Geka – Muğla Yatırım Destek OfisiYüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.GEKA – Muğla Yatırım Destek Ofisi

 • GEKA – Muğla Yatırım Destek Ofisi

 • Yeni Teşvik Sistemi ile ilgili bilgiler

 • Örnek Senaryolar

 • Sorular & Görüş ve ÖnerilerAydın, Denizli ve Muğla illerinin her yönden gelişmesi ve kalkınması için çalışmalar yapan bir kamu kuruluşu

 • Aydın, Denizli ve Muğla illerinin her yönden gelişmesi ve kalkınması için çalışmalar yapan bir kamu kuruluşu

 • Ekonomik ve Sektörel Araştırmalar

 • Mali Destekler

 • Yatırım Destek FaaliyetleriYerli ve yabancı yatırımcıya yol gösteren, ilin yatırım olanakları ile ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan Ajans birimi

 • Yerli ve yabancı yatırımcıya yol gösteren, ilin yatırım olanakları ile ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan Ajans birimi

 • Yeni Teşvik Sistemi kapsamında yer alan Genel Teşvik Uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 • Muğla İli 1.Bölgede (6 Bölge mevcut)Yatırım Teşvik Belgesi - Kimler Başvurabilir ?

 • Yatırım Teşvik Belgesi - Kimler Başvurabilir ?

 • Asgari 1.000.000 TL sabit yatırımTeşvik Uygulamaları

 • Teşvik Uygulamaları

 • Genel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları

  • Öncelikli Yatırım Konuları
  • Yatırım Havzalarının Oluşturulması ve Kümelenme
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

 • Stratejik Yatırımların Teşviki

 • Ar-Ge ve Çevre Yatırımlarının TeşvikiTanımlar

 • Tanımlar

 • Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamında yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler

 • Sabit Yatırım : Sabit yatırım tutarı; arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamı

 • Entegrasyon Yatırımı : Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımTanımlar

 • Tanımlar

 • Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırım

 • Modernizasyon Yatırımı: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımTanımlar

 • Tanımlar

 • Tevsi Yatırım: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırım

 • Ürün Çeşitlendirme Yatırımı: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımGenel Teşvik Uygulamaları

 • Genel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların,

 • Kararın Ek-4’ünde yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konularının ve

 • Teşviki için Ek-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konularının dışında yer alan;

 • Asgari 1.000.000 TL sabit yatırım tutarına sahip yatırımlar

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi (Gemi İnşa Yatırımları)Genel Teşvik Uygulamaları

 • Genel Teşvik Uygulamaları

 • KDV İstisnası : Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV alınmayacaktır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti : Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Tersanelerin gemi inşa yatırımlarında belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir.Genel Teşvik Uygulamaları

 • Genel Teşvik Uygulamaları

 • Sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan, (1.000.000 TL – 10.000.000 TL ) Genel Teşvik Uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için;

 • Güney Ege Kalkınma Ajansı veya

 • Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yapılabilir.

 • B.y.s. makine ve teçhizat imalatı

 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

 • B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı

 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

 • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

 • Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı

 • Mobilya imalatı , (b.y.s.) diğer imalat

 • Ürün paketleme hizmeti yatırımları

 • Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımlarıBölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi : Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır.Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırımlar

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırımlar

 • Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

 • Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

 • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

 • Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000 TL tutarındaki biyo-teknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

 • Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000 TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.

 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları hariç).

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

 • TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırımlar = 5.Bölge Destekleri

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Öncelikli Yatırımlar = 5.Bölge Destekleri

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Yatırım Yeri Tahsisi • Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Örnek

 • MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

 • MODERNİZASYON YATIRIMI

 • 500 YATAKLI 5 YILDIZLI OTEL YATIRIMI

 • Sabit Yatırım = 27.000.000TL , İstihdam : 150 Kişi ,

 • Makine ve Teçhizat = 10.000.000 TL

 • Otel yatırımı için gerekli olan 3 yıldız ve üzeri şartı sağlanıyor = Bölgesel TeşvikBölgesel Teşvik Uygulamaları – Örnek

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları – Örnek

 • MARTI OTEL İŞLETMECİLİĞİ – 5 YILDIZLI 500 YATAKLI MODERNİZASYON YATIRIMI

 • Sabit Yatırım = 27.000.000 TL , İstihdam : 150 Kişi ,

 • 150 İSTİHDAM İÇİN 2 YIL BOYUNCA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

 • 150 eleman x 24 ay x 195,6 TL = 704.160 TL(destek üst sınırı 27.000.000 x %10 = 2.700.000 TL)

 • 27.000.000* %15 = 4.050.000 TL Destek Miktarına kadar %50 VERGİ İNDİRİMİ

 • Makine Teçhizatın KDV İSTİSNASI en az 1.800.000 TL ( %18 KDV ÖDENMİYOR)Önceden gerçekleştirilmiş harcamalar

 • Önceden gerçekleştirilmiş harcamalar

 • Hammadde, aramalı, işletme malzemesi

 • 2. el yerli makine-teçhizat

 • Taşıtlar(Uçak ve helikopter dahil)

 • Porselen-Seramik-Camdan mamul mutfak eşyası

 • Sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenecek harcamalar

 • İnşaat malzemeleri (makine teçhizat listelerinde)

Kataloq: DB INT Image

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə