Fənninin İŞÇİ TƏDRİs proqrami (Sİllabus)


II. FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİM HAQQINDA MƏLUMATYüklə 37,13 Kb.
səhifə2/2
tarix05.01.2022
ölçüsü37,13 Kb.
#111726
növüMühazirə
1   2
II. FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİM HAQQINDA MƏLUMAT
Müəllimlərin s.a.a.a.

Təvəllüdü

İşlədiyi kafedra və vəzifəsi

Pedaqoji iş stajı

Bitirdiyi Ali məktəb və ixtisası

ELmi dərəcəsi və elmi adı

Elmi əsərlə

rin sayı


İllik dərs yükü

Kompyuter bilikləri


Əlaqə məlumatlar

Telefon


e-mail

1

Qəzənfərli

Nicat


Elxan oğlu

1993

“MM və L”

assis.


4 il

ADAU

YNV


Mühəndisliyi

___

12

500

Microsoft Office proqramları

055-604-23-61

n.qezenferli@uteca.edu.az2


Qəzənfərli

Nicat


Elxan oğlu

III. FƏNNİN TƏSVİRİ VƏ MƏQSƏDİ:(Fənn haqqında qısa məlumat, fənnin tədrsinin məqsədi, fənnin tədrisində tətbiq olunacaq metodlar yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir).
FƏNNİN TƏSVİRİ:

Humanitar Logistika, təbii fəlakətlər və ya mürəkkəb fövqəladə hallar zamanı təsirə məruz qalan bölgəyə və icmalara təsirli və səmərəli çatdırılma və anbarda yerləşdirilməsini təşkil etmək üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan logistika əməliyyatlarının ixtisaslaşmış sahəsidir.


FƏNNİN MƏQSƏDİ:

Fənnin məqsədi tələbərlə fəlakət şəraitində humanitar logistikaın rolunu izah etməkdir.FƏNNİN TƏDRİSİNİN NƏTİCƏLƏRİ (HƏDƏFLƏRİ):

Nəticə ondan ibarətdir ki, tələbə bu prosesləri dərindən öyrənir və yüksək ixtisaslı kadr kimi hazırlanır.


IV. FƏNNİN MÖVZULARI VƏ TƏQVİM PLANI:


Tədris həftəsi,

tarix


Mühazirə mövzularının adları

Tədris –öy-rətmə vasi-tələri

Saatların miqda-rı

Əyani

Qiyabi

1

Giriş. Humanitar logistikanın fövqəladə hallarda rolu.


2

Humanitar yardım təşkilatları


3

Humanitar logistikada təchizat zənciri


4

Anbarlaşdırma və anbar idarəetmə sistemi


5

Satınalmanın planlaşdırılması


6

İnvertar nəzarəti


7

Paylanış tələblərinin formalaşdırılması


8

Humanitar logistikada nəqliyyat problemləri


Tədris həftəsi,

tarix


Məşğələ mövzularının adları

Saatların miqda-rı

Əyani

Qiyabi

1.

Giriş. Humanitar logistikanın fövqəladə hallarda rolu.

2
2.

Humanitar logistikada təchizat zənciri

2
3.

Anbarlaşdırma və anbar idarəetmə sistemi

2
4.

Satınalmanın planlaşdırılması

2
5.

Paylanış tələblərinin formalaşdırılması

2
6.

İnvertar nəzarəti

2
7.

Humanitar logistikada nəqliyyat problemləri

3


Cəmi:15 saatDƏRSİN İŞLƏNMƏ FORMASI (TƏDRİSİN FORMA VƏ METODLARI):

Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri hazırlanmışdır. Fənn üzrə testlər mətnlər əsasında tərtib edilmişdir. Tələbələr materialların həm də kafedradan əldə edirlər.

Virtual Universitetin elektron ünvanı: www.uteca.edu.az
YOXLAMA FORMASI: (imtahan, müstəqil/sərbəst işlər necə aparılacaq)

İmtahan test və ya yazılı üsulu ilə aparılır. Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir, həcmi 1-2 səhifə olmalıdır. Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olmalıdır. IX-X aylarda tələbələr - 4,XI ayda - 3, XII ayda - 3 iş təhvil verməlidirlər. Sorğu aparmaqla sərbəst işlər qəbul olunur. Sərbəst işlərin mövzuları kafedranın qarşısında elanlar lövhəsində asılıb.


V. SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI

 1. Dünyada humanitar yardıma ehtiyac olan bölgələr;

 2. Humanitar logistikada yerinə yetirilən əsas əməliyyatlar;

 3. Dünyada humanitar yardımı yerinə yetirən təşkilatlar;

 4. Azərbaycanda humanitar yardım təşkili ilə bağlı qanun;

 5. Humanitar logistikanın əsas prosesləri;

 6. Humanitar logistikada təchizat zənciri;

 7. Anbar sisteminin xərcləri;

 8. Anbarlaşma və anbar idarəetmə sistemi;

 9. Humanitar yardım üçün yeni bir satınalma modeli zəncirləri;

 10. Vahid ehtiyyat invertar nəzarəti.

VI. QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

1.Davamiyyət: Fənn üzrə aparılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır.

2. Fənnin mənimsənilməsi qaydası:

Balların miqdarı - 100 bal

1. Semestr ərzində toplanan maksimum bal - 50 bal

- Dərsdə davamiyyətə görə maksimum bal - 10 bal

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum - 10 bal

- Seminar (məşğələ) vəlaboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə maksimum - 30 bal

Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır, əks təqdirdə ona bal hesablanmır.

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum - 50 bal

3. Fənnin mənimsənilmə qaydası:

Semestr ərzində imtahanın nəticəsinə görə toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab edilir.
VII. TƏLƏBƏLƏRİN BİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

(Semestr ərzində və imtahan nəticəsinə görə toplanan balların cəmi):

Qiymətləndirmə meyarı:

- 51 baldanaşağı - «qeyri-kafi»- F

- 51-60 bal - «qanaətbəxş» - E

- 61-70 bal - «kafi» - D

- 71-80 bal - «yaxşı» - C

- 81-90 bal - «çoxyaxşı» - B

- 91-100 bal - «əla» - A

VIII. KURS İŞİ: - yoxdur

IX. TƏCRÜBƏ: - yoxdur
X. “Fövqəladə hallarda humanitar logistika və nəqliyyat servisləri” fənnindən imtahan sualları
Bu fənn üzrə test sualları tərtib edilmişdir.
XI. TƏLƏB OLUNAN DƏRSLİKLƏR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ.

(Dərslik haqqında tam məlumat verməklə)Əsas dərsliklər və dərs vəsaitləri:


 1. Donald J.Browser, David J. Closs, M.Bixby Cooper “Supply chain logistics management” 2002 by the McGraw - Hill Copmanies;

 2. S.A. Torabi, M. Aghajani, M. Baghersad “A novel procurement model for humanitarian relief supply” chains.

 3. David Simchi-Levi, Philip Kamnisky, Edith Simchi-Lev Designing and managing the supply chain” third edition;

 4. T.İ. İmanov “Logistikanın əsasları II” , Bakı. «Təhsil» NPM, 2005. 670 səh.


Tərtib etdi: ass. Qəzənfərli N.E.

B/m Verdiyeva F.B.

Kafedranın iclasında təsdiq edilmişdir “” sentyabr 20-ci il (protokol № 1)Yüklə 37,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə