel qismlari oralig‘idan

V. diafragmaning qovurg‘a va to‘sh qismlari oralig‘idan *

D. diafragmaning medial va lateral oekchalari oralig‘idan

G. diafragma pay yoylari va umurtqa pogonasi oralig‘idan

29. Surunkali toshsiz xoletsistitda tashrix xajmini aniqlang:

A. xoletsistektomiya xoledoxotomiya

B. xoletsistektomiya*

V. xoledoxotomiya

G. xoledoxoduonostomiya xoletsistektomiya

D. xoletsistoduodenostomiya

30. O‘tkir appenditsitda patologik jaraen boshlanadi:

A. chuvalchangsimon o‘simtaning seroz qavatidan

B. chuvalchangsimon o‘simtaning mushak qavatidan

V. chuvalchangsimon o‘simtaning shilliq qavatidan *

G. kurichakning gumbazidan

D. ingichka ichakning terminal kismida

31. O‘tkir appenditsitning chanoq soxasidan joylashuvida asosiy diagnostik usulni ayting:

A. Щetkin-Blyumberg simptomi

B. Rovzing simptomi

V. rektal tekshiruv*

G. o‘ng yonbosh soxada mushaklar taranglashuvi

D. Koxer-volkovich simptomi

32. Qaysi simptom obturatsion ichak tutilishiga xos:

A. qorindagi to‘lg‘oqsimon og‘riq*

B. kofe quykasi singari qusish

V. qorin damlanishi

G. taxtasimon qorin

D.. shiman-dans simptomi

33. Orqa teshikdan ajraluvchi qonli suyuklik qaysi turdagi ichak tutilishiga xos:

A. paralitik

B. spastik

V. invaginatsiya *

G. ingichka ichak buralishi

D. ichak infarqti

34. Paralitik ichak tutilishini rivojlantirmaydi:

A. peritonit

B. o‘tkir pankreatit

V. qorin parda orti gematomasi

G. mezenterial qon aylanishning buzilishi

D. sigmasimon ichak buralib qolishi*

35. O‘tkir destruktiv pankreatitda shok va kollaps keltirib chiqaruvchi sabablar:

A. me'da osti bezi shishi

B. umumiy ut yo‘lining distal bo‘limining qisilishi

V. fermentlar toksemiyasi *

G. billiar gipertenziyasi

D. dinamik ichak tutilishi

36. Kavak a'zolarning erkin qorin bo‘shligiga teshilishiga patogomonik belgisi xisoblanadi:

A. yuqori leykotsitoz

B. ichak peristaltikasini yo‘qolishi

V. diafragma gumbazi ostida erkin gaz bo‘lishi*

G. qorin pardasi tasirlanish belgisi bo‘lishi

D. qorin yonbosh soxasida perkussida bugik tovush bo‘lishi

37. O‘z xolicha to‘g‘rilangan kisilgan churralarda vrachning yo‘li (taktikasi):

A. bemorni uyiga jo‘natib keyinchalik rejali ravishda operatsiya qilish

B. zudlik bilan operatsiya ko‘rsatilgan-churrani kesish

V. zudlik bilan operatsiya ko‘rsatilgan-laparotomiya va ichakni reviziya qolish

G. bemorni operatsiya qilmasdan jarroxlik bo‘limida kuzatish *

D. ko‘rsatilganlardan xech biri

38. Organizm degidratatsiyasi tezroq bo‘ladi:

A. ingichka ichak aylanib qolganda*

B. sigmasimon ichak aylanganda

V. to‘g‘ri ichak usmasi ichak tutilishi bilan asoratlanganda

G. obturatsion ichak tutilishida

D. ileotsekal invaginatsiyasida

39. Virxov metastazi deb quyidagiga aytiladi:

A. jigarga metastazi

B. tuxumdonlarga metastazi

V. katta charvi limfatugunlariga metastazi

G. chap umrov usti limfa tugunlariga metastazi*

D. qorin parda orti limfa tugunlariga metastazi

40. Qorinning oshigich xastaliklarining ko‘p uchrashuviga ko‘ra joylanish tartibi:

A. o‘tkir appenditsit-o‘tkir ichak tutilishi-kavak organlarning teshilishi*

B. o‘tkir appenditsit-gastrointestinal qon ketish-o‘tkir ichak tutilishi

V. kavak organlarning teshilishi-o‘tkir appenditsit -o‘tkir ichak tutilishi

G. gastrointestinal qon ketishi-o‘tkir appenditsit -o‘tkir ichak tutilishi

D. o‘tkir kataral appenditsit bo‘yicha tipik appendektomiyadan keyin qo‘shimcha

41. Qisilgan churra bo‘yicha tashrix vaqtida churra kopi osilganda ingichka ichakning ikki qovuzlogi topilgan. qisilishning qanday turi yuz bergan:

A. retrograd *

B. devoroldi

V. churra qopi ichida tugun xosil bo‘lishi

G. ikkita ichak qovuzlog‘i kisilgan

D. xech biri

42. Oshqozon rak oldi kasalligiga nima kiradi:

A. Menetre kasalligi *

B. Peyts-yegers sindromi

V. Mellori-veys sindromi

G. Zollingera-ellisona sindromi

D. Uipl kasalligi

43. Qaysi usulda urug‘ tizimchasi va uning elementlari teri ostida qoladi va chov kanali yo‘q qilinadi:

A. Bassini

B. Krыmov

V. Postempskiy*

G. Martыnov

D. Ru-Oppel

44. Asoratsiz exinokokning rentgenologik belgilari qaysi:

A. to‘g‘ri konturlik yumalok gomogen soya*

B. perifokal infiltratsiyali suyuklik satxi bilan bo‘shliq soya

V. upka ildizida joylashgan yulduzsimon shakldagi soya

G. to‘g‘ri konturli yumalok bo‘shliqli soya

D. uchburchaksimon soya

45. Exinokokk qaysi kasalliklar kategoriyasiga kiradi:

A. infeksion

B. allergik

V. parazitar*

G. endokrin

D. kollagenoz

46. Jigar exinokokki operatsiyasida qanday kesmani qo‘llash nimaga bog‘liq bo‘ladi:

A. kistaning o‘lchamiga

B. asoratning xarakteriga

V. yo‘ldosh kasalliklariga

G. kistaning joylashishiga*

D. xammasi to‘g‘ri

47. Bemorda alveolyar exinokokk topilgan. Qaysi operatsiya usuli ma'qul ekanligini ko‘rsating:

A. alveolyar exinokokk bilan birga jigarni zararalangan kismi rezeksiya qilinadi, krioxirurgik usul bilan*

B. faqat ximioterapiya qilish kerak

V. alveolar exinokokk ochilib drenaj naycha urnatish kerak

G. kompleks davolash magistral arteriyaga zarur dorilarni yuborish bilan birga olib borish kerak

D. alveolyarektomiya qilish kerak

48. Zollinger-Ellison sindromida qaysi gormon miqdori qon plazmasida oshadi:

A. gastrin *

B. pankreozemin

V. eritropoetin

G. insulin

D. glyukagon

49. Me'da va chambar ichak oqmasi paydo bo‘lishi mumkin:

A. birlamchi operatsiya vaqtida

B. birlamchi operatsiyadan keyin

V. operatsiyadan keyingi yaqin davr oraligida

G. operatsiyadan uzok vaqtdan keyin*

D. qayta operatsiyadan so‘ng

50. O‘tkir xoletsistitga xos bo‘ladigan simptom:

A. Kerte

B. Rovzing

V. Myussi*

G. Valya


D. Spijarskiy

51. Kelib chiqish mexanizmiga qarab ichak tutilishini quyidagi ko‘rinishlari farqlanadi:.

A. mexanik, dinamik*

B. dinamik, pulsion

V. traksion, pulsion

G. strangulyasion

D. baland, past

52. Gastroduoenal qon ketish paytida qaysi preparatlar qo‘llanilmaydi:

A. geparin*

B. vitamin B-12

V. CaCl

G. penitsillinD. KCL

53. Beixtiyoriy defekatsiya akti 'malinasimon axlat' bilan bo‘lganda nimadan dalolat beradi:

A. gemorroidal qon ketishidan

B. oshqozon ichak traktining yuqori bo‘limlaridan massiv bir vaqtning uzida qon ketishi*

V. to‘g‘ri ichak raki

G. bunday bo‘lmaydi

D. ichak invaginatsiyasi

54. O‘tkir pankreatitni davolashda quyidagi preparat ishlatilmaydi:

A. nazogastral zond bilan oshqozon suyuqligini aspiratsiya qilish

B. spazmolitiklar

V. morfin*

G. proteaz ingibitorlari

D. kalsiy preparatlari

55. O‘tkir appenditsitda qilinadigan jarroxlik amaliyotining turlari qanday:

A. appendektomiya

B. retrograd appendektomiya

V. tipik appendektomiya

G. jaroxatni tikish

D. yuqoridagilarning barchasi*

56. Bir geografik oblastda yashovchi axolida agar bo‘qoq ko‘proq uchrasa. siz bu xolatni qanday ataysiz:

A. endemik bo‘qoq*

B. sporadik bo‘qoq

V. avtoimmun bo‘qoq

G. strumit

D. tireotoksik bo‘qoq.

57. Tireotoksik krizni belgilari qanday:

A. taxikardiya, gipertermiya*

B. bradikardiya, gipotermiya

V. yurak-upka yetishmovchiligi

G. gipotermiya

D. faqat taxikardiya

58. Bo‘qoq bilan operatsiya qilingan bemorda tovushi bugilib qolgani aniqlandi. Qanday tekshiruv o‘tkazish zarur:

A. tezda laringoskopiya tekshiruvini o‘tkazish*

B. qon bosimini va pulsini aniqlash

V. tezda qondagi kalsiy miqdorini aniqlash

G. tezda operatsiya qilish

D. qonda gormonlar miqdorini aniqlash

59. Bo‘qoq bilan operatsiya qilish uchun eng yaxshi og‘riqsizlantirish turi nima:

A. endotraxial narkoz*

B. maxalliy anesteziya

V. potensial narkoz

G. epidural anesteziya

D. parasimpatik blokada

60. Bemor defikatsiyadan so‘ng chizikli yoki unitazga sachrovchi qon ketishiga, vaqti - vaqti bilan anal soxasida kichishishga shikoyat kiladi. Sizning birlamchi diagnozingiz:

A. pararektal oqma

B. gemmoroy*

V. to‘g‘ri ichak raki

G. anal teshigi yorig‘i

D. gemmoroy tromboflebiti

61. O‘tkir paroproktitni davolash usuli:

A. rentgenoterapiya

B. operativ davolash*

V. qonni ultrafiolet nurlar bilan nurlash

G. qizdiruvchi kompress

D. massaj

62. Peritonitning qaysi cheklangan shaklida A. V. Melnikovning qorin pardadan tashqari kesmasi qo‘llaniladi:

A. ichaklararo xuppoz

B. duglas bo‘shligi xuppozi

V. diafragma osti xuppozi*

G. appendikulyar xuppoz

D. charvi xaltasi xuppozi

63. Ko‘rsatilganlardan qaysi biri yuqori ichak tutilishiga kiradi:

A. sigmasimon ichak aylanganda

B. to‘g‘ri ichak usmasi ichak tutilishi bilan asoratlanganda

V. obturatsion ichak tutilishida

G. ingichka ichak aylanib qolganda*

D. ileotsekal invaginatsiyasida

64. O‘tkir apenditsitning klassifikatsiyasi:

A. o‘tkir gematogen

B. toksik

V. septikopiemik

G. o‘tkir-flegmonozli*

D. surunkali

65. Ichak tutilishi qaysi belgilarga qarab klassifikatsiyalanadi:

A. etiologiya va kasallik kechishi

B. kasallikning kechishi va ichak berkilish darajasi*

V. etiologiya va ichak berkilish darajasi

G. ichak berkilish darajasi

D. ichak tutilishini qaysi kasalliklardan ajrata olish kerak

66. Jigar-o‘n ikki barmoq boglamiga kiruvchi uchta asosiy strukturalar qaysi:

A. umumiy jigar venasi. umumiy o‘t yo‘li, portal vena

B. umumiy o‘t yo‘li, umumiy jigar arteriyasi. portal vena*

V. portal vena, umumiy jigar arteriyasi, umumiy jigar venasi

G. umumiy jigar arteriyasi, umumiy jigar venasi, umumiy o‘t yo‘li

67. Ko‘p yil. davomida 12-barmoq ichak yara kasalligi b-n xasta-gan b-rni kliniko-rentgenologik va gastroskopik tekshirganda me'da pilorik bo‘limi chandik-yarali deformats. va evakuatsiya buzilishi anik. me'da sekretsiyasi qaysi fazasida gipersekretsiyani kutish m-n:

A. sefalik

B. gumorol

V. ichak


G. sefalik va gumorol*

D. sefalik va ichak

68. Peritonitning qaysi turi aseptikli deyiladi:

A. diplokokkli

B. appendikulyar

V. mekoneal*

G. tuberkulez

D. perforativ

69. Ichak tutilishini qaysi kasalliklardan ajrata olish kerak:

A. pilorostenoz pilorospazm dinamik ichak tutilishi*

B. peritonit un ikki barmoqli ichakning yarasi

V. dinamik ichak tutilishi va o‘t yo‘llarining artreziyasi

G. o‘tkir appenditsit

D. o‘tkir pankreatit

70. Yo‘g‘on va to‘g‘ri ichakning xavfsiz o‘smalarini ayting (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. adenokarsinoma*

B. lipoma, fibroma, leyomioma

V. gemangioma, limfangioma

G. nevrinoma

D. psevdopapiloma, o‘tkir uchli kondiloma

71. Gemorroyga xos bo‘lgan belgilaridan quyidagilarning qaysi biri kirmaydi:

A. tasmasimon najas*

B. qabziyat

V. tugunlarni osilib tushishi

G. qon ketishi

D. tugunlarning tromboflebiti

72. Anaerob paraproktitning umumiy belgilari qaysi (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. erta taxikardiya

B. arterial bosimning tushib ketishi

V. lablar va tirnoklar sianozi

G. alaxsirash

D. qon tupurish*

73. Yo‘g‘on ichak poliplarini klinik manzarasini ayting (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

A. qorinda joyi anik bo‘lmagan og‘riqlar

B. ich ketish, qon ketish

V. shilimshik aralash axlat

G. qabziyat, qorinda galati sezgi (diskomfort)

D. qon bosimini yuqori bo‘lishi*

74. Nospetsifik yarali kolitni surunkali formasida eng kup uchraydigan klinik belgi:

A. ishtaxa pasayishi

B. kamqonlik

V. qon bosimining pasayishi

G. qabziyat

D. shilimshik va qon aralash ich ketish*

75 Nospetsifik yarali kolitga quyidagilardan faqat bittasi xarakaterli emas:

A. kusish*

B. diareya

V. og‘riq sindromi

G. ichakdan qon ketish

D. tana xaroratining ko‘tarilishi

76. Yo‘g‘on ichak xastaligida tekshiruv usullariga kirmaydi:

A. irigoskopiya

B. bariy sulfat eritmasi bilan, yo‘g‘on ichakning rentgen tekshiruvi

V. kolonoskopiya

G. EGDFS*

D. rektoromanoskopiya

77. Girshprung xastaligini diagnostikasida qo‘llaniladigan eng informativ instrumental tekshirish usulini ko‘rsating:

A. irigoskopiya*

B. qorin bo‘shligi a'zolarini rentgenoskopik tekshirish

V. biopsiyali kolonoskopiya

G. laparoskopiya

D. pnevmoperitoneum

78. Qaysi xastaliklarda bemorda anal soxasida yot jism xissiyoti aniqlanadi:

A. to‘g‘ri ichak saratonida

B. gemorroyda*

V. me'da saratonida

G. chambar ichak saratonida

D. ingichka ichak invaginatsiyasida

79. O‘tkir appenditsitga xos bo‘lmagan simptom:

A. Merfi*

B. Rovzing

V. Voskresenskiy

G. Obrazsov

D. Bartome-Mixelson

80. Tipik o‘tkir appenditsit klinikasida operatsion kesim :

A. Volkovich-Dyakonov kesimi*

B. pastki-o‘rta laparotomiya

V. pararektal kesim

G. transrektal kesim

D. ko‘ndalang kesim

81. O‘tkir appenditsit diagnostikasida qo‘llanilmaydi:

A. irrigoskopiya*

B. umumiy qon klinik tekshiruvi

V. to‘g‘ri ichakni barmoq bilan tekshiruv

G. qorin palpatsiyasi

D. qinni barmoq bilan tekshiruv

82. Shoshilinch appendektomiya operatsiyasiga qarshi ko‘rsatmalar:

A. appendikulyar infiltrat*

B. miokard infarqti

V. xomiladorlikni ikkinchi yarmi

G. gemorragik diatez

D. tarqalgan peritonit

83. O‘tkir appenditsitni bachadondan tashqari xomiladorlik bilan differensial diagnostikasida ahamiyatli:

A. qinni orqa gumbazini punksiyasi*

B. Promptov belgisi

V. bosh aylanishi va hushdan ketish

G. Bartome-Mixelson belgisi

D. Koxer-Volkovich belgisi

84. Duglas bo‘shlig‘i abssessi diagnostikasida eng axamiyatli:

A. to‘g‘ri ichakni barmoq bilan tekshirish *

B. rektoromanoskopiya

V. laparoskopiya

G. qorinni perkussiyasi va auskultatsiyasi

D. qorin bo‘shlig‘i rentgenoskopiyasi

85. Diafragma osti abssessiga xos emas:

A. qorin bo‘shlig‘i rentgenografiyasida Kloyber kosachalari*

B. nafasda ko‘krak qafasi o‘ng yarmida va qorinni yuqori qismidagi og‘riqlar

V. pastki qovurg‘alarni bosganda og‘riq bo‘lishi

G. gektik temperatura

D. jigar tumtoqligi xajmi kattalishishi

86. Diafragma osti abssessini ochishda eng qulay usul:

A. noplevra va qorin orti usuli*

B. torakolaparotomiya

V. lyumbotomiya

G. ikki momentli plevra orqali usul

D. Fedorov bo‘yicha laparotomiya

87. Appendektomiya operatsiyalaridan keyingi asoratlar (ortiqchasini aniqlang):

A. proktosigmoidit*

B. duglas bo‘shlig‘i abssessi

V. peliflebit

G. peritonit

D. periappendikulyar abssess

88. O‘tkir appenditsit sababli qorin orti to‘qimalarda flegmona bo‘lishi mumkin:

A. chuvalchangsimon o‘simta retroperitoneal joylashganida*

B. chuvalchangsimon o‘simta medial joylashganida

V. o‘ng yonbosh soxasida maxalliy peritonit bo‘lganida

G. ko‘r ichakga nisbatan chuvalchangsimon o‘simta lateral joylashganida

89. «Bavosil» terminini tushunchasi:

A. to‘g‘ri ichakni kavernoz tanachalaridan qon ketishi *

B. to‘g‘ri ichakni venoz tizimini tug‘ma yetishmovchiligi

V. to‘g‘ri ichakni venoz tomirlaridan qon aynalishini buzilishi

G. to‘g‘ri ichakni venalarida qon turib qolishi

D. to‘g‘ri ichak venalari varikoz kengayishi

90. Bavosilni belgilariga kirmaydi:

A. qora chaqichsimon (qatronsimon) ich kelishi *

B. to‘g‘ri ichakdan qon ketishi

V. anal sfinkteri soxasida tugunchalar borligi

G. anal sfinkteri soxasida «yot jism» sezgisi

D. anal soxada qichishish

91. Proktologiya ITI bo‘yicha to‘g‘ri ichak tushishi nechta darajaga bo‘linadi:

A. 3 *

B. 4


V. 5

G. 6


D. 2

92. To‘g‘ri ichak oqmasini diagnostikasida qo‘llanilmaydi:

A. irrigografiya*

B. barmoq bilan to‘gri ichak ko‘rigi

V. oqmani zondlash

G. fistulografiya

D. rektoromanoskopiya

93. Paraproktitlar joylashishi bo‘yicha bo‘ladi (ortiqchasini aniqlang):

A. bachadon to‘g‘ri ichakli*

B. teri osti

V. shilliq qavati osti

G. isheorektal

D. pelviorektal

94. Yarali kolit asoratlariga kirmaydi:

A. ichak invaginatsiyasi*

B. ichak strikturasi

V. ichakdan profuz qon ketishi

G. psevdopolipoz

D. yo‘g‘on ichakni toksik dilyatatsiyasi

95. Kron kasalligida me'da-ichak tizimini qaysi qismlari zararlanishi mumkin:

A. xamma qismi*

B. ingichka ichak

V. chambar ichak

G. to‘g‘ri ichak

D. qizilo‘ngach va me'da

96. Qaysi tekshiruv usuli yo‘g‘on ichak kasalliklarida to‘liq ma'lumot beradi:

A. kolonoskopiya, irrigoskopiya*

B. umumiy qon va siydik analizi

V. qonni biyokimyoviy analizi

G. O‘TT


D. doplerografiya

97. Nospetsifik yarali kolitni qaysi turida konservativ davoni o‘tkazishni foydasi yo‘q:

A. o‘tkir-yashinsimon*

B. surunkali-qaytalanuvchi

V. surunkali uzluksiz

G. surunkali

98. Qanaqa poliplarda malignizatsiya bo‘lmaydi:

A. yuvenil*

B. giperplastik

V. bezsimon-tugunli

G. diffuz

D. bezsimon

99. Churra kesish operatsiyasi vaqtida siydik qopi shikastlanishi ko‘pincha kuzatiladi:

A. to‘g‘ri chov churrasida*

B. qiyshiq chov churrasida

V. qisilgan chov churrasida

G. son churrasida

D. to‘g‘rilanmaydigan qiyshiq chov churrasida

100. Siydik qopi sirpanuvchi churrasi asoratlariga quyidagilar kiradi (ortiqchasini ko‘rsating):

A. siydik qopi o‘smasi*

B. siydik qopi qisilishi

V. siydik qopi bo‘rtmasi yorilishi

G. siydik qopi bo‘rtmasi nekrozi

D. siydik qopi toshlari

101. Asoratlanmagan qiyshiq chov churrasida va prostata bezi II darajali adenomasida birinchi navbatda quyidagi operatsiyani tavsiya etish lozim:

A. adenomektomiya*

B. churrani kesish

V. adenomektomiya va churrani kesishni bir vaqtni o‘zida bajarish

G. kistektomiya

D. bir vaqtni o‘zida churra kesish va sistostomiya

102. Qisilgan son churrasi bo‘yicha operatsiya paytida jarrox qisib turuvchi xalqani lateral tomonga kesdi va kuchli qon ketish paydo bo‘ldi, qaysi tomir shikastlandi:

A. son venasi*

B. son arteriyasi

V. katta teri osti venasi

G. yonbosh arteriyasi

D. uyat arteriyasi

103. Kindik churrasidagi churra qopi flegmonasida qaysi operatsiya bajariladi:

A. Grekov operatsiyasi – churra qopini nekrozga uchragan ichak qovuzlog‘i bilan birga olib tashlash*

B. flegmonani ochish va uni ikki bo‘shliqli drenaj bilan naychalash xamda aktiv aspiratsiya qilish

V. Miller-Ebbot zondi bilan ichakni intubatsiya qilish

G. churrani kesish, churra darvozasini Sapejko bo‘yicha plastika qilish

D. churrani kesish, churra darvozasini Meyo bo‘yicha plastika qilish

104. Rixter qisilishi nima:

A. devori qisilgan churralarni barcha turlari*

B. chov churrasida Mekkel divertikulining qisilishi

V. buralgan sigmasimon ichak qisilishi

G. treyts bog‘lami soxasidagi qisilgan churra

D. oshqozon diafragma churrasida qisilish

105. Bemorda o‘tkir miokard infarqti va qisilgan churra. Sizning taktikangiz:

A. intensiv kardial davo bilan bir vaqtda shoshilinch operativ davo*

B. kuzatuv, qoringa sovuq qo‘yish

V. churrani to‘g‘rilab yuborish

G. bandaj qo‘yish

D. venaga spazmolitiklar yuborish

106. Qisilib mustaqil to‘g‘rilangan churrada qaysi xolat operatsiyaga absolyut ko‘rsatma xisoblanadi:

A. peritonit belgilari bo‘lganda*

B. qisilgandan keyingi davr muddati

V. qo‘shimcha kasalliklar

G. bemor jinsi va yoshi

D. bemorni to‘laqonli tekshirmaslik

107. Chov churrasi qisilgandan so‘ng ko‘p vaqt o‘tgan bo‘lsa qaysi tadbirni birinchi darajali deb xisoblaysiz:

A. shoshilinch operativ davo*

B. churrani to‘g‘rilashga urinish

V. issiq vanna

G. churrani to‘g‘rilashdan oldin analgetiklar qilish

D. churra to‘g‘rilanishini yengillashtirish uchun spazmolitiklar qilish

108. Qisilgan churra deb xisoblab operatsiya qilish vaqtida, churra qopi ochilgach 100 ml miqdorda loyqalangan suyuqlik chiqdi, lekin churra saqlamasi topilmadi. Qisilishni qaysi turi to‘g‘risida o‘ylash kerak:

A. Brok churrasi – yolg‘on qisilish*

B. retrograd qisilish

V. Rixter churrasi – devori qisilgan churra

G. Litre churrasi – Mekkel divertikuli qisilishi

D. axlatli qisilish

109. Peritonit uchun xos bo‘lmagan klinik belgini tanlang:

A. taxikardiya

B. quruq til

V. qorin devori mushaklarining taranglashishi

G. ichak peristaltikasining kuchayishi*

D. qorindagi og‘riqlar

110. Peritonitning eng ko‘p etiologik sababini ayting:

A. me'da saratoni

B. o‘tkir appenditsit*

V. salpingit

G. teshilgan me'da-12 b/ichak yarasi

D. ingichka ichak strangulyasiyasi

111. Bo‘shliqli a'zoning erkin qorin bo‘shlig‘iga perforatsiyasi uchun patognomonik simptomni toping:

A. yuqori leykotsitoz

B. qorin bo‘shlig‘ida erkin havo bo‘lishi*

V. qorin cheka qismlarida perkutor bo‘g‘iqlik bo‘lishi

G. ichak shovqinlarining yo‘qligi

D. qorin parda yallig‘lanish simptomlarining musbatligi

112. Tarqalgan yiringli peritonit tufayli operatsiyada bajarilishi shart bo‘lgan tadbirlarga quyidagilar kiradi (ortiqchasini aniqlang):

A. peritonit manbaini bartaraf qilish

B. qorin bo‘shig‘i sanatsiyasi

V. me'da rezeksiyasi*

G. ichaklar dekompressiyasi

D. qorin bo‘shlig‘ini naychalash

113. «Bazedov kasalligida» quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin (ortiqchasini aniqlang):

A. holsizlik

B. ozib ketish

V. ta'sirchanlik

G. yurak tez urishi

D. tinch holatda hansirash*

114. Qalqonsimon bezni skannerlashda aniqlab bo‘lmaydi:

A. bezning shaklini

B. «issiq tugunlar» mavjudligini

V. «sovuq tugunlar» mavjudligini

G. saraton qaytalanganligini

D. bezning harakatchanligini*

115. yengil darajali tireotoksikoz uchun xos emas:

A. yuqori ta'sirchanlik

B. yurak tez urishi

V. rivojlangan dermografizm

G. ko‘p terlash

D. uyquchilik*

116. Tireotoksikozning shartli belgisi emas:

A. Grefe va Mebius simptomlari

B. taxikardiya

V. ekzoftalm

G. qo‘llar tremori

D. qalqonsimon bezning kattalashishi*

117. Tireotoksikozli bemorlarda operatsiyadan keyingi davrda quyidagilar kuzatilishi mumkin (ortiqchasini aniqlang):

A. tireotoksik kriz

B. yutinishning buzilishi

V. operatsiyadan keyin peritonit*

G. qon ketish

D. afoniya

118. Me'dada quyidagi bezli zonalar farqlanadi:

A. kardial, fundal va pilorik*

B. kardial, fundal, antral i pilorik

V. fundal, korporal i pilorik

G. kardial, fundal, korporal, antral i pilorik

119. Qanday instrumental tekshiruv piloroduodenal stenoz darajasini aniqlash imkoninini beradi:

A. me'da rentgenkontrast tekshiruvi*

B. EFGDS


V. ballonokimografiya

G. me'da shirasini tekshirish

120. Me'da yara kasalligi bilan ogrigan bemorda axlorgidriya xolatining kuzatilishi yara kasalligining qaysi asoratiga xos:

A. malignizatsiya*

B. penetratsiya

V. perforatsiya

G. stenoz

D. qon ketish

121. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligida kuzatiladigan og‘riqlarning yaradan qon ketishi bilan kamayishi yoki yo‘qolishi bu:

A. Bergman belgisi*

B. Merfi belgisi

V. Borxard belgisi

G. Koxer belgisi

D. Щetkina-Blyumberg belgisi

122. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yarasining perforatsiyasini rentgenologik belgisi:

A. qorin bo‘shlig‘ida erkin xavo bo‘lishi*

B. ichaklar pnevmatozi

V. Kloyber kosachalari

G. qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqliqning bo‘lishi

D. me'da xavo pufagi deformatsiyasi

123. Perkutor jigar to‘toqligining yo‘qolishi qanday kasallik uchun xos:

A. teshilgan me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi uchun*

B. o‘tkir ichak tutilishi uchun

V. o‘tkir xoletsistit uchun

G. o‘tkir pankreatit uchun

D. buyrak kolikasi uchun

124. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara perforatsiyasini birinchi soatlarida kuzatiladigan bradikardiya (Grekov simptomi) nima hisobiga yuzaga keladi:

A. adashgan nerv oxirlarini me'da saqlamasi (xlorid kislota) bilan ta'sirlanishi*

B. yurak yetishmovchiligi

V. kuchli ogriq

G. intoksikatsiya

D. qon ketish

125. Gastroduodenal qon ketishlarda qo‘llaniladigan qaysi usul endovaskulyar jarroxlik amaliyotiga qarashli:

A. me'da arteriyalari embolizatsiyasi*

B. yara plombirovkasi

V. lazer fotokoagulyasiyasi

G. yara elektrokoagulyasiyasi

D. yarani medikamentoz preparatlar bilan applikatsiya qilish

126. Dekompensatsiyalashgan piloroduodenal stenozda suv-elektrolit balansining buzilishi nima xisobiga kelib chiqadi:

A. ko‘p va uzoq qusish xisobiga*

B. buyrak faoliyatining buzilishi xisobiga

V. ichak so‘rish faoliyatining buzilishi xisobiga

G. qorin bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planish xisobiga

D. plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planish xisobiga

127. Yara perforatsiyasida «soxta xotirjamlik» davrining rivojlanishi sababi:

A. qorin parda nerv oxirlari falajlanishi*

B. intoksikatsiya

V. peritonit

G. qon ketish

D. qorin bo‘shlig‘ida ekssudat yig‘ilishi

128. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yarasi teshilishi birinchi soatlari uchun xos:

A. bradikardiya*

B. taxikardiya

V. aritmiya

G. ekstrosistoliya

D. taxiaritmiya

129. Sekretsiyani gistamin bilan rag‘batlantirib tekshirish asosida me'da sekretsiyasi qaysi fazasi xaqida xulosa qilish mumkin:

A. me'da fazasi*

B. miya (vagus) fazasi

V. ichak fazasi

G. sefalik faza

D. kefalik faza

130. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi perforatsiyasi «soxta xotirjamlik» davrida jarroxlarni to‘g‘ri tashxis qo‘yish va davo taktikasini belgilashdan nima chalg‘itadi:

A. qorindagi og‘riqlarning kamayishi*

B. taxikardiya

V. bradikardiya

G. og‘riqlarning to‘sh ostidan o‘ng yonbosh sohaga ko‘chishi

131. Mondor uchligi uchun xos emas:

A. qon ketish*

B. qorinda «xanjarsimon» og‘riq

V. qorin mushaklari taranglashishi

G. yara anamnezi

132. O‘tkir ichak tutilishiga xos bo‘lmagan belgilar:

A. ichini suyuq kelishi va metiorizm*

B. qorinda to‘lg‘oqsimon og‘riq

V. qayt qilish, ichi kelmaslik, yel chiqmaslik

G. peristaltika kuchayishi

133. O‘tkir ichak tutilishiga xos bo‘lgan auskultativ belgilar:

A. tushayotgan tomchi ovozi*

B. Rovzing belgisi

V. Merfi belgisi

G. Koxer belgisi

134. O‘tkir ichak tutilishida qo‘llaniladigan rentgenologik tekshiruv usulini ko‘rsating:

A. obzor rentgenoskopiya va rentgenografiya *

B. seliakografiya

V. spiral KT

G. me'da-ichak tizimini kontrast bilan tekshirish

D. sistografiya

135. Ichak tutilishi joylashuvi bo‘yicha qanaqa turlari bo‘ladi:

A. yuqori va pastki*

B. o‘rta va pastki

V. yuqori va o‘rta

G. aralash

D. kombinatsiyalashgan

136. Dinamik (funksional) ichak tutilishi qanaqa turlarga ajratiladi:

A. spastik va paralitik*

B. strangulyasion

V. obturatsion

G. invaginatsion

D. aralash

137. Qanaqa sabablar strangulyasion ichak tutilishiga olib kelishi mumkin:

A. ichak buralishi va tugun xosil qilishi*

B. umurtqa pog‘onasi va toz suyaklarini sinishi

V. xomiladorlik

G. qorinning yopiq jaroxati

D. og‘ir yuk ko‘tarish

138. Ichak yetishmovchiligi bilan kurashishda quyidagilar qo‘llaniladi (ortiqchasini aniqlang):

A. xolinolitiklar*

B. nazoenteral intubatsiya

V. sifon xukna

G. peristaltikani kuchaytiradigan dorilar

D. paranefral blokada

139. Peristaltikani kuchaytiruvchi vositalarga kirmaydi:

A. platifillin*

B. ubretid

V. serukal

G. prozerin

D. reglan

ye. metoklorpromid

140. Ichak tutilishiga xos bo‘lmagan shikoyatlar:

A. istimasi yuqori bo‘lishi*

B. ko‘ngil aynab qayt qilish

V. ichi kelmasligi va yel chiqmasligi

G. qorin dam bo‘lishi

D. qorinda og‘riq bo‘lishi

141. Pastki ichak tutilishida bo‘lmasligi mumkin:

A. ko‘ngil aynab qayt qilish*

B. taxikardiya

V. qorinda og‘riq

G. qorin dam bo‘lishi

D. ichak giperperistaltikasi

142. Ichak ko‘p qismi strangulyasiyasi bo‘lganida o‘lim sababi:

A. shok*

B. suv-tuz almashuvi buzilishi

V. intoksikatsiya

G. buyrak yetishmovchiligi

D. jigar yetishmovchiligi

143. Qisilgan ichak halqasini xayotga moyilligi quyidagi bilan aniqlanadi (ortiqchasini ko‘rsating):

A. qisilib turgan vaqti*

B. halqa rangi

V. ichak peristaltikasi

G. tutqichidagi qon tomirlar pulsatsiyasi

144. Rentgenogrammada qorin bo‘shlig‘i o‘rta qismlarida ko‘plab mayda Kloyber kosachalari aniqlansa, nima haqida o‘ylash mumkin:

A. ingichka ichak tutilishi*

B. yo‘g‘on ichak tutilishi

V. me'da buralishi

G. sigmasimon ichak buralishi

D. kolostaz

145. Insulin sekretsiyasini birinchi navbatda nazorat qilinadi:

A. sayyor nerv

B. gipofizni oldingi bo‘lagi

V. qondagi qand miqdori*

G. glyukagon sirkulyasiyasi

D. ovqat luqmasini yutish

146. Oshqozon osti bezini yo‘li 12 b/i qaysi qismiga ochiladi:

A. yuqoriga chiquvchi

B. yuqori gorizontal

V. pastga tushuvchi*

G. pastki gorizontal

147. Insulin ishlab chiqariladi:

A. gepatotsitlarda

B. oshqozonni bosh xujayralarida

V. Langergans oroli xujayralarida*

G. enterotsitlarda

148. Sayyor nervni qo‘zg‘alishi oshqozon osti bez sekretsiyasini:

A. kuchaytiradi*

B. kamaytiradi

V. ta'sir qilmaydi

149. Umumiy o‘t yo‘li bilan 12 b/ichakga quyiladi:

A. virsung yo‘li*

B. santorin yo‘li

V. o‘ng jigar o‘t yo‘li

G. chap jigar o‘t yo‘li

D. jigarni umumiy o‘t yo‘li

150. Alkogolni oshqozon osti bezi sekretsiyasiga ta'siri:

A. stimulyasiya qiladi*

B. ta'sir qilmaydi

V. stimulyasiya qilmaydi

151. Alkogol sfinktr Oddini spazmga olib keladimi:

A. xa*


B. yo‘q

V. ta'sir qilmaydi

152. O‘tkir pankreatitda qorin aortasini pulsatsiyasini aniqlanmasligi qaysi simptom:

A. Voskresenskiy*

B. Mondor

V. Meyo-Robson

G. Gryunvald

D. Grey-Terner

153. O‘tkir pankreatitni laparoskopik belgilari:

A. gemorragik ajralma, qon

B. yiringli ekssudat, qorin pardada fibrin bo‘lishi

V. gemorragik ajralma, steatonekroz blyashkalari*

G. gemorragik ajralma, yiringli ekssudat, qorin pardada fibrin bo‘lishi

D. qon


154. O‘tkir pankreatitni quyidagi simptomlari birga keladi:

A. ko‘p marta qayt qilish, Voskresenskiy simptomi, epigastral soxa infiltrati, Meyo-Robson simptomi*

B. bir marta qayt qilish, regio hypogastrica dexter soxada og‘riq, Rovzing simptomi

V. ko‘p marta qayt qilish, epigastral soxada og‘riq, Val simptomi

155. Jigar abssessiga ko‘proq olib keluvchi omil (sabab):

A. jigarni birlamchi raki;

B. umumiy o‘t yo‘lini berkituvchi oshqozon osti bezi bosh qismi raki;

V. o‘tkir toshli xoletsistit;

G. yiringli xolangit*

D. virusli gepatit

156. Jigarni ikkala bo‘lagi bilan ham bog‘lik tomir:

A. yuqori kovak vena

B. qopqa venasi*

V. pastki kovak vena

157. Quyidagi kasallik ko‘payishi bilan jigarni amyobali abssessi xam ko‘payadi:

A. amyobali dizenteriya*

B. infeksion gepatit

V. opistorxoz

G. respirator virus kasalliklari

D. 12 b/i yara kasalligini mavsumiy xuruji

158. Jigar polikistozi bilan og‘rigan bemorlarni davolashda quyidagi davo uslubi qo‘llaniladi:

A. kistani fenestratsiyasi*

B. kistani ajratib (vыluщenie) olish

V. sistoenteroanastomoz quyish

G. jigarni rezeksiyasi

D. rentgen terapiya

159. O‘t qopi o‘tkir empiemasiga xos emas:

A. ichini suyuq kelishi*

B. o‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqlar

V. o‘t qopi kattalashishi

G. gipertermiya

D. ko‘ngil aynab qayt qilish

160. Quyidagi kesim bilan xoletsistektomiya bajarilmaydi:

A. Volkovich-Dyakonov kesimi*

B. Koxer kesimi

V. Fedorov kesimi

G. Rio-Branko kesimi

D. Cherni kesimi

161. Xoletsistoxolangiografiyani bajarishga qarshilik emas:

A. keksalik*

B. yod vositalariga allergiya

V. o‘tkir jigar yetishmovchiligi

G. kuchlik sariqlik

D. gipoproteinemiya

162. Perforativ xoletsistitga xos emas:

A. jigar to‘mtoqligi aniqlanmasligi*

B. qorindagi kuchlik og‘riqlar

V. Щetkin-Blyumberg belgisi musbatligi

G. taxikardiya

D. qorin oldi devori mushaklari taranglashishi

163. O‘t qopi birlamchi gangrenasini sababi:

A. o‘t qopi arteriyasi okklyuziyasi*

B. o‘t qopi yo‘li okklyuziyasi

V. o‘t qopi empiemasi

G. xoledox okklyuziyasi

D. o‘t qopi istisqosi

164. Mexanik sariqlikda qon ivishi buzilishiga asosiy sabab:

A. vitamnin K so‘rilishi buzilishi*

B. ovqatda vitamin K kamchiligi

V. vitamin K sintezi buzilishi

G. fibrinogenni sintezi buzilishi

D. qon zardobida kalsiy kamayishi

165. Mexanik sariqlikga olib kelmaydi:

A. xoletsistolitiaz*

B. xoledoxolitiaz

V. faterov so‘rg‘ichi saratoni

G. pancreas bosh qismi saratoni

D. xoledox stikturasi

166. Katta duodenal so‘rg‘ichga tosh tiqilishida bo‘lishi mumkin (ortiqchasini ko‘rsating):

A. portal gipertenziya*

B. mexanik sariqlik

V. o‘tkir pankreatit

G. yiringli xolangit

D. fermentativ xoletsistit

167. Yiringli xolangitda Sharko uchligiga kiradi (ortiqchasini aniqlang):

A. axolik axlat*

B. istima bilan qaltirash

V. o‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riqlar

D. sariqlik


Kataloq: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%204%20курс -> Base -> 17%20дарс%20Перитонитлар
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl III gün, saat: 9 00 -10 20, 10 30 -11 50
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl I gün 16 40 18 00 Otaq 314 (old) V gün 16 40 18 00
17%20дарс%20Перитонитлар -> Fakultet jarrohlik –vaziyatli masala
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «tasdiqlayman»
Base -> Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə