Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixi


-ci ildə BMT-nin ....... şəhərində insani əhatə edən mühitin mühafizəsinə dair konfransı keçirilmişdirYüklə 0,6 Mb.
səhifə4/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#53829
1   2   3   4   5   6

262. 1972-ci ildə BMT-nin ....... şəhərində insani əhatə edən mühitin mühafizəsinə dair konfransı keçirilmişdir.

A)Stokholm;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Parisdə;

E)Romada;


263. 1974-cü ildə BMT-nin əhali məskunlaşması probleminə həsr olunmuş konfransı hansı şəhərdə keçirilmişdir?

A) Buxarest;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Parisdə;

E)Romada;


264.BMT-nin əhali məskunlaşması probleminə həsr olunmuş konfransı ..... ildə keçirilmişdir?

A)1974-cü;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


265. 1974-cü ildə BMT-nin ərzaq probleminə həsr olunmuş konfransı hansı şəhərdə keçirilmişdir?

A) Romada;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Parisdə;

E) Buxarest;


266.BMT-nin ərzaq probleminə həsr olunmuş konfransı ..... ildə keçirilmişdir?

A)1974-cü;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


267. 1976-cı ildə BMT-nin yaşayış məntəqəsi probleminə həsr olunmuş konfransı hansı şəhərdə keçirilmişdir?

A) Vankuver;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Parisdə;

E) Buxarest;


268.BMT-nin yaşayış probleminə həsr olunmuş konfransı ..... ildə keçirilmişdir?

A)1976-cı;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


269.BMT-nin su sərvətləri probleminə həsr olunmuş konfransı ..... ildə keçirilmişdir?

A)1977-ci;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


270.1977-ci ildə BMT-nin su sərvətləri probleminə həsr olunmuş konfransı hansı şəhərdə keçirilmişdir?

A) Mindel Plata;

B)Moskvada;

C)Berlində;

D)Parisdə;

E) Buxarest;


271. .... ildə təbiətin mühafizəsi və təbii sərvətlər üzrə Beynəlxalq İttifaq təşkil edildi.

A)1948-ci;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


272. YUNESKO-nun fəaliyyətində ən aktiv iştirak edən əsas təşkilatlardan biri, ..... ildə yaradılmış “İnsan və biosfer” ( MAB ) bölməsidir.

A)1970-ci;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


273. BMT-nin nəzdində ..... ildə ərzaq və kənd təsərrüfatı şöbəsi ( FAO ) yaradılmışdır.

A)1945-ci;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


274. ..... ildə BMT-nin nəzərində Dünya səhiyyə təşkilatı ( DST ) yaradılmışdır.

A)1946-cı;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;275. ..... ildə atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik yaradılmışdır.

A)1957-ci;

B)1978-ci;

C)1982-ci;

D)1948-ci;

E)1998-ci;


276.Müasir elmi baxımdan təbii sərvətlər ..... və ..... kimi qruplara bölünür.

1.real; 2.potensial; 3. elementar; 4. kompleks;

A)1,2;


B)3,4;

C)1,3;


D)2,4;

E)2,3;
277.Müasir elmi baxımdan təbii sərvətlər ..... və ..... kimi qruplara bölünür.1.real; 2.potensial; 3. Elementar; 4. kompleks;

A) 3,4;


B) 1,2;

C)1,3;


D)2,4;

E)2,3;
278.Cəmiyyətin müəyyən inkişaf mərhələsində insani əmək və istehsal proseslərinə cəlb edilən sərvətlər ....... adlanır.

A)real;

B)potensial;

C)elementar;

D) kompleks;

E)geotektonik;
279.Hazirda istifadə olunmayan və ya cüzi miqdarda istifadə olunan sərvətlər ....... adlanır.

A) potensial;

B) real;

C)elementar;

D) kompleks;

E)geotektonik;


280.Günəş enerjisi, ay və başqa planetlərin sərvətləri, dəniz dalğalarının enerjisi .... sərvətlərə aiddir.

A) potensial;

B) real;

C)elementar;

D) kompleks;

E)geotektonik;


281. qaz, neft, kömür, elektrik enerjisi, atom enerjisi.... sərvətlərə aiddir.

A)real;


B)potensial;

C)elementar;

D) kompleks;

E)geotektonik;


281. qaz, neft, kömür, elektrik enerjisi, atom enerjisi.... sərvətlərə aiddir.

A)real;


B)potensial;

C)elementar;

D) kompleks;

E)geotektonik;


282. Tərkibi mürəkkəb olmayan, yəni eynicinsli tərkibə malik sərvətlər .... sərvətlər adlanır.

A) elementar;

B)potensial;

C) real;

D) kompleks;

E)geotektonik;


283. Oksigen, azot, günəş enerjisi və s. .... sərvətlərə aiddir.

A) elementar;

B)potensial;

C) real;

D) kompleks;

E)geotektonik;


284. Atmosfer havası, su, daş kömür, müxtəlif filizlər və s. .... sərvətlərə aiddir.

Akompleks;

B)potensial;

C) real;

D) ) elementar;

E)geotektonik;


285. Ekologiya elmində təbii sərvətlər ...... əsasən şərh olunur.

A) biosferin tərkib hissələrinə aid olan qruplara;

B) sadə və ya elementar olmaqlarına;

C) tükənmə dərəcəsinə və ehtiyatının miqdarına;

D)faydalılıq dərəcəsinə;

E) faydalılıq dərəcəsinə və ehtiyatının miqdarına;


286.Okean sularında ...... növ canlı yaşayır.

A) 180 min;

B)1mln.;

C)18000;


D)10000;

E)18mln.;


287.Okeanların sərvətindən qida kimi istifadədə ...... I yeri tutur.

A) Yaponiya;

B)Rusiya;

C)İtaliya;

D)İngiltərə;

E)Norveç;


288. Balıq ehtiyatına görə I yeri ..... tutur.

A) Atlantik okeanı;

B) Sakit okeanı;

C) Hind okeanı;

D)Xəzər dənizi;

E)Qara dəniz;


289.Okean və dənizlərdə yosunların illik məhsuldarlığı ......

A) 550 milyard tondan çoxdur;

B) 550 milyard tondan azdır;

C)100 milyard tondan çoxdur;

D) 100 milyard tondan azdır;

E)200milyard tona bərabərdir;


290.Mirvari plantasiyaları da ilk dəfə ..... tərəfindən yaradılmışdır.

A) yaponlar;

B)çinlilər;

C)misirlilər;

D)hindular;

E)ingilislər;


291.Dəqiq hesablamalara görə dəniz və okeanların suyunda ..... qızıl vardır.

A) 6 milyon ton;

B) 4 milyard ton;

C) 200 milyard ton;

D)100milyon ton;

E)300 milyard ton;


292.Dəqiq hesablamalara görə dəniz və okeanların suyunda ..... uran vardır.

A) 4 milyard ton;

B) 6 milyon ton;

C) 200 milyard ton;

D)100milyon ton;

E)300 milyard ton;


293.Dəqiq hesablamalara görə dəniz və okeanların suyunda ..... litium vardır.

A) 200 milyard ton;

B) 6 milyon ton;

C) 4 milyard ton;

D)100milyon ton;

E)300 milyard ton;294.Dünya okeanının neft ehtiyatı ..... təşkil edir.

A) 307 milyard ton;

B) 603 milyon ton;

C) 4 milyard ton;

D)100milyon ton;

E)300 milyard ton;


295. Dünya okeanının neft ehtiyatı quru ərazidə olan neft ehtiyatından ..... .

A) 7-8 dəfə çoxdur;

B) 7-8 dəfə azdır;

C) 2-3 dəfə çoxdur;

D) 2-3 dəfə azdır;

E)100 dəfə çoxdur;


296. Quru sahədə bitki aləminin il ərzində əmələ gətirdiyi məhsulun cəmi ( mikrob və yosonlar da nəzərə alınmaqla ) ..... çatır.

A) 500 milyard tona;

B) 603 milyon tona;

C) 4 milyard tona;

D)100milyon tona;

E)300 milyard tona;


297.Hesabatlar göstərir ki, planetin hər hektarına .... məhsul düşür.

A) 32 ton;

B) 3,2 ton;

C) 0,32 ton;

D)0,1ton;

E)1,1ton;


298.İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii ehtiyatların təsnifatı:

1.torpaq fondu; 2.meşə fondu; 3.su ehtiyatları; 4.hidroenerji ehtiyatları;

5.fauna ehtiyatları; 6.faydalı qazıntılar.; 7. tükənən ehtiyatlar;

8.tükənməyən ehtiyatlar; 9.nisbi bərpa olunan ehtiyatlar;

A)1,2,3,4,5,6;

B)2,3,4,5,6,7;

C)1,2,3,7,8,9;

D)2,4,6,7,8,9;

E)4,5,6,7,8,9;


299.İstehsalatda istifadə olunmasına görə təbii ehtiyatların təsnifatına aid deyil:

1.torpaq fondu; 2.meşə fondu; 3.su ehtiyatları; 4.hidroenerji ehtiyatları;

5.fauna ehtiyatları; 6.faydalı qazıntılar.; 7. tükənən ehtiyatlar;

8.tükənməyən ehtiyatlar; 9.nisbi bərpa olunan ehtiyatlar;

A) 7,8,9;

B)4,5,6;

C) 1,2,3;

D)2,4,6;

E)4,8,9;
300. Təbii ehtiyat dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi, onun hər bir mərhələsində tullantıların azaldılması ..... təşkil edir.

A) mühəndis məsələlərinin kompleksini;

B)aztullantılı və tullantısız istehsalatı;

C) aztullantılı və tullantısız istehlakı;

D) uyğun istehsal sahələrində işləyən hər bir mütəxəssisin vəzifəsini;

E) texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsini;
301.İstehsalın təmərküzləşməsi dedikdə adətən ...... başa düşülür.

A) istehsalın iri müəssisələrdə cəmləşməsi;

B) biosfer və onun ehtiyatlarından passiv surətdə istifadə;

C) “cəmiyyət – təbiət” sisteminin optimallaşdırılması konsepsiyası;

D) bir obyektin digərinə məqsədəuyğun təsiri prosesi;

E) optimallaşdırma problemləri;


302.Azərbaycanın neft ehtiyatları dünya neft ehtiyatlarının .... təşkil edir.

A) 2,5%-ni;

B) 2,0%-ni;

C)10%-ni;

D)1,0%-ni;

E)5%-ni;
303.Azərbaycanın qaz ehtiyatları dünya qaz ehtiyatlarının.... təşkil edir.

A) 2,0%-ni;

B) 2,5%-ni;

C)10%-ni;

D)1,0%-ni;

E)5%-ni;
304.İnsan cəmiyyətinin təbii ehtiyatlara olan tələbatını əsasən ... qrupa ayırmaq olar:

A)2;


B)3;

C)4;


D)5;

E)6;
305.Müasir dövrdə ..... ən perspektivli hesab edilir.

A) “hidrogen energetikası” ;

B)atom energetikası;

C)neft və qaz energetikası;

D)külək və günəş energetikası;

E)bütün cavab variantları doğrudur;
306. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında neft məhsullarının payı .... % təşkil edir.

A) 34,9;


B) 23,5;

C) 21,1;


D) 11,0;

E) 6,8;
307. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında daş kömürün payı .... % təşkil edir.

A) 23,5;

B) 34,9;


C) 21,1;

D) 11,0;


E) 6,8;
308. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında təbii qazın payı .... % təşkil edir.

A) 21,1;


B) 34,9;

C) 23,5;


D) 11,0;

E) 6,8;
309. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında bərpa edilən enerji mənbələrinin payı .... % təşkil edir.

A) 11,0;

B) 34,9;


C) 23,5;

D) 21,1;


E) 6,8;
310. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında atom yanacağının payı .... % təşkil edir.

A) 6,8;


B) 34,9;

C) 23,5;


D) 21,1;

E) 11,0;
311. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında hidroenergetikanın payı .... % təşkil edir.

A) 2,3;

B) 6,8;


C) 23,5;

D) 21,1;


E) 11,0;
312. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda elektrik enerjisinin alınmasında külək, günəş enerjisi, geotermal və mənbələrin payı .... % təşkil edir.

A) 0,4;


B) 6,8;

C) 2,5;


D) 1,1;

E) 1,8;
313.Ən səmərəli və ekoloji təmiz yanacaq növü ..... hesab edilir.

A)hidrogen;

B)propan;

C)butan;

D)metan;


E)karbohidrogen;
314.Tullantısız və az tullantılı istehsalın yaradılması üçün aşağıdakı yollardan istifadə olunmalıdır:

A)xammalın kompleks emalı;

B)məlum növ məhsulların alınmasının prinsipcə yeni proses və sxemlərinin işlənməsi;

C)çirkabsız və qapalı təchizat sistemlərinin yaradılması;

D)sənaye tullantılarının rekuperasiyası;

E)bütün cavab variantları aiddir;


315.Çirkab sularının miqdarının azaldılması üçün perspektiv üsullara aiddir:

A)Susuz texnoloji proseslərin işlənməsi və tətbiq olunması;

B)Mövcud proseslərin təkmilləşdirilməsi;

C)Daha mükəmməl avadanlıqların hazırlanması və tətbiq olunması;

D) Soyuducu suyun dövriyyə sistemində ( qapalı ) təmizlənmiş çirkab sularının təkrar istifadə olunması;

E)bütün cavab variantları aiddir;


316. Təbii ehtiyatlardan istifadənin və ətraf mühitin mühafizəsinin ən əlverişli istiqaməti –

A) tullantısız sənaye müəssisələrinin yaradılmasıdır;

B) biosfer və onun ehtiyatlarından passiv surətdə istifadədir;

C) “cəmiyyət – təbiət” sisteminin optimallaşdırılması konsepsiyasıdır;

D) ) istehsalın iri müəssisələrdə cəmləşməsidir;

E) optimallaşdırma problemlərinin həllidir;


317. Texniki su təchizatının qapalı sisteminin yaradılması I növbədə ..... nəzərdə tutulur.

1. yeni tikilən müəssisələrdə;

2.fəaliyyətdə olub rekonstruksiya olunan müəssisələrdə;

3. fəaliyyətdə olan tullantısız sənaye müəssisələrində;

4.bütün istehsal proseslərində;

5. bütün istehlak proseslərində;

A)1,2;


B)3,4;

C)1,3;


D)2,4;

E)3,5;
318. Texnikada suyun keyfiyyəti dedikdə ...... göstəricilərin məcmusu başa düşülür.

1.fiziki; 2.orqanoleptik; 3.kimyəvi; 4.hidroloji; 5.bioloji.

A)1,3,5;


B)1,2,3;

C)2,3,4;


D)2,4,5;

E)1,3,4;
319. İstehsalatda İstifadə olunan suyun keyfiyyəti hər bir halda onun ..... ilə müəyyən olunur.1. təyinatı; 2.bioloji göstəriciləri;

3.kimyəvi göstəriciləri; 4. texnoloji proseslərin tələbatı.

A)1,4;


B)2,3;

C)1,2;


D)3,4;

E)2,4;
320. İstehsalatdakı rolundan asılı olaraq su .... kateqoriyaya bğlünür.

A)4;

B)2;


C)3;

D)5;


E)6;
321. İstehsalatda I kateqoriya sudan .... üçün istifadə olunur.

A) avadanlıqları və istilikdəyişdirici aparatlarda məhsulları soyutmaq;

B) qarışıqların udulması və nəqli;

C) qızdırmaqla qarışıqların udulması və nəqli;

D) reagentlərin həlledicisi kimi;

E)içmək və ərzaq məhsullarına qatmaq;


322. İstehsalatda II kateqoriya sudan .... üçün istifadə olunur.

A) qarışıqların udulması və nəqli;

B) avadanlıqları və istilikdəyişdirici aparatlarda məhsulları soyutmaq;

C) qızdırmaqla qarışıqların udulması və nəqli;

D) reagentlərin həlledicisi kimi;

E)içmək və ərzaq məhsullarına qatmaq;


323.İstehsalatda III kateqoriya sudan .... üçün istifadə olunur.

A) qızdırmaqla qarışıqların udulması və nəqli;

B) qarışıqların udulması və nəqli;

C) avadanlıqları və istilikdəyişdirici aparatlarda məhsulları soyutmaq;

D) reagentlərin həlledicisi kimi;

E)içmək və ərzaq məhsullarına qatmaq;


324. İstehsalatda IV kateqoriya sudan .... üçün istifadə olunur.

A) reagentlərin həlledicisi kimi;

B) qarışıqların udulması və nəqli;

C) qızdırmaqla qarışıqların udulması və nəqli;

D) avadanlıqları və istilikdəyişdirici aparatlarda məhsulları soyutmaq;

E)içmək və ərzaq məhsullarına qatmaq;


325. İstehsalatda I kateqoriya sudan istifadə olunduqda su .....

A)yalnız qızır və praktiki olaraq çirklənmir.

B) qızmır, lakin mexaniki və məhlul qarışıqları ilə çirklənir.

C) qızır, mexaniki və məhlul qarışıqları ilə çirklənir.

D)bioloji çirklənməyə məruz qalır.

E)fiziki-kimyəvi göstəricilərinin dəyişməsinə məruz qalır.


326. İstehsalatdaI I kateqoriya sudan istifadə olunduqda su .....

A) qızmır, lakin mexaniki və məhlul qarışıqları ilə çirklənir.

B) yalnız qızır və praktiki olaraq çirklənmir.

C) qızır, mexaniki və məhlul qarışıqları ilə çirklənir.

D)bioloji çirklənməyə məruz qalır.

E)fiziki-kimyəvi göstəricilərinin dəyişməsinə məruz qalır.


327.İstehsalatda suyun dövretməsi:

A)Pd = ; % B) Kist =C) D)

E) Pd = ; %


328.İstehsalatda sudan istifadə əmsalı:

A) Kist = B) Pd = ; %C) D)

E) Pd = ; %


329.İstehsalatda sudan istifadənin dəfəliliyi:

A) B) Pd = ; %C) % Kist = D)

E) Pd = ;
330.Qayıtmayan sistemdə ( açıq ) sudan istifadə və istehsalatda itki:

A) B) Pd = ; %C) % Kist = D)

E) Pd = ;


331.İstehsalatda sudan istifadənin effektivliyi aşağıdakı göstəricilərlə qiymətləndirilir.

1. suyun dövretməsi; 2.suyun kimyəvi tərkibi; 3.suyun bioloji təmizliyi;

4. sudan istifadə əmsalı; 5.sudan istifadənin dəfəliliyi; 6.qayıtmayan sistemdə ( açıq ) sudan istifadə və istehsalatda itki.

A)1,4,5,6;

B)2,3,4,5;

C)1,3,5,6;

D)2,4,5,6;

E)1,2,3,4;


332. Təmizlənmiş çirkab sularından təkrar istehsal şəraitində sudan istifadə əmsalı .... .

A) Ki = 1;

B) Ki > 1;

C) Ki = 1,5;

D) Ki = 2;

E) Ki = 2,5;


333.Kimya sənayesi müəssisələrində təmizlənmiş çirkab sularından təkrar istehsal şəraitində sudan istifadə əmsalı .... .

A) Ki = 0,73;

B) Ki > 1;

C) Ki = 1,73;

D) Ki = 1;

E) Ki = 2,5;


334.Təkrar maddi ehtiyatlara aid olunur:

1.məhsul hasilatı prosesində əmələ gələn xammal və material qalıqları;

2. xammalın fiziki – kimyəvi emalının məhsulları;

3. faydalı qazıntıların hasilatı və zənginləşdirilməsi zamanı alınan məhsullar.

4. yalnız qara və əlvan metal qırıntıları, köhnəlmiş maşın və avadanlıq hissələri;

5.yalnız məhsul hasilatı prosesində əmələ gələn xammal və material qalıqları;

A)1,2,3;


B)2,3,4;

C)1,3,5;


D)2,3,5;

E)1,4,5;
335.İstehlak tullantılarına ....... daxildir.1. istehsal tullantıları; 2.yalnız istehsal tullantıları;

3. məişət istehlakı tullantıları; 4. yalnız məişət istehlakı tullantıları;

A)1,3;


B)2,4;

C)4;


D)3;

E)2;
336.İstehsal tullantılarına daxildir:1.qırıntı; 2.qida tullantıları; 3.işlənmiş şinlər; 4. şüşə qırıntıları;

5. makulatura; 6. plastmas məmulatlar; 7. dərilər; 8. köhnəlmiş mallar.

A)1,3,4,6,7;

B)1,2,3,4,5;

C)4,5,6,7,8;

D)2,5,6,7,8;

E)1,2,3,5,6;


337.”Dünyanın dinamikası” adlı əsərin müəllifi:

A) C.Forrester;

B) D. Medouz;

C) M.Messaroviç;

D) E.Pestel;

E) Y.Tinbergen;


338.1970-ci ildə .... Roma klubuna “Artımın həddi” adlı məruzəsini təqdim etmişdir.

A) D. Medouz;

B) C.Forrester;

C) M.Messaroviç;

D) E.Pestel;

E) Y.Tinbergen;


339. Roma Klubu neçənci ildə yaranmışdır?

A)1968;


B)1958;

C)1948;


D)1978;

E)1988;
340. Mühitin keyfiyyətinin yüksək olması nə deməkdir?1.Ekoloji sistemin dayanıqlı mövcudluq imkanının olması;

2.Verilmiş yerdə tarixən və ya müvəqqəti məskunlaşmış populyasiya(ilk növbədə insan)üçün arzuolunmaz mənfi nəticələrin olmaması;

3. Təbiətin necə qurulmasını,hansı qanunlar əsasında mövcudluğunu,insan təsirinə hansı reaksiyanı verməsi;

4. Təbiəti qorumaq və ondan insanın maraqları naminə istifadə etmək;

A)1,2;


B)3,4;

C)1,3;


D)2,4;

E)1,4;
341. Ekologiya ...... tədqiq edir.

A) insan fəaliyyəti nəticəsində baş verən dəyişikliklər də nəzərə alınmaqla canlı orqanizmlərin məskunlaşdıqları mühitdə həyat fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını;

B) Təbiətin necə qurulmasını,hansı qanunlar əsasında mövcudluğunu,insan təsirinə hansı reaksiyanı verməsini,ekoloji sistemləri məhv etməyən yüklənmənin həddini;

C) ayrılıqda götürülmüş orqanizmin(növün,fərdin)ətraf mühitlə fərdi əlaqələrini;

D) populyasiyaların,birliklərin və ekosistemlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrini;

E) insan fəaliyyəti nəticəsində baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmamaqla canlı orqanizmlərin məskunlaşdıqları mühitdə həyat fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını;
342. Əgər,ayrılıqa bir orqanizm,onun mühitlə fərdi əlaqəsi ,davranışı tədqiq olunursa,deməli o sistemin digər komponentlərindın təcrid olunur və sistemdən kənarda baxılır ki, bununla da ...... məşğul olur.

A) autekologiya;

B)sinekologiya;

C)populyasiya ekologiyası;

D)ekosistem ekologiyası;

E)nəzəri ekologiya;


343. Müəyyən birlik təşkil edən orqanizmlər qrupunun kompleks tədqiqi .... obyektini təşkil edir.

A) sinekologiyanın;

B) autekologiyanın;

C)populyasiya ekologiyasının;

D)ekosistem ekologiyasının;

E)nəzəri ekologiyanın;


344. Nəzəri ekologiya ..... tədqiq edərək “açır”.

A) həyatın təşkilinin ümumi qanunauyğunluqlarını;

B) Təbiətin necə qurulmasını,hansı qanunlar əsasında mövcudluğunu,insan təsirinə hansı reaksiyanı verməsini,ekoloji sistemləri məhv etməyən yüklənmənin həddini;

C) ayrılıqda götürülmüş orqanizmin(növün,fərdin)ətraf mühitlə fərdi əlaqələrini;

D) populyasiyaların,birliklərin və ekosistemlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrini;

E) insan fəaliyyəti nəticəsində baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmamaqla canlı orqanizmlərin məskunlaşdıqları mühitdə həyat fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını;Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə