GəNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi MƏRKƏZİ ŞƏHƏr kitabxanasinin informasiya-resurs şÖBƏSİYüklə 80,88 Kb.
tarix26.05.2018
ölçüsü80,88 Kb.

GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

MƏRKƏZİ ŞƏHƏR KİTABXANASININ İNFORMASİYA-RESURS ŞÖBƏSİ ________________________________________________________________YENİ KİTABLAR

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici
2013, № 3 (7)

GƏNCƏ – 2013

Yeni kitablar: аnnotasiyalı biblioqrafik göstərici.- 2013, № 2 (6).- Gəncə, 2013.-24 s.

Göstəricidə 2013-cü il iyul – sentyabr aylarında Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin fonduna daxil olan və Elektron kataloqa (EK) salınmış yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir.

Göstərici Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının şöbələrinə uyğun olaraq dillər üzrə tərtib olunmuşdur.

Mündəricat
63.3(5Aze)5 Azərbaycan tarixi------------------------------------------------------ 4

Xarici ölkələr ədəbiyyatı

84(2Рос=Рус) Rus -------------------------------------------------------------------------------------- 4- 5

84(4) Avropa ölkələri ədəbiyyatı

84(4Гем) Alman ------------------------------------------------------------------------------ 5

84(4Aвс) Avstraliya --------------------------------------------------------------------------- 5-6

84(4Фра) Fransız ------------------------------------------------------------------------------- 6

84(4Вел) İngilis -------------------------------------------------------------------------------- 6-7

84(4Исп) İspan ------------------------------------------------------------------------------- 7

84(4Пол) Polyak ------------------------------------------------------------------------------ 7

84(5) Asiya ölkələri ədəbiyyatı

84(5Инд) Hindistan----------------------------------------------------------------------------- 8

84(5Туц) Türk ------------------------------------------------------------------------------------ 8

84(5Япо) Yapon---------------------------------------------------------------------------------- 8

84(6Южн) Cənubi Afrika ---------------------------------------------------------------- 8

84(7) Amerika ölkələri ədəbiyyatı -------------------------------------------------- 8-9

63.3(5Aze)5 Azərbaycan tarixi


1. 63.3(5Aze)5

S 37


Seyidzadə, Dilarə Bağır qızı. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində : müstəqilliyə aparan yollar / D. B. Seyidzadə ; red. A. Həsənov. - İşlənmiş, əlavələr olunmuş II nəşri. - Bakı : OKA Ofset, 2004. - 348 s.

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsinin mühüm dövrlərindən biridir. İslahatlardan sonrakı çar Rusiyasında baş verən əsaslı ictimai- siyasi və iqtisadi dəyişikliklər məcrasında Azərbaycanda əmələ gəlmiş sahibkarların görkəmli nümayəndələri, onların ideoloqları və ziyalılar bütün imkanlardan istifadə edərək xalqın milli mənlik şüurunun oyanması, maariflənməsi, siyasi mədəniyyət səviyyəsinin yüksəlməsi, vətəndaşlıq hüquqlarından tam istifadə etməsi üçün mübarizəyə başçılıq etdilər. Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına doğru aparan dövrün tədqiq olunduğu bu kitabda XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərin geniş mənzərəsi öz əksini tapmışdır.

  1. 84(2Рос=Рус)

B 87  1. 84(2Poc)

D 78

4. 84(2Рос=Рус)

N 12

5. 84(2Poc)

P 56

6. 84(2Рос=Рус)

R 88

7. 84(2Рос)

S 70

8. 84(2Рос)

T 72

9. 84(2Рос)

T 72XARİCİ ÖLKƏLƏR ƏDƏBİYYATI

84(2Рос=Рус)Rus ədəbiyyatı
Bulqakov, Mixail Afanaseyeviç. Seçilmiş əsərləri / M. A. Bulqakov ; tərc. ed. S. Budaqlı ; R. Duyğun ; [et.al.] ; ön sözün müəl. R. Kamal ; red. F. Əliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 624 s.
Dostoyevski, Fyodor Mixayloviç. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / F. M. Dostoyevski ; tərc. ed., ön sözün müəl. M. Qocayev ; red. N. Cabbarlı

III cild : Şeytanlar. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 704 s.


Nabokov, Vladimir Vladimiroviç. Seçilmiş əsərləri / V. V. Nabokov ; red. E. Başkeçid ; ön sözün müəl. R. Kamal . - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 456 s.
Platonov, Andrey. Seçilmiş əsərləri / A. Platonov ; tərc. ed., ön sözün müəl. N. Əbdülrəhmanlı ; red. T. Kazımlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 448 s.


Rus şeiri antologiyası : tərt. ed. R. Kamal, T. Vəlixanlı ; önsözün müəl. T. Vəlixanlı ; red. S. Sarvan / tərt. ed. R. Kamal. - Bakı : Şərq -Qərb, 2011. - 456 s.
Soljenitsın, Aleksandr. Seçilmiş əsərləri / A. Soljenitsın ; tərc. ed. S. Həsənov ; ön sözün müəl. E. Başkeçid ; red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 944 s.
Tolstoy, Lev Nikolayeviç (1828-1910). Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə

/ L. N. TolstoyII cild : Hərb və Sülh : I-II cild / tərc. ed. M. Arif, B. Musayev ; ön sözün müəl. M. Cəfər ; red. İ. Çərkəzoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 816 s.
Tolstoy, Lev Nikolayeviç (1828-1910). Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə

/ L. N. TolstoyIII cild : Hərb və Sülh : III-IV cild / tərc. ed. B. Musayev, M. Arif ; red. F. Quliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 808 s.

84(4)Avropa ölkələri ədəbiyyatı


10. 84(4Гем)

F 42


84(4Гем) Alman
Feyxtvanqer, Lion. Seçilmiş əsərləri / L. Feyxtvanqer ; rus dil. tərc. ed. H. Qasımzadə, alman dil. tərc. ed. V. Hacıyev ; ön sözün müəl.

Q. Quliyev, V. Hacıyev ; red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 808 s.11. 84(4Гем)

G 38

12. 84(4Гем)

H 44

13. 84(4Aвс)

K 15

14. 84(4Aвс)

S 99


Gete, Yohann Volfqanq . Seçilmiş əsərləri : 1749-1832 / Y. V. Gete ; red. M. Rzaquluzadə, T. Kazımı ; ön sözün müəl. M. Rzaquluzadə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 768 s.
Hesse, Herman. Seçilmiş əsərləri / H. Hesse ; tərt. ed. A. Hacılı ; red. M. N.Qarayev, S.Abdullayev ; ön sözün müəl. Q.Quliyev; V.Hacıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 536 s.
84(4Aвс) Avstraliya
Kafka, Frans. Seçilmiş əsərləri / F. Kafka ; tərt. ed., ön sözün müəl. V. Hacıyev ; alman dil. tərc. ed. Ç. Qurbanlı, [et. al.] ; rus dil. tərc. ed. C. Bağır, M. N. Qarayev ; red. S. Abdullayev, R. Ağayev . - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 600 s.
Svayq, Ştefan. Seçilmiş əsərləri / Ş. Svayq ; tərt. ed., ön sözün müəl.

V. Hacıyev ; alman dil. tərc. ed. Ç. Qurbanlı, [et. al.] ; red. A. Hacılı, S. Abdullayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 536 s.
84(4Фра) Fransız


15. 84(4Фра)

B 22

16. 84(4Фра)

M 38

17. 84(4Фра)

M 74


18. 84(4Фра)

M 75

19. 84(4Фра)

S 59

20. 84(4Вел)

K 95

21. 84(4Вел)

Q 66
22. 84(4Вел)

Q 66
23. 84(4Вел)

M 62
24. 84(4Вел)

M 70


25. 84(4Вел)

O-58
26. 84(4Beл)

P 51
27. 84(4Вел)

S 86


28. 84(4Beл)

U 15
29. 84(4Исп)

İ 83

30. 84(4Пол)

L 43


31. 84(5Инд)

T 20

32. 84(5Туц)

Q 54

33. 84(5Япо)

K 30
34. 84(6Южн)

K 96

35. 84(7Aрг)

K 86

36. 84(7Бра)

K 81


37. 84(7Coe)

A 81
38. 84(7Coe)

E 47


39. 84(7Сое)

F 75


40. 84(7Coe)

H 42
41. 84(7Сое)

K 71


42. 84(7Сое)

M 36

43. 84(7Сое)

M 75
44. 84(7Coe)

O-11
45. 84(7Coe)

S 60
46. 84(7Кол)

M 26


Balzak, Onore de. Seçilmiş əsərləri / O. Balzak ; tərc. ed. Ş. Zaman ; M. Rəfili ; ön sözün müəl. Ş. Zaman ; red. N. Qocabəyli. - Bakı :Şərq-Qərb, 2010. - 672 s.

Аnnotasiya: Fransa yazıçısı Onore de Balzakın yaradıcılığında burjua cəmiyyəti və onun əxlaqının eybəcərliyi, şəhvət hərisliyi nəticəsində törədilən rəzalət və cinayətləri əks etdirən əsərləri Balzak realizminin əsasını təşkil edir. İstər sələmçi Qobsek ("Qobsek"), istərsə də zabit Şaber ("Polkovnik Şaber") və başqalarının pula, sərvətə, cah-calala, eyş-işrətə aludəçilik bu personajları ümumiləşdirir və cəmiyyətin qurbanına çevirir. Qazanc ehtirası bəlası onları mənəvi uçuruma aparır. Elə Qorio atanın ("Qorio ata") özü də pozğun, amansız burjua cəmiyyətinin və əxlaqının qurbanıdır.
Merime, Prosper. Seçilmiş əsərləri / P. Merime ; fran. dilindən tərc. Ş. Zaman ; ön sözün müəl. Ə. Ağayev ; red. T. Kazımlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 192 s.
Mopassan, Gi de. Seçilmiş əsərləri / G. Mopassan ; frans. dil. tərc. ed. H. Qoca, rus dil. tərc. ed. A. Yaşar, İ. Şıxlı ; ön sözün müəl. A. Yaşar ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 800 s.

Morua, Andre. Seçilmiş əsərləri / A. Morua ; red. A. Hacılı ; tərc. ed., ön sözün müəl. M. N. Qarayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 s.
Simenon, Jorj. Seçilmiş əsərləri / J. Simenon ; tərc., ön sözün müəl. İ. Əlfioğlu ; red. L. Səmədova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 368 s.
84(4Вел) İngilis
Kristi, Aqata. Seçilmiş əsərləri / A. Kristi ; ingilis dilindən tərc.

N. Cəfərov [et. al] ; rus dilindən tərc. R. Qaraca, M. Salur ; ön sözün müəl. R. Qaraca ; red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 720 s.


Qoldinq, Uilyam. Seçilmiş əsərləri / U. Qoldinq ; ing. dilndən tərc. ön sözün müəl. R. Abbaslı ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 472 s.

Qolsuorsi , Con. Seçilmiş əsərləri / C. Qolsuorsi ; tərc. ed., və ön sözün müəl. A. Quliyev ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 720 s.
Milton , Con. Seçilmiş əsərləri / C. Milton ; tərc., ön sözün müəl.

Z. Sarıtorpaq ; red. S. Sarvan. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 496 s.


Moem, Uilyam Somerset. Seçilmiş əsərləri / U. S. Moem ; tərc. ed., ön sözün müəll. Yaşar ; red. A. Dadaşov, İ. Hümbətov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 480 s.
Oruell, Corc. Seçilmiş əsərləri / C. Oruell ; red. K. Abdulla ; ing. dil. tərc. ed., ön sözün müəl. V. Quliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 640 s.
Pinter, Harold. Seçilmiş əsərləri / H. Pinter ; red. N. Cabbarlı ; ön sözün müəl. İ. Əlfioğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 632 s.
Stivenson, Robert. Seçilmiş əsərləri / R. Stivenson ; tərc. ed. ə. Babayeva, Ə. Şükürlü ; ön sözün müəl. B. Nəbiyev ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 448 s.
Uayld, Oskar. Seçilmiş əsərləri / O. Uayld ; ing. dil. tərc. ed., ön sözün müəl. K. Nəzirli ; red. M. N. Qarayev . - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 464 s.

84(4Исп) İspan
İspan ədəbiyyatı antologiyası / tərt. ed. H. Qoca, C. Bəydilli ; ön sözün müəl. Q. Quliyev ; red. A. Şahmuradov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 416 s.
84(4Пол) Polyak

Lem, Stanislav. Seçilmiş əsərləri / S. Lem ; tərc. ed., ön sözün müəl. A. Quliyev ; red. Ə. Nəsirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 568 sə

84(5)Asiya ölkələri ədəbiyyatı
84(5Инд) Hindistan
Taqor, Rabindranat. Seçilmiş əsərləri / R. Taqor ; tərc. ed. B. Musayev, Ə. Səbri [et. al.] ; ön sözün müəl. A. Qnatyuk-Danilçuk ; red. Ə. Nəsirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 928 s.


84(5Туц) Türk

Qısakürək, Nəcib Fazil. Seçilmiş əsərləri / N. F. Qısakürək ; tərc. ed.

N.Əbdürrəhmanlı [et. al.] ; ön sözün müəl. Ə. Rəsulov ; red. A.Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 552 s.84(5Япо) Yapon
Kavabata, Yasunari. Seçilmiş əsərləri / Y. Kavabata ; tərc. ed. S.Budaqlı ; ön sözün müəl. R. Kamal ; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 608 s.; 22 sm. - (Nobel Mükafatı Laureatı)

84(6Южн) Cənubi Afrika

Kutzee, Con Maksvel. Seçilmiş əsərləri / C. M. Kutzee ; ingilis dil. tərc., ön sözün müəl. ed. Ü. Nəsibbəyli ; red. S. Sarvan. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 678 s. - (Nobel Mükafatı Laureatı)

84(7) Amerika ölkələri ədəbiyyatı
Kortasar, Xulio. Seçilmiş əsərləri / X. Kortasar ; tərc. ed., ön sözün müəl. N. Qocabəyli ; red. M. N. Qarayev.-Bakı : Şərq-Qərb, 2010.-592 s.
Koelyo, Paulo. Seçilmiş əsərləri / P. Koelyo ; tərc. ed. N. Qocabəyli, [et. al.] ; ön sözün müəl. N. Əbdülrəhmanlı ; red. Ə. Nəsirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 664 s.
Apdayk, Con. Seçilmiş əsərləri / C. Apdayk ; tərc. ed., ön. sözün müəl. V. Əjdəroğlu ; red. T. Kazımlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 648 s.
Eliot, Tomas. Seçilmiş əsərləri / T. Eliot ; ingilis dilindən tərc., ön sözün müəl. V. Ərəbov . - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 600 s.

Folkner, Uilyam. Seçilmiş əsərləri / U. Folkner ; ing. dil. tərc., ön sözün müəl. T. Vəliyev ; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 640 s.
Heminquey, Ernest. Seçilmiş əsərləri / E. Heminquey ; tərt. ed., ön. sozun müəl., red. M. N. Qarayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 752 s.


Kinq , Stiven. Seçilmiş əsərləri / S. Kinq ; tərt. ed., tərc. E. Başkeçid ; ön sözün müəl. N. Əbdülrəhmanlı ; red. T. Kazımlı, Ş. Zeynalova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 584 s.
Melvil, Herman. Mobi-Dik, yaxud Ağ balina / H. Melvil ; red.

N. Cabbarlı ; ing. dil. tərc. ed., ön sözün müəll. K. Nəzirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 608 s.H. Melvilin əsərləri bizi əhatə edən gerçəkliklərin və sosial münasibətlərin özünəməxsus təhlili və şərhi, əksər hallarda onların irrasional mahiyyətinin üzə çıxarılması ilə səciyyəvidir.
Morrisson, Toni. Seçilmiş sərləri / T. Morrisson ; tərc. ed., ön sözün müəl. İ. Əlfioğlu ; red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 808 s.;
O., Henri. Seçilmiş əsərləri / H. O. ; tərc. Ə. Şükürlü ; ön sözün müəl. E. Tofiqqızı ; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 424 s.
Sinkler, Luis. Seçilmiş əsərləri / L. Sinkler ; tərc. ed., ön sözün müəl. N. Cabbarlı ; red. S. Sarvan. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 728 s.
Markes, Qabriel Qarsia. Seçilmiş əsərləri / Q. Q. Markes ; tərt. ed. A. Məsud ; ön sözün müəl. M. N. Qarayev ; red. F. Əliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 672 s.
Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 80,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə