Fondul social europeanYüklə 167,01 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü167,01 Kb.
#90093


Traducere din germană în românăComunitatea Europeană [Steagul Comunității europene] Fondul social european

Profitare de șanse, asigurare a ocupației!


[Logo al orașului Hamburg, castel pe linie curbată albastră]

Hamburg Autoritate pentru forțe de muncă, aspecte sociale, familie

și integrare
Chestionar pentru participanți la un proiect al Fondului social european din Hamburg

cu indicații privind legislația protecției datelor și declarație de consimțământ a parti- cipantului/ -ților pentru colectarea, prelucrarea și folosirea datelor

 1. Indicații pentru participanți

 2. Declarație de consimțământ a participantului/ -ților

 3. Chestionar

 4. Explicații 1. Indicații pentru participanți

Proiectul la care doriți să participați se finanțează și din resurse financiare ale Fondului social european (FSE). Pentru acordarea acestor mijloace este necesar să colectăm in- formații de la fiecare participant. Aceste informații sunt necesare pentru ca Autoritatea pen- tru muncă, aspecte sociale, familie și integrare (BASFI, prescurtare germană), în acord cu regulamentele în vigoare, să-și poată îndeplini obligațiile de raport și evaluare față de Co- misia Europeană. În cazul în care BASFI (Autoritatea pentru muncă, aspecte sociale, familie și integrare) nu îndeplinește aceste obligații, sau le îndeplinește in mod insuficient, este amenințată cu recuperarea ajutorului financiar deja primit.Din acest motiv nu pot fi sprijinite persoane, despre care nu avem in față informațiile necesare sub formă completă și corectă.

Baza acestor colectări de date și prelucrarea acestora reprezintă legislația în vigoare din Regulamentele Uniunii Europene ((UE) nr. 1303/2013 (UE), nr. 1304/2013 si nr. 1046/2018).


Obligațiile de raportare și evaluare se referă la datele ajutorului financiar actual, dar și de- asemenea la informații despre eficacitatea mijloacelor acordate peste termenul de sprijin. Deaceea se colectează date referitoare la situația dumneavoastră profesională și după par- ticiparea dumneavoastră la proiect, și anume, o dată cel tîrziu după o lună după ce ați părăsit măsura de ajutor și o altă dată, cel tîrziu după șase luni după ce ați părăsit măsura de ajutor.
Instituția care oferă această măsură este însărcinată cu colectarea și stocarea datelor ne- cesare și este obligată să respecte prevederile pentru protecția datelor. Datele colectate se transmit în exclusivitate sub pseudonim la Autoritatea administrativă FSE in cadrul Autorității pentru muncă, aspecte sociale, familie și integrare și de acolo se redirecționează în mod agregat la Comisia Comunității Europene fără a se putea face legătura cu dumneavoastră


personal. Sub pseudonim înseamnă, că în locul numelui și adresei dumneavoastră se fo- losește un marcaj neutral (de exemplu un număr).
La aceasta este asigurat, că numai un cerc de persoane angajate cunoscute cu nume la Instituția proiectului au acces la informațiile personale in cadrul Instituției care oferă proiectul și vă pot da informații despre această procedură. Va fi permis a se face legătura din nou între informațiile de nume și adresă cu marcajul datelor numai cu scopul de a putea realiza examinarea și colectarea ulterioară, obligatorie și necesară în cadrul studiilor de evaluare pentru ajutorul FSE.
Condiția pentru realizarea colectării și procesării de date descrisă este, ca dumneavoastră să fiți informat în legătură cu aceste fapturi și să confirmați faptul că ați fost informat. Numai cu aceasta vă asigurați posibilitatea dumneavoastră de a participa la proiect. La întrebări fie referitor la aceste indicații despre protecția datelor conform legii, fie la completarea chesti- onarului și la întrebări despre următoarele explicații vă ajută cu plăcere persoana dumnea- voastră de contact de la Instituția proiectului.

 1. Declaraţie de consimţământ a participantului/-ţilor

Confirm prin prezenta, că mi s-au explicat de către promotorul proiectului în mod suficient de clar prevederile pentru protecţia datelor şi am înţeles semnificaţia lor.

Răspunsul la întrebări este facultativ. Insă nu pot participa persoane, despre care nu avem toate informaţiile necesare (întrebările 1-5, 10+11). Însă acest aspect nu este valabil pentru întrebări solicitând informaţii despre migraţie/provenienţă din minorităţi etnice, un handicap sau alte dezavantaje. La aceste întrebări puteţi refuza răspunsul prin alegerea variantei

„nicio menţionare“ ceea ce nu implica excluderea din participarea la proiect.

Prin aceasta îmi dau acordul la colectarea, procesarea/prelucrarea şi redirecţionarea datelor mele in scopul de raportare, evaluare şi examinare a proiectului.

Sunt de acord ca după retragerea mea sau după finalizarea măsurilor, să fiu contactat de către promotorul proiectului sau de o instituţie abilitata de Uniunea Europeană, de Republica Federală Germania sau de autoritatea administrativă al Fondului Social European-FSE, în vederea colectării de date despre situaţia mea profesională. (întrebări 12+13). Datele se folosesc cu scopul monitorizării şi evaluării ştiinţifice. Pentru aceasta, promotorul acestei măsuri (beneficiarul) este rugat să pună la dispoziţie toate informaţiile necesare. Acest lucru se realizează sistematic: o dată la cel târziu o lună după retragerea mea şi apoi şase luni mai târziu. Refuzul de a-mi da consimţământul determină excluderea mea din proiect.Persoana autorizată în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal din cadrul autorităţilor este comisarul pentru protecţia datelor din cadrul Autorităţii pentru muncă, aspecte sociale, familie şi integrare: Hamburger Str. 47, 22083 Hamburg, Tel. 040-426-63- 0 (centrala), email: datenschutz@basfi.hamburg.de

Promotorul acestei măsuri a fost însărcinat de Autoritatea pentru muncă, aspecte sociale, familie şi integrare cu colectarea şi procesarea datelor necesare despre mine. Promotorului i s-a atras in mod special atenţia, iar el îşi asuma obligaţia de a respectata prevederile de protecţia datelor. Autoritatea pentru muncă, aspecte sociale, familie şi integrare este responsabila de procesarea/prelucrarea datelor. Am dreptul la informaţie şi pot cere autorităţii rectificarea datelor lipsă.


Datele mele colectate sunt redirecţionate în mod exclusiv la :

 • Autoritatea pentru muncă, aspecte sociale, familie şi integrare în funcţie de autoritate administrativă FSE. Posibilitate de contact: şef de unitate FSE-gestionarea programului, domnul Martin Weber, Hamburger Strasse 47, 22083 Hamburg

 • Ramboell Management Consulting GmbH (Srl) in calitate de instituţie însărcinata cu evaluarea/revizuirea finanţării. Posibilitate de contact: Ramboell Management Consulting GmbH (Srl), evaluare FSE-Hamburg, Chilehaus C, Burchhardstrasse 13, 20095 Hamburg

Datele mele vor fi stocate până la sfârşitul anului 2027.

Faţă de responsabil am dreptul la ştergerea datelor mele cu caracter personal sau respectiv

„dreptul de a fi uitat" în conformitate cu articolul 17 UE-DS-GVO şi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor mele în conformitate cu articolul 18 EU-DS-GVO.

Am dreptul de a depune plângere împotriva prelucrării datelor mele cu caracter personal la adresa comisarului pentru protecţia datelor şi libertatea de informare din Hamburg 1


Iau cunoştinţă de dreptul meu de a revoca acordul exprimat. Revocarea trebuie adresată la promotorul acestui proiect şi poate fi exprimată chiar verbal sau prin email. Dacă este necesar, trebuie să-mi dovedesc identitatea. Din momentul primirii notificării mele, datele mele nu pot fi procesate în continuare. Se vor şterge imediat. Cu toate acestea, prelucrarea anterioară nu este afectată.

Am fost informat, de asemenea, că revocarea acordului meu exprimat în cursul participării la proiect duce la excluderea imediată din proiect. Mi s-a adus la cunoştinţă din partea promotorului proiectului, că în acest proiect este vorba de o măsură subvenţionată din Fondul Social European (FSE) al Uniunii Europene.

Informaţiile date de mine sunt complete şi corecte.

Loc------- Data--------------


Semnătura participantului/-ţilor------------------

(În cazul participanţilor sub 18 ani: Semnătura unui părinte/ tutore legal).Incepând cu 01.08.2018, întrebările 3-5 vor fi eliminate/şterse fără a fi înlocuite.

1 In cazul promotorilor cu sediul in afara Oraşului Liber şi Hanseatic Hamburg, se va depune plăngere la comisarul pentru protecţia datelor din landul respectiv. 1. ChestionarDate de bază vespre Institut (se completează de Institutul proiectului)


Denumirea proiectului FSENumărul INEZ (Integrierte Erfassung und Bearbeitung von Zuwendungen)

(Achiziție și prelucrare integrată de ajutoare) (vezi decizie de aprobare)Număr de participant (distribuit de Institutul proiectului)

————————————————————————————————————————


Date de bază a participantului (completare de către participant)

Nume de familie PrenumeData de naștere

————————————————————————————————————————Strada și numărul
Cod poștal Loc

Număr de telefon Adresă de email
Date de bază de participant sub pseudonim (de completat de către participant) (Următoarele date se transmit la Autoritatea administrativă FSE)
Număr de participant (Purtător de date de bază) Sex feminin masculin Vîrsta la intrare

Data întrării în proiect


———————————————————————————————————————-

1 - Status de ocupație imediat înnainte de intrarea în proiect

Se poate alege numai una din categorii (ori „șomer“, ori „angajat“, ori „neactiv economic“) La alegerea unei categorii vă rugăm să folosiți deasemenea și alegerea de subcategorie corespunzătoare, dacă aplicabil)Șomer

Șomer (asta înseamnă: înregistrat ca șomer la Jobcenter sau la Forțele de muncă) și anume:

Șomer pe termen lung (asta înseamnă: la persoane de la 25 de ani: înregistrați ca șomeri de cel puțin 12 luni,

la persoane sub 25 de ani: înregistrați ca șomeri de cel puțin 6 luni) Nu șomer pe termen lung
Angajat

Angajat (asta înseamnă: a urma o ocupație plătită, indiferent dacă este

vorba de o ocupație independentă sau liberprofesionistă, limitată sau nelimitată, cu contribuții obligatorie la sistemul de asigurări sociale, activitate de mică anvergură ca funcționar, angajat sau muncitor, și membri de familie ajutători, ucenici de intreprin dere și militari profesioniști) și:

în formare profesională în intreprindere liberprofesionist

altă formă de activitate economică


Neactiv economic

Neactiv economic (asta înseamnă: nici șomer în sensul de mai sus, nici activ eco- nomic, și persoane care efectuiază în mod voluntar serviciu militar, participanți în servicii voluntare și persoane, care se află în concediu parental pe normă intreagă, ca și persoane în căutare de muncă, care nu sunt anunțați ca șomeri) și:


elevă / elev

în formare profesională scolară (de exemplu școală profesională, învățământ strict școlar cu parte practică)

student (pe normă intreagă) casnică / casnic

neactiv economic și fără absolvire a unei fromări profesionale sau perfecționări 1. - Care este cea mai înnaltă calificare cu diplomă obținută de dumneavoastră?


Pentru o definiție exactă a categorizării, vedeți explicațiile la punctul 4.

În cazul în care diploma scolară sau a formării profesionale a fost obținută în străinătate: Alegeți o calificare equivalentă.


[ISCED - International Standard Clasification of Education - Standard internațional al clasi- ficării de educație]
ISCED 0 - fără absolvirea scolii elementare (numai dacă nu este vorba de învățământ obligatoriu)

ISCED 1 - educație elementară (școală primară)

ISCED 2 - educație secundară nivel elementar

(de exemplu scoala cartierului, gimnaziu, scoală integrală, scoală cu învățământ la seral, scoală profesională de formare profesională, an de pregătire profesională elementară)ISCED 3 - educație secundară nivel liceal

(de exemplu nivel gimnazial superior, școală de specialitate superioară, gimnasiu de specialitate, școală profesională de specialitate, an de educație profesională de bază)ISCED 4 - educație postsecundară

(de exemplu școală de specialitate superioară clasa 13-a, scoli profesionale de spe- cialitate, care organizează examene pentru diplome profesionale, Sistem dual (forma- re profesională secundară corespunzătoare combinată cu aprobare pentru studiu, scoală la seral, școli pentru pregătirea în domeniul medico-sanitar)ISCED 5 - educație terță

(cursuri de pregătire de foarte scurtă durată pentru obținerea titlului de meșter artizan)ISCED 6 - educație terță

(de exemplu nivel de licență sau equivalent, școli profesionale, școli superioare

de arte și meserii cu profil de administrație, formare profesională de meșter artizan și tehnician)

Formarea profesională pentru obținerea titlului de meșter artizan se clasifică sub for- mă unitară la nivelul ISCED 6, in cadrul colectării de date ale participantului pentru măsurile FSE de către stat și municipii.

ISCED 7 - educație terță (de exemplu masterat sau echivalent)

ISCED 8 - educație terță

(de exemplu doctorat, abilitare de docent)


Incepând cu 01.08.2018, întrebările 3-5 vor fi eliminate/şterse fără a fi înlocuite.

 1. - Trăiți intr-o gospodărie, în care toți membri care conviețuiesc împreună sunt ne activi economici?

Sub gospodării în care conviețuiesc persoane fără loc de muncă se înțeleg gospodăriile, în care nici un membru nu are venituri, asta înseamnă că toate persoanele sunt șomere sau sunt persoane care încă nu au venituri. Deci, de exemplu eleve și elevi la o scoală ge- nerală, casnică sau casnic, persoană în perfecționare profesională pe normă întreagă, sau


înregistrată ca șomer ori la Agenția Federală petru forțele de muncă ori la un Jobcenter în Germania.
Da Nu

 1. - Dacă ați răspuns întrebarea 3 anterioară cu Da: Trăiesc în gospodăria dumnea- voastră - inclusiv persoana proprie - copii dependenți economici?

Este irelevant, dacă participantul este persoana dependentă sau adultul. Mai departe este irelevant, dacă adultul are obligație de întreținere sau nu. Copii dependenți economici sunt toate persoanele sub 17 ani ca și persoane între 17 și 25 de ani, care sunt dependente economice de părinții lor sau de un tutore.


Da Nu

Neaplicabil - deoarece întrebarea 3 anterioară a fost răspunsă cu Nu 1. - Sunteți o familie monoparentală - sau trăiți ca adult singur într-o gospodărie cu copii de întreținut / dependenți economici?

Este vorba de o gospodărie, în care trăiesc un adult și cel puțin un copil dependent econo- mic. Copii de întreținut / dependenți sunt toate persoanele sub 17 ani ca și persoane între 17 și 24 de ani, care sunt dependente economice de părinții lor sau de un tutore.


Da Nu

 1. - Care din următoarele declarații vă corespund dumneavoastră referitor la națio- nalitate?

Prin marcarea răspunsului „nici o mențiune“ puteți refuza răspunsul la această intrebare fără ca astfel să provocați excluderea din proiect.


Nu am naționalitate germană

Am naționalitate Germană și am antecedente de migrație (cea ce înseamnă, că nu m-am născut în Germania și nu am emigrat în Germania după 1949 și/ sau unul din părinți nu este născut în Germania și nu a emigrat în Germania după 1949)

Am naționalitatea Germană fără antecedente de migrație (în sensul explicat mai sus) Nici o mențiune 1. - Faceți parte dintr-o minoritate recunoscută in Germania?

Da Nu


Nici o mențiune


 1. - Aveți o legitimație de grav handicapat sau o dovadă oficială echivalentă?

Prin marcarea răspunsului „nici o mențiune“ puteți refuza răspunsul la această intrebare fără ca astfel să provocați excluderea din proiect.

Da Nu

Nici o mențiune 1. - Aveți altă disabilitate?


Acest indicator se referă la toate disabilitățile, care nu au fost incluse în ceilalți indicatori. Aici se înregistrează toate tipurile de dizabilități, de exemplu dacă vă vedeți confruntat cu marginalizare socială.
Prin marcarea răspunsului „nici o mențiune“ puteți refuza răspunsul la această intrebare fără ca astfel să provocați excluderea din proiect.
Nu

Da, am alte disabilități

Dacă doriți, puteți specifica disabilitatea mai exact: Deținut sau deținut eliberat

Dependent de substanțe stupefiante

Refugiat, candidat de azil politic, tolerat Victima uniu act de violență

Fără terminarea scolii elementare (ISCED 0, vezi și întrebarea 2)


Nici o mențiune

 1. - Sînteți fără domiciliu sau trăiți într-un adăpost de urgență?

Da

Nu 1. - Trăiți într-o regiune rurală?

Conform definiției statistice, Hamburg nu este o regiune rurală. Asta este deasemenea va- labil dacă trăiți într-o regiune sătească care aparține de Hamburg, ca de exemplu regiunea Patru- și pajiște sărate „Vier- und Marschlanden“.


Da

Nu

———————————————————————————————————————————Rezultate

Data începerii proiectului
 1. - Rezultate imediat cel tîrziu o lună după părăsirea măsurii


(Completare de către participant imediat la părăsirea proiectul sau de către Instituția proiectului)
Relevant este statusul în care se află participantul cel tîrziu după o lună după părăsirea proiectului
După participare în căutare de muncă

După participare absolvirea unei formare scolară sau profesională Obținerea unei calificăriIntegrarea într-un loc de muncă sau muncă liberprofesionistă (post de muncă)

Participare pînă la sfârșit, dar fără a atinge țintele măsurii proiectului pînă la o lună după părăsirea proiectului

Întreruperea prematură a măsurii și fără a atinge nici unul din țintele măsurii ante- rioare pînă la o lună după întrerupere
———————————————————————————————————————————

 1. - Rezultate pe termen lung(Completare ce către Instituția proiectului)
Relevant este status în care se află participantul șase luni după părăsirea măsurii
Pentru participanți, a cărora situație economică a fost neactiv economic sau șomer la înce- perea proiectului
Posesia unui loc de muncă (inclusiv liberprofesionist) șase luni după participare Pentru participanți, a cărora situație economică a fost cu ocupație la începerea proiectului Situația pe piața muncii s-a înbunătățit în timp de șase luni după participare Petru amândouă grupurile de participanți

Nu s-a obținut nici unul din rezultatele pe termen lung


————————————————————————————————————Informații suplimentare despre rezultatele măsurii

(Completare de către Instituția proiectului) Numărul participantului
Întrebare 12a - Rezultatele măsurii imediat după părăsireNici o mențiune, participantul ne fiind accesibil (asta înseamnă: nu există informații despre adresa valabilă, numărul de telefon și adresa email la timpul colectării)
Nici o mențiune, participantul a refuză să dea declarație (nici o reacție, nici un răspuns la colectare în scris, încercarea contactării telefonice fără succes cu toate că numărul de telefon probabil este corect, participantul a fost găsit și a refuzat să răspundă la această intrebare, sau lucruri asemănătoare)
Încercările de contactare trebuiesc documentate separat.


Întrebare 13a - Rezultatele măsurii pe termen mai lung, șase luni după părăsireNici o mențiune, participantul ne fiind accesibil (asta înseamnă: nu există informații despre adresa valabilă, numărul de telefon și adresa email la timpul colectării)
Nici o mențiune, participantul refuză să dea declarație (nici o reacție, nici un răspuns la colectare în scris, încercarea contactării telefonice fără succes cu toate că numărul de telefon probabil este corect, participantul a fost găsit și a refuzat să răspundă la această intrebare, sau lucruri asemănătoare)
Încercările de contactare trebuiesc documentate separat.

2. Explicații

Explicațiile se bazează pe o înțelegere a Autoritățior administrative FSE statale și munici- pale despre aplicația definițiilor uniforme ale indicatorilor comune conform atașamentului 1 al Regulamentului Uniunii Europene (UE) 1304/2013.Graniță de bagatelă


Următoarele date referitoare la participant in general nu se înregistează:


 • Participare pentru scurtă durată (durată de max. 1 zi, sau 8 ore) sau consultanțe

 • Participare la evenimente de informare (durată de max. 1 zi sau 8 ore)Datele participantului (Nume, data de naștere, sex, date de contact)


Datele participantului trebuiesc colectate în mod complet. Trebuie să existe posibilitatea de a contacta participantul/ -ți după părăsirea proiectului sau terminarea măsurii.
La întrebarea 1:

Șomeri, și șomeri pe termen lung


Șomeri sunt conform reglementărilor Codului Social German cartea III, persoane care sunt înregistrate ca șomer la Agenția de forțe de muncă sau Jobcenter German.
Persoane care au fost fără loc de muncă în timp de peste 12 luni sunt șomeri pe termen lung. Conform definiții a Comunității Europene tineri de sub 25 de ani sunt priviți ca șomeri
pe termen lung, dacă nu au loc de muncă în timp de mai mult de 6 luni. În aceste cazuri calcularea de durată continuă la intrarea din nou in status de șomer, în loc să înceapă de la capăt; următoarele întreruperi de șomaj sunt inofensive pentru calcularea de durată, conform conceptului de măsurare a statisticii Agenției Federale Germane (BA, Bunde- sagentur):


 • Participări la măsuri conform § 45 Cod Social German cartea III, ca și

 • Întreruperi datorite inactivității economice (special boală) pînă la durata de șase săptămâni (analog cu termenul de șase săptămâni pentru a expira avizul de șomaj după întrerupere, ca și continuarea ajutorului de șomaj in caz de boală)

În schimb, ieșirile din șomaj • în caz de începerea unei activități economice

 • în alte măsuri politice pe piața muncii și

 • în inactivitate economică cu o durată mai lungă decît șase săptămâni

provoacă mereu terminarea măsurării de durată și o începere nouă a măsurării la intrarea din nou în șomaj (așa numite întreruperi ofensive).


În chestionar este nevoie de răspuns și la subcategorii, deoarece statusul unui participant șomer se poate diferenția în orice caz între șomer și șomer pe termen lung.

Activ economic/ angajat/ liberprofesionist


Intră in folosință definiția Comisiei Europene. Persoane cu activitate economică și angajați exercită o activitate plătită în cîmpul muncii, deci este vorba de toți care se ocupă cu o ac- tivitate lucrativă dependentă (muncitori, angajați, funcționari, ucenici la intreprindere, mili- tari profesioniști), indiferent dacă sunt ogligați să contribuie la sistemul de asigurări sociale sau exercită o activitate de mică anvergură, și care nu sunt înregistrați ca șomeri în același timp, ca și toți liberprofesioniști și rude de familie care ajută.

Inactiv economic


Intră in folosință definiția Comisiei Europene pe baza definiției naționale a șomajului. Persoane, care nu fac parte din cîmpul muncii, deci care nu sunt înregistrațe ca șomer și nici nu exercită o activitate lucrativă. Aceasta cuprinde persoane care efectuiază în mod voluntar serviciu militar ca și participanți în servicii voluntare, elevi, studenți pe normă întreagă și persoane, care se află în concediu parental pe normă intreagă. Persoane în căutare de muncă, care sunt inactive economic și nu sunt înregistrate ca șomer, sunt con- siderate ca inactive economic.
ISCED nivel


Sub cate- gorie


Programe de învățământ


Învățământ preșcolar

ISCED 0

010
020


Creșe Grădinițe
Învățământ primar

100

Școli primare


ISCED 1

100

Școli generale (clase 1.–4.)
100

Școli „Waldorf“ (clase 1.–4.)
100

Școli ajutătoare (clase 1.–4.)


Învățământ secundar I

244Școli generale

ISCED 2

241

Etapă de orientare (clase 5./6)
244

Licee
244

Școli ajutătoare (clase 5.–10.)
244

Școli cu mai multe programe de învățământ
244

Gimnazii (clase 5.–9./10.) 1)
244

Școli generale (clase 5.–9./10.) 1)
244

Școli „Waldorf“ (clase 5.–10.)
244

Școli generale cu învățământ la seral
244

Licee cu învățământ la seral
244

Școli profesionale, care duc la terminarea de 10 clase
254

An de pregătire profesională (și alte programe de pregătire pro-fesională)


Învățământ secundar II
(general)

344

Gimnazii (învățământ superior) 1)


ISCED 3

344

Licee (învățământ superior) 1)
344

Școli „Waldorf“ (clase 11.–13.)
344

Școli ajutătoare (clase 11.–13.)
344

Școli superioare de specialitate – 2-ani(fără formare profesională anterioară)
344

Gimnaziu profesional, și economic sau tehnic
344

Școli professionale de specialitate , cu nivel de admitere la uni-versitate / nivel de scoală tehnică superioară

(profesional)

351

An de formate profesională elementară (și alte programme de

ISCED 3
formare profesională elementară cu echivalare a primului an deucenicie)354


Școli profesionale (Sistem dual)
354

Școli professionale de specialitate, la care se obține dipolmă pro-fessională)(fără meserii din domeniul sănătății și socialului, formare ca ed-ucator)353


Programm pe durată de un an la Institute de formare/Școlipentru meserii din domeniul sănătății și socialului
353

Candidați pentru serviciu intermediar de funcționar public


Domeniu postsecundar nu terț
(general)

444

Gimnazii la seral, colegiuri


ISCED 4

444

Școli superioare de specialitate – 1 an(după formare profesională anterioară)
444

Școli professionale superioare/Școli tehnice superioare
(profesional)

ISCED 4

453

454

454


454
454

454

Program la Instituții de formare pentru 2 sau 3 ani/ Școli pentru meserii sociale și din domeniu sănătății

Școli profesionale superioare (Sistem dual)

(Formare secundară după obținerea admiterii la facultate)
Școli profesionale de specialitate, care oferă absolvire profesio- nală

(Formare secundară după obținerea admiterii la facultate)


Programe profesionale, care oferă o absolviere profesională ca și admiterea la facultate

(în același timp sau unul după altul)


Școli professionale (Sistem dual) (Formare secundară, profesio- nal)

Școli profesionale (Sistem dual) - elevi la recalificare
Program de învățământ terț de scurtă durată

ISCED 5

554

Cursuri pregătitoare pentru formare de meșter artizan

Program de învățământ la nivel de licență

ISCED 6
Indicație: Formarea de meșter artisan se clasi-

fică la nivelul ISCED 6 la achiziționarea datelor parti-cipanților la măsurile FSE oferite de stat

și de municipii.

655


655
655

645


647

645
645


645


647


Cu orientare profesională:
Școli professionale

(fără meserii din domeniul sănătății și socialului, formare ca ed- ucator)

incl. formare de meșter artizan (cursuri de pregătire de la 880 ore.)

Formare ca tehnician


Institute de formare/Școli pentru educatori Academii de specialitate (Bavaria)

Academic

Studii la nivel de licență la


-universități
(Facultăți economice și:
Facultăți de Arte, Facultăți pedagogice, Facultăți teologice)

- Școli superioare de arte și meserii


(și școli de inginerie, facultăți (FH, școli superioare de arte și meserii)

pentru științe aplicate),


Facultate duală Baden-Württemberg


 • Școli superioare universitare de administrație
 • Academii profesionale

Al 2-a program de studii la nivel de licență

Diplomă (FH, școală superioară de arte și meserii)-program


de studiu

Program de studiu de diplomă (FH) la o școlă universitară


superioară de administrație

Program de studiu de diplomă la o academie profesionalăAl 2-a program de studiu de diplomă (FH, școală superioară


de arte și meserii)
Master sau. program de învățământ echivalent

ISCED 7

cu orientare profesională
---
Academic

Programe de studii de Master la


-Universități
(Facultăți științifice, si: facultăți de arte, facultăți pedagogice, facultăți teologice)

-Școli superioare de arte și meserii


(și școli de inginerie, Facultăți (FH, Școli superioare de arte și meserii) pentru științe aplicate),

Facultate duală Baden-Württemberg


-Școală universitară superioară de administrație
-Academii profesionale

Al 2-a program de studiu de MasterDiplomă (universitate)-program de studiu


(si serviciu de cadre de învățământ, examen de stat, pro- gram de studiu de Magistru, programe de studiu de arte

sau programe echivalente)

Al 2-a program de studiu de diplomă (universitate)

747


748
746
748

Nivel de doctorat


ISCED 8

844

Studiu de doctoratLa întrebarea 2 - ISCED - niveluri
La întrebarea 3

Dacă cineva nu se află intr-o gospodărie ci de exemplu intr-un cămin, deasemeni trebuie marcat cu Nu.


La întrebarea 11

Regiune rurală

Conform definiției statistice (Degurba) Hamburg nu este o regiune rurală, asta este și va- labil, dacă participanții provin din regiuni urbane dar sub influență rurală. Precum partici- panții la proiectele FSE Hamburg trebuiesc să provină din Hamburg (cu mici excepții deasemeni din regiunea metropolei), in general aici trebuiește marcat cu Nu.


La întrebarea 12

Rezultate care afectează participantul imediat

După participare în căutare de muncă

Intră in folosință definiția Comisiei Europene. Participanți fără ocupație, care sunt în căutare de muncă după participare la proiect. Participantul este înregistrat la Agenția forțelor de muncă sau la Jobcenter ca din nou în căutare de muncă, pînă la 4 săptămâni după retragerea din măsură. Acest indicator este de înțeles ca o schimbare a situației după participarea la o măsură din FSE. Așadar participantul trebuie să fi fost inactiv eco- nomic (întrebarea 1) dar nu în căutare de loc de muncă la începerea măsurii.Participanți, care absolvează un program de învățământ școlar sau profesional după participare

Intră in folosință definiția Comisiei Europene.


Participanți, care urmează o școală generală sau se află în formare sau perfecționare profesională cel mult o lună după părăsirea măsurii, referinduse și la începerea unui stu- diu. Acest indicator este de înțeles ca o schimbare a situației după participarea la o măsură al FSE. La începerea măsurii participantul așadar nu are voie să fi urmat o formare scolară/ profesională. Statusul economic al participantului (întrebarea 1) așadar, nu are voie să fie „în formare profesională școlară“ sau „în formare profesională în intreprindere“. Se înregistrează deasemeni sub acest indicator, dacă un elev sprijinit de măsură FSE începe scurt după părăsirea măsurii o formare profesională.

- Participanți care obțin o calificare după participare

Intră in folosință definiția Comisiei Europene.
 • rezultatul formal a unui proces de evaluare și validare după ce o autoritate competentă a constatat, că rezultatele la învătătură a unei persoane corespund cu standardurile pre- stabilite,

 • certificarea de diplomă după o măsură de calificare sau perfecționare sau

 • obținerea unui standard de formare mai ridicat conform ISCED sau cadrul de calificare european sau german (EQF, European Qualification Framework sau DQR, Deutscher Qualifikationsrahmen)

Trebuie să existe un certificat calificat, în sensul unei adeverințe calificată despre partici- pare, din care reiese durata și obiectul calificării, și care dovedește, că participantul a ab- solvit părțile componente prestabilite ale măsurii în mod complet și cu succes (rezultat for- mal). Institutul care implementează măsura poate fi „autoritatea competentă“. Calificarea se obține ca rezultat a participării la o măsură FSE.Integrare în ocupație / Participanți care au un loc de muncă, inclusiv liberprofesio- niști după participare la măsură

Intră in folosință definiția Comisiei Europene. Participantul are un loc de muncă ca angajat sau lucrează ca liberprofesionist cel târziu patru săptămâni după părăsirea măsurii (în sen- sul definiției de indicatori fiind activi economic, și deasemeni liberprofesioniști la întrebarea 1). Acest indicator este de înțeles ca o schimbare a situației după participarea la o măsură din FSE. Deaceea participantul ar avea voie numai să fie șomer sau inactiv economic la inceperea măsurii.


La întrebarea 13

Rezultate pe termen mai lung referitoare la participant
Posesia unui loc de muncă (incl. liberprofesionist) șase luni după participare

Participantul are un loc de muncă ca angajat sau este liberprofesionist cel târziu șase săptămâni după părăsirea măsurii (în sensul definiției din întrebarea 1 activ economic, și deasemeni liberprofesionișt). Acest indicator este de înțeles ca o schimbare a situației după participarea la o măsură din FSE. Deaceea participantul ar avea voie numai să fie șomer sau inactiv economic la inceperea măsurii.Șase luni după participare situația pe piața muncii sa îmbunătățit

Participanți, care șase luni după părăsirea măsurii au reușit trecerea de la un raport de muncă precar într-un contract de muncă nelimitat, cu contribuții obligatorie la sistemul de asigurări sociale, a parte de branșa de angajare temporară și/sau au trecut din ocupație cu normă redusă în sensul unei munci cu fracțiune de normă la o ocupație cu normă întreagă și/sau au promovat la un post cu competențe/abilități/calificăre mai ridicate, legat de res- ponsabilitate mai mare.


Acest indicator este de înțeles ca o schimbare a situație de muncă datorită sprijinului în comparație cu situația înnainte de începerea măsurii FSE. Se referă numai la angajați.
Definiții: „Muncă precară“: Ocupație cu contract de muncă limitat (definiție Comisia Euro- peană)

Ocupație cu normă minoră (Minijob) (în sensul definiției Institutului de cercetare a pieții de muncă și meseriilor IAB) contract de muncă temporar (în sensul definiției Institutului de cercetare a pieții de muncă și meseriilor IAB).
Pagina

Yüklə 167,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə