Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerini kayıt altına alarak, “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi” düzenlemekYüklə 445 b.
tarix12.01.2019
ölçüsü445 b.
#95113Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerini kayıt altına alarak, “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi” düzenlemek,

 • Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerini kayıt altına alarak, “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi” düzenlemek,

  • Başvuru dosyası eksiksiz olan işyerleri asgari teknik ve hijyenik koşullarının mevzuata uygunlukları açısından denetlenir.
 • Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin ürünlerini tescil ederek,“Gıda Üretim İzni Belgesi” düzenlemek

  • Belge düzenlerken üretilecek ürünün özellikle etiket örneği ve yüzde bileşimi mevzuata uygunlukları açısından incelenir, gerektiğinde ürüne dair analiz sonucu istenir.
  • Bakanlığımızca bugüne kadar 53.500 adet Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, 218.900 adet Gıda Üretim İzni Belgesi düzenlenmiştir.


Gıda işyerlerinin risk esaslı denetimleri

  • Gıda işyerlerinin risk esaslı denetimleri
   • İl Müdürlüklerince yıllık olarak planlanır ve uygulanır.
   • Denetim sıklığı 1 ay-3 yıl arasında değişmektedir.
   • Et, Süt, Su ürünleri işleyen ve riski yüksek olan işletmeler ile eksiklik tespit edilmiş, yasal işlem uygulanmış işletmeler daha sık denetlenmektedir.
  • İzleme ve denetim programları kapsamında gıdaların denetimi
   • KKKGM tarafından yıllık olarak hazırlanır ve İl Müdürlüklerince uygulanır.
   • Programın hazırlanmasında, gıda hileleri, taklit ve tağşişler ve gıdanın insan sağlığına uygunluğu dikkate alınır.
   • İthalatta kontrol belgesi düzenlenmesi ve fiili ithalat kontrolleri
   • İhracatta kontroller ve Sağlık Sertifikası düzenlenmesi
Gıda denetçilerin kullanımına yönelik Denetim, İhracat ve İthalat El Kitabı ile prosedürleri hazırlanmıştır.

 • Gıda denetçilerin kullanımına yönelik Denetim, İhracat ve İthalat El Kitabı ile prosedürleri hazırlanmıştır.

 • Ulusal yıllık izleme planları ve ulusal kalıntı izleme planları AB gereksinimlerine göre geliştirilmiştir.

 • Gıda kontrol sisteminin ISO 17020 uyarınca akredite edilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

 • AB gereksinimlerini karşılamak üzere Hızlı Alarm Bildirim Sisteminin (RASFF) geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

 • Gıda denetim ve kontrolüne yönelik veri toplanması ve değerlendirilmesine yönelik “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)” oluşturulmuştur.

 • Gıda denetçilerinin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlenmiştir.

 • 24 adet Sektör Spesifik Hijyen Kılavuzu hazırlanmış, 7 adedi yayınlanmış ve sektöre tanıtımı yapılmıştır.

 • AB ile uyumlu numune alma sistemine geçilmiştir. Tarım İl Müdürlüklerine numune alma alet ve ekipman takviyesi yapılmıştır.12. Fasıl Gıda güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası açılış kriterini yerine getirmek üzere gıda alanında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;

 • 12. Fasıl Gıda güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası açılış kriterini yerine getirmek üzere gıda alanında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;

 • Mevzuat uyumuna yasal dayanak teşkil edecek olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • AB müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuatın yayımlanması ve uygulaması, Strateji Belgesinde taahhüt edilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 • 97 adet Türk Gıda Kodeksi Tebliği yayımlanmış, 71 adedi AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.5996 sayılı Kanunun 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 5179 sayılı Kanun uygulamalarında değişiklikler aşağıda verilmektedir:

 • 5996 sayılı Kanunun 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 5179 sayılı Kanun uygulamalarında değişiklikler aşağıda verilmektedir:

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Gıda Güvenilirliğinin sağlanmasında, ithalat ve ihracat kontrollerinde tek yetkili Kurum olmuştur.

 • Sorumlu yönetici istihdamı zorunluluğu yeniden düzenlenmiş, işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan işyerlerinin listesi Kanunun Ekli 1 sayılı listesinde verilmiştir.

 • Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında temel sorumluluk gıda işletmecisine verilmiştir. Sorumlu yöneticiler artık işverenle birlikte sorumlu olmayacaklardır.

 • Bakanlığa, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetlenmesi görevleri verilmiştir.

 • Hızlı Uyarı Sistemi, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, Risk Analizi, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve İhtiyati Tedbirler gibi hükümler AB’ne uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.İthalat edilen gıdalarda 5996 sayılı Kanuna uygunluk ve AB standartları, ihracatta ise alıcı ülke talebi yoksa yine 5996 sayılı Kanuna uygunluk ve AB standartları aranacaktır.

 • İthalat edilen gıdalarda 5996 sayılı Kanuna uygunluk ve AB standartları, ihracatta ise alıcı ülke talebi yoksa yine 5996 sayılı Kanuna uygunluk ve AB standartları aranacaktır.

 • Gıdalar, ithalatta gümrük yerine Bakanlıkça kurulan Sınır Kontrol Noktalarında denetlenecektir.

 • “Çalışma İzni Belgesi” uygulamadan kaldırılmış ve tüm gıda işyerlerine “Onay” ve “Kayıt” zorunluluğu getirilmiştir. “Onay” alacak işletmeler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

 • “Onay” kapsamı dışındaki işyerleri “Kayıt” altına alınacaktır.

 • “Gıda Üretim İzni Belgesi” uygulamadan kaldırılmış, “Ürün Onayı” uygulaması getirilmiştir. “Gıda Üretim İzni” belgesi piyasaya arz edilecek tüm gıdalar için zorunlu iken, hangi gıdaların onaya tabi olacağı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Ürün onayı alınmadan gıdaların üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı yasaklanmıştır. • Gıda işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik kriterler AB mevzuatı (852/2004/EC ve 853/2004/EC) ile birebir uyumlu olarak çıkarılacak Yönetmelikle belirlenecektir.

 • Onay ve kayıt kapsamındaki tüm işletmeler proje sunmaları halinde AB’ne uyumu sürecinde IPARD kapsamında desteklenecektir.

 • 5996 sayılı Kanun ile idari para cezaları arttırılmıştır. Yasal yaptırımlar 5179 sayılı Kanun gibi uygulanacaktır. Buna göre; işletmelerin faaliyetleri durdurularak ürünlerine el konularak idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca ilgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaya devam edilecektir.Resmi Kontrollere İlişkin Yönetmelik (882/04/EC)

 • Resmi Kontrollere İlişkin Yönetmelik (882/04/EC)

 • Hayvansal Kökenli Ürünlerin Resmi Kontrollerinin Düzenlenmesine İlişkin Özel Kuralları Ortaya Koyan Yönetmelik (854/2004/EC)

 • Genel Hijyen Kurallarını Düzenleyen Yönetmelik (852/04/EC)

 • Onay ve Kayıt İşlemlerini Düzenleyen Yönetmelik (853/04/EC, 854/04/EC)

 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

 • Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Yönetmeliği

 • Laboratuvar Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği (882/04/EC)

 • Resmî Kontrollerin, Veteriner ve Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı ve Harcamalara İlişkin Yönetmelik (882/04/EC) • TEŞEKKÜR EDERİM
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə