Fakultet jarrohlik –bir javobliYüklə 0,86 Mb.
səhifə7/8
tarix22.10.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#9709
1   2   3   4   5   6   7   8

B. qorin shishishi*

V. ichak peristaltikasining eshitilmasligi*

G. ichak peristaltikasining kuchayishi

D. qorin asimmetriyasi

326. Tarqalgan yiringli peritonitda infeksiyaga qarshi choralarga quyidagilar kiradi (ortiqchasini aniqlang):

A. nazoenteral intubatsiya*

B. peritoneal lavaj

V. antibiotiklar yuborish

G. siydik qopi kateterizatsiyasi*

D. davoda xolinomimetiklarni qo‘llash

327. Peritonit va qorin bo‘shlig‘iga qon ketishni taqqosiy diagnostika qilishda quyidagi simptomlardan faqat peritonitga xoslarini ayting:

A. «Vanki-vstanka» simptomi

B. Kulenkampf simptomi

V. Щyotkin-Blyumberg simptomi*

G. «tobutdagi sokinlik» auskultativ simptomi*

D. ichak peristaltikasining kuchayishi

328. Peritonitda kasallik natijasini xal qiluvchi omillar quyidagilardir:

A. peritonitning tarqalganlik darajasi*

B. infeksion agentlarning virulentligi*

V. bemor tana xarorati

G. operatsiya xonasidagi xarorat

D. yuqori leykotsitoz

329. Qorin bo‘shlig‘i abssesslarini quyidagi diagnostik usullar yordamida aniqlash mumkin (ortiqchasini aniqlang):

A. ultratovush tekshiruvi

B. qorin bo‘shlig‘i obzor rentgenografiyasi*

V. kolonoskopiya*

G. kompyuter tomografiya

D. irrigografiya

330. Quyidagi javoblar ichidan tarqalgan peritonitda nazointestinal intubatsiyani asoslovchi bandlarni ko‘rsating:

A. ingichka ichakni uzoq vaqt dekompressiya qilish zaruriyati*

B. ichak saqlamasining detoksikatsiya qilish zaruriyati

V. chandiqli ichak tutilishini oldini olish*

G. ichaklarning selektiv dekontaminatsiyasi

D. erta enteral oziqlantirish imkoniyati*

331. Peritonit gumon qilinganda quyidagi tekshirish usullaridan aniqroq ma'lumot beradiganlarini ko‘rsating:

A. laparoskopiya*

B. ultrasonografiya

V. laparotsentez*

G. kompyuter tomografiyasi

D. S-reaktiv oqsilning miqdorini aniqlash

332. Me'da perforativ yarasi tufayli rivojlangan tarqalgan yiringli peritonitda quyidagi xirurgik tadbirlardan qaysilarini bajarish kerak

A. trunkulyar vagotomiya + yarani kesib olish

B. qorin bo‘shlig‘i sanatsiyasi va naychalash*

V. me'da rezeksiyasi

G. teshilgan yarani tikish*

D. selektiv proksimal vagotomiya + yarani kesib olish + piloroplastika

ye. me'da-ichak trakti dekompressiyasi*

333. Endemik bo‘qoq funksional xolatiga ko‘ra quyidagi shakllarda bo‘lishi mumkin:

A. eutireoid*

B. tireotoksik, ekzoftalm belgilari bilan

V. gipertireoid*

G. gipotireoid, miksedema belgilari bilan*

D. gipoparatireoid

334. Qalqonsimon bezning tayyor gormonlar quyidagilar:

A. monoyodtirozin

B. diyodtirozin

V. triyodtironin*

G. tetrayodtironin*

D. tireodin

335. Qator diagnostik tekshirishlardan keyin bemorda tireotoksikoz belgilari aniqlandi. Qanday dori preparatlari tavsiya etish lozim:

A. sedativ dorilar*

B. antikoagulyantlar

V. tireostatik preparatlar*

G. TTG sekretsiyasi ingibitorlari*

D. antibiotiklar

336. O‘rta og‘irlikdagi tireotoksikoz bo‘lgan bemorlardagi xos klinik belgilarni ko‘rsating:

A. umumiy holsizlik*

B. ta'sirchanlik*

V. bradikardiya

G. ozib ketish*

D. qabziyat

337. Og‘ir darajali tireotoksikozda quyidagi klinik belgilar kuzatilishi mumkin (ortiqchasini aniqlang):

A. ishtaha kuchayishi va suvsash

B. ich ketishi*

V. kuchli umumiy va mushak holsizligi

G. uyquchanlik*

D. kuchli ozib ketish

338. Qalqonsimon bezdagi tugun xavfli o‘sma xususiyatli bo‘lishi mumkin, agar:

A. I340. Tireotoksik bo‘qoq tufayli bajarilgan subtotal strumektomiya operatsiyasidan keyin kuzatilishi mumkin bo‘lgan asoratlarni ko‘rsating:

A. tireotoksik kriz*

B. ichaklar parezi

V. qon ketish*

G. gipertonik kriz

D. tovushning xiralashishi*

341. Operatsiyadan keyingi tireotoksik kriz rivojlanganda quyidagilarni qo‘llash lozim (ortiqchasini aniqlang):

A. kortiqosteroidlar

B. kardiotrop vositalar

V. antidepressantlar*

G. vena ichiga plazma, albumin quyish

D. antikoagulyantlar*

342. Ikkala qaytuvchi nerv jarohatlanganda (tireoidektomiyaning asorati bo‘lishi mumkin) quyidagilar kuzatilishi mumkin (ortiqchasini aniqlang):

A. tovushning xiralashishi va zaiflashishi*

B. tovush bog‘lamlarining ikki tomonlama falaji

V. nafas yo‘llari o‘tkazuvchanligining buzilishi

G. tovush bog‘lamlarining o‘rta holatda turishi (laringoskopiyada aniqlanadi)

D. shoshilinch torakotomiya zaruriyati*

343. Tireotoksik bo‘qoqda xirurgik davolash uchun ko‘rsatmalarni sanab bering:

A. ko‘krak qafasiga o‘sib kiruvchi kattalashgan bo‘qoq*

B. I darajali diffuz toksik bo‘qoq

V. tugunli bo‘qoq*

G. bo‘yin a'zolarini bosuvchi katta bo‘qoq, tireotoksikoz og‘irlik darajasidan qat'iy nazar*

D. II darajali eutireod bo‘qoq

344. Qalqonsimon bez operatsiya qilinayotgan vaqtda ikkala pastki hiqildoq nervlari jarohatlanishida quyidagi belgilar kuzatiladi:

A. stridor, nafas bo‘g‘ilishi*

B. yutinish buzilishi

V. parasteziyalar

G. tovushning yengil xiralashishi

D. nafas olishning buzilishi*

345. Qalqonsimon bezning tayyor gormonlari emas:

A. diyodtirozin*

B. triyodtironin

V. monoyodtirozin*

G. tiroksin

D. tireokalsitonin

346. Bazedov kasalligida quyidagi operatsiyalar bajarilishi mumkin:

A. Breydo usulida qalqonsimon bezning subtotal rezeksiyasi*

B. gemitireoidektomiya

V. qalqonsimon bezning ekonom rezeksiyasi

G. Nikolaev usulida qalqonsimon bezning subtotal rezeksiyasi*

D. enukleatsiya

347. Bazedov kasalligiga xos:

A. bo‘qoq*

B. bradikardiya

V. ekzoftalm*

G. reaksiyalarning sekinlashishi

D. skleraning ikterikligi

348. Me'da yarasining malignizatsiya bilan asoratlanganida quyidagilarni kuzatish mumkin:

A. ko‘z oqini sarg‘ayishi

B. og‘riqlarda davriylik va mavsumiyligining yo‘qolishi*

V. anemiyaning paydo bo‘lishi*

G. ishtaxaning yo‘qolishi, ayniqsa go‘shtli ovqatlarga*

D. ozish*

ye. gektik xarakterdagi tana xaroratining ko‘tarilishi

349. Dekompensatsiyalashgan piloroduodenal stenozlar uchun xos:

A. bir necha kun oldin iste'mol qilingan ovqat bilan qayt qilish*

B. qorin devori mushaklarining taranglashishi

V. diurezning kamayishi*

G. naxorga «suyuqlik chayqalishi» simptomining kuzatilishi*

D. rentgenoskopiyasida kontrast modda evakuatsiyasining 24 soatdan ortiq me'dada ushlanib qolishi*

ye. «kofe quyqasi» singari qayt qilish»

350. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak teshilgan yarasi uchun xos:

A. qorinda «xanjarsimon» og‘riq*

B. qorin mushaklarining taxtasimon taranglashishi*

V. ko‘p maratoba qayt qilish

G. perkutor «jigar tumtoqligining» yo‘qolishi*

D. qorinda to‘lg‘oqsimon og‘riqlar

351. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi, qon ketish asorati uchun quyidagi klinik belgilar xos:

A. korinda og‘riqlarning kuchayishi

B. «kofe quyqasi» singari qayt qilish»

V. yaraga xos og‘riq sindromining kamayishi*

G. bradikardiya

D. melena*

ye. gipotenziya*

352. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yarasining teshilishida jarroxlik amaliyotining xajmi qanday omillar asosida belgilanadi:

A. peritonit xarakteri*

B. kasallik boshlagandan keyingi vaqt*

V. jarrox kvalifikatsiyasi*

G. bemor yoshi va umumiy axvoli og‘irlik darajasi*

D. yara razmerlari

ye. bemor istagi

353. O‘n ikki barmoq ichak orqa devorida joylashgan yaralar uchun tipik asoratlar bu:

A. malignizatsiya

B. perforatsiya

V. gepatoduodenal bog‘lamga penetratsiya

G. pankreas bosh qismiga penetratsiya*

D. yaradan qon ketish*

354. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi uchun xos bo‘lgan rentgenologik belgilar bu:

A. Gaudek simptomi – konturda yoki relefda «toqcha» simptomi*

B. me'da gaz pufagining yo‘qligi

V. «ko‘rsatqich barmoq» simptomi*

G. "tovoqsimon" to‘lishish defekti

D. me'da burmalari konvergensiyasi*

355. Me'da pilorik qismi yaradan keyingi chandiqli stenozi uchun xos klinik belgilar bu:

A. ovqat iste'molidan so‘ng kuzatiladigan yengillik bermaydigan qayt qilish

B. ovqat iste'moliga bog‘liq bo‘lmagan to‘sh osti soxasidagi og‘riqlar

V. yengillik keltiradigan qayt qilish*

G. rentgenologik kontrast moddaning me'dada 24 soatdan ortiq vaqt ushlanib qolishi*

D. «palada tuxum» xid bilan kekirish*

356. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yaralarining teshilishi uchun quyidagi klinik belgilar xos:

A. qorin devori mushaklarining taranglashishi*

B. qorinda kuchli og‘riqning bo‘lishi*

V. rentgenologik qorinda erkin xavoning bo‘lishi*

G. Щetkin-Blyumberg belgisining musbatligi*

D. yaqinda iste'mol qilingan ovqat bilan qayt qilish

ye. Grey-Turner belgisining musbatligi

357. Oshqozon-ichak traktiga yaradan qon ketishi uchun quyidagi belgilar xos:

A. yara anamnezining bo‘lishi*

B. gipotoniya i taxikardiya*

V. gemoglobin i gematokrit ko‘rsatkichlarining kamayishi*

G. melena i «kofe quyqasi» singari qayt qilish*

D. qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlik bo‘lishi

ye. bradikardiya i gipertermiya

358. Me'da yara kasalligi uchun xos belgilar:

A. yengillik keltiradigan qayt qilish*

B. ovqat iste'molidan 1. 5-2 soatdan so‘ng kuzatiladigan og‘riqlar

V. ovqat iste'molidan 15-20 daqiqadan so‘ng kuzatiladigan og‘riqlar*

G. och qoringa, ovqat iste'molidan so‘ng yo‘qoladigan og‘riqlar

D. mavsumiy og‘riqlar (baxor va kuz fasllarida)*

359. Me'da-ichak traktidan qon ketish bilan klinikaga murojaat qilgan bemorga shoshilinch ravishda quyidagilar bajarilishi lozim:

A. me'daga zond qo‘yish va sovuq suv bilan yuvish*

B. me'da rentgenoskopiyasi

V. diagnostik gastroduodenoskopiya*

G. diagnostik laparoskopiya

D. gemostatik terapiya*

ye. davolovchi xukna

360. Me'da shilliq qavatida quyidagi bezli zonalar farqlanadi:

A. kardial*

B. fundal*

V. pilorik*

G. ekskretor

D. sekretor

361. Me'da arterial qon bilan ta'minlanishida quyidagi arteriyalar ishtirok etadi:

A. a. gastrica sinistra*

B. a. gastrica dextra*

V. a. gastrica brevis*

G. a. gastroepiploica sinistra*

D. a. gastroepiploica dextra*

ye. a. gastrica sentralis

J. a. lienalis

362. Me'da parietal xujayralari tomonidan xlorid kislotaning sekretsiyasini ragbarlantiruvchilar bu:

A. gistamin*

B. no-shpa

V. platifillin

G. atropin

D. gastrin*

ye. kvamatel

363. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi rivojlanishida agressiya omillariga quyidagilar kiradi:

A. pepsin va xlorid kislota*

B. gastroduodenal dismotorika*

V. me'da shilliq qavat travmasi*

G. ovqatlanish omillari*

D. atrov muxit omillari*

ye. antroduodenal kislota «tormozi»

J. ishkorli sekretsiya

364. Gastroduodenal yaralardan qon ketishda qaysi belgilar kuzatiladi:

A. qorinda og‘riqlar kuchayishi

B. bu davrda qorinda og‘riqlarning yo‘qolishi*

V. perkutor «jigar tumtoqligining» yo‘qolishi (Klark simptomi)

G. "kofe quyiqasi" singari qayt qilish*

D. melena*

365. Oshqozon-ichak traktining yuqori qismidan qon ketish quyidagi kasalliklar xisobiga yuzaga kelishi mumkin:

A. me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi*

B. eroziv gemorragik gastrit*

V. qizilungach venalarining varikoz kengayishi*

G. Mellori-Veys sindromi*

D. splenomegaliya

ye. Pedjett kasalligi

366. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yaralarini quyidagi kasalliklar bilan farqlash lozim:

A. surunkali xoletsistit*

B. surunkali pankreatit*

V. surunkali gastrit*

G. surunkali endometrit

D. surunkali prostatit

367. Me'da parietal xujayralaridan xlorid kislota sekretsiyasini quyidagilar ragbarlantiradi:

A. gastrin*

B. gistamin*

V. adashgan nerv kuzg‘alishi*

G. quyosh chigalining ta'sirlanishi

D. giperglikemiya

368. Gastroduodenal yaralar teshilishi klinik kechishida quyidagi davrlar farqlanmaydi:

A. prodromal*

B. shok

V. soxta xotirjamlikG. rivojlangan peritonit

D. reaktiv*

ye. toksik*

369. Teshilgan gastroduodenal yaralar shoshilinch jarroxlik yo‘li bilan davolash imkoni bo‘lmagan xolatlarda quyidagi noilojlikdan o‘tkaziladigan davo tadbirlari o‘tkazilishi lozim:

A. me'dani sovuq suv bilan yuvish

B. me'da saqlamasini doimiy aspiratsiya qilish*

V. infuzionnaya terapiya*

G. qoringa maxalliy gipotermiya*

D. antibiotikoterapiya*

ye. qoringa issiq muolajalarini qo‘llash (issiq qo‘yish)

370. O‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi uchun xos emas belgilar:

A. sariqlik*

B. gushtli ovqatlarni xush kurmaslik*

V. ovqat iste'molidan so‘ng 1,5-2 soatdan so‘ng kuzatiladigan qorin og‘riqlari

G. och qoringa va kechalari kuzatiladigan og‘riqlar

D. yengillik keltiradigan qayt qilishlar

ye. birdan ozib ketish*

371. Zudlik bilan o‘tkaziladigan jarroxlik amaliyotlari gastroduodenal yaralarning quyidagi asoratlarida o‘tkazilmaydi:

A. yara perforatsiyasi

B. yaradan profuz qon ketish

V. piloroduodenal stenozlar*

G. yaraning qo‘shni a'zoga penetratsiyasi*

D. malignizatsiya*

372. Duodenal yara teshilishining birinchi 6 soatlarida quyidagi klinik belgilar kuzatilmaydi:

A. qayt qilish kuzatilmasligi

B. qorinning taxtasimon taranglashishi

V. qorinda "xanjarsimon" og‘riq bo‘lishi

G. perkutor «jigar tumtoqligining» yo‘qolishi

D. «kofe quyqasi» singari qayt qilish*

ye. qorinning dam bo‘lib shishishi*

373. Quyidagi gormonlar va gumoral omillarning me'da sekretsiyasi boshqaruvida axamiyati yo‘q:

A. xoletsistokinin

B. gastrin

V. atsetilxolin

G. glyukagon*

D. sekretin

ye. lipokain*

374. Yarali-chandiqli piloroduodenal stenozlar uchun xos belgilar:

A. diareya

B. naxorga «suyuqlik chayqalishi» belgisining bo‘lishi*

V. qo‘lansa xidli xavo bilan kekirish*

G. yengillik keltiruvchi qayt qilish*

D. ozish*

ye. «kofe quyqasi» singari qayt qilish

375. Me'da shilliq qavatida peptik yaralar xosil bo‘lishidan asrovchi ximoya omillariga kirmaydiganlar:

A. shilliq qavat rezistentligi

B. antroduodenal kislota «tormozi»

V. ishkoriy sekretsiya

G. ovqat (uning bufer xossasi)

D. gastroduodenal dismotorika*

ye. kislota-peptik omil*

376. Me'da yarasining malignizatsiyasi uchun xos bo‘lmagan laborotor ko‘rsatkichlar:

A. eozinofiliya*

B. gipoxromnaya anemiya

V. yuqori EChT

G. gipo i axlorgidriya

D. yuqori leykotsitoz*

ye. amilazemiya*

377. Gastroduodenal yaralardan qon ketishlar uchun xos emas:

A. to‘sh osti soxasida og‘riqlarning kuchayishi*

B. «kofe quyqasi» singari qayt qilish

V. axlatning qora kelishi

G. qon bosimining tushishi va taxikardiya

D. umumiy xolsizlik va bosh aylanish

ye. «taxtasimon qorin»*

378. Gastroduodenal yaralar teshilishining birinchi soatlari uchun xos bo‘lmagan belgilar:

A. qorinning dam bo‘lishi va shishi*

B. qorinda «xanjarsimon» og‘riqning bo‘lishi

V. bradikardiya

G. qorinning taxtasimon taranglashishi

D. taxipnoe

ye. ko‘p marotaba qayt qilish*

379. Gastroduodenal yaralar teshilishi «soxta xotirjamlik» davri uchun xos bo‘lmagan belgilar:

A. qorinning taxtasimon taranglashishi*

B. tana xaroratining ko‘arilishi

V. sub'ektiv qorindagi og‘riqlarning kamayishi

G. bradikardiya*

D. Щetkin-Blyumberg belgisining musbatligi

ye. eozinofiliya*

380. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi uchun xos bo‘lgan rentgenologik belgilar:

A. «tokcha» simptomi*

B. me'da shilliq qavati burmalari radiar konvergensiyasi*

V. me'da chandiqli deformatsiyasi*

G. «ko‘rsatkich barmoq» simptomi*

D. to‘lishish defekti

ye. me'da shilliq qavatlari burmalarining qalinlashishi

381. Penetratsiya bilan asoratlangan o‘n ikki barmoqli ichak yara kasalligi uchun quyidagilar xos:

A. to‘sh osti soxasida kundalik og‘riq ritmining buzilishi (og‘riqlar doimiy xarakterga ega bo‘lib qoladi)*

B. to‘sh osti soxa og‘riqlarining yil fasllariga (mavsumiylik) bog‘liqligini yo‘qolishi*

V. qorindagi og‘riqlar intensivligini kuchayishi*

G. og‘riqlar irradiatsiyasi*

D. rentgenologik – o‘n ikki barmoq ichakda a'zodan tashqariga chiquvchi chuqur «tokcha» simptomining aniqlanishi*

ye. Щetkin-Blyumberg belgisining musbatligi

J. diareya

382. Gastroduodenal yaralardan qon ketishni konservativ davosida quyidagilar tavsiya qilinadi:

A. gemostatiklar*

B. N2 – blokatorlari*

V. qon preparatlari*

G. me'dani sovuq suv bilan yuvish*

D. tozalovchi xukna*

ye. fibrinolitiklar va antikoagulyantlar

J. antibiotiklar

383. Me'da va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligining qaysi asoratlari zuldik bilan operatsiya qilishga ko‘rsatma bo‘laolmaydi:

A. yara perforatsiyasi

B. yaradan profuz qon ketish

V. yara malignizatsiyasi*

G. yaraning qo‘shni a'zoga penetratsiyasi*

D. piloroduodenal stenoz*

384. Me'da yara kasalligi uchun quyidagi belgilar xos emas:

A. och qoringa kuzatiladigan org‘iqlar*

B. ovqat iste'molidan 1,5-2,0 soatdan so‘ng kuzatiladigan og‘riqlar*

V. ovqat iste'molidan 15-20 daqiqadan so‘ng kuzatiladigan og‘riqlar

G. yengillik keltiradigan qayt qilish

D. og‘riq xurujlarining mavsumiyligi (kuz va baxor fasllari)

385. Me'da shilliq qavati fundal bezlari quyidagi xujayralardan tashqil topadi:

A. parietal xujayra*

B. bosh xujayra*

V. qo‘shimcha xujayra*

G. differensiyalashmagan xujayra*

D. G- xujayra

ye. atsinar xujayra

386. Oshqozon-ichak trakti yuqori qavatidan qon ketish manbasini aniqlashda qaysi instrumental tekshiruvlar qullanilmaydi:

A. enterografiya*

B. kompyuter tomografiya*

V. EFGDS

G. arteriografiya*

D. radionuklid skanirlash*

387. O‘n ikki barmoq ichakda quyidagi anatomik qismlar farqlanadi:

A. yuqori qismi

B. pastki qismi

V. yuqori gorizontal qismi*

G. pastki gorizontal qismi*

D. yuqoriga ko‘tariluvchi qismi*

ye. pastga tushuvchi qismi*

388. Gastroduodenal yaralar teshilishi birinchi soatlarida kuzatiladigan klassik belgilar bu:

A. qorin og‘riqlaridan oldin alkogol iste'moli yoki og‘ir jismoniy mexnat qilinganligi

B. qorinda kuchli, «xanjarsimon» og‘riqning kuzatilishi*

V. qorin mushaklarining taxtasimon taranglashishi*

G. Grekov simptomi*

D. yara anamnezining doimo borligi

ye. gipertermiya

J. ko‘p marotaba qayt qilish

389. Gastroduodenal yaralar teshilishida perkutor «jigar tumtoqligining» yo‘qolishi quyidagilar bilan bog‘liq emas:

A. ichaklar pnevmotozi bilan*

B. diafragma yuqori joylashishi bilan*

V. ichak xalqalarining jigar va diafragma orasiga interpozitsiyasi*

G. qorin bo‘shlig‘ida erkin xavo bo‘lishi

D. diafragma osti jigar ustida erkin suyuqlikning bo‘lishi*

390. Ichak tutilishi bo‘yicha operatsiya paytida bajarish kerak:

A. ichak o‘tkazuvchanligini tiklash*

B. ichak tutqichiga novokain blokada qilish*

V. qisilgan ichak xalqasini xayotga moyilligini aniqlash*

G. nazoenteral intubatsiya qilish*

D. peritonial dializ

ye. ichak bo‘ylab bariy passajini tekshirish

J. xamma javoblar to‘g‘ri

Z. xamma javob noto‘g‘ri

391. O‘tkir ichak tutilishining 2-ta asosiy rentgenologik belgilarini ko‘rsating:

A. Kerkringer burmalari (patlanish belgisi)*

B. Kloyber kosachalari*

V. diafragma ostida erkin xavo

G. Sege-Menteyfel belgisi

D. Obuxov kasalxonasi belgisi

ye. Val belgisi

392. O‘tkir ichak tutilishi tashxisini qo‘yishda xal qiluvchi tekshiruv usullarini ko‘rsating:

A. qorin bo‘shlig‘i obzor rentgenografiyasi*

B. ichakda bariy passajini tekshirish*

V. ezofagogastroduodenoskpiya

G. laparoskopiya

D. angiografiya

ye. qon bioyokimyoviy taxlili

393. Mexanik ichak tutilishining qaysi turlarida ichak nekrozi tez rivojlanadi:

A. ichak buralishida*

B. ichakni tugun xosil qilganida*

V. ichak churra darvozasida qisilganida*

G. ingichka ichak o‘t toshi bilan obturatsiya bo‘lganida

D. invaginatsiyada

394. O‘tkir ichak tutilishida konservativ davo foyda berganligini bildiradi:

A. og‘riqlarning yo‘qolishi*

B. ko‘p miqdorda axlat va yel chiqishi*

V. qorin shishi kamayishi*

G. og‘riqlar xurujlari oraliq intervali uzayishi

D. peristaltika susayishi

ye. peristaltika kuchayishi

J. suyuqlik chayqalishi borligi

395. Oshqozon buralishiga xos bo‘lgan 3-ta belgilari (Borxard uchligi):

A. qorin yuqori qismi yaqqol namoyon bo‘lgan shish*

B. natijasiz bemorni qayt qilishga urunishi*

V. me'daga zond o‘tkazish iloji bo‘lmasligi*

G. to‘xtovsiz qayt qilishi

D. suyuqlik chayqalishi borligi

ye. me'daning o‘tkir kengayishi

396. Pankreatik shirani 12-b/ichakka tushishi natijasida:

A. yog‘lar parchalanadi*

B. ingichka ichak matorikasi kuchayadi

V. oqsillar parchalanadi*

G. oshqozonni bo‘shalishi kuchayadi

D. ingichka ichak matorikasi susayadi

ye. parietal xujayralar tomonidan xlorid kislota ishlab chiqarish kuchayadi.

397. Oshqozon osti bezi kasalligida tashxis qo‘yish usullari:

A. anamnez yig‘ish*

B. irrigografiya

V. palpatsiya*

G. kolonoskopiya

D. O‘TT*

ye. retrograd pankreatoxolangiografiya*

J. kompyuter tomografiya*

398. Oshqozon osti bezini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadigan arteriyalar:

A. taloq arteriyasi*

B. jigar arteriyasi*

V. chap oshqozon arteriyasi

G. rektal arteriya

D. yuqori mezenterial arteriya*

ye. pastki mezenterial arteriya

399. Oshqozon osti bezi fermentlari bu:

A. amilaza*

B. lipaza*

V. tripsin*

G. insulin

D. kininlar

ye. gastrin

400. O‘tkir pankreatitda shoshilinch xirurgik davo quyidagi xollarda qilinadi:

A. biliar pankreatitda*

B. destruktiv pankreatitga infeksiya qo‘shilsa*

V. pankreatitga gumon bo‘lsa

G. shishli pankreatitda

401. Proteaz ingibitorlarini xususiyatlari:

A. oshqozon osti bezi fermentlarini proteolitik aktivligini kamaytiradi*

B. oshkizon osti bezida tripsinogenni autokatalitik aktivligini to‘sadi*

V. qonda kininogenez va fibrinogen protsessini to‘sadi*

G. kiyin hosil bo‘lishi protsessini oldini oladi*

D. qondagi qand miqdorini kamaytiradi

ye. mikrotsirkulyasiyani yaxshilaydi

402. O‘tkir pankreatitni davolashda ishlatiladi:

A. morfin va undan tayyorlangan dorilar

B. proteaz ingibitorlari*


Kataloq: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%204%20курс -> Base -> 17%20дарс%20Перитонитлар
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl III gün, saat: 9 00 -10 20, 10 30 -11 50
syllabus -> Mühazirə otağı/Cədvəl I gün 16 40 18 00 Otaq 314 (old) V gün 16 40 18 00
17%20дарс%20Перитонитлар -> Fakultet jarrohlik –vaziyatli masala
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «tasdiqlayman»
Base -> Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə