Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsaslarıYüklə 63,22 Kb.
tarix09.07.2018
ölçüsü63,22 Kb.
#56129

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCANMEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri: Professor Nağiyev N.H.

11 sentyabr ” 2014 il


Fənn proqramı(sillabusu)

Kafedra:Memarlığın əsasları

Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu _İPF-B17-a___________

Tədris ili _201 -201 ____________ semestr _____I________

Fakültə __Memarlıq________________________________

Qrup _114a4__________________________________

Tədris yükü: mühazirə _-___ saat, seminar (məşğələ) __75___ saat,

laboratoriya __-___ saat. Cəmi _75____ saat.

Kredit: _4_____________

Auditoriya:№ ________

Saat:


2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Məmmədxanova Lətifə İsfəndiyar qızıbaş müəllim

Kafedranın ünvanı: Bakı şəh. Ayna Sultanova 5, korpus 3, mərtəbə 3, otaq 309

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: ____539-38-88_(1-84)_______________________________

3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:


 1. Усейнов М.А. Памятники Азербайджанского зодчества. М., 1951.

 2. Михаловский И.Б. Теория классической архитектурной форм. М., 1937.

 3. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. М., 1936.

 4. Виньола. Правило пяти ордеров архитектуры. М., 1939.

 5. Всеобщая история архитектуры Т. Л. Учебной пособие М., 1958.

 6. Бартенев И.А. Зодчие итальянского ренессанса. Л., 1936.

 7. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936.

 8. Буров А.К. Об архитектуре. М., 1960.

 9. Кринский В.Ф., Ламцов И.В. Туркусма. «Введение в арх. проектирование». – 1976 г.

 10. Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно – пространственной композиции. М.. 1934.

 11. Тиц А.А.«Основы архитектурного проектирования и композиции»-1976 г.

 12. Френсис Д. К. Чинь – «Архитектурная графика» - 2006 г.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Memarlıq layihələndirməsin əsasları” fənni, tələbəni seçdiyi ixtisasın spesifikasını (özəlliyini) öyrədir. Kompozisiya təcrübəsini inkişaf etdirməyə, çertyoj və maketlərdə öz ideyalarını savadlı realizə etməyə kömək edir. Bu kursa qədim memarlıqabidələrinin analizi və formalarınöyrənilməsii daxildir. Beləliklə, “Memarlıq layihələndirməsinin əsasları” fənniI kursun I-ci semestrində tələbənin memarlıq orderlərininöyrənilməsi və onların çertyojlarda əks edilməsinin öyrədir.

5. Fənnin təqvim planı:

5.2. Məşğələ və kurs işləri dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№ 1.“Memarlıq şriftləri”

 1. Fənn haqqında qısa məlumat

 2. Qədim şriftlər haqqında məlumat2

17.09.14

2

Mövzu№ 2. Şritlərin vatman üərində qurulma qaydaları
a.Palladio sriftin yazılma qaydası


4

22.09.14

3

Mövzu№3. “Şrift” İşlərin qəbulu.a. Palladio sriftin sona yetirilməsi və qəbulu


4

29.09.14

4

Mövzu№4. “Memarlıq orderlərin hissələri” tapşırığın verilməsi
a.”Memarlıq orderlərin hissələri” haqqında məlumat


2

01.10.14

5

Mövzu№5. “Memarlıq orderlərin hissələri”-nın planşet üzərində

qurulma qaydaları.
a. Order hissələrin qurulma qaydalarının izaxı


4

06.10.14

6


Mövzu№6. “İşin adlarının və ölçülərin karandaşla qurulması”
a.İşin planşet üzərində cizilməsi.


4

13.10.14

7

Mövzu№7. “Memarlıq orderlərin hissələri” tapşırığın karandaşda təfili.


 1. Tapşırığın planşet üzərində karandaşda sona yetirilməsi

b. Işin planşet üzərində karandaşda qəbulu və qiymətləndirilməsi


2

15.10.14

8


Mövzu№8. “Memarlıq orderlərin hissələri” tapşırığın tuşla işlənməsi
a.. Order hissələrin tuşlanma qaydalarının izaxı4


20.10.14

9

Mövzu№ 9. “İşin adlarının və ölçülərin tuşlanması”

a.Tapşırığın tuşlanmasının son mərhələsi


427.10.14

10

Mövzu№10. “Memarlıq orderlərin hissələri” işin təfili
a.”Memarlıq orderlərin hissələri”nin sona yetirilməsi , qəbulu

qiymətləndirilməsi


2

29.10.14

11

Mövzu№11. “Orderin kütlələri” tapşırığın verilməsi.
a. “Orderlər” haqqında məlumat

b. “Orderin kütlələri”nin qurulma qaydalarının izaxı

4

03.11.14

12

Mövzu№12. Planşetdə komponovka.
a. İşin planşet üzərində qurulma qaydalarının izaxı


4

10.11.14

13

Mövzu№13. Modulların tapılması “Orderlər”rin modulların tapılma qaydası .
a. Modulların planşet qurulması2


12.11.14

14

Mövzu№14. “Toskan” orderin planşet üzərində işlənməsi
a. “Toskan” orderin planşet üzərində cizilməsi.4


17.11.14

15


Mövzu№15. ”Dorik” orderin planşet üzərində işlənməsi
a. “Dorik” orderin planşet üzərində cizilməsi4


24.11.14

16


Mövzu№16. “İonik” orderin planşet üzərində işlənməsi

a. “İonik” orderin planşet üzərində cizilməsi.2


26.11.14

17


Mövzu№17. “Korinf” orderin planşet üzərindəişlənməsi
a. “Korinf” orderin planşet üzərində cizilməsi4


01.12.14

18


Mövzu№18. “Entazis”- in qurulması
a. “Entazis”- inqurulma qaydasinin izaxı və planşet üzərindəcizilməsi.4


08.12.14

19


Mövzu№19. Yaziların,ölcülərin işənməsi.
a. İşin adlarının və ölçülərin karandaşla cizilməsi.


2


10.12.14

20


Mövzu№20. İşin karandaşda qəbulu
a. “Orderlər”-in cizilməsinin sona yetirilməsi

 1. Tapşırığın planşet üzərində karandaşda qəbulu və qiymətləndirilməsi

4


15.12.14

21


Mövzu№21. Tapşırığın tuşlanması
a. “Orderlər”-in və“Entazis”- in tuşlanma qaydalarının izaxı4


22.12.14

22


Mövzu№22. “Orderin kütlələri” tuşlanmasının son mərhələsi
a.“Orderlər”-in və“Entazis”- in tuşlanma sona yetirilməsi

b. İşin adlarının və ölçülərin tuşlanma qaydalarının izaxı
2


24.12.14

23


Mövzu№23. “Orderin kütlələri” işin təfili
a. İşin adlarının və ölçülərin tuşlanma sona yetirilməsi

b. Tapşırığın qəbulu və qiymətləndirilməsi4


29.12.145.5.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Şriftlər(Renesans dövrü)

2.

Fronton

3.

Arkada

4.

Portik

5.

Kolonada

6.

Rustlar-divar üzlükləri

7.

Order

8.

Entazis

9.

Balyustrada

10.

Atlanalar və koriatidlər


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Məmmədxanova.L.İ. ( )
11 santyabr ” 2014 il
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Yüklə 63,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə