Gemi iNŞA, YÜK İŞlemleri ve gemi stabilitesiYüklə 74,22 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü74,22 Kb.
#26743

GEMI İNŞA , YÜK İŞLEMLERI VE GEMI STABILITESI

1. Yüzdürme yeteneği merkezi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yüzdürme yeteneği merkezi, ağırlık merkezinin altındadır,

B) Yüzdürme yeteneği merkezi, geminin su altı geometrik merkezidir,

C) Yüzdürme yeteneği merkezi ‘G’ harfi ile belirtilir,

D) Geminin bir tarafa yatması ile yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir,

E) Bir gemiyi yüzdüren dikey kuvvetlerin birleştiği noktaya yüzdürme yeteneği merkezi denir
2. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez?

A) Geminin iskeleye meyletmesi,

B) Gemiye yük alınması,

C) Yük şifting yapılması,

D) Gemiye balast alınması,

E) Gemiye yakıt alınması.


3. Geminin boş LCG’si 11.94 m ve yüklemeden sonra deplasman karşılığı draft 10.86 m olarak bulunmuştur. Ayrıca stabilite kitaplarından :

LCB = -4.58, LCF= -0.72,MCT1cm= 728.5

Tonmetre/cm olduğu tespit edilmiştir. Trim ile baş ve kıç draftları hesaplayınız.

A) Trim = 0.67 m Kıçlı        Baş draft = 10.36          Kıç draft = 11.03 mB)  Trim = 1.00 m Kıçlı        Baş draft = 10.36          Kıç draft = 11.36 m

C)  Trim = 1.00 m Kıçlı        Baş draft = 10.86          Kıç draft = 11.86 m      

D) Trim = 0.87 m Kıçlı        Baş draft = 10.42          Kıç draft = 11.29 m

E) Trim = 0.77 m Kıçlı        Baş draft = 10.34          Kıç draft = 11.11 m


4. Bir geminin doğrultucu kolu değişmez ama deplasmanı artarsa, geminin doğrultucu momenti  nasıl değişim gösterir?

A) Büyür

B) Küçülür

C) Değişmez

D) Başa hareket eder

E)  Kıça hareket eder
5. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar?

A)  Metesantır G’ye uzaklığı

B)   Metesantır yüksekliğini

C)  Mesetantır noktasının omurgadan uzaklığını

D)  Metesantır açısını

E)   Metesantırın F noktasından uzaklığını
6. Sintine alıcı ağızları ekseriyetle ambarların hangi bölümünde bulunur?

A) Ambarların baş kısmındaB) Ambarların kıç kısmında

C) Ambarların orta kısmında

D)   Ambarların üst kısmında

E)  Ambarlarda bulunmazlar
7. Tahliye limanında aşağıdaki yük dokümanından hangisi kaptana verilmez ise kaptan yükü teslim etmez?

A) Orijinal konşimento

B)  Navlunun ödendiğini gösteren belge

C)  Olgular tutanağı (Statement of Fact)

D)  Tahliye raporu

E)   Orijinal konşimentonun nüshaları
8. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir.

A) Yüklemeye veya boşaltmaya

B)  Limana yanaşmaya

C)  Limana demirlemeye

D)  Limandan hareket etmeye

E)   Yakıt ikmali yapmaya
9. Deplasmanı 4800 ton ve KG’si 4.8 m bir gemide bulunan 120 tonluk yükün KG’si 3.2 m dir. Bu yük KG yüksekliği 10.8 m olan güverteye shifting edilirse geminin yeni KG’si ne olur.

A) 4.61 mB) 4.99 m

C) 4.71 m

D) 4.89 m

E) 5.09 m


10. Bir geminin draftları aşağıdaki şekilde okunmuştur. Bu draftlar ışığında geminin durumu  seçeneklerden hangisinde verilmiştir.

Baş : 6.40 m                Vasat : 6.70 m              Kıç : 7.20 m dir.

A) Hogging (Vasatta yükselme)

B) Sagging (Vasatta çökme)

C) Aşırı yükleme

D)  Düz gemi

E)  Evenkeel
11. Başta 9.20 m, Kıçta 10.20 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemiden aşağıda gösterilen yükler boşaltılırsa geminin yeni draftları ne olur. (TPC=50 ton, Birim Trim Moment MCT1cm=390 tonmetre/cm dir)

No: 1 Ambar       1500 ton           Ortadan mesafe: 35 m Başa

No: 2 Ambar       3500 ton           Ortadan mesafe: 12 m Başa

No: 3 Ambar       2500 ton           Ortadan mesafe: 30 m Kıça

A)  Baş Draft: 7.20 m       Kıç Draft: 8.70 m

B)  Baş Draft: 7.30 m       Kıç Draft: 8.80 m

C)  Baş Draft: 7.55 m       Kıç Draft: 9.05 mD)  Baş Draft: 7.45 m      Kıç Draft: 8.95 m

E)  Baş Draft: 7.95 m       Kıç Draft: 8.45 m12.  Bir gemi uğradığı limanda 1 ve 3 nolu ambarlardan 400’er ton yük boşaltmış ve 2 ve 4 nolu ambarlara 800’er ton yük almıştır. Geminin limana varış draftları başta 5.5 metre, kıçta 6.5 metre ve deplasmanı ise 8500 tondur. Ambarların LCG’leri aşağıda verilmiştir. Geminin liman kalkışındaki yeni darftlarını bulunuz  ( MTC 1 cm: 150 tonmetre, TPC 25 ton olup gemi dönme noktası geminin ortasındadır).      

KOMPARTMAN                                 LCG

No 1 ambar                                       45 m    başa

No 2 ambar                                       30 m    başa

No.3 ambar                                       20 m    kıça

No 4 ambar                                       55 m     kıça

A) Baş =  4.24 m               Kıç =  6.52 m   B)  Baş =  4.82 m               Kıç =  7.82 m   

C)  Baş =  5.35 m               Kıç =  7.53 m   

D)  Baş =  6.45 m               Kıç =  7.50 m   

E) Baş =  4.75 m               Kıç =  6.85 m


13.Gemiyi etkileyen hagging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır.

A) Topside tanklarına balast alınması,

B)  Ambar kapaklarının açılması,

C)  Dökme yükün hap yapılması,D)  Yük ambarları tam doldurmuyorsa bazı ambarların slack bırakılması,

E)  Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması


14. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı, yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı, yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir( TPC: 30 ton. FWA: 90 mm).

A) 540 t


B) 558 t

C) 620 t                                 

D)  440 t

E) 570 t 


15. Gemi yapısına, statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetlerden birisidir.

A) Suyun kaldırma kuvveti,

B) Gemi makinaları,

C) Gemi kreynleri,

D) Geminin bünyesi,

E) Dalgalar

16. Dikmeler arası boyu 180 m ve boş ağırlığı 7850 ton olan bir geminin boş LCG’si 7.85 m dir. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiş ve

No:1 Ambar     3500 ton           LCG=-65.40 m

No:3 Ambar     8700 ton           LCG= -30.70 m

No:5 Ambar     8900 ton           LCG= 20.25 m

No:7 Ambar     4100 ton           LCG= 41.60 m

Yükleme sonunda: Mean Draft= 10.12 m, LCF=O LCB=-3.60 m ve MCT1cm=650 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir. Yükleme sonundaki trim ile baş ve kıç draftları hesaplayınız.

A) Trim=0.611 m           Baş D:9.814 m             Kıç D:10.425 m

B) Trim=0.420 m           Baş D:9.91 m               Kıç D:10.33 m

C) Trim=0.549 m           Baş D:9.845 m             Kıç D:10.395 m

D) Trim=0.544 m           Baş D:9.848 m             Kıç D:10.392 m

E)  Trim=0.551 m           Baş D:9.855 m             Kıç D:10.401 m
17. Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç yoktur.

A) Bölmenin genişliğiB)  Sıvının cinsi

C) Sıvının yoğunluğu

D) Bölmenin uzunluğu

E) Deniz suyu yoğunluğu


18. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. 

Bu geminin GHM’ ini bulunuz.

A) 14475


B) 15267

C) 16650


D) 16860

E) 17100
19. Draftları;      Baş : 3.40 m,        Kıç : 4.20 m,    Vasat : 3.70 m, olarak okunan bir geminin durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır.A)                Hogging (Vasatta yükselme)

B) Sagging (Vasatta çökme)

C) Overload (Aşırı yükleme)

D) Düz gemi

E) Başlı gemi
20. İki enine bölme perdesi arasında kalan boşluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Posta


B) Koferdam

C) Kemere

D) Tank

E) Şiyer


GEMI İNŞA, YÜK İŞLEMLERI VE GEMI STABILITESI 9

        1. Gemi havuza otururken, kıç postaların havuz iskemlelerine oturmasıyla, tüm omurganın oturması arasında geçen zamana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir.

A)      Yalpa periyodu,

B)      Denge zamanı,

C)      Oturma zamanı,

D)     Kritik periyot,

E)      Bekleme zamanı

 

2. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir?

A)            22°

B)            35°

C)            45°D)           12°

E)            60°

 

3. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir?

A)      Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu        almak,

B)      Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak,

C)      Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü  ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek,

D)     Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak,

E)   Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak

 

4.       Güverteye yük alınmadan önce bir kısım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A)      Güvertedeki mapaların sağlam olmadır,

B)      Güverteye alınacak yükler köprüüstü görüşünü engellememelidir,

C)      Güverte üzerindeki m2’ye düşen yük miktarı aşılmamalıdır,

D)     Yük bağlandıktan sonra lasing sertifikası alınmalıdır,E)      Balast tankları boşaltılmalıdır

 

5. Tahliye limanında aşağıdaki yük dokümanından hangisi kaptana verilmez ise kaptan yükü teslim etmez?A)  Orijinal konşimento

B)  Navlunun ödendiğini gösteren belge

C)  Olgular tutanağı (Statment of Fact)

D)   Tahliye raporu

E)      Yükleme ordinosu

 

6. Yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir.

A)            Halat sapan,

B)            Tel sapan,

C)            Zincir sapan,

D)           Kasalı sapanE)            Islak Sapan

 

 7. Limanda yüklemesi devam eden bir gemi enson kereste yükü yükleyecektir.  Kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton, KG si 5.3 metredir.  Bu gemi KG si 10.80 m olan güvertesine kereste yükleyecektir.  Limandan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan gemi KG’si 0.63 m olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG si 1.30 m olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır. KM=7.5 metre olduğuna göre, geminin varış limanına 0.5 metreden az olmayan bir GM ile varabilmesi için kaç ton kereste yükleyebileceğini bulunuz.A)            2200.5 ton

B)            2430.4 ton

C)            2735.5 ton

D)           3200 ton

E)            3250.5 ton

 

8. Draftları;      Baş : 4.40 m,        Kıç : 5.20 m,    Vasat : 4.70 m, olarak okunan bir geminin durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

A)          Hogging (Vasatta yükselme)B)           Sagging (Vasatta çökme)

C)           Overload (Aşırı yükleme)

D)          Düz gemi

E)           Başlı gemi

 

9. Bir geminin LCB’si, gemiye göre  LCG’nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Gemi kıça trimli olurB)            Gemi başa trimli olur

C)            Gemi trimsiz olur

D)           Gemi tender olur

E)            Gemi stiff olur

 

10. Bir geminin LCB’si, gemiye göre  LCG’nin başa tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Gemi kıça trimli olur

B)            Gemi başa trimli olur

C)            Gemi trimsiz olur

D)            Gemi tender olur

E)            Gemi stiff olur 

 

11. Bir Geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG’si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra  geminin yeni KG’si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton)?

A)            10 m,

B)            9.2 m,

C)            8.3 m,

D)           9.7 m,

E)            10.7 m

 

12.    A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı, yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı, yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir( TPC: 30 ton. FWA: 90 mm)?

A)            540 tB)            558 t

C)         620 t

D)        440 t

E)            570 t

 

13. Başta: 3.75 m  Kıçta: 5.00 m  su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir. TPC = 90 ton, MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız

No:1 Ambar     500 ton            Ortadan mesafe           15 m başa

No:2 Ambar     1500 ton           Ortadan mesafe             5 m başa

No:3 Ambar     1250 ton           Ortadan mesafe           25 m kıça

A)        Baş D: 3.35 m              Kıç D: 5.45 m

            B)       Baş D: 3.69 m              Kıç D: 5.77 m

C)        Baş D: 3.52 m              Kıç D: 5.45 m

D)        Baş D: 4.55 m              Kıç D: 5.10 m

E)        Baş D: 4.30 m              Kıç D: 5.30 m

 

14. Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B)

A)      İskele tarafa hareket eder

B)      Sancak tarafa hareket eder

C)      Aşağıya doğru hareket eder

D)     Yerinde sabit kalır

E)      Gemi başına hareket eder

 

15.  Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG’si 3 m dir. Bu gemi Kg’si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra Kg’si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.)Bu geminin KG si nedir ?A)                  3.9 m

B)                  5.1 m

C)                  4.7 m

D)                 4.5 m

E)                  5.2 m

 

16. Çapraz eğriler, bize aşağıda verilen değerlerden hangisini bulmamızı sağlar?

A)      GM değeri,

B)      GZ değeri,

C)      Geminin trimi,

D)     Deplasmanı,

E)      Gemi draftlarını

 

17.  Bonjean eğrileri, gemide aşağıda verilen faydalardan hangisini sağlar.

A)      Gemi ağırlığının boyuna dağılımını gösterir,

B)      Bending moment değerini verir,

C)      Suyun kaldırma kuvvetinin, geminin boyuna dağılımını bulmayı sağlar,

D)     Shearing force değerlerini verir,

E)      Yükleme sonunda oluşacak draftları verir

 

18.  Bir bumba donanımında bumba ıskaçasına ne denir?

A)   Cunda bastikasının bumbaya bağlandığı noktaya

B)   Ablilerin bumbaya bağlandığı noktayaC)   Bumba topuğunun direğe bağlandığı noktaya

D)     Mantilya telinin bumbaya bağlandığı noktaya

E)   Kamçı Teli bağlama noktası

 

19.  Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir.

A)   Menteşe

B)   Gurcata

C)   Kavanca

D)     Iskaça

E)   Limbo

 

TERMODİNAMİK  VE  SOĞUTMA  İKLİMLENDİRME

1.   Gazların p, V, T büyüklükleri arasındaki bağıntılar önemli olup, bu bağıntılara hal denklemleri denir. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi hal denklemini belirtmez?

A)      Boyle yasası

B)      Adyabatik değişim

C)      Van der Waals denklemiD)     Newton’un ikinci yasasının gazlara uygulanması

E)      Politropik değişim

 

2.   Bir saf maddenin kuruluk derecesi doymuş buhar için aşağıdakilerden hangisidir?

A)      > %100

B)      = %0

C)      < %100D)     = %100

E)      Hiçbiri

 

3.   3 Mpa basıncındaki doymuş buharın antalpisi h = 2802,3 kJ/kg, doyma sıcaklığı 233,80C’dir. 3 Mpa basınç ve 3000C ‚de kızgın buhar elde etmek için kg başına verilmesi gereken ısı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? (Buhar için ısınma ısısı c = 0,5 kcal/kg.0C’dir; 4,18 kJ/kcal değeri kullanılacaktır)

A)        607,4   kcal/kgB)        703,5   kcal/kg

C)        2835,4             kcal/kg

D)       572,8   kcal/kg

E)        835,4   kcal/kg

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi Rankine verimini iyileştirmek için kullanılamaz?

A)        Kazan basıncını düşürmek

B)        Yoğuşturucu sıcaklığını azaltmak

C)        Kızgın buhar kullanmak

D)       Kazan basıncını arttırmak

E)        Ara buhar alarak besi suyu ısıtması yapmak

 

5.   Verilmiş bir Helyum kütlesi 270C sıcaklığında 0,20 m3'lük bir hacim işgal ederken 900 kPa basınçta ise, 30 kPa basınçta ve -730C sıcaklıkta hacmi aşağıda verilenlerden hangisi olur?

A)      9     m3

B)      4     m3

C)      0,044    m3

D)     225      m3

E)      0,01     m3

 

6.   İdeal bir gaz türbini-Brighton çevriminde hava kompresöre 0,1 MPa basınç ve 150C sıcaklıkta girmektedir. Havanın kompresörden çıkış basıncı 0,5 MPa olup, çevrimin maksimum sıcaklığı 9000C’dür. Hava için cp = 1,0035, k = 1,4 olduğuna göre, yanma odasında çevrime yapılan ısı geçişi ne kadar olacaktır?

A)      719,1 kJ/kg

B)      652,7 kJ/kg

C)      385,1 kJ/kg

D)     517,5 kJ/kg

E)      893,9 kJ/kg

 

7.   İdeal bir gaz türbini-Brighton çevriminde hava kompresöre 0,1 MPa basınç ve 150C sıcaklıkta girmektedir. Havanın kompresörden çıkış basıncı 0,5 MPa olup, çevrimin maksimum sıcaklığı 9000C’dür. Hava için cp = 1,0035, k = 1,4 olduğuna göre, soğutucuda çevrimden dışarıya yapılan ısı çekilişi ne kadar olacaktır?

A)      295,1 kJ/kg

B)      453,8 kJ/kg

C)      361,4 kJ/kg

D)     817,5 kJ/kg

E)      158,1 kJ/kg

 

8.  İdeal bir Brighton hava soğutma çevriminde hava kompresöre 0,1 Mpa basınç ve –200C sıcaklıkta giriyor, 0,5 Mpa basınçta çıkıyor. Hava, türbin görevi gören ekspandere (genişleticiye) 150C sıcaklıkta giriyor. Hava için cp = 1,0035, k = 1,4 olarak alındığında, hava soğutma çevrimi ile soğutulan ortamdan çekilen ısı miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      81,9 kJ/kg

B)      97,5 kJ/kg

C)      18,3 kJ/kgD)     71,6 kJ/kg

E)      58,3 kJ/kg

 

9.  Adyabatik katsayı “k” değerine göre, soğutucu gazlar için en iyi soğutma, aşağıdaki durumlardan hangisinde elde edilir?

A)      k = 1B)      k = 1,2

C)      k = 1,14

D)     k = 1,15

E)      k = 1,17

 

10.  Soğutma etkinliği “4” olan bir soğutma sisteminde soğutma yükü 120 000 kcal/h’dir. Buna göre kompresörün gücü kaç kcal/h’dir?

A)   30 000 kcal/h

B)   25 000 kcal/h

C)   40 000 kcal/h

D)   45 000 kcal/h

E)   50 000 kcal/h

 

11.  Serbest genişleme kabı veya soğutucu kabı kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisidi?A)      Kısılmada meydana gelen kaybı azaltmak için

B)      Buharlaşmada meydana gelen kaybı azaltmak için

C)      Sıkıştırmada meydana gelen kaybı azaltmak için

D)     Solenoid valfta meydana gelen kaybı azaltmak için

E)      Yoğuşmada meydana gelen kaybı azaltmak için

 

12.  Kondansör yoğuşma basıncını kontrol eden valf aşağıdakilerden hangisidir?

A)      King valf

B)      Termostatik genleşme valfıC)      Su regülatör valfı

D)     Su basınç düğmesi

E)      Solenoid valf

 

13.  Soğutucu kompresörler arasında,  en sessiz ve titreşimsiz çalışan, yüksek güçlerde soğutma yapan, ağırlığı aynı güçte çalışanlara göre hafif olan aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Pistonlu kompresör

B)      Helisel/vidalı kompresör

C)      Rotorlu/paletli kompresör

D)     Hermetik kompresör

E)      Yarı hermetik kompresör

 

14.  Kompresörle motor aynı sızdırmaz kap içinde bulunan, ancak motor kapağı ve şaft kapağı açılabilen kompresör tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Hermetik tip

B)      Ekovat tip

C)      Santrifüj tip

D)     Açık tip

E)      Yarı hermetik tip

 

15.  Eğer kompresör kısa fasılalarla durup çalışıyor ise bunun olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Alçak-yüksek basınç otomatiği kesmiştir

B)      Voltaj düşüktür

C)      Emiş-çıkış basınçları yüksektir

D)     Kompresör valfları kaçırıyordurE)      Evaporatör kanatları pislik veya kar doludur

 

16.  Serbest havalandırmanın iyi olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)      Havalandırılacak mahallin çukurda olması

B)      Havalandırılacak mahallin rüzgar almamasıC)      Havalandırılacak mahallin rüzgar alması

D)     İç ve dış sıcaklık derecelerinin eşit olması

E)      Pencere boyutlarının çok küçük olması

 

17.  Alçak basınçlı buharlı ısıtma sistemindeki ısıtıcının sıcak suyla yapılan ısıtmadaki ısıtıcıya göre olan durumunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)      Isıtma homojendir

B)      Isıtma homojen değildir

C)      Isıtıcının alt tarafı daha çok ısınır

D)     Isıtıcının sıcaklığı 1000C’ün üzerindedir

E)      Isıtıcının her tarafı aynı sıcaklıktadır

 

18.  300C sıcaklıkta1 kg kuru havada 9 g su buharı varsa, bu havanın mutlak nemi aşağıdakilerden hangisidir?A)      9 g

B)      4,5 g

C)      8 g

D)     7 gE)      6 g

 

Yüklə 74,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə