Gemi İNŞa yüK İŞlem ve gemi stabiLİtesiYüklə 131,41 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü131,41 Kb.
#18427

GEMİ İNŞA YÜK İŞLEM VE GEMİ STABİLİTESİ 

1. Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini bulmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A)  Tank uzunluğu,

B)  Geminin sualtı hacmi,

C)  Deniz suyunun yoğunluğu,D)  Deplasman,

E)  Tank adedi


2. Gemilerin sualtı kısmına yerleştirilen tutyaların hangi özelliklerinden yararlanmak için kullanılır?

A)  Katodik özelliğinden,

B)  Ağır olmalarından,

C)  Yosun kaplamasını engellediği için,

D)  Gemi dengesine yararlı etkilerinden dolayı

E)  Anodik özelliğinden dolayı
3. Kararlı denge için aşağıda belirtilen yargılardan hangisi doğrudur?

A)  GZ değeri sıfırdır,B)  GM değeri pozitifdir,

C)  Gemi kıça trimlidir,

D)  GM değeri negatifdir,

E)  GZ değeri geminin yattığı tarafın ters tarafındadır


4.  KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar?

A)  Metesantır G’ye uzaklığı

B)  Metesantır yüksekliğini

C)  Mesetantır noktasının omurgadan uzaklığını

D)  Metesantır açısını

E)  Metesantırın F noktasından uzaklığını
5. Bir gemide KG değeri, KM’den küçük ise; bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A)  Kararsız denge

B)  Nötr denge

C)  Kararlı denge

D)  Başlı gemi

E)  Kıçlı gemi
6. Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybına neden olur?

A)  Geminin başa trimli olması,

B)  Güverteye yük alınması,

C)  Geminin sualtı kısmının delinmesi,

D)  Geminin baş-kıç yapması,

E)  Geminin balastlı seyre çıkması

7. Çapraz eğriler, bize aşağıda verilen değerlerden hangisini bulmamızı sağlar?

A)  GM değeri,B)  GZ değeri,

C)  Geminin trimi,

D)  Deplasmanı,

E)  Gemi draftlarını


8. Vagon, kamyon ve iş makinaları gibi yükler hangi yük sınıfına girmektedir?

A)  Çelik yükler,

B)  Kimyasal yükler,

C)  Ambalajlı yükler,

D)  Birleştirilmiş yükler,

E)  Ambalajsız yükler.
9. Bir gemide trim değişikliği yapmak için başvurulacak en etkin tanklar aşağıdakilerden hangisidir?

A)  D.B tankları

B)  Üst yan tanklar (Topside Tank)

C)  Yakıt tanklarıD)  Baş ve kıç pik tanklar

E)  Sintine tankları


10. Tahliye limanında aşağıdaki yük dokümanından hangisi kaptana verilmez ise kaptan yükü teslim etmez?

A)  Orijinal konşimento

B)  Navlunun ödendiğini gösteren belge

C)  Olgular tutanağı (Statment of Fact)

D)  Tahliye raporu

E)  Yükleme ordinosu
11. Demoreç (Demurage) bedelinin ödenmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Armatörün yük sahibine ödediği bedeldir

B)  Armatörün acenteye ödediği bedeldir

C)  Yük sahibinin armatöre ödediği bedeldir

D)  Armatör acentesinin limana ödediği bedeldir

E)  Yük sahibinin ödemesi gereken vergidir
12. Kereste yüklemesinde, gemi dengesi hesabında düzeltilmiş başlangıç GM yüksekliği kaç metreden az olamaz?

A)  0.15 m,

B)  0.30 m,

C)  1.50 m,

D)  2.00 m,

E)  3.00 m

13.Bir gemide meyil salınım periyodunu arttırmak için aşagıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)  Üst güverteye ek yük konmalıdır.

B)  Dip tanklara su alınmalıdır.

C)  Yükler omurgaya yakın yüklenmelidir.

D)  Baştaki yükler mümkün olduğunca kıça yüklendi.

E)  Kıçtaki yükler mastoriye yakın yüklenmeli.
14. A gemisi,  su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su seviyesi, yaz yükleme hattının 12 cm altındadır. Geminin, limanda 200 ton yükü kalmıştır. Gemi, açık denize  çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır= ( TPC: 20 ton, FWA: 65 mm )

A)  92 ton

B) 105 ton

C) 139 ton

D) 144 ton

E) 175 ton
15. Deplasmanı 3200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 6.2 m dir. Bu gemiye aşağıdaki tabloda gösterilen yükler yüklenmiş, yükleme sonunda KM : 5.40 m olduğu tespit edilmiştir. Yükleme sonundaki GM’i hesaplayınız.

Komp                                      Ağırlıklar                                             KG Yüksekliği

No:1 Ambar                             1500 ton                                              3.6 m

No:2 Ambar                             3000 ton                                              5.2 m

No:3 Ambar                             2100 ton                                              3.9 m

A)  0.40 m

B)  0.35 m

C)  0.75 m

D)  0.45 m

E)  0.55 M 
16. Tankları kısmen dolu olarak sefere kalkmış bir geminin yalpalara düşmesi durumunda aşağıdaki  değerlerden hangisinde gizli bir artış olur?

A)  KM değerinde

B)  KB değerinde

C)  BM değerindeD)  KG değerinde

E)  KZ değerinde


17. Dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar?

A)  Yalpa açısı kümelenme açısına eşit olduğu zaman

B)  Yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman

C)  Yalpa açısı 25° yi aştığında

D)  Yalpa açısı 35° yi aştığında

E)  Yalpa açısı 45° yi aştığında


18. Atmosferi tehlikeli ambarlara, aşağıdakilerden hangisi yapılmadan girilmez?  

A)  Havalandırmadan

B)  Gaz ölçümü yapılmadan

C)  Solunum cihazı takılmadanD)  İyice yıkatılmadan

E)  Kapalı alanlara giriş prosedürlerine bakılmadan.


19. Nizami freeboard yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Borda yüksekliğiB)  Yaz yükleme su hattı ile ana güverte arasındaki mesafe

C)  Omurga ile ana güverte arasındaki mesafe

D)  Omurga ile yaz yükleme su hattı arasındaki mesafe

E)  Omurga ile TFW arasındaki mesafeGEMİ İNŞA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ

1.   Yüzme yeteneği merkezi (B) nin yeri ne zaman değişir?

A)      Gemi meyil ve yalpa yaptığı zaman

B)      Geminin draftı değiştiği zaman

C)      Deplasmanı değiştiği zaman

D)     Gemi trim yaptığı zaman

E)      Yukarıdakilerin hepsi doğrudur

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi sintine devresinin görevi değildir?

A)      Yangın sularının atılması

B)      Ambarların suyla temizlenmesiC)      Gemiye su alınması

D)     Ambarların yaralanma esnasında tahliyesi

E)      Sintinede biriken suların tahliyesi

 

3.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını seçiniz?

A)      Kolay havalandırma ve kaçışı temin edebilmek için her tanka ve boşluğa en az 4 adet menhol konur .

B)      Su geçirmez menhollerde lastik, yağ geçirmez menhollerde neoprene conta kullanılır .

C)      Perde güvertesinin altındaki lumbuzlar iyi havalarda yolcular tarafından açılabilir .

D)     Daha iyi havalandırma temin edebilmek için menhollerin mezarnalı yapılması tercih edilir.

E)      Gaz geçirmez kapıların, su geçirmez kapılardan sızdırmazlık özelliği daha düşük fakat daha ağır kapılardır.

 

4.   Stringer ve şiyer saçlarının, etrafındaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Paslanmadan kaynaklanabilecek kalınlık kayıplarını karşılamak için

B)      Çarpışmalarda güverte hasarını en aza indirgemek için

C)      Geminin enine mukavemetini arttırmak içinD)     Güverte köşelerinde, yalpalarda daha büyük eğme gerilmeleri oluşturduğu için

E)      Bu saçların çekme mukavemetleri daha düşük olduğu için


 

5.   Toplam trimin (t), trim yaptıran moment (MT) ve 1 cm trim momenti (MCT) cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)      t= MT +MCT

B)      t= MCT - MT

C)      t= MT - MCTD)     t= MT / MCT

E)      t= MCT / MT


6.   Bir geminin su altı hacim merkezinin tabandan yüksekliğine ne denir?

A)      KG

B)      BM

C)      KB

D)     GM

E)      GG1

 

7.   Gemilerde meyil tecrübesi niçin yapılır?

A)      Sephiye merkezinin bulunması için

B)      Ağırlık merkezinin bulunması için

C)      Draftın bulunması için

D)     Metasantr yarıçapının bulunması için

E)      Deplasmanın bulunması için

 

8.   Serbest sıvı yüzeylerinin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      GM’in büyümesine sebep olur

B)      Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur

C)      Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler

D)     GM=0 olur

E)      Hiçbiri

 

9.   BM sembolu neyi tanımlamaktadır?

A)      Enine metasantr yüksekliğiB)      Enine metasantr yarıçapı

C)      Boyuna metasantr yarıçapı

D)     Sephiye merkezinin dikey konumu

E)      Yüzme merkezinin dikey konumu

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerden hesaplanmaz?

A)      1 cm trim momenti

B)      Deplasman

C)      Boyuna yüzme merkeziD)     Yük dağılımı

E)      Su hattı alanı

 

11. Dümen, sancak veya iskeleye basıldığında gemiyi dönüş yönünün aksine yatıran kuvvet hangisidir?

A)      Dümen yelpazesi üzerinde oluşan basınç kuvvetinin dik bileşeni

B)      Dümen yelpazesi üzerinde oluşan basınç kuvvetinin yatay bileşeni

C)      Merkezkaç kuvveti

D)     Dümen tork kuvveti

E)      Dönüşe karşı gelen direnç kuvveti

 

12.  Pervane kanadının itme bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? (R= pervane yarı çapı)

A)      0,5 R

B)      0,6 R

C)      0,4 R

D)     0,7 R

E)      0,8 R

 

13. Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minimum aralık ne olmalıdır? (D = pervane çapı)

A)      0,10 D

B)      0,15 D

C)      0,20 D

D)     0,03 D

E)      0,25 D

 

14.  Pervane kanadının basınç yüzü neresidir?A)      Gemi ileri giderken kanadın kıç yüzüdür

B)      Gemi ileri giderken kanadın ön yüzüdür

C)      Pervanenin piç yüzüdür

D)     Pervane kanadının göbek yüzüdür

E)      Pervane göbek yüzüdür

 

15.  Karaya oturan bir gemide yapılması gereken en önemli kontrol aşağıdakilerden hangisidir?A)      Geminin devrilme tehlikesinin bulunup bulunmadığı

B)      Kaç sacın yırtıldığı

C)      Geminin yaralanmış kısmına saatte kaç ton su dolduğu

D)     Yardımın gelip gelmediği

E)      Suyu dışarı atılıp atılamayacağı

 

16.  Hasarlı yerlerde sıcak hava, buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerin hangisi doğrudur?A)      Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir

B)      Her şey normal bırakılarak işleme devam edilir

C)      Flençler ayrılmazlar

D)     Flençler tıkanmazlar

E)      Bunlardan hiçbiri yapılmaz

 

17.  Bir gemide pervane hasarı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?A)      Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışılır

B)      Pervane hasarı tespit edilir

C)      Pervane kaynakla tamir edilir

D)     Pervane tutyaları muayene edilir

E)      Hiçbiri

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi gemi havuzdan çıkmadan önce yapılacak  kontrollerden değildir?

A)      Kinistin valflarının monte edilmiş ve kapalı olduğu

B)      Onarım, boya ve tutyalama işlerinin bittiği

C)      Demir ve zincirin alındığı

D)     Tüm bağlantıların (arzlama, sahil elektrik kablosu v.b) söküldüğünden emin olmakE)      Yakıt tanklarının gas free kontrolü

 

19.  Havuzlamada kritik periyod  ne zaman başlar?

A)      Geminin havuza girdiği ilk an

B)      Topuğun iskemlelere oturduğu ilk an

C)      Geminin iskemlelere oturduğu ilk an

D)     Gemi havuzdan çıkarken

E)      Geminin vasatı iskemlelere oturduğu zaman

 

20.  Aşağıdakilerin hangisi havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir?

A)      Emiş ve discharge valflarının  açık durumda muayenesiB)      Elektrik tesisatının meger testi

C)      Sterntüyp yatak klerens ölçülerinin alınması

D)     Dümen yatak klerens ölçülerinin alınması

E)      Kuyruk  şaft kama yuvalarının magnaflux testiDENİZ HUKUKU

1.   IOPP nedir.

A)      Sudaki yağ karışım miktarı

B)      Sudaki zehirli madde karışım miktarı

C)      Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı BelgesiD)     Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi

E)      Tanker Taşıma Belgesi

 

2.   Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)’ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I’e göre peryodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır.

A)      1

B)      2

C)      3

D)     4


E)      5

 

3.   Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

A)      Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

B)      Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici  kurallar

C)      Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

D)     Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

E)      Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

 

4.   Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;

A)      4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.B)      4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak ve geminin hızı 6 knots’dan az olmamak koşulu ile atılabilir.

C)      4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir.

D)     12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

E)      12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

 

5.   Gemide görevinize başladığınızda, kendi işinizi her ne kadar iyi yaparsanız yapın, ast ve üstlerinizle saygı ve sevgiye dayalı iyi ve uygar ilişkiler içinde olmak için çaba göstermenize rağmen, bazen insanlar arasındaki iletişim zorlukları veya engelleri, hayatı ve çalışma ortamını, bizim için zor ve sıkıcı hale getirebilir. İyi insan ilişkileri çok basit formüllerle kolayca açıklanmasa da, aşağıdakilerden hangisi, başkalarını daha iyi anlamamıza ve kendimizi iyi anlatmamıza yardımcı olur?

A)      Onlar hakkında başkalarından bilgi toplamak, kendimizi kurnazca ve açık vermeden ifade etmek.B)      Onları dinlemek ve kendimizi onların yerine koyarak düşünmek, böylelikle onları daha iyi anlamaya çalışmak. Kendimizi açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek

C)      Onlarla mümkün olduğunca mesafe koyarak sorunlardan uzak durmak. Gerekirse kendimizi yazılı olarak ifade etmek

D)     Onlarla çok samimi olarak kendimizi sevdirmek. Sohbet ortamında kendimizi şakalaşarak ve eğlenceli bir şekilde ifade etmek

E)      Ne yaparsak yapalım, kimseye fazla güvenilmeyeceğini peşinen kabul ederek, onların anlattıklarına inanmayıp zamana bırakmak. Kendimizi onların güvenini kazanacak şekilde göstermek için onların hoşuna gidecek şekilde anlatmak

 

6.   MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır.

A)      Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

B)      Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

C)      Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip

D)     Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika

E)      Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir.

A)      Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası

B)      Emici keçelerle geri toplama metodu

C)      Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme

D)     Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

E)      Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

 

8.   Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır.

A)      Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

B)      Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlükleri

C)      Liman Başkanlıkları

D)     Liman İşletme Müdürlükleri

E)      Deniz polisi yetkilileri

 

9.   TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz.A)      Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları

B)      Tekne

C)      Makine

D)     Kazan

E)      Genel donatım

 

10.  50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir.

A)      Liman Başkanlıkları

B)      Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kuruluC)      Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları

D)     Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları

E)      Devlet Denetleme Kurulu

 

11.  50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir.

A)      Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu

B)      Liman Başkanlıkları

C)      Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları

D)     Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları

E)      Devlet Denetleme Kurulu

 

12.  Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır.

A)      Bir yılB)      Seferlik

C)      Altı ay

D)     Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar

E)      Klass sörveyi tarihine kadar

 

13.  Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi :

A)      Yük taşıyamazB)      Ticari faaliyette bulunamaz

C)      Yolcu taşıyamaz

D)     Yük taşır, yolcu taşıyamaz

E)      Hiçbir şekilde hareket edemez


 

14.  Hangisi  (ISM Code)’un tanımıdır?

A)      Gemilerin güvenli işletilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası kurallardır

B)      Petrol taşımacılığını düzenleyen uluslararası kurallardır

C)      Kara, deniz ve hava taşımacılığı kurallarıdır

D)     Gemilerde kullanılan güvenlik malzeme ve ekipmanının standartlarını belirleyen bir kod’dur

E)      Uluslararası işletmecilik yapan şirketlerin güvenlik kodudur

 

15.  Aşağıdakilerden  hangisi Güvenlik Yönetimi Sisteminin getirilerinden değildir?

A)      GYS uygulamaları sayesinde personelin güvenlik bilinci ve güvenliği hızla gelişir

B)      Şirkette oluşan güvenlik ve çevre koruma kültürü, sürekli gelişimi teşvik eder

C)      Müşterilerde güven duygusu artar, şirket içi moral yükselir

D)     Daha fazla personel istihdam edilir

E)      Ayrıca, zaman içinde, sistemin tam anlamıyla yerleşmesinden sonra, gelişen etkinlik, sürat ve verimlilik (gemi operasyonlarının zamanında ve tam yapılması ile önlenen zaman ve malzeme kayıpları….), sigorta primlerinde sağlanacak indirimler, büyük felaket risklerini minimize etmiş olmanın kazandıracakları sistemim kazancı olarak ortaya çıkar

 

16.  Aşağıdakilerden hangisi kaptanın ISM Koduna göre sorumluluklarından değildir?

A)      Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının uygulanması

B)      Şirketin Güvenlik ve Çevre Koruma Politikasının  çerçevesinde personelin teşvik edilmesi

C)      Emir ve talimatların İngilizce verilmesi

D)     Belirlenmiş özel kurallara uyulduğunun gözlenmesi

E)      Güvenlik Yönetimi Sisteminin gözden geçirilerek yetersizliklerin ofis yönetimine bildirilmesi

 

17.  Uygunluk  Belgesi (DOC) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)      Gemi, bu gemi ile ilgili bir Uygunluk belgesine (DOC) sahip bir şirket tarafından işletilmelidir

B)      Uygunluk belgesi (DOC), ISM Kod’un gereklerini yerine getiren her şirket için; İdare veya  İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından düzenlenmelidir

C)      Sorulduğunda kaptanın İdareye veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların doğrulamasına sunabilmesi için, Uygunluk belgesinin (DOC) bir kopyası gemide bulundurulmalıdır

D)     Şirketin Uygunluk Belgesi (DOC) olmasa dahi, Güvenlik Yönetimi Sertifikası (SMC) gemiye, İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş tarafından verilebilir. Belgenin verilişinde, İdare; şirket veya geminin onaylı Güvenlik Yönetimi Sistemine göre çalıştığını doğrulamalıdır

E)      İdare veya İdarenin yetki verdiği bir kuruluş, geminin Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin onaylandığı şekline uygun olarak işlediğini düzenli aralıklarla doğrulamalıdır

 

18.  Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A)      Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır

B)      Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir

C)      Prensip olarak gemide insinetörde yakılır

D)     Köpük stiren plastik atık olarak kabul edilmez

E)      Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır

 

19: Hangisi riskin en yakın tanımıdır?

A)      Tehlike

B)      İstenmeyen bir olayC)      İstenmeyen bir olayın olma ihtimali

D)     Tehlikeli bir durumun belirsizliği

E)      İnsana veya çevreye zararlı olabilecek her şey

 

DENIZ HUKUKU1- Aşağıdakılerden Hangısı Gemıye Aıt Kaydın Talep Üzerıne Sıcılden Terkın Yollarından Değıldır?

A) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi

B) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması

C) Gemi malik / maliklerinin talebiD) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili

E) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi


2- Aşağıdakılerden Hangısı Sıcılın Hukukı Fonksıyonlarından Değıldır?

A) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır.

B) Sicil alenidir.

C) Sicilin kamu güveni özelliği vardır.

D) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır.

E) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır. 
3-Kaptanın Kanunı Temsıl Yetkısı’nı Aşağıdakılerın Hangısı Kapsar?

A) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil

B) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil

C) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil

D) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil

E) Emrindeki gemiadamlarını temsil
4-TTK MD.948’e Göre Aşağıdakı Hallerın Hangısınde Donatan Sınırlı Sorumludur?

A) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse

B) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru varsa

C) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse

D) Gemiadamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından

E) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
5- Aşağıdakı Hallerden Hangısınde Yükün Usulüne Uygun Istıfınden Söz Edılemez?

A) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif

B) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi

C) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifiD) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi

E) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi


6-Aşağıdakılerden Hangısı, Ttk Md.1230 Gereğı; Makınalı Gemılerde Kaptan Harıç, Baş Mühendıs Dahıl, Gemı Adamlarının Tümünün Kurtarma Yardım Alacağının Mıktarını Gösterır?

A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10

B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2

C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3

D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8

E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6

7-Aşağıdakılerden Hangısı Denız Sıgorta Muafıyetlerı (Deductıble) Ile Ilgılıdır?

A) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet

B) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet

C) Tekne muafiyeti, yük muafiyetiD) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet

E) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet


8- Aşağıdakılerden Hangısı Fazla Çalışma Sayılmaz?

A) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

B) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

C) Kaptanın gemiadamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işlerD) Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

E) Kaptanın gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler

 

9. (I) Savaş Gemılerı,

(Iı) Boyu 24 Metreden Kısa Olan Gemıler,

(Iıı) 150 Grt’dan Küçük Yaşlı Gemıler,

(Iv) Tıcarı Yatlar,

(V) Balıkçı Gemılerı.

Yukarıdakı Gemı Türlerınden Hangısı Ya Da Hangılerı, Load Lıne 1966 Sözleşmesının Hükümlerını Yerıne Getırmek Zorunda Değıldır?

A) I,II,III,IV,V     

B) III    

C) I,II,IVD) I,II,III,V        

E) I,III,IV,V


10. Petrol Tankerlerınde Marpol 73/78 Ek-I Kapsamındakı Yağ Kayıt Defterı Tutma Mecburıyetı Hangı Tonajdan (Grt) Itıbaren Vardır.

A) 150

B) 300


C) 400

D) 500


E) 600
11. Uluslararası Denızın Petrolle Kırlenmesını Önleme Belgesı (Iopp)’Ne Sahıp Olan Gemılerın Marpol 73/78 Ek-I’e Göre Peryodık Sörveylerı Kaç Yılda Bır Yapılır.

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

12. (I) 500 Grt’dan Küçük Tüm Yolcu Gemılerı Marpol Sözleşmesının Hükümlerımden Muaftır.

(Iı) 400 Grt’dan Küçük Tüm Tankerler, Marpol Sözleşmesının Hükümlerımden Muaftır.

(Iıı) 400 Grt’dan Küçük Tüm Kuruyük Gemılerı, Marpol Sözleşmesının Hükümlerımden Muaftır.

(Iv) 300 Grt’dan Küçük Tüm Kımyasal Tankerler, Marpol Sözleşmesının Hükümlerımden Muaftır.

Marpol Sözleşmesının Kapsamı Gereğı, Yukarıdakı Ifadelerden Hangısı Veya Hangılerı Doğru Değıldır?

A) I,IV


B) II,III

C) III


D) III,IV

E) I,II,IV
13. Aşağıdakilerden Hangisi Solas’ın Bölümü Olan Zorunlu Kodlardan Değildir?

A) Ism


B) IBC

C) IGC


D) Grain

E) ILO
14. Aşağıdakilerden Hangisi Genel Olarak Solas 74 Konvansıyonunun Uygulanmayacağı Gemidir?

A) Yolcu gemileri

B) Kuru yük gemileri

C) Tankerler

D) Yüksek Süratli Gemiler (HSC)

E) Savaş Gemileri
15. Solas 74 Konvansıyonu Kural 1/11(A) Uyarınca Bir Geminin Bakım/Tutumundan Aşağıdakilerden Hangisi Sorumludur?

A) Mürettebat

B) Bayrak Devleti

C) Liman DevletiD) Donatan

E) Gemi Kaptanı


16. Aşağıdakilerden Hangisi Gemilerin Farklı Koşul Ve Bölgelerde Yüklendiklerinde Draft Ve Freebord Yükseklikleri İle İlgili Uluslararası Kuralları İçerir?

A) MARPOL  73/78

B) SOLAS  74

C) LOADLINE 66

D) TONNAGE 69

E) STCW 78

 

17. (ı) yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,(ıı) bölgeler, alanlar ve mevsimsel perıyodlar,

(ııı) sertifikalar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, load lıne 1966 sözleşmesinin annex-ı isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?

A) I      

B) II     

C) III    

D) I,II   

E) II,III
18.Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündemdeki konu ve maddelerle ilgili sunuş ve tartışma sınırlanmalıdır.B) Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır.

C) Katılımcıların, tartışılan konulara özenle yaklaşmaları sağlanmalıdır.

D) Her bir madde için ayrılan süre, sunulan her bir noktanın yeterli tartışılmasını sağlayacak uygunlukta olmalıdır.

E) Toplantı için ayrılan süre, tahmin edilenin ciddi olarak ne altında ne de üstünde olmayacaktır.


19. Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?

A) Training Manual, Instruction Manual vs. okumak

B) Ders anlatma

C) Video seyretmekD) Role talimi yapmak

E) Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak


20.Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar?

 I.     Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün.

 II.    Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın

 III.   Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar. 

 IV.İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır.

 V.Arzu edilen tepkinin alınması için ip uçları kullanılmalıdır.A)   I, II, III, IV, V

B)   II, III, IV, V

C)   III, IV, V

D)   I, II, IV, V

E)   I, IV, V
STABILITE

1. Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B)

A) İskele tarafa hareket eder

B) Sancak tarafa hareket eder

C) Aşağıya doğru hareket eder

D) Yerinde sabit kalır

E) Gemi başına hareket eder

 

2. Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılır.

A) Su geçirmez perdelerin kontrolü

B) D.B. tanklarının kontrolü

C) Yangın hortumlarının kontrolüD) Deniz alıcı valflerinin (kinistin) kontrolü

E) Ambar postalarının kontrolü

 

3. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir.

A) Geminin kıça trimli olması

B) GM’in pozitif olması

C) Tanklardaki serbest su yüzeyinin en az olmasıD) Ambar kapaklarının kapalı tutulması

E) Geminin meyilsiz olması

 

4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi kıça trimli olur.

A) B noktası, G noktasının önünde ise

B) G noktası, B noktasının önünde ise

C) LCB = LCG ise

D) LCF = 0 ise

E) GZ=GM

 

5. Bir geminin ağırlık merkezi  yüksekliği, metesantır yüksekliğine eşit ise aşağıdakilerden hangisi geminin durumunu gösterir.A) Gemi nötr dengelidir

B) Gemi kararsız dengelidir

C) Gemi kararlı dengededir

D) Gemi dengesizdir

E) Gemi overload olmuştur

 

6.  Yüklerin konteyner içine istifine ne denir.

A) Stacking

B) Stowing

C) Sorting

D) Stufing

E) securing

 

7.  Tahıl yükleyecek bir gemide GM yüksekliği aşağıda belirtilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz.

A) 0.20 mB) 0.30 m        

C) 0.40 m

D) 0.15 m

E) 0.60 m

 
8.  Tahıl yükleyecek bir gemide yükün kayması sonucunda oluşacak maksimum yatma açısı aşağıda belirtilen değerlerin hangisinden daha büyük olamaz.

A)   5°


B)   9°

C) 12°

D) 15°


E) 10°

 

9.  Tahıl yükleyecek bir gemide dokunulmamış dinamik denge alanı aşağıda verilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz.

A)  0.055 metreradyan

B)  0.065 metreradyanC)  0.075 metreradyan

D)  0.085 metreradyan

E)  0.057 metreradyan

 

10.  Tatlı suda deplasmanı 7000 ton olan bir gemi, yoğunluğu 1015 Kg/m3 olan bir suda aynı draftta iken deplasmanı ne olur.

A) 7115 ton

B) 7105 tonC) 6895 ton

D) 7015 ton

E) 6915 ton

 

11.  Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan  3 nolu ambara alınıyor.  Geminin dönme merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz.

A) Trim değişikliği: 12.50cm      Baş d: 5.94m    Kıç d: 7.07m

B) Trim değişikliği: 13.00cm      Baş d: 6.03m    Kıç d: 6.97m

C) Trim değişikliği: 12.50cm      Baş d: 5.96m    Kıç d: 7.08m

D) Trim değişikliği: 13.62cm      Baş d: 5.93m    Kıç d: 7.06m

E) Trim değişikliği: 13.62cm      Baş d: 5.91m    Kıç d: 7.05m

 

12.  Boş ağırlığı 2750 ton olan bir gemide 500 ton yakıt bulunmaktadır. Bu gemiye 4350 ton yük, 150 ton ilave yakıt, 100 ton su alındıktan sonra, Mean Draftının yaz yükleme hattının 45 mm. Altında olduğu tespit edilmiştir. Geminin yaz yükleme hattındaki detveyti ile yüklü deplasmanını hesaplayınız.(TPC=10 ton)

A)  D = 7895 ton,                      DW = 3545 ton

B)  D = 7850 ton,                      DW = 5100 ton

C)  D = 7590 ton,                      DW = 4945 tonD)  D = 7895 ton,                      DW = 5145 ton

E)  D = 7750 ton,                      DW = 4590 ton

 

13.  Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır,

B) GM sıfırdır,

C) GZ kolu sıfırdır,

D) Gemi yattığı pozisyonu korur,

E) G noktası ile M noktası çakışıktır.

 14.   Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?

A) Yüzdürme yeteneği eğrisi,

B) Santimetre batırma tonu eğrisi,C) KG eğrileri,

D) Deplasman eğrisi.

E) Boyuna dönme merkezi eğrisi,

 

15.  Gemiyi etkileyen hogging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır?

A) Topside tanklarına balast alınması,

B) Ambar kapaklarının açılması,

C) Dökme yükün hap yapılması,

D) Yük ambarları tam doldurmuyorsa bazı ambarların slack bırakılması,

E) Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması

 

16.  Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir?

A)  Menteşe

B)  Gurcata

C)  KavancaD)  Iskaça

E)  Limbo

 

17.  Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur?

A)  Tellere binen yük artar

B)  Tellere binen yük azalır

C)  Tellere binen yük değişmez

D)  Koçaya binen yük artar

E)  Tellerin gam alır

 

18. Bir gemiye bir yük donanımı seçilirken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?

A)  Geminin tipi

B)  Geminin boyu

C)  Geminin çalıştırılacağı limanlar

D)  Geminin genişliği

E)  Geminin taşıyaca yük tipleri

 

19.  Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz?

A)  Yük teli

B)  Mantilya teli

C)  Kamçı teliD)  Çarmıh teli

E)  Abli teli20.   Bir tankerin tanklarına aşağıdaki devrelerden hangisi monte edilmez?

A) Ana boru devreleri

B) Striper devreleri

C) Isıtma devreleriD) Aydınlatma devreleri

E) Inert gas devresi

Yüklə 131,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə