Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla ve yatay geçişle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileriYüklə 63,97 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü63,97 Kb.
#40180


Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla ve yatay geçişle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.


Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Yüksek Lisans)*
SNV

YG
Elektronik Mühendisliği

20

--

ALES sayısal 75 olan ve üniversitelerin Elektronik Müh., Elektrik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Telekomünikasyon Mühendisliği, Mekatronik Müh., Harp Okullarının ilgili Bölümleri, Teknik Eğitim Fak. Elektrik veya Elektronik Bölümü lisans mezunları. (Güç Sistemleri, Haberleşme, İşaret İşleme, Kriptoloji, Elektromanyetik alanlarında çalışma yapılacaktır.)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

30

2

ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin Malzeme Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Seramik Müh., Makine Müh., Fizik Müh. ve Kimya Müh., Kimya ve Fizik Bölümleri lisans mezunları. (Fizik, Fizik Müh., Kimya, Kimya Müh. ve Makine Müh. Bölümleri 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına devam edecektir.

Bilgisayar Mühendisliği

--

2

ALES sayısal 75 olan üniversitelerin Mühendislik ve Fen Fakülteleri lisans mezunları.

Çevre Mühendisliği

25

5

ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakülteleri lisans mezunları.

Makine Mühendisliği

15

4

ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin Mühendislik Fak.: Makine, Nükleer Enerji, Enerji Sistemleri, Mekatronik, Uçak, Kontrol, İmalat Mühendisliği, Teknik Eğitim Fak.:Mekatronik ve Makine Eğitimi Bölümleri lisans mezunları.

Kimya Mühendisliği

20

4

ALES sayısal 65 olan ve üniversitelerin Kimya Müh., Kimya, Kimya ve Süreç Müh., Polimer Müh., Gıda Müh. veya Biyomühendislik Bölümü lisans mezunları.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

10

--

ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., Geomatik Müh., Bilgisayar Müh. ve Matematik Müh. Bölümleri lisans mezunları.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

3

--

ALES sayısal 75 olan ve üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji veya Biyomühendislik Bölümleri lisans mezunları.

Fizik

20

--

ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin Fizik, Fizik Müh., Fizik/Fen Bilgisi Öğretmenliği, Elektrik Müh., Elektronik Müh.,Malzeme Bilimi Müh., Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü lisans mezunları.

Kimya

40

1

ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik,Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakülteleri lisans mezunları.

Matematik

7

--

ALES sayısal 80 olan ve üniversitelerin Matematik, Matematik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh. ve İstatistik Bölümü lisans mezunları.

Mimarlık

10

--

ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans mezunları (Mülakatta sunulmak üzere öğrencinin yapmış olduğu çalışma ve projeleri içeren portfolyo)

Şehir ve Bölge Planlama

20

-

ALES sayısal/sözel 60 olan ve üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Çevre Müh., Peyzaj Mimarlığı, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Kamu Yönetimi ve Sosyoloji Bölümleri lisans mezunları.

Deprem ve Yapı Mühendisliği

10

--

ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans mezunları

Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Doktora)**
SNV

YG
Elektronik Mühendisliği


5

--

ALES sayısal 75 olan ve üniversitelerin Elektronik Müh., Elektrik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği; Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır. (Elektromanyetik Alanlar, Haberleşme, İşaret İşleme ve Güç Sistemleri alanlarında çalışma yapılacaktır.)

Bilgisayar Mühendisliği

10

--

ALES sayısal 75 ve GRE eşdeğeri olan üniversitelerin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü veya eşdeğeri bir Enstitüde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

10

--

ALES sayısal 70 ve Yüksek Lisans not ortalaması 75/100 veya 3.00/4.00 olan üniversitelerin Malzeme Bilimi ve Müh., Metalurji Müh., Malzeme, Metalurji ve Malzeme Müh. ve Seramik Müh. tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Çevre Mühendisliği

10

3

ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Fen ve Mühendislik alanlarından lisans veya Çevre Mühendisliği tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Kimya Mühendisliği

8

4

ALES sayısal 70 olan üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Kimya, Kimya ve Süreç Müh., Polimer Müh., Gıda Müh. veya Biyomühendislik lisans mezunu olup, Kimya Mühendisliği, Kimya, Kimya ve Süreç Müh., Polimer Müh., Gıda Müh. veya Biyomühendislik alanında tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Makine Mühendisliği

7

3

ALES sayısal 75 olan, üniversitelerin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde veya eşdeğeri bir enstitüde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

--

ALES sayısal 75 olan, üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Biyofizik, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji, Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyoloji Dallarından birinde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Kimya

20

1

ALES sayısal 60 olan üniversitelerin Kimya ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Fizik

15

--

ALES sayısal 70 olan üniversitelerin Fizik, Fizik Müh., Elektrik ve/veya Elektronik Müh., Malzeme Bilimi ve/veya Müh. Anabilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.

Matematik

5

--

ALES sayısal 80 olan ve üniversitelerin İstatistik, Matematik, Matematik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh. Anabilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Başvuru Süresi

31 Aralık 2012 – 11 Ocak 2013

İngilizce Yeterlik Sınavı

14 Ocak 2013 Saat:10.00

Mülakat Sınav Tarihi (Doktora)

15 Ocak 2013 Saat:10.00

Mülakat Sınav Tarihi (Yüksek Lisans)

16 Ocak 2013 Saat:10.00

ALES sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.


* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde veya başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne doktora eğitimi için başvuranlar ile herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek yoktur.
* ALES puanı ve Mülakat Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan, ancak İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli bulunmayan adaylar “GYTE Lisansüstü Hazırlık, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde en çok 2 (iki) yarıyıl İngilizce Hazırlık Öğrenimi’ne tâbi tutulurlar.
* Kocaeli dışında bir üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan (Arş. Gör./Öğr. Gör.) adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.( YÖK’ün 29.07.1998 tarih, 7091-16646 sayılı yazısı).
* ÜDS/KPDS sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.
* Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adaylardan ÜDS/KPDS İngilizce sınavından en az 55 puan alanlar veya TOEFL IBT 66, TOEFL CBT 184, TOEFL PBT 514, IELTS 4 sınav puanlarına sahip olanlar ile %100 ingilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan adaylar İngilizce Yeterlilik Sınavından MUAF tutulurlar.
* Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans adayları İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 40’ın altında puan almaları durumunda mülakat sınavına giremezler.

** Doktora programlarına başvuru için adayların ÜDS/KPDS İngilizce sınavından en az 60 puan almaları veya TOEFL IBT 72, TOEFL CBT 198, TOEFL PBT 531, IELTS 4 sınav puanlarına sahip olmaları şartı aranır.
* Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla yönetmelik gereği bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
* Her aday; farklı Enstitüler de dahil olmak üzere toplam en fazla 2 farklı tezli lisansüstü programlarına başvuruda bulunabilir.
* Ayrıca; her aday tezli lisansüstü programlarının haricinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan tezsiz yüksek lisans programlarına da en fazla 2 farklı başvuruda bulunabilir.
SNV = Sınavla alınacak öğrenci kontenjanı

YG = GYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayanlar için yatay geçiş kontenjanı
Müracaat İçin İstenen Belgeler :

(1) Gireceği programı belirtir internet başvuru formu,

(2) Ayrıntılı özgeçmiş,

(3) Başvuru tarihlerinde mezun durumda olmayan adayların kesin kayıt tarihlerinde(28 Ocak-1 Şubat 2013) mezun olabileceklerini gösteren Üniversitelerinden alınmış resmi yazı,

(4) Bir adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),

(5) ALES sonuç belgesi aslı ile fotokopisi (ALES sonuç belgesini internet çıktısı olarak getiren adayların,ALES sonuçlarının kontrolü için ÖSYM şifrelerini bilmeleri gerekmektedir)

(6) Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belgenin aslı ile fotokopisi,

(7) Doktora programına başvuracak adaylar için ÜDS (veya muadili KPDS, TOEFL, IELTS) sonuç belgesinin aslı ile fotokopisi,

(8) Doktora programlarına başvuran adayların Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

(9) Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yatay Geçiş Şartları:

(1) Yukarıda açıklanan başvuru şartları,

(2) Öğrencinin kayıtlı ve devam etmekte olduğu lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olması, genel ağırlıklı not ortalamasının 3.00 olması ve alt yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması,

(3) Disiplin cezası almamış olması,

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu dersler, Enstitümüzde açılmış derslerden isim ve/veya içerik itibariyle farklılık arz etmesi halinde, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görüşüyle bu derslerden en çok 7 kredilik kısmı öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu kredili ders yüküne sayılır,

(5) Lisansüstü programlarda sadece ders aşamasına yatay geçiş kabul edilir,

(6) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz,

(7) Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en geç 11.01.2013 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları.


Müracaat Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Yerleşkesi

Gebze / KOCAELİSınav Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi

Gebze / KOCAELİ


Tel: 0 (262) 605 (1107-1109-1110-1113-1114)
Yüklə 63,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə