Gelişşmiş bir teknolojiye, işgörme yöntemlerine ve nitelikli işgörene sahip olmak, işlerin iyi yapılacağı anlamına gelmezYüklə 445 b.
tarix06.03.2018
ölçüsü445 b.
#44678Gelişşmiş bir teknolojiye, işgörme yöntemlerine ve nitelikli işgörene sahip olmak, işlerin iyi yapılacağı anlamına gelmez.

 • Gelişşmiş bir teknolojiye, işgörme yöntemlerine ve nitelikli işgörene sahip olmak, işlerin iyi yapılacağı anlamına gelmez.

 • Çalışanların etkili biçimde yönlendirilmesi gereklidir.İletişim,

 • İletişim,

 • güdüleme,

 • önderlik.Anlamları ortak kılma. Amaçları başarmak ve davranışları etkilemek için insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan araçlarla ortak anlayış sağlama .

 • Anlamları ortak kılma. Amaçları başarmak ve davranışları etkilemek için insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan araçlarla ortak anlayış sağlama .

 • “İletişimin öznesi insandır

Yukarıdan aşağıya iletişim,

 • Yukarıdan aşağıya iletişim,

 • aşağıdan yukarıya iletişim,

 • yatay iletişim.

Sağlık işletmesinin tepe yöneticisinden başlayıp emir-komuta zincirini izleyerek aşağılara doğru uzanan iletişimdir.

 • Sağlık işletmesinin tepe yöneticisinden başlayıp emir-komuta zincirini izleyerek aşağılara doğru uzanan iletişimdir.Politikalar, usuller, kurallar ve iş çizelgelerini içeren emirler,

 • Politikalar, usuller, kurallar ve iş çizelgelerini içeren emirler,

 • bilgi talepleri,

 • belirli bir konuda grup birliğini sağlayacak bilgiler.Astların gerekli bilgileri (rapor, hesap verme vb) üstlerine aktarmasıdır.

 • Astların gerekli bilgileri (rapor, hesap verme vb) üstlerine aktarmasıdır.Aynı hiyerarşik düzeydeki kişi ve birimler arasında yapılan iletişimdir.

 • Aynı hiyerarşik düzeydeki kişi ve birimler arasında yapılan iletişimdir.

 • Temel işlevi, çeşitli örgütsel birimler arasında, eşgüdüm sağlamaktır.Geri bildirim,

 • Geri bildirim,

 • duyarlılık,

 • etkili dinleme,

 • seçilen sözçük,

 • yeterince tekrar,

 • Johari Window.Göndericinin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi, mesajı doğru anlayıp anlamadığını gösteren işaretler bulmaya çalışmasıdır.

 • Göndericinin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi, mesajı doğru anlayıp anlamadığını gösteren işaretler bulmaya çalışmasıdır.Göndericinin, mesaj iletirken, alıcıın kültür, kişilik ve değerlerini dikkate almasıdır.

 • Göndericinin, mesaj iletirken, alıcıın kültür, kişilik ve değerlerini dikkate almasıdır.Alıcının mesaja tepkisini açıkca ifade edeblimesine olanak tanınmasıdır. Sözünü dinletmek isteyen yönetici, önce dinlemelidir.

 • Alıcının mesaja tepkisini açıkca ifade edeblimesine olanak tanınmasıdır. Sözünü dinletmek isteyen yönetici, önce dinlemelidir.“bir müsellesin sathı, kaidesi ile irtifaının zarbının nıfsına müsavidir”

 • “bir müsellesin sathı, kaidesi ile irtifaının zarbının nıfsına müsavidir”

 • ne anladınız ?.Mesajın alıcı tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamak için bir yeterince (ne fazla, ne az) tekrar ifade edilmesidir.

 • Mesajın alıcı tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamak için bir yeterince (ne fazla, ne az) tekrar ifade edilmesidir.Etkili bir iyetişim kurmak için hem kendimizi açıkca ifade etmeli, hem de karşımızdaki bireyin kendisini açıkca ifade etmesini sağlamak gereklidir.

 • Etkili bir iyetişim kurmak için hem kendimizi açıkca ifade etmeli, hem de karşımızdaki bireyin kendisini açıkca ifade etmesini sağlamak gereklidir.

Kuşkulu: kendi hakkımızda bilmediğimiz ancak başkalarının bildiği konulardır.

 • Kuşkulu: kendi hakkımızda bilmediğimiz ancak başkalarının bildiği konulardır.Bilinmeyen: kendi hakkımızda bilmediğimiz ancak başkalarının da bilmediği konulardır.

 • Bilinmeyen: kendi hakkımızda bilmediğimiz ancak başkalarının da bilmediği konulardır.Kendi benliğini dışa vurmalı,

 • Kendi benliğini dışa vurmalı,

 • diğerlerini anlamaya istekli olmalı,

 • karşı tarafa güven verilmeli.Kendi benliğini dışa vurmalı,

 • Kendi benliğini dışa vurmalı,

 • diğerlerini anlamaya istekli olmalı,

 • karşı tarafa güven verilmeli.

X Teorisi

 • X Teorisi

  • İnsan doğuştan tembeldir,
  • çalışması için insan korkutulmalı,
  • yaratıcı değildir, sorumluluktan kaçınır.


 • Y Teorisi

  • İnsanlar için çalışmak oyun gibidir,
  • normal insan yaratıcıdır,
  • insan, sorumluluk almaya çalışır


İhtiyaç, giderilmediğinde insanda psikolojik ve fizyolojik rahatsızlık uyaran herşeydir.

 • İhtiyaç, giderilmediğinde insanda psikolojik ve fizyolojik rahatsızlık uyaran herşeydir.

 • İnsanın bu ihtiyacı karşılama yönünde harekete geçme eğilimine ise güdü (motive) denir. Tatmin edilmemiş ihtiyaç davranışa yol açar.

İnsan ihtiyaçları bir hiyerarşiye sahiptir. Bu hiyerarşinin her basamağındaki ihtiyaçler farklıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli araçlar da değişiktir.

 • İnsan ihtiyaçları bir hiyerarşiye sahiptir. Bu hiyerarşinin her basamağındaki ihtiyaçler farklıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli araçlar da değişiktir.

İnsanın, yaşamını sürdürmek için duyduğu ihtiyaçlardır. Beslenme, giyinme, barınma ve cinsel ihtiyaçlar bu grupta yer alır.

 • İnsanın, yaşamını sürdürmek için duyduğu ihtiyaçlardır. Beslenme, giyinme, barınma ve cinsel ihtiyaçlar bu grupta yer alır.Tehlikelerden korunma, korku duymama, güvenlik içinde olma, sürekli bir işin olması gibi ihtiyaçlar bu kategori içinde yer alır.

 • Tehlikelerden korunma, korku duymama, güvenlik içinde olma, sürekli bir işin olması gibi ihtiyaçlar bu kategori içinde yer alır.Sevme, sevilme, ait olma. kimlik kazanma, başkaları tarafından kabul görme ihtiyaçlarıdır.

 • Sevme, sevilme, ait olma. kimlik kazanma, başkaları tarafından kabul görme ihtiyaçlarıdır.Başarılı olma, diğerlerince tanınma, statü sahibi olma, vb ihtiyaçlardır.

 • Başarılı olma, diğerlerince tanınma, statü sahibi olma, vb ihtiyaçlardır.İnsanın, yaratıcı yeteneklerini kullanmaya yönelik ihtiyaçlarıdır.

 • İnsanın, yaratıcı yeteneklerini kullanmaya yönelik ihtiyaçlarıdır.Yönetici, astlarını tanımalı, onların öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçlara uygun araçları uygulayarak astlarını motive etmelidir.

 • Yönetici, astlarını tanımalı, onların öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçlara uygun araçları uygulayarak astlarını motive etmelidir.Ücret,

 • Ücret,

 • yan ödeme,

 • iyi çalışma koşulları sağlamalıdır.Sigorta ve emeklilik programı, iş güvencesi, sağlıklı iş koşulları, sağlık programı ve hizmetleri sağlamalıdır.

 • Sigorta ve emeklilik programı, iş güvencesi, sağlıklı iş koşulları, sağlık programı ve hizmetleri sağlamalıdır.Sosyal etkileşime olanak tanıyan ılımlı bir çalışma ortamı yaratmalı; sosyal programlar (piknik, gezi, parti) düzenlemelidir.

 • Sosyal etkileşime olanak tanıyan ılımlı bir çalışma ortamı yaratmalı; sosyal programlar (piknik, gezi, parti) düzenlemelidir.Başarılı astlarını övmeli, ödüllendirmeli, yükseltmeli, statüye uygun maaş sağlamalı, itibarlı olanaklar tanımalıdır.

 • Başarılı astlarını övmeli, ödüllendirmeli, yükseltmeli, statüye uygun maaş sağlamalı, itibarlı olanaklar tanımalıdır.Astlarına, yaratıcılık gerektiren işler vermeli, kişisel g elişmelerini sağlayacak fırsatlar yaratmalıdır.

 • Astlarına, yaratıcılık gerektiren işler vermeli, kişisel g elişmelerini sağlayacak fırsatlar yaratmalıdır.Para,

 • Para,

 • örgütsel kurallar,

 • iş tasarımı,

 • ödül sistemi,

 • yönetsel davranış,

 • katılım.Önderlik, personelin etkilenerek kurumsal amaçlar yönünde harekete geçirilmesi sürecidir.

 • Önderlik, personelin etkilenerek kurumsal amaçlar yönünde harekete geçirilmesi sürecidir.

 • Yöneticiler yetkilerini, önderler ise güç kullanarak insanları harekete geçirir.

 • Önderliğin temelinde güç vardır.Güç, diğer insanları etkileme potansiyel becerisidir. Güç etkilemeyi doğurur.

 • Güç, diğer insanları etkileme potansiyel becerisidir. Güç etkilemeyi doğurur.

 • Güç, yöneticinin yetkisinden değil, kendisinden, doğar. Yetki değil, güç sahibi olmak önemlidir.Önder ve önder olmayanları birbirinden ayıran özellikler var mıdır?

 • Önder ve önder olmayanları birbirinden ayıran özellikler var mıdır?

  • Zeka, çalışkanlık, girişkenlik, önayak olma, kendine güvenme, anlayış, sabır......
 • Önder olmak için yeterli midir?Önder davranışları iki ana grupta toplanabilir:

 • Önder davranışları iki ana grupta toplanabilir:

  • İş merkezli-otoriter önderlik,
  • İnsan merkezli- demokratik önderlik.


İş merkezli (otoriter-diktatcı) önderlik, personelin refah ve mutluluğunu gözetmez, işe önem verir, personelin duygu ve düşüncelerini dikkate almaz, kararlara katmaz.

 • İş merkezli (otoriter-diktatcı) önderlik, personelin refah ve mutluluğunu gözetmez, işe önem verir, personelin duygu ve düşüncelerini dikkate almaz, kararlara katmaz.

 • Üret ya da yok ol” temel felsefedir.Önder, astlarına güvenmekte, kararlara katmaktadır. Astlarının iş ortamında mutlu olmalarını sağlamaya yönelmektedir. İnsan ögesinin değerini ön planda tutmaktadır.

 • Önder, astlarına güvenmekte, kararlara katmaktadır. Astlarının iş ortamında mutlu olmalarını sağlamaya yönelmektedir. İnsan ögesinin değerini ön planda tutmaktadır.

 • Herşey insan içindirÖnder, grupta ağırlığını hissettirir,

 • Önder, grupta ağırlığını hissettirir,

 • grubun normlarına uyar,

 • öncülük eder,

 • makul emirler verir,astlarını dinler,

 • astlarını dinler,

 • grup önünde astlarını ne över ne de yerer,

 • önder kendini tanır,

 • grubun kendi kendini disipline edeceği koşulları yaratır.Astlarına güvenir,

 • Astlarına güvenir,

 • planlamaya önem verir,

 • serinkanlıdır, riski üstlenir,

 • muhalefeti teşvik eder,

 • ayrıntılarla uğraşmaz,

 • öğrenmeye çalışır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə