Fəlsəfə” fənni üzrə imtahan sualları



Yüklə 11,31 Kb.
tarix21.12.2018
ölçüsü11,31 Kb.
#86328

Fəlsəfə” fənni üzrə imtahan sualları

 1. Fəlsəfə, onun predmeti və funksiyaları.

 2. Qədim Hind-Çin fəlsəfəsi.

 3. Antik Yunan fəlsəfəsi.

 4. Orta əsrlərdə İslam Şərqində fəlsəfə.

 5. Şührəvərdinin İşraqilik fəlsəfəsi və onun əsas xüsusiyyətləri.

 6. Bəhmənyarın fəlsəfəsi.

 7. N.Tusinin fəlsəfəsi.

 8. Orta əsrlər Qərbi Avropa fəlsəfəsi.

 9. XVIII əsr fəlsəfəsi. Empirizm və rasionalizm.

 10. Kantın fəlsəfəsi.

 11. Hegelin fəlsəfəsi.

 12. Feyerbaxın fəlsəfəsi.

 13. Marksizm fəlsəfəsi.

 14. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi.

 15. XX əsr Avropa fəlsəfəsinin əsas istiqamətləri.

 16. Materiyanın fəlsəfi anlamı və materiya haqqında baxışların təkamülü.

 17. Varlıq və onun əsas formaları.

 18. Məkan və zaman, sosial zaman və sosial məkan.

 19. Materiya və substansiya anlayışları, materiyanın əsas xassələri.

 20. Dialektika varlığın universal əlaqələri və inkişafı haqqında təlimdir.

 21. Müasir elmdə sistem yanaşma, sinergizm prinsipi.

 22. Təkcə və ümumi, mahiyyət və hadisə, məzmun və forma kateqoriyaları.

 23. İmkan və gerçəklik. Ehtimal anlayışı.

 24. Qanunlar və onların təsnifatı.

 25. İnkarı inkar qanunu.

 26. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu.

 27. Kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə keçməsi qanunu.

 28. Fəlsəfi fikir tarixində şüur probleminin qoyuluşu.

 29. Şüurun ictimai təbiəti.

 30. İdrak nəzəriyyəsi və onun mahiyyəti.

 31. İdrakın obyekti, subyekti və əsas formaları.

 32. Elmi idrakın metodları.

 33. İdrakın ümumməntiqi metodları (analiz, sintez, deduksiya və induksiya).

 34. İdrak prosesinin dialektikası.

 35. Elmi idrakın mahiyyəti, funksiyaları və spesifik cəhətləri.

 36. Hissi idrak, onun əsas formaları.

 37. Rasional idrak və onun əsas formaları.

 38. Fəlsəfə tarixində insan probleminin qoyuluşu.

 39. Fəlsəfi antropologiya. İnsanın mahiyyəti.

 40. Təbiətin fəlsəfi anlamı.

 41. Təbiət – cəmiyyət münasibətlərinin əsas istiqamətləri.

 42. Sosial fəlsəfənin predmeti və funksiyaları.

 43. Dövlətin formaları, əlamətləri və funksiyaları.

 44. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti.

 45. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında nəzəriyyələr.

 46. Istehsal üsulu. Məhsuldar qüvvələr ilə istehsal münasibətlərinin dialektikası.

 47. Tarix fəlsəfəsinin mahiyyəti və tarixi dövrləşmə.

 48. İctimai şüurun strukturu və formaları.

 49. Din və əxlaq ictiami şüurun formaları kimi.

 50. Müasir dövrün qlobal problemləri.


Yüklə 11,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə