GaziEMİr belediye mecliSİNİN 2007 yili 10Yüklə 202,71 Kb.
səhifə1/3
tarix11.08.2018
ölçüsü202,71 Kb.
#69454
  1   2   3

GAZİEMİR BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 YILI 21. BİRLEŞİMİNİN 3.OTURUMUNUN

OLAĞAN MECLİS TUTANAKLARIDIR.

17.10.2012

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR: HALİL İBRAHİM ŞENOL, ÖNDER KESKİN, REFİK ZENGİNOBUZ, SAVAŞ KAPUCU, YILMAZ AĞIRTAŞ, TAHSİN ÇUHADAR, ABDURRAHİM NURSOY, MELİHA YAMAN YURDUGÜL, FEVZİ ÇAĞLI, HALİL ALAKUŞ, ALİ KAYA, NERİMAN BALCI TÜRKERİ, FAHRİ AYAN, RAMAZAN ÖZKAN, HASAN DEMİRDÖĞEN, KEMAL ORFANLI, ERTAN ŞANAL, HEDİYE KAHYA, YUSUF SERBEST, GÜNAY TATAR, SERDAR SOYSAL, ÖMER KOÇ, AYŞE ERTAŞ, MELİH GÖKTANIR, HÜSEYİN ASLAN, EROL KAYA, OĞUZ SEYRAN.
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
BAŞKAN: “Değerli meclis üyeleri, değerli bürokrat arkadaşlarım, değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları, hepinize öncelikle iyi akşamlar temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi Cumhuriyet Halk Partisinin değerli İlçe Başkanı burada, AK Partinin değerli İlçe Başkanımız sizde hoş geldiniz. 2012 yılı Ekim ayının 21. toplantısının 3.birleşimini açıyorum. Bu önemli meclisimiz tabi her meclisin gerçekten önemi var ama bütçe ve faaliyet raporları bizim Belediyemizin, tüm Belediyelerde çok önemli meclis toplantılarıdır. Hem şehrin geleceği belirlenir bütçesi hazırlanır. Hem yapılanlar tartışılır burada onun için katılımlarınız güzel hoşuma gitti. Ben katıldığınız için, katkı koyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararlarında gerçekten hayırlı uğurlu olmasını istiyorum Gaziemir için, İzmir için, Türkiye için hep meclisimle gurur duydum bugüne kadar. Bu meclis gerçekten çok değerli insanlardan oluşmuş bir meclis, hep saygılı bir meclis olmuştur. Hep meclis üyeleri birbirleriye saygıyla tartışmıştır. Tabi ki bu meclislerde eleştiriler olacak, övgü de olacak, hepsi olacak ama şuana kadar meclis üyelerin yaptığı katkıdan dolayı İlçeye, İlçe yönetimine burada yapılan eleştirilere, burada yaptıkları katkıdan dolay teşekkür ediyorum. Ve bu mecliste de gurur duyduğumu belirtmek istiyorumdedi.
GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


 1. Belediyemiz 2013 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu. BAŞKAN: “Söz almak isteyen var mı arkadaşım Buyurun Sayın ÇUHADARdedi. T.ÇUHADAR: “Başkanım sunum var isterseniz sunumu izleyelimdedi. BAŞKAN: “Tamam Buyurun İrfan Beydedi.


2013 YILI PERFORMANS PROGRAMININ TANITIMI
İrfan YAPAR, Strateji Geliştirme Müdür Vekili,

Sayın Başkanım, Meclisimizin değerli üyeleri ve Saygıdeğer Misafirler,

Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planına bağlı ve bu planın dördüncü uygulama dilimini oluşturan 2013 Yılı Performans Programının özeti hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyoruz.

Performans programı; bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program olarak tanımlanabilir.

Stratejik Plan ve Bütçe ilişkisi performans programı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede; belediyemiz, bütçeye esas teşkil eden Performans Programı hazırlıklarını tamamlamış ve bütçesini de bu programa bağlı olarak hazırlamıştır.

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi ekranda gösterilmiştir.Yasal Çerçeve; Performans programının hazırlanmasında; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri göz önüne alınmış, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik’te gösterilen usul ve esaslar ile Performans Programı Hazırlama Rehberindeki yönteme uyulmuştur.

Mayıs ayı başı itibarıyla harcama birimlerine çağrı yapılmış, Belediyemizin 2010-2014 Yılı Stratejik Planında bulunan 2013 yılı için uygulanacak öncelikli stratejik amaç ve hedefler belirlenerek çalışmalar başlatılmıştır.

Müteakiben üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından 2012 yılının ilk altı aylık dönemine ait genel bir değerlendirme yapılmış, ikinci altı aylık hedeflerin gerçekleşme öngörüleri yapılarak 2013 yılı performans programına esas olacak performans hedef ve göstergeleri belirlenmiştir.

Bu aşamadan sonra birim çalışma grupları oluşturularak performans hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Faaliyet ve projelerin bütçeleri oluşturularak faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilen maliyetlerin tespiti yapılmış, bunun dışındaki giderler genel yönetim giderleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Programının hazırlık süreci öncesinde ilgili personel ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Performans programı hazırlama süreci ekranda gösterilmiştir. Buna göre; öncelikli stratejik amaç ve hedefler, idare performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenmiş ve bunların maliyetleri belirlenerek idare performans programı oluşturulmuştur.

Toplam kaynak ihtiyacının belirlenmesinde; harcama birimleri tarafından yürütülecek 8 hizmet alanı başlığı altında 15 stratejik amaç, 39 stratejik hedef ile

2013 yılı için 117 performans hedefine bağlı 145 faaliyet ve proje oluşturulmuş, bu faaliyet ve projelere karşılık 51.660.919,13 TL. kaynak ihtiyacı belirlenmiş, Genel Yönetim Giderleri 26.314.892,87 TL., diğer idarelere transfer edilecek kaynak toplamı ise 594.188,00 TL. olarak belirlenmiş ve Belediyemizin 2013 yılı için tahmini kaynak ihtiyacı toplam 78.570.000,00 TL. olarak öngörülmüştür.

Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet/proje maliyetlerine dahil edilemeyen ancak Belediyemizin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşan giderler Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiş ve bu giderler performans hedefleri ile ilişkilendirilmemiştir.

Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz kamu idarelerinde performans esaslı bütçelemeye geçiş sistemi sonucunda;   • Kaynak dağılımının daha etkili yapıldığı,

   • Hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleştiği,

   • Bütçe hazırlama, uygulama ve denetim süreçlerinin güçlendiği,

   • Mali saydamlığın sağlandığı ve

   • Hizmet kalitesinin arttığı görülmektedir.

Gaziemir Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı çalışmalarımızda desteğini bizden esirgemeyen başta belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz olmak üzere, birim yöneticileri ile emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi arz ederiz.
BAŞKAN: “Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sunum hakkında söz almak isteyen var mı? Sayın ÇUHADAR buyurun lütfen dedi. T.ÇUHADAR: “Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım ve Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanım sizler de hoş geldiniz, meclisimize şeref verdiniz. Sayın basın, değerli Gaziemirliler hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım siz de başta belirttiniz gerçekten Belediyenin iki önemli meclisleri vardır. Bunlardan bir tanesi bütçe, bir tanesi Faaliyet Raporudur. Bugün Bütçeyi biz görüşeceğiz. Ben Bütçenin şimdiden Gaziemir’ e ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Performansla ilgili konuşmak istiyorum Başkanım Sizlerin de bildiği gibi 2009 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Belediyemizin 5 yıllık dönemini kapsayan Stratejik Planı katılımcı bir yöntemle hazırlanarak 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Planın 4’üncü uygulama dilimi olan 2013 yılı performans programı, ilgili mevzuat ve rehbere uygun olarak hazırlanarak belediye meclisimizin onayına sunulmuştur. Performans programı çalışmaları, Belediye başkanımızın öncülüğünde planlama takvimine uygun olarak Mayıs ayı itibarıyla başlatılmıştır. İlk olarak stratejik planda bulunan 2013 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi sağlanmış, üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2013 yılı için 117 performans hedefi ve 145 faaliyet yani proje oluşturulmuştur. Bu projelerden 15 adedinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanmıştır. Bu çerçevede Belediyemizin 2013 yılı için tahmini kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri dâhil toplam 78.570.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılı performans programında bulunan önemli projelerden birkaç örnek vermek isterim. Birincisi Gaziemir’in uzun yıllardır beklediği belediye hizmet binası, son teknoloji ile inşa edilecek bina örnek bir proje olacak ve bu sayede halkımıza daha kaliteli ve çağdaş hizmet verilmesi sağlanacaktır. İkincisi Gaziemir’e yakışır bir görünüm ve işleve sahip olacak sevgi yolunun 3. ve 4. etap projesi, İlçemizin prestij bölgesinde özgün bir proje olacaktır. Yine Gaziemir halkının yıllardır talep ettiği ve manevi değeri olan Seydi Baba türbesi düzenlemesi yapılarak hak ettiği değer yeniden kazandırılacaktır. Sevgi mahallesinde bulunan açık Pazaryeri kapalı Pazaryeri haline dönüştürülecek ve vatandaşlarımızın daha kolay ve sağlıklı alış veriş yapmaları sağlanacaktır. Yine 2013 programında İlçemiz gelişimine paralel olarak yeni park ve dinlenme alanları oluşturularak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri Belediyemizin 2013 yılı performans programı hazırlama sürecinde ciddi ve titiz bir çalışma yürütülmüştür. Performans programı diğer kamu kurumlarının da faydalanacağı örnek bir çalışma olmuştur. Çalışmalara katkı koyan başta siz belediye başkanımız, meclis üyelerimiz ile emeği geçen tüm personele teşekkür eder, 2013 yılı performans programının ilçemiz için hayırlı olmasını dilerimdedi. BAŞKAN:“Teşekkür ediyorum. Sayın BAYKALMIŞ Buyurun lütfendedi. K.F.BAYKALMIŞ: “Sayın Başkan, değerli meclis, sevgili Gazi emir’liler, değerli basın mensup arkadaşlarımız hepinize hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın alacağımız kararların Gaziemir halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu temennin yanında Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Sayın Fahri AYAN Beyin başına gelen bir olaydan dolayı sıkıntılı olduğunu ve Cezaevine maalesef girdiğini öğrendik. Bu vesileyle kendisinin de en kısa zamanda ailesine, Gaziemir’e kavuşmasını temenni ediyor, hiç kimsenin de böyle olumsuz şeylerle imtihan olmamasını diliyorum. Performans programları bildiğiniz üzere Belediyelerin yıl içersinde yapacakları yatırımları planlayan, planlanan yatırımları belirli bir bütçeyle düzenleyen ve takibi neticesinde de Belediyenin halka hizmet etmek noktasında ihtiyaçlarının görülmesini kanuni, hukuki zorunluluğuyla beraber belirli bir yöntemle hayata geçirilme faaliyetleridir. Bu vesileyle Sayın Tahsin Bey Gaziemir Belediyesinin performans programında bazı hizmetlere dönük atıflarda bulundu. Tabi ki biz bunun yanında gerçekleştirilecek olan bu hizmetlerin Gaziemir halkına en kısa zamanda, en uygun bütçeyle kavuşturulması taraftarıyız. Bugün görüştüğümüz bu performans bütçesinde bizim bazı eleştirilerimiz olacak. Bu eleştirilerimizde Gaziemir’in beklediği bu yatırımların en kısa zamanda hayata geçirilerek bu ihtiyaçların çözülmesi ve gelişen, güzelleşen Gaziemir de ki insanlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarına bizlere, sizlere oy vermiş insana bizler muhalefet görevimizle sizlerde hizmet etme görevini yerine getirerek bu hizmetleri Gaziemir’e kazandırmak. Sayın Başkan, değerli meclis bu vesileyle Gaziemir Belediyesinin bu performans programına koyduğu birçok yatırımın 2012den 2013 yılına sarktığını görmekteyiz. Bunları kısaca sizlerle paylaşmak isterim. 2012 yılında Gaziemir Sarnıç Orman mevkiinde oluşturulacak olan Kent Ormanı yine 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi koordineli olarak Seydi baba türbesi ve çevresinin rekreasyon alanın hayata geçirilmesi, 2012 yılında Kentin reaktif ihtiyaçlarını gidermek ve halka ağaç, orman sevgisini yerleştirmek amacıyla yine Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yapılması planlanan Çatalkaya mevkiinin de yine rekreasyon alanı, 2012 yılında yine performans programında bulunan Sarnıç Gölet alanında karavan turizmine yönelik düzenlemeler, 2012 yılında Emlak Bank Konutları ve Sosyal Konutları çevreleyen yamaçta 65 hektarlık İzmir’i hitap edecek bir rekreasyon alanı, 2012 yılında yine İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa kültür aktivelilerini yürütülmesine yönelik 1 adet salon yapılması, yobaz deresinin rekreasyon alanın 1.Etap mülkiyeti tespit çalışması yapılarak projelendirilmesi, yine uzun zamandır Gaziemir’in beklediği ve zannedersem 2010 yılından bugünlere sarkan Abdullah Arda Meydanın düzenlenmesi, 2012 yılında Seydiköy İstasyon binasının restore edilmesi, Irmak Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde tarihi tescilli çeşmenin restore edilmesi, yine Hasan Güven Caddesi, Emlak Bankasının, Zafer Mahallesi, Evka 7 bölge ulaşımına 20bin metre yol açılarak İzmir Büyükşehir Belediyesiyle takdir ederseniz şuan da Gaziemir trafiği sıkışmaya başladı. Alternatif yollar bu İlçeye kazandırmak, halkımızın bu sıkışıklığını gidermek ve bu İlçenin hizmet noktasında önünü açmak açısından önemli yatırımlardan bir tanesi ve 2012 yılında Sevgi yolu 3.ve 4. Etap projelerin tamamlanması, bunlara baktığımız zaman benim aldığım bilgiler neticesinde bu faaliyetlerin birçoğunun 2012 yılından 2013 yılına sarktığını görüyoruz. Tabi bu arada yapılan faaliyetlerde var. Binbaşı Reşat Bey de çamaşır yıkama merkezinin kurulması, 3 parkın projesinin tamamlanması, Gazi Mahallesinde sokaklarda yeşil park düzenlenmesi, Atıfbey meydan düzenlenmesi, Irmak Mahallesinde 1 adet spor tesisi, Sarnıç Orman Mevkiinde oluşturulacak kent orman çalışmaları. 2012’nin bu yatırımlarına baktığımızda 2013’e ciddi bir sarkma olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle özellikle bütçesi belirlenmiş ama seçim atmosferine girdiğimiz 2013 yılı içerisinde bu projelerin 2010 yılından 2011 yılından ve 2012 yılından devamlı suretle sarktığını görmekteyiz. Adeta sınava son gün kalmış bir öğrenci oturup ders çalışmak istiyor ve bu dersleri nasıl yetiştirecek ve bu sınavlardan nasıl başarılıyla çıkacak elbette ki bunları göreceğiz. Bu vesileyle performans programların esas amacı bu projelerin hayata geçirilmesi ve özellikle meydan buluşmalarında da Başkanımızın ifade ettiği Büyükşehir Belediyesinden 46trilyonluk bir desteğin alındığından bahsediliyor. Büyükşehir de 11 projeden bu süreç içersinde yanılmıyorsam 4 tanesini bitirebilmiş. Diğer projelerde ciddi manada sarkmalar var. Bu vesileyle bu performans programının gerekliliklerini ve bu vaatlerin yerine getirilmesini bu süreç içersinde bütçeyi de biraz sonra inceleyeceğiz. Artık biz imkansız olduğunu düşünmekteyiz. Neden imkansız olduğunu düşünmekteyiz çünkü sarkan bu 15 proje 2010dan, 2011den ve 2012den içerisinde devreden projeleri barındırmaktadır. Peki, biz 2010da 2011de çözemediğimiz 2012de çözemediğimiz halkın beklentisi olandedi. BAŞKAN:“Sayın BAYKALMIŞ Başkan burada oturuyor. Orda oturmuyordedi. K.F.BAYKALMIŞ: “Bu projeleri ne zaman hayata geçireceğiz Sayın Başkan, ümit ederim ki bizim bu saydığımız 15 projeye tek tek cevap verirsiniz. Bununla beraber tabi ki 2009 yerel seçimlerinde milletimize seçim beyannamesinde yerine getirilmesini vaat ettiğiniz bu programda yer almayan bazı çalışmalarda var. Tahsin Bey, Kapalı Pazaryerini söyledi ama bu Pazaryerlerin Sevgi Mahallesinde de olacağıyla ilgili, Engelliler için korumalı işyeri yaşam projesi, toki’yle iş birliği yaparak uzun vadeli konuklar, Kentsel dönüşümün yapılması, yağlı güreş müsabakalarının geleneksel hale getirilmesi, Yeşil Mahalle tarafında halkımız tarafından Muharrem Ustanın çiftliği olarak bilinen yerin rekreasyon alanı olarak yapılması, bunlarda bu performans programında bulunmayan yalnız sizin seçim beyanlarınızda Gaziemir’e kazandıracağını söylediğiniz projeler. Bu vesileyle Sayın Başkan performans programları kanuni çerçevesi içersinde gerçekleşiyor. Ama ne yazık ki Gaziemir Belediyesi vatandaşına vermiş olduğu sözü yerine getirme noktasında çok sıkışmış bir durumdadır. Biz biraz sonra bütçede bu konularla ilgili rakamsal faaliyetleri de sizlerle paylaşıp bu projelerin neden hayata geçirilemeyeceğini, oluşturulan bütçenin balon bir bütçe olduğunu ve bu sarkan projelerinde 2010 yılından, 2011yılından, 2012 yılından kaynaklandığını sonuç itibariyle 1 yıl içersinde toplam 22 projeden 7 tanesini gerçekleştirebilen 15 tanesi diğer yıla sarkan ve bu gerçekleşmenin %10, %15 civarında olduğunu gören milletimiz elbette ki bu konularla ilgili takdir haklarını kullanacaklardır. Bu vesileyle biz performans programının gerçekleşmesini gerçekçi bulmuyoruz. Bu verilen vaatlerin bütçe karşılığını da bulunmadığını düşünüyoruz. Söyleyeceklerim bunlar teşekkür ediyorumdedi. BAŞKAN: “Sayın BAYKALMIŞ ben teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Sayın AĞIRTAŞ Buyurun lütfendedi. Y.AĞIRTAŞ:“Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sayın basın, değerli Gaziemir’liler hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi Sayın BAYKALMIŞ’ın ifade ettiği bazı şeyleri bu komisyonun bir üyesi olarak cevap verme ihtiyacı duyduğum için cevap veriyorum. Sayın BAYKALMIŞ performans programının nerden, nasıl incelediği onu bilemiyorum. Gaziemir Belediyesi’nin performans programında 37n tane proje var. Bu 37 projenin 19 tanesi gerçekleşmiş, 15 tanesi ertelenmiş, 3 tanesi iptal edişmiş. Yani performans programında 20 tane proje falan yok. 37 tane proje var. Bu 37 projenin 19 tanesi gerçekleşmiş, 15 tanesi ertelenmiş. Ben biraz sonra onları arkadaşlar söyleyeceğim onları 3 tanesi de iptal edilmiş. Ertelenen 15 tane projenin 10 adedi 2010dan devam edip gelen projeler bunun 7 tanesi İzmir Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yapılacak işler, diğerleri de biraz önce Sayın BAYKALMIŞ’ ın söylediği başlayıp devam eden projeler var. 2011 yılında 4 adet proje devretmiş. 2012 yılında hiç bir şey yapılmamış denildi ama 2012 yılından 2013 yılına devreden proje adedi 1, İptal edilen projeler neler? Gaziemir Belediyesiyle, bütçesiyle, çalışmasıyla ilgisi olmayan ilgili yerlerden gerekli izinlerin alınıp uygulanmaya geçinilmeyen projeler örneğin; istasyonun restorasyonu söz konusuydu bu devir işlemi gerçekleşmediği için proje iptal edilmiş oldu örnek söylüyorum. 2011 yılından 2012 yılına 2012 den 2013 yılına devreden projelerin prestij anlamda ki projeleri tamamı devam ediyor zaten. Örneğin yobaz deresinin ıslahıyla ilgili biz bu çalışmaları yaparken ilgili Müdür arkadaşlarımızla yaptığımız temasta oranın yeşillendirilmesi ve düzenlenmesiyle ilgili malzeme alımının tamamen gerçekleştirildiğini, proje aşamasının uygulamaya geçileceğini söylediler. Bu ve buna benzer Örneğin, Seydibaba türbesinin projesinin bittiğini bilmiyorum eğer yanlıyorsam düzeltin ayın 22sinde ihalesinin yapılacağı bize söylendi. Biz Belediye binası ihalesi bitti, imza atıldı zannedersem belirli bir süre sonra da yer teslimi yapılacakdedi. BAŞKAN:“İnşallah bayramdan sonra beraber atacağızdedi. Y.AĞIRTAŞ:“İnşallah hep beraber bunu gerçekleştirmiş oluruz. Benim şimdilik söyleyeceğim şey ifade edeceklerim bu kadar ama şunu söyleyebilirim. Bu performans programı ve bütçesi ayakları yere basan tamamen vizyona dayalı projelerdir. Ben şunu daha önceki meclis toplantısında da ifade ettim. 1926 tahmin ediyorum bundan 50 yıl önce yapılan bir Belediye binamız var. Bu Belediye binasının maliyeti Gaziemir Belediyesinin bütçesi yaklaşık %50sini denk gelecek bir bütçe ve bu yönetim yapma cesaretini göze almış ve bunu da gerçekleştirme aşamaları hemen hemen tamamlanmış, sadece kazması vurulacak inşallah onuru, gururu da hep beraber yaşarız. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum Sayın BAYKALMIŞ performans programını gördüğüm kadarıyla ya eksik bilgi aldı ya da tam anlamıyla incelemedi gibi geldiği için bu açıklamaları yapma ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim. Bir de grubum adına şunu söyleyeyim Sayın eğer uygun görürseniz Fahri AYAN arkadaşımızla ilgili sizde müsaade ederseniz bir açıklama yapayım”dedi. BAŞKAN: “Buyurun lütfendedi. Y.AĞIRTAŞ: “Değerli arkadaşlar, Fahri AYAN arkadaşımız 2003 yılında kendi Isparta da kendi tarlasında anız yakarken ateş komşu tarlalarına sıçrıyor ve komşu tarla arkadaşlarda bununla ilgili bir dava açıyorlar Fahri AYAN arkadaşımızda Gaziemir’e gelip yerleştiği için davayı takip etmiyor. Dava kesinleşiyor Yargıtay’a gidiyor Yargıtay onayıp geldikten sonra haberi oluyor. Ve bu arkadaşımız basından takip ettiğim için yanlış olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bu arkadaşımız tutuklanmadı kendisi gitti teslim oldu. Bundan yaklaşık 4 ay önce zaten Savcılığa kendisi müracaat etti cezasının ertelenmesiyle ilgili 4 aylık bu izni kullandıktan sonra 26 Eylül de kendi isteğiyle gitti teslim oldu. Arkadaşlarımızın bilgisi olsun teşekkür ederimdedi. BAŞKAN:“Ben teşekkür ederim. Sayın AĞIRTAŞ açıklamalarınız için evet, insanlar burada yokken arkalarından dikkatli konuşmak gerekir. Tabi insanlar tutuklanabilir ama değişik tutulma şartları vardır. Biliyorsunuz bazıları doğaldır elinde olmadan bir kaza işlersiniz birilerini vurabilirsiniz, öldürebilirsiniz bu tür anız yakmadan da hapse girebilirsiniz ama yüz kızartıcı suç olamaması gerekir. Bizim Fahri kardeşimizin öyle yüz kızartıcı suçu yok. 2003 ten beri devam eden bir dava var ama bunun üzerinden siyaset yapmak hiç şık değil, yakışı kalmıyor, çok doğru bir şey değil. Çünkü bizimde 1 saat sonra, 5 dakika, 10 dakika sonra o duruma düşmeyeceğimiz belli değil. Onun için insanlara saygı duymak lazım. Muhakkak bir gün Allah kimseye göstermesin bizlerde hapse düşebiliriz ama şu var bazen hapse düşmenin onurları vardır. Onurlu hapislerde vardır bu Ülkede çünkü çok siyasetçiler girmiştir, yatmıştır. Bugün daha halen bunu yaşıyoruz bu Ülkede onurlu yatmak farklıdır birde yüz kızartıcı suçtan yatmak farklıdır. Öyle davalarda kaybetmek önemlidir. Öyle dava kaybedenler de şuan da dokunulmazlık zırhına, kavuşarak dosyaları açılmıyor. Allah onları kimseye yaşatmasın ne bana, ne sizlere, ne de bir başkasına ben bunu söylemek istiyorum. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Sayın BAYKALMIŞ Buyurun lütfendedi. K.F.BAYKALMIŞ: “Sayın Başkan, değerli meclis Fahri Beyle ilgili düşüncelerimizi zaten aktardık yüz kızartıcı suç olmamak üzere Allah hiç kimsenin esaretini elinden almasın. Elbette ki bizde bu duygu ve düşünceyle bu arkadaşımızın ailesine de sabırlar dileyerek sözümüze başladık. Elbette ki böyle bir şeyi yüz kızartıcı suç yok insani noktada da hiç kimsenin karşılaşmamasını temenni ettiğimiz bir konu. Bu arada Yılmaz Bey sağ olsun benim söylediklerimden farklı bir şey söylemedi. Ben zaten 15 tane projenin sarktığını bahsettim. Oda kendi bilgilendirmesiyle bunları ifade etti. 39du, 15 ti şu an sarkan 15 tane proje var bu doğrudur. Bununla beraber ben bir bilgiyi de paylaşayım Seydibaba Türbesiyle ilgili bir ifade kullandınız temel atılacak falan diye son Büyükşehir meclisinde Seydibaba türbesinin yerinin taşınmasıyla ilgili komisyon oy birliği ile ret kararı aldı bunu da ümit ediyorum ki biliyorsunuzdur bizde bu işle ilgili, bu hizmetle ilgili bu mecliste hep şunu ifade ettik, mevcut yerde korunması Gaziemir Belediyesi’nin Başkanlığı ve iradesiyle bu sorunun yerinde çözülerek mezarın taşınmadan bu hizmetin, bu vaadin yerine getirilmesini ifade etmiştik. Şimdi tabi ki süreç nasıl işleyecek? Nasıl ihaleye çıkılacak? Bunları bilemiyorum zannedersem meclisinde mezar taşımayla ilgili karar alma yetkisine sahip olmadığıyla ilgili bir bilgi geldi bunu da paylaşmış olayım. Yani Seydibaba türbesinin taşınma işlemi Büyükşehir’den oy birliği ile ret olarak geldi. Ben bunu Gaziemir halkıyla paylaşmak istiyorum. Performans programıyla ilgili olarak ifade ettiğim sarkan 15 projenin her ne kadar Yılmaz Bey ayakları yere bassa da bütçe karşılıklarının bulunmadığını düşünüyoruz. Bunları da bütçede sizlerle paylaşacağız ve bu vaatlerin yerine getirilemeyeceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederimdedi. BAŞKAN:“Ben teşekkür ederim. Geçen meclis tutanaklarını okudum. Ben burada yoktum biliyorsunuz arkadaşlar şehir dışındaydım. Sayın AĞIRTAŞ Meclisi yönetmişti. Sayın AĞIRTAŞ’ın cevaplarını okudum çok düzgün cevaplardı, aynı şeyi söylemiş size iyi dinlemiyorsunuz bence kulaklarınız temizletin. Sağlık yönünden söylüyorum. Şimdi söylediğiniz konular farklı konular. Sondan geleyim şimdi bakın biz Seydibaba Türbesi taşıyacağımız yer neydi planda? Sizde imarcı yok mu aranızda? İmarcı yok mu aranızda? Var. Şimdi ne yapmak istedik orada zaten yeşil alan bakın arkadaşlar yarın öbür gün meydanlarda mahcup olursunuz onu söylüyorum. 23’ de bu ihale yapılacak yani, teknik adamlarsınız lütfen kendi grubunuzu dışarıda mahcup duruma düşürmeyin lütfen. Biz onu zaten ihaleyi yeşil alana çıktık orda bir yapı yok, engelde yok, bir sıkıntı yok. Ha biz ne düşündük orasını rekreasyon alanına çevrilirse yarın öbür gün bu ihalenin dışında bir ufak mescit yapabilir miyiz dedik? Ufak bir müze yapabilir miyiz,Gaziemir’in tarihiyle ilgili? Onun için biz gösterdik rekreasyon alanı yoksa ihaleyle ilgili alakası yok ki biz ihaleyi zaten yeşil alana göre yaptık. Yok mu arkadaşlar aranızda hiç teknik adam bakın mahcup olursunuz olur mu Sayın BAYKALMIŞ sen birde Belediye Başkan adayısın bak Gaziemir kavgayı sevmez, bu iş yolunu sevmez ama GÖKTANIR senin önünde yani şu an GÖKTANIR önünde böyle bir kaybın var bunu belirtmek istiyorum. Heyecanla bu işlere girmeyin, lütfen birilerine danışın, bu işler böyle yapılır. Biz kolay kolay Halil İbrahim ŞENOL olmadık. Yani Belediye Başkanı olmadık bu kente onu belirtmek istiyorum. Sizi sevdiğim için söylüyorum ama bir ağabeyin olarak söylüyorum. Okuyun öyle gelin ağabeyciğim başka türlü olmaz ki bu iş tartışırken ona göre tartışalım. Başka eksik var mı arkadaşlar cevaplayamadığım? Buyurun BAYKALMIŞdedi. K.F.BAYKALMIŞ: “Sayın Başkan, tabi ki kul kurar kader güler. Kimin ne olacağını da, kimin nerde kalacağına da Allah karar verir, Allah bilir biz buna inanmış ve iman etmiş insanlarız. Sizin nezaketinize de yok kulakları temizleyin şudur, budur bu ifadeleri doğru bulmuyorum. Birileri çıkar sizin için başka şeyler söyler dedi. BAŞKAN:“Ahlaksız demişsiniz. Biz yine kibar söylüyoruzdedi. K.F.BAYKALMIŞ: “Biz duruşumuzla, sözümüzle bütün söylediklerimizin de arkasındayız. Bu vesileyle ve ilk önce Tahsin Bey düzeltti temel atıyordunuz Gaziemir Fuar alanı onu sağ olsun bir düzeltti. Sonra yapılan sunumlarda 24 saat olan Sağlık Hizmetlerinin Sabah Saat 8:30 ile 17:30 arası olduğu ifade edilmeye başlandı. Bunlar tekrar konuşulması yani siz olsaydınız size söyleyecektik ama bunlarla ilgili tekrar geri dönmeye gerek yok. Sonuç itibari ile siz insanlara bu hizmeti yaparken biz mezarın oradan alınıp, oraya taşınacağı konusu burada konuşuldu. Ve bizde çok net ayakları yere basar şekilde bu mezarın mevcut yerinde korunmasını söyledik. Yoksa siz oraya park yapacaksınız biz park yapmayın demiyoruz ki yani oluşturduğunuz algıyla sokak da anlattıklarınız arasında fark var. Siz her şeyden önce bunu gözden geçirin. Hep söylüyorsunuz performans programınızdan da zaten yapmış olduğunuz hizmetler belli bu balon program da bir gün patlayacak Gaziemir’li olduğunuzu ifade ediyorsunuz evet Gaziemir de olacaksınız ama o koltukta siz olmayacaksınız. Gaziemir’li bunu görüyor son seçimlerde de zaten çok ciddi manada bu fark kapanmış. Ve bu manada da millet AK Partiye olan teveccühünü göstermiştir. Bizde sokakta insanlara yapılacak olan hizmetleri yapılanları, yapılmayanları ayakları yere basarak uygun ifadelerle paylaşacağız. Teşekkür ediyorum dedi. BAŞKAN: “Ben teşekkür ediyorum. Demek bizim anlattıklarımız çok doğruydu. Gaziemir’in gelişmesini anlatıyoruz biz insanlara arz talep olayı bu. Biz yapıyoruz burası İzmir’in ve Türkiye’nin en tercih edilen İlçesi. Demek iyi şeyler yapmışız. Siz yeni geldiniz değil mi Gaziemir’e yeni taşındınız değil mi?dedi. K.F.BAYKALMIŞ: “Ben 10 yıldır meclis üyesiyim Başkanım burada dedi. BAŞKAN: “Meclis üyeliğinizi demiyorum yeni taşınızdınız değil mi Gaziemir’e? Demek ki sizde bizim yaptığımız işlerden sonra Gaziemir’i tercih etmişsiniz teşekkür ederim. Doğru bir tercih, haklı bir tercih efendim Belediye Başkanı konuşuyor biraz saygılı olun. Ben senin ağabeyim. Senden çok büyük yaşım var ama demek ki bizim yaptıklarımız da sizin tercihiniz doğru bir şey. Sizde Gaziemir’i tercih etmişsiniz sizi kutluyorum, gerçekten bu kent yaşanacak bir kent biz elimizden geleni gösteriyoruz bütün çabaları hem meclis üyeleri, hep beraber ama grup ayırmadan söylüyorum. Hem bürokratlar olarak söylüyorum. Biz bu kent için her şeyimizi veriyoruz, saatlerimizi veriyoruz, bütün gücümüzü veriyoruz. Ama sizin tercih etmeniz 1 ay, 2 ay önce tahminen öyle bu çok hoşuma gitti. Demek ki siz de bu kentin gelişmesini gördünüz ki bu tercihi yaptınız. Aslında basından da bunu rica ediyorum yani artık dışarıda oturan meclis üyelerimiz olmayacak hepsi Gaziemir de yaşayan insanlar olacak. Çünkü bazı meclis üyelerimiz var daha öncede söylemiştim. Sosyal Konutları satsam Belediyeyi bulamazlardı ama şimdi Gaziemir’i tanıyacaklar Gaziemir öyle bir yer. Efendim hepinize teşekkür ediyorum. Yeterince konuşuldu. Oylamaya geçiyorum.

2013 yılı Performans Programının görüşülmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon

Raporu Komisyonlardan geldiği şekli Adalet ve Kalkınma Partisinin ret oyuna karşılık

Oy çokluğu ile kabul edildi. (K:94)Yüklə 202,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə