Genel başvuru kaynakçasi ve iÇERİkleriYüklə 384,31 Kb.
səhifə1/8
tarix26.10.2017
ölçüsü384,31 Kb.
#14722
  1   2   3   4   5   6   7   8

GENEL BAŞVURU KAYNAKÇASI VE İÇERİKLERİ

75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Ekim 1998 2

Bedenler Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Der. Marcos Sylvia, Çev. Sibel Özbudun, Balkı Şafak, İlker Çayla, Ütopya Yayınevi, Ankara 2005 3

BLANK Hanne, Bekaretin El Değmemiş Tarihi, Çev. Emek Ergün, İletişim Yayınları, İstanbul 2008 5

BUTLER Judith, Cinsiyet Belası ‘Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi’, çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul, 2008 5

Cogito “Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram” Ed. Şeyda Öztürk, Sayı:65-66/Bahar 2011, Yapı Kredi Yayınları, 2011, İstanbul 6

Cogito “Feminizm”, Ed. Şeyda Öztürk, Sayı: 58, İstanbul 2009 8

CONNEL R.W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar ‘Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998 10

DARGA A.Muhibbe, Anadolu’da Kadın - On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, Yayına Hazırlayan: Emine Çaykara, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2013 13

DİRENÇ Dilek, Kadın Yazarlardan Eski Masallar Yeni Meseller, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2008 15

Doğu Batı “Toplumsal Cinsiyet II”, Ed. Cansu Özge Özmen, Doğu Batı Yayınları, Sayı:64, Ankara, 2013 16

Doğu Batı, “Toplumsal Cinsiyet”, Ed. Cansu Özge Özmen, Doğu Batı Yayınları, Sayı:63, Ankara 2013 17

DONOVAN Josephine, Feminist Teori ‘Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri’, Çev. Aksu Bora, Melten Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, İletişim Yayınları, İstanbul 2009 18

DÖKMEN Zehra Y., Toplumsal Cinsiyet “Sosyal Psikolojik Açıklamalar”, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010 18

DURAKBAŞA Ayşe, Halide Edip ‘Türk Modernleşmesi ve Feminizm’, İletişim Yayınları, İstanbul 2009 22

GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU Tülay, Fatma Aliye ‘Hayattan Sahneler (Levâyih-i Hayât), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002 23

GÜÇSAV Gonca, Odalık: Görünmeyeni Sergilemek, Çev. Evren Yılmaz, YKY, İstanbul 2012 23

HABLEMİTOĞLU Şengül, Toplumsal Cinsiyet Yazıları ‘Kadınlara Dair Birkaç Söz’, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, Ocak 2005 24

HUMM Maggie, Feminist Edebiyat Eleştirisi, Çev.: Özge Altay, Say Yayınları, İstanbul 2002 25

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma ‘1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildirileri, I.Cilt, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ağustos 2014 28

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma “1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildiri Metinleri” III.Cilt, Ed. Ayşegül Güçhan, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul 2004 31

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma II.Cilt, 1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildirileri, Yedi Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, Ağustos 2004 35

KADIOĞLU Ayşe, Zaman Lekesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Şubat 2006 38

KELLER Evelyn Fox, Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler, Çev. Ferit Burak Aydar, Metis Yayınları, İstanbul, Ocak 2007 40

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi”, İstanbul, Mart 2008 41

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Bgst Yayınları:36, İstanbul, Mart 2010 42

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Toplumsal Cinsiyet-1, Bgst Yayınları, İstanbul, Mart 2009 43

PAMUK Orhan, “Saf ve Düşünceli Romancı”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011 43

PARLA Jale, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000 44

PHELPS Stanlee, AUSTIN Nancy, Atılgan Kadın, Çev.Serap Katlan, HYB Yayıncılık, Ankara, 1997 45

Prof. Dr. KURNAZ Şefika, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü; Emine Semiye ‘Hayatı, Eserleri, Fikirleri’, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008 46

Psikanaliz Buluşmaları 2, “Kadınlık”, Bağlam Yayıncılık, Haziran 2007 50

Psikanaliz Yazıları “Aktarım ve Karşı Aktarım”, Ed. Talat Parman, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, Sonbahar 2008 50

Psikanaliz Yazıları “Annelik”, Ed. Talat Parman, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, İlkbahar 2007 51

Psikanaliz Yazıları “Dürtü”, Bağlam Yayıncılık, İlkbahar 2002 52

Psikanaliz Yazıları “Fobiler”, Ed. Talat Parman, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, İlkbahar 2004 52

Psikanaliz Yazıları “Psikanaliz ve Aile”, Ed. Talat Parman, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, Sonbahar 2007 53

Psikanaliz Yazıları “Psikanaliz ve Kadınlık”, Bağlam Yayıncılık, İlkbahar 2001 54

Psikanaliz Yazıları “Psikosomatik”, Ed. Talat Parman, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, Sonbahar 2005 54

Psikanaliz Yazıları “Yalnızlık”, Bağlam Yayıncılık, Sonbahar 2001 55

Psikanaliz Yazıları, “Erkeksilik”, Bağlam Yayıncılık, Sonbahar 2002 56

REYNOLDS S., PRESS J., Seks İsyanları ‘Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n’roll, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003 56

ROWBOTHAM Shelia, Kadının Gizlenmiş Tarihi, Çev. Nilgün Şarman, Payel Yayınevi, 2011 61

Sanat/Cinsiyet ‘Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri’, Ed. Ahu Antmen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008 62

SANCAR Serpil, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, İletişim Yayınları, İstanbul 2012 63

SANFORD Linda T., DONOVAN Mary Ellen, Kadınlar ve Benlik Saygısı, Çev. Semra Kurt, HYB Yayıncılık, Ankara 1999 66

SEVİM Ayşe, Feminizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2005 68

Toplum ve Bilim, “Ataerkil Tezahürler”, Birikim Yayınları, Sayı: 114, İstanbul 2009 69

TOURAINE Alain, Kadınların Dünyası, Çev.Mehmet Moralı, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007 69

WALTERS Margaret, Feminizm, Çev. Hakan Gür, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009 7275 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Ekim 1998


CUMHURİYET İDEOLOJİSİ VE KADIN KİMLİĞİ OLUŞUMU

BERKTAY Fatmagül, Cumhuriyet’in 75 Yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak…1

KIRKPINAR Leyla, Türkiye’de Toplumsal Değişme Sürecinde Kadın…13

DURAKBAŞA Ayşe, Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve “Münevver Erkekler”…29

ARAT Zehra F. Kemalizm ve Türk Kadını…51

KOYUNCUOĞLU Tennur, Medeni Kanun ve Kadın Hakları…58-63

TOSKA Zehra, Cumhuriyet’in Kadın İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar…71

KADIOĞLU Ayşe, Cinselliğin İnkârı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları…89

GÜMÜŞOĞLU Firdevs, Cumhuriyet Döneminde Ders Kitaplarında Cinsiyet Rolleri (1928-1998)… 101

ATASÜ Erdeniz, Edebiyattaki Kadın İmgelerinde Cumhuriyet’in İz Düşümleri...129

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK

KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, Türkiye’de Kadının Statüsü: Kültürler Arası Perspektifler…143

ÖZBAY Ferhunde, Türkiye’de Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın…155

İLKKARACAN Pınar, Doğu Anadolu’da Kadın ve Aile…173

İLYASOĞLU Aynur, Cumhuriyet’le Yaşıt Kadınların Yaşam Tarihi Anlatılarında Kadınlık Durumları, Deneyimler, Öznellik…193

ARIN M.Canan Kadına Yönelik Şiddet…201

ERMAN Tahire, Kadınların Bakış Açısından Köyden Kente Göç ve Kentteki Yaşam…211

KALAYCIOĞLU Sibel, RITTERSBERGER Helga, İş İlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar…225

ÇALIŞMA HAYATINDA VE SİYASETTE KADIN

AYATA Ayşe Güneş, Laiklik, Güç ve Katılım Üçgeninde Türkiye’de Kadın ve Siyaset…237

ARAT Yeşim, Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934-1980…249

ECEVİT Yıldız, Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi…267

İLKKARACAN İpek, Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı…285

KABASAKAL Hayat, Türkiye’de Üst Düzey Kadın Yöneticilerinin Profili…303

ACAR Feride, Türkiye Üniversitelerinde Kadın Öğretim Üyeleri…313

KADIN HAREKETİ

ABADAN-UNAT Nermin, Söylemden Protestoya: Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Dönüşümü…323

TEKELİ Şirin, Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırımalı İncelenmesi Üzerine Bir Deneme…337

KILIÇ Zülal, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Kadın Hareketine Genel Bir Bakış…347

KORAY Meryem, Türkiye’de Kadın Hareketinin Soru ve Sorunları…361


Bedenler Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Der. Marcos Sylvia, Çev. Sibel Özbudun, Balkı Şafak, İlker Çayla, Ütopya Yayınevi, Ankara 2005


Toplumsal Cinsiyet ve Din Çalışmalarında Bazı Yöntemsel Düşünceler…19

JOY Morny, Tanrının Gözünden Ötesi: Din Çalışmalarında Alternati Perspektifler…21

AUER FALK Nancy, Toplumsal Cinsiyet ve Hindistan’ın Geçmişi Hakkındaki Çekişmeler…45

MCHALE Catherine, Çiçek Açmış Açlık: Lakota Dilbiliminde ve Huaroni Ritüel Bilgi Kuramlarında Simgesel Doygunluk…65

GROSS Rita M., Ataerki-Öncesi Hipotezi: Bir Değerlendirme…76

MARCOS Sylvia, Bedenlenmiş Dinsel Düşünce: Orta Amerika’da Toplumsal Cinsiyet Kategorileri…97Dinlerde Bedenler…119

NEUMAİER-DARGYAY Eva, Budist Metin ve Ritüellerde Dişi Beden…121

BATTAGLIA Anthony, Helenistik Beden Kavrayışı ve Hıristiyan Toplumsal Etiğindeki Mirası…141

Filipin Yerli Dininde Beden Anlatıları, Mecazlar ve Kavramlar…159

A)İspanyollarla Temas Sırasında Dans Ritüelinde Babaylan: Ruhaniliğin ve Gücün Kutsal Kabı - Fe B. Mangahas…159

B)Sömürge Zamanında Babaylan: Kutsallığı Bozulmuş Bedenler – Milagras C. Guerro…171

C)Modern Zamanlarda Kadın Ruhani Önderler/Kutsal Kabul Edilen Bedenler – Consolaction R. Alaras…184

KENDALL Laura, Ama Cinsel Değil Mi? Etnografik akışın Ötesindeki Freud’cu Lapsus…194Dinlerde Üremeye Çağdaş Yaklaşımlar…217

COWARD Harold, Beden ve Üreme Sağlığı Konusunda Hindu Görüşleri: Etik Konular…219

DIAZ-STEVENS Ana Maria, Porto Riko’da Toplumsal Savaş Alanı Olarak Kadın Bedeni…235

CHAWLA Janet, Hint Dinsel Geleneklerinde Kadın Bedeni ve Toprağın Birlikteliği: Tohum, Toprak ve Tahılın Cinsiyetlendirilmiş Temsilleri…254Kültür, Din ve Toplumsal Cinsiyet…271

BACIGALUPO Ana Mariella, Düşünümsel Bir Söylem Olarak Şmanizm: Mapuche Dinsel Deneyiminde Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve İktidar …273

NASH June, Cinsiyetlendirilmiş İlahlar ve Kültürün Hayatta Kalması…296

LADERMAN Carol, Büyülü Sağaltım: Yararları ve Sınırları…315

SAKARANAHO Tuula, Tartışılan Tesettür: Türkiye’de İdeolojik Bir Tartışma Konusu Olarak İslami Başörtüsü…329

ORTIZ ECHANIZ Silvia, “Marıan Trınıtarıan” Tinsel Ayininde Toplumsal Cinsiyet İlişkileri…344Yazarlar Hakkında…355

BLANK Hanne, Bekaretin El Değmemiş Tarihi, Çev. Emek Ergün, İletişim Yayınları, İstanbul 2008


Önsöz: Türkiye’de Bekaretin “El Değmemiş” Tarihi…11

Bekaretbilim…43

Bir Bakire Gibi?...45

Bakire Olmanın Önemi…69

Himenbilim…83

Umutsuz ve Çekişmeli Arayış…95

Bakireyle Doktor…115

Bomboş Sayfa…137

Açılış Gecesi…165Bakire Kültürü…191

Bir Şekilde Bedenden Öte…193

Cennet ve Dünya…227

Daha Önce Hiçbir Adamın Gitmediği Yere Gitmek…267

Erotik Bakire…287

Bekaretin Öldüğü Gün mü?...321Geçmişte ve Gelecekte Bakire…365

BUTLER Judith, Cinsiyet Belası ‘Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi’, çev. Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul, 2008


Cinsiyetin/Toplumsal Cinsiyetin/Arzunun Özneleri

Feminizm Öznesi Olarak “Kadınlar”…43

Cinsiyetin/Toplumsal Cinsiyetin/Arzunun Zorunlu Düzeni…50

Toplumsal Cinsiyet: Günümüzdeki Tartışmanın Döngüsel Yıkıntıları…53

İkiliği, Tekliği ve Ötesini Kuramsallaştırmak…61

Kimlik, Cinsiyet ve Töz Metazfiziği…65

Dil, İktidar ve Yer Değiştirme Stratejileri…77

Yasak, Psikanaliz ve Heteroseksüel Matrisin Üretimi

Yapısalcılığın Eleştirel Değiştokuşu…96

Lacan, Riviere ve Maskelenme Stratejileri…102

Freud ve Toplusam Cinsiyet Melankolisi…122

Toplumsal Cinsiyet Karmaşıklığı ve Özdeşleşmenin Sınırları…133

İktidar Olarak Yasağı Yeniden Formüle Etmek…141Altüst Edici Bedensel Eylemler

Julia Kristeva’nın Beden Politikası…151

Foucoult, Herculine ve Cinsel Süreksizlik Politikası…168

Monique Wittig: Bedensel Çözülme ve Kurgusal Cinsiyet…190

Bedensel Yazıtlar, Performatif Altüst Edişler…214

Sonuç: Parodiden Siyasete…233


Cogito “Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram” Ed. Şeyda Öztürk, Sayı:65-66/Bahar 2011, Yapı Kredi Yayınları, 2011, İstanbul


Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram…5

GROSZ Elizbeth, Deneysel Arzu: Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek…7

DİREK Zeynep, Butler ve Hegel: Arzu, Tanıma ve Akrabalık…37

BUTLER Judith, Maddeleşen/Sorunlaşan Bedenler (Bela Bedenler)…52

DURUDOĞAN Hülya, Judith Butler ve Queer Etiği…87

HOLMES Morgan, İnterseks: Tehlikeli Bir Farklılık…99

ŞEKER Berfu, İnterseksüellik ve Cinsiyetin İnşası…124

FOUCAULT Michel, Herculine Barbin’e Giriş…132

BERGHAN Selin, Transfeminizm…140

CANDANSAYAR Selçuk, Tıbbın (eş)cinselliğe Bakışı İçin Bir Arkeoloji Denemesi…149

ÇABUK KAYA F.Duygu, Kadın Beyni, Erkek Beyni Varsa Eşcinsel Beyni de Var mı?...167

Söyleşi: Julia KRISTEVA-Hülya DURUDOĞAN, Gerçek Özgürlük Başlangıç Yapmaktır…175

O’CONNOR Noreen, Psikanalizin Anarşisi…187

ELLIS Mary Lynne, Hastamız Homofobi…200

COLEBROOK Claire, Queer Kuramının Olasılığı Üzerine…213

Janet AFARY ve Kevin B.ANDERSON, Foucoult, Toplumsal Cinsiyet ve Akdeniz ve Müslüman Toplumlarında Erkek Eşcinselliği…228

KURU Selim S. Yaşanan, Söylenen ve Yazılan: Erkekler Arasında Tutkusal İlişkiler…263

YALUR Tolga, İhlal ve Belirsizlik: Hünsanın Bedeni, İslam Hukukunun Kararsızlığı…278

ÖĞÜT Hande, Lezbiyen Edebiyat ve Eleştiri…287

EDELMAN Lee, Gelecek Çocuk Oyunu: Queer Kuram, Özdeşleşememe ve Ölüm Dürtüsü…322

BİRKALAN-GEDİK Hande, Türkiye’de 2000’li Yıllarda Farklılık, Cinsel Kimlikler ve Kimlik Politikalarının Yönetimi…340

GÖREGENLİ Melek, Heteroseksizm, Homofobi ve Nefret Suçları: Sosyal Psikolojik Yaklaşım…353

DESCOUTURES Virginie, Lezbiyen Anneler: Eşcinsel Ebeveynlik Işığında Karşı Cinsiyet Normatif Düzen…366

TARHAN Mehmet, Lambadaistanbul Aile Grubu (LİSTAG) Yeni Bir Aile, Yeni Bir Aktivist Dil…375

ÖZKAN Hasan Metehan, Araştırmacı Bir Aktivist…382

BAYRAMOĞLU Yener, Stonewall’dan Onur Yürüyüşü’ne…387

YILDIZ Esra, Queer ve Sessizliğin Reddi…395

ERSOY Burcu, Her Kadın Heteroseksüel Değildir…411

EROL Ali, Eşcinsel Kurtuluş Hareketinin Türkiye Seyri…431

Geçen Sayıdakiler

Sayı 64 Heidegger: Varlığın Çobanı…467

Yazarlar Hakkında…468Cogito “Feminizm”, Ed. Şeyda Öztürk, Sayı: 58, İstanbul 2009


Feminizm…5

DİREK Zeynep, Simone de Beauvoir: Abjeksiyon ve Eros Etiği…11

YOUNG Iris Marion, Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal Yapı ve Öznellik Üzerine Düşünceler…39

BERKTAY Fatmagül, Feminist Teorinin Önemli Bir Alanı: Cinsellik…57

BUTLER Judith, Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri…73

CHANTER Tina, Psikanalitik ve Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze…93

KONTTURI Katve Kaisa-TIAINEN Milla, Elizabeth Grosz ile Bir Söyleşi – Feminizm, Sanat, Deleuze ve Darwincilik…131

POSTL Gertrude, Tekrar Etme, Alıntılama, Altüst Etme – Irigaray’ın Taklit Kavramının Politikası…146

IRIGARAY Luce, Cemaatin Edebi İronisi…159

AHMED Sara, Bu Öteki ve Başka Ötekiler…173

WITTIG Monique, Kadın Doğulmaz…193

ÖĞÜT Hande, Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema…202

NAGL-DOCEKAL Herta, Feminist Felsefenin Gerçeği…219

BRAIDOTTI Rosi, Feminist Post-Postmodernizmin Eleştirel Bir Kartografyası…227

AKİS Yasemin, ÖZKIN Ülkü, SANCAR Serpil, Türkiye’de Feminizm ve Kadın Hareketi…245

ELÇİK Gülnur, İğdiş Edilmiş Güzellik…259

BOZOK Mehmet, Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı: Erkekler ve Erkeklik Üzerine Eleştirel İncelemeler…269

BİRKALAN-GEDİK Hande, Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek: Feminist Antropoloji Üzerine Eleştirel Bir Deneme…285

ORANLI İmge, Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupası’nda Irkçılık ve Cinsiyetçilik…339

KOĞACIOĞLU Dicle, Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği…350

ARSAN Ezgi, ÜNALAN Ezgi, TÜRKOĞLU Seda, Cinsiyetçilik ve Medya: “Güzin Abla” Köşesinde Yeniden Üretilen Ataerkil Cins Kimlikleri…385

BAYRAKTAR Işıl, Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Kadın…403CONNEL R.W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar ‘Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998


Giriş: Bir Örnek Olay…21

Ergenlik Çağında Bir Genç Kız ve Ailesi…22

Kamusal Dünya: Ücret, Eğitim, İş…28

Şiddet, Önyargı, Devlet…33Birinci Kısım: Toplumsal Cinsiyetin Teorileştirilmesi

Çağdaş Teorinin Tarihsel Kökleri…47

Dünyaevi Âhlak…48

Bilim ve Radikalizm…52

Cinsiyet Rolleri ve Sentezler…55

Feminizm ve Eşcinsel Kurtuluş Hareketi…59

Tepki ve Paradoks…65Mevcut Çerçeveler…69

Dışsal Teoriler: “Önce Sınıf”tan “Toplumsal Yeniden Üretim” Dolayımıyla “İkili Sistemlere”…70

Cinsiyet Rolü Teorisi…77

Kategorik Teori…86

Pratik Temelli Bir Teoriye Doğru…94

Beden ve Toplumsal Pratik…100

Doğal Farklılık Açmazı…100

Aşkınlık ve Olumsuzlama…115

Bedenin Pratik Dönüşümleri…120İkinci Kısım: Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Yapısı

Ana Yapılar: Emek, İktidar, Kateksis…131

Yapı ve Yapısal Analiz…132

Emek…141

İktidar…150

Kateksis…156

“Sistem” ve “Kompozisyon”a Dair Bir Not…161Toplumsal Cinsiyet Rejimleri ve Toplumsal Cinsiyet Düzeni…165

Kurumlar…165

Aile…167

Devlet…173

Sokak…181

Toplumsal Cinsiyet Düzeni…184

Toplumsal Cinsiyetin Tanımına ve Kurumsallaşmasına Dair Bir Not…190

Tarihsel Dinamikler…194

Tarihsellik ve “Kökenler”…194

Tarihin Seyri…203

Kriz Eğilimleri…213Üçüncü Kısım: Kadınlık ve Erkeklik

Cinsel Karakter…225

Birimsel Modeller ve Cinsiyet Farklılığı Araştırması…225

Erkeklik/Kadınlık Ölçekleri…230

Çokkatlı Modeller: Tipolojiden İlişkiye…235

Yapıların Etkisi…241

Hegemonik Erkeklik ve Ön Plana Çıkarılan Kadınlık…245Gün Işığındaki Esrar-Toplumsal Cinsiyet Oluşumu ve Psikanaliz…254

Toplumsallaşma…255

Klasik Psikanaliz: Dinamik Bilinçdışı…261

Varoluşçu Psikanaliz…279Pratik Olarak Kişilik…288

Kişilik, Toplum ve Yaşam Öyküsü…288

Kişiliğin Tarihsel Dinamiği…294

Kişilik Politikası…300Dördüncü Kısım: Cinsel Politika

Cinsel İdeoloji…315

Söylem ve Pratik…315

İdeolojik Süreçler…321

Kültürel Dinamikler…326

İdeologlar ve Çıkarlar…331

Politika Pratiği…338

Cinsel Politikanın Kapsamı…338

Çıkarların İfadesi…343

İşçi Sınıfı Feminizmi…346

Kurtuluş Hareketlerinin Doğuşu ve Dönüşümü…352

Bugün ve Gelecek…361

Günümüz…361

Stratejiler…365

Sonuç: Toplumsal Cinsiyete Dair Toplum Teorisiyle Kurulabilecek Bir Dünya Üzerine Notlar…372


DARGA A.Muhibbe, Anadolu’da Kadın - On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, Yayına Hazırlayan: Emine Çaykara, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2013


Önsöz…11

YKY Baskısına Önsöz…15

Başlarken…19

Seçilmiş Biblografya-Dilbilgisine Ait ve Diğer Kısaltmalar…271.BÖLÜM TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA ANADOLU’DA KADIN

Mucizenin Kaynağı, Berektli ve Her Şeye Hâkim (Şengül G.Aydıngün)…43Latmos Dağları Ana Tanrıçası…50

İlk Tunç Çağı’nda Kadın (MÖ 3200-2000)…52

İlk Tunç Çağı’nın Ana Tanrıça Kavramı: İdol…60

2.BÖLÜM ANADOLU TARİHİ ÇAĞLARINDA KADIN KÜLTEPE-KANİŞ

Asur Ticaret/Pazar Yerleri-Koloni Çağı/Erken Hitit Dönemi (MÖ 2000-1750)…71

Kanis/Nesa…78

Acemhöyük…82

Rubatum-“Beyçe/Şehir Kraliçeleri”…85

Evlilik Müessesi…89

KARUM-Pazar Yerlerindeki Asurlu ve Yerli Anadolu Kadınlarının İş Hayatları ve Mektupları…94

Takı ve Kumaşlar…1173.BÖLÜM HİTİT EGEMENLİĞİ (MÖ 1650-1190)

Hititçede Kadın ve Kadın Akrabalığını İfade Eden Kelimeler…125

Eski ve Orta Hitit Çağında Kraliçeler…128

Büyük İmparatorluk Çağı Kraliçeleri…134

Sapinuva’nın Kraliçesi: Taduhepa (Aygül Süel)…137

Kral Çocuğu, Büyük Kız, Egemen Kraliçe: Güçlü Kadınlar…146

Büyük Kraliçe Puduhepa…155

Puduhepa’nın Mühürleri…166

Kraliçe ve Dini Görevleri…170

Krali Evlenmeler…180

Halk Kadını…186

Evlilik Müessesi, Boşanma, Zina, Veraset ve İş Hayatı…188Boşanma…189

İş Hayatı…191

Kült Törenlerinde Görevli Kadınlar…197Fal, Büyü ve Kehanet…206

Şarkıcı Kadınlar…207

Kraliçe ve Kadın Giysileri, Takıları…209Giysiler…211

Takılar…215

Hitit Erkeği ve Kadın…2184.BÖLÜM GEÇ HİTİT DÖNEMİ’NDE ERKEN BİZANS!A KADIN (MÖ 1190-MS 726)

Geç Hitit Döneminde Kadın (MÖ 1190-620/600)…227Maraş Stellerindeki Karı Koca Sevgisi…233

Demir Çağında Anadolu Kadını: Urartu, Frig ve Lidya (Erkan Konyar)…241Urartu Kadını…246

Frigler…255

Lidya’nın Kadınları…258

Efes’te Helenistik Öncesi Dönemdeki Ünlü Kadınlar: VII.Kleopatra ve IV.Arsinoe (Hilke Thür)…268IV.Arsione’nin Efes’teki Mezarı…271

Yunan/Hellen Uygarlığında Kadın…275Hetreler…280

Roma Uygarlığında Kadının Yeri…284

Kadınlara Özel Bir Bayram: Thesmophria (Emine Çaykara)…296

Roma Döneminde Efesli Kadınlar (Elisabeth Trinkl)…318Efesli Kadınların Şehirdeki Görünümleri…318

Nekropollerin İzinde Efesli Kadınlar…321

Erken Bizans Döneminde Kadın (Gülru Tanman)…327Hristiyanlık, Kadın ve Montanizm…331

Ebe, Hemşire, Çalışan Kadınlar…333

Konstantipolis’in Kadınları…334

Theodora ve Anikia İuliana…338

Bitirirken…341

Yazar Biyografileri…349

Dizin…353

Teşekkürler…357

DİRENÇ Dilek, Kadın Yazarlardan Eski Masallar Yeni Meseller, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2008


Birinci Bölüm: Eski Masallar Yeni Meseller

Başlarken: Eski Masallardan Yeni Metinler…1

I.Eski Kanonlara Yeni Bakışlar…11

II.Eski Masallara Yeni Meseller…39İkinci Bölüm: Yeni Kuşaklardan Yeni Masallar

III.The Robber Bridegroom

Masallardan Romana: Sonları Sorgulamak…61

IV.”A Defense of Circe”

Yeni Anlatıcı Yeni Kirke: Büyücü Kadından Bilge Kadına…81

V.”Circe”

Geleneksel Kadın Yeni Kirke:

Mitlerden Mutfağa, Tanrıçadan Ev Kadınına…99

VI.”Circe/Mud Poems”

Yeni Kirke Yeni Hikaye: Kirke’nin Büyüsünden Dilin Büyüsüne…113

VII.”The World is Not a Meditation”

Mitlerden Şiire: Sonları Sorgulamak…133

Bitirirken: Eski Masallardan Yeni Hayatlar…149

Doğu Batı “Toplumsal Cinsiyet II”, Ed. Cansu Özge Özmen, Doğu Batı Yayınları, Sayı:64, Ankara, 2013


TOPLUMSAL CİNSİYET

TANBUROĞLU Özgür, Queer Kuramı: Yapılaşmamış Kimlikler, Keyfi Cinsiyetler…9

COŞAR Simten, KERESTECİOĞLU İnci Özkan, Feminizmin Neoliberalizmle İmtihanı…21

KÖSE Elifhan, Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet İkiciliği Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar ya da Doğa “Doğal mıdır?”…37

BORAVALI Murat, TURAN Ömer, Haklar ve Özgürlükler Perspektifinden Başörtüsü: Bir Demokrasi Sorunu…53

CİVELEK H.Yaprak, Kırmızı Kuşağın Kuramsallığı:Ataerkil Söylem ve Anadolu Kırsalı’nda Kadın…87

ÇALIŞKAN Özgür, Ötekileştirilen Kimliklerin Melezleşmesi: Hebûn LGTB Grubunun Fanzinleri Üzerine Bir Çözümleme…123

TARİH


ARAZ Yahya, Erken Model Osmanlı Toplumda Evden Ayrı Düşmek: Gidenler ve Arkada Kalanlar Üzerine Bir Değerlendirme…149

AKŞİT-VURAL Elif E. Annelik, Feminizm, Tarih…181

SİNEMA

HAMARAT Hülya, TAKIMCI Dilek, Türk Sinemasında Çalışan Kadın Temsili…203OKTAN Ahmet, KÜÇÜKKALAN Yavuz, Kadının Şeytanî Kimyası: “Üçüncü Sayfa ve “Kıskanmak” Filmlerinde Kadın Tipolojileri…221


Doğu Batı, “Toplumsal Cinsiyet”, Ed. Cansu Özge Özmen, Doğu Batı Yayınları, Sayı:63, Ankara 2013


DEMİR Metin, Çevre Olarak Konumlandırılmış Kadını ve Doğayı Birlikte Düşünmek: Ekofeminizm…11

ÖĞÜTLE Vefa Saygın, Bir Sosyal Mekanizma Olarak Toplumsal Cinsiyet: H. Hartmann’a Eleştirel Realist Bir Yorum…45

HANIMLARA MAHSUS TARİHÇE

GENÇOĞLU ONBAŞI Funda, Kadınlar Halk Fırkası: Doğudan Yükselen Işık…75

GAZİOĞLU Elif, Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekilliği’nden “Kadından Sorumlu Devlet Bakanı”na: Hükümet Programlarında Kadın Temsilleri ve Kadınlara Yönelik Söylem…93

GÜNAYDIN Ayşegül Utku, Kadın Direncinin Bir Göstergesi ve Kadınca Bir Savunma Refleksi: Serbest Zaman ve Sanat…109

BEDEN POLİTİKALARI

ARPACI Murat, Modernitenin Eşiğinde Toplumsal Cinsiyet Rejimi: Pastoral İktidr, Beden Politikaları ve Evlilik…131

BAYHAN Vehbi, Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet…147

ÇELER Zafer, Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal Kurgulanışı…165

TOPLUMSAL CİNSİYET VE ERKEKLİK

ÖZBAY Cenk, Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak…185

ODABAŞ Sevim, İnternette Erkeklik, Cinsel Sağlık Politikası ve Ticareti…205

ORTADOĞU


PALABIYIK Adem, Toplumsal Cinsiyet’e Sosyolojik Bir Yaklaşım: Ortadoğu’nun Halleri…225

TARTIŞMA


SOYSAL Deniz, Wollstonecrft ve Kadın Güzelliği Üzerine…261

DONOVAN Josephine, Feminist Teori ‘Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri’, Çev. Aksu Bora, Melten Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, İletişim Yayınları, İstanbul 2009


Aydınlanmacı Liberal Feminizm…15

Kültürel Feminizm…69

Feminizm ve Marxsim…129

Feminizm ve Freudculuk…175

Feminizm ve Varoluşçuluk…223

Radikal Feminizm…267

Yeni Bir Feminist Ahlak…323

Seksenler ve Ötesi…351DÖKMEN Zehra Y., Toplumsal Cinsiyet “Sosyal Psikolojik Açıklamalar”, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010


1)Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji: Temel Kavramlar

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet (sex ve gender)…17

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklılıkları…23

Cinsiyet kimliği…26

Cinsiyet kimliği ve cinsel kimlik…27

Toplumsal cinsiyet rolleri…28

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları (stereotypes)…31

Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının kadına ve erkeğe yüklediği sorunlar…32

Psikolojide ve sosyal psikolojide cinsiyet-toplumsal cinsiyet…35

Sosyal psikolojinin toplumsal cinsiyetle ilgilenmesinin kısa tarihçesi…39

Sosyal psikolojinin toplumsal cinsiyet yaklaşımı…40

2)Toplumsal Cinsiyetle İlgili Kuramlar

Psikanalitik kuram…42Toplumsal cinsiyetin kazanılmasında üç dönem, 42; Kuramın genişletilmesi, 45; Eleştiriler, 45

Biyolojik açıklamalar…48Beyinle ilgili açıklamalar, 49; Hormonlarla ilgili açıklamalar, 51

Sosyobiyolojik kuram (evrim psikolojisi)…52Darwin’in etkisi, 53; Bazı kanıtlar, 54; Saldırganlık, 54; Üreme ve ana-babalık yatırımı, 54; Eleştiriler, 56

Sosyal öğrenme kuramı…59Sayıltıları, 59; Öğrenme süreçleri, 59; Eleştirisi, 62; Ana-babaların etkisi, 62

Sosyal bilişsel kuram, 63

Bilişsel gelişim kuramı, 64

Kendini sosyalleştirme, 64; Bilişsel tutarlılık, 65; Cinsiyet rolü gelişiminde üç dönem 66; Eleştiriler, 67

Toplumsal cinsiyet şeması (gender schema) kuramı…68Sosyal öğrenme ve bilişsel gelişim kuramlarının birleştirilmesi, 68; Toplumsal cinsiyet şeması, 69; Cinsiyetleri tipleştirme (ayrıştırma) (sex typing), 70; Cinsiyeti tipleştirmeyen (ayrıştırmayan) çocuklar yetiştirme, 71; Bem Cinsiyet Rolü Envanteri, 72; Androjenlik kavramı, 74

Toplumsal cinsiyet şemasıyla bilgi işleme kuramı…77Genel cinsiyet şeması, kendi cinsiyeti şeması ve diğer cinsiyet şeması, 77; Şematik bilgi işlemede hata, 78; Toplumsal cinsiyet şemalarının gelişimi, 79

Diğer bilişsel yaklaşımlı kuramlarla benzerliği ve farklılığı…80Eleştirisi, 80

Toplumsal cinsiyet kalıpyargısının öğeleri modeli, 81

Sosyal rol (social role) kuramı…81

Sosyal rol ve davranışlar, 82; Sosyal rol kuramı ve sosyobiyolojik yaklaşım, 83

Benlik sunuşu (self-presentation) kuramı (toplumsal cinsiyetle bağlantılı davranışın interaktif modeli)…85

Çok faktörlü toplumsal cinsiyet kimliği kuramı…88

Hangi kuram daha doğrudur, cinsiyet rolünü daha iyi açıklar?, 92

3)Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları, Önyargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı

Kalıpyargılar (stereotypes)…96

Önyargılar…98

Ayrımcılık (discrimination)…101

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları…101

Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının özellikleri…105

Toplumsal cinsiyet önyargıları ve ayrımcılığı…115

Günümüzde değişen cinsiyet kalıpyargıları, önyargıları ve ayrımcılığı…120

Kadınların ve erkeklerin kendilerine ve birbirlerine ilişkin algıları ve tutumları…125

Cinsiyet kalıpyargılarının, önyargılarının ve ayrımcılığının sonuçları…1314)Kitle İletişim Araçlarında Cinsiyetlerin ve Cinsiyet Rollerinin Ele Alınışı

Televizyon…134

Reklamlar…136

Çocuk kitapları…137

Gazete ve dergiler…139

Karikatürler…141

Müzik klipleri…142

5)Cinsiyet Farklılıkları: Kadınlar ve Erkekler Gerçekten Farklı Mıdır?

İki Yaklaşım: Benzerlikler ve farklılıklar…145

Araştırmalar…147

Derleme çalışmaları ve meta-analizler…148

Klasik bir araştırma: Maccoby ve Jacklin’in taramaları…150

Araştırma sonuçları: Belirlenen farklılıklar…151

Çocukluk döneminde gözlenen bazı cinsiyet farklılıkları…151

Saldırganlık, 152; Olumlu sosyal davranış (yardımseverlik ve ilgi-bakımvericilik), 152; Okul başarısı, 153; Başarı güdüsü, 153; Heyecansal duyarlık, 153; Psikolojik ve gelişimsel sorunlar, 153; Uyma ve bağımlılık, 155; Oyun ve arkadaşlık, 155

Yetişkinlikte gözlenen bazı cinsiyet farklılıkları…156Bilişsel yetenekler, 156; Sözel yetenekler, 156; Matematik performans, 157; Uzaysal yetenek, 158; Fen bilimlerinde başarı, 159; Uyma davranışı, 160; Saldırganlık, 161

Sözsüz iletişim ve sözel olmayan davranışlar…164Küçük grup davranışları ve liderlik, 166; Yardım etme davranışı, 168; Benlik, 169; Yalnızlık, 172; Arkadaşlık, 175; Kendini açma, 175; Aşk, 177

Cinsel tutumlar ve davranışlar…179Risk alma, 180; Fiziksel sağlık, 181; Beden imgesi, 182; Cinsiyet farklılıklarına ilişkin tartışmalar: Cinsiyet farklılıklarının araştırılması gerekli midir?, 186; Kadın ve erkek ne kadar farklıdır?, 189

6)Cinsiyet Kalıpyargılarının ve Cinsiyet Rollerinin Sonuçları

Ev işlerinin paylaşımı…194

Çalışma yaşamı…201

Ruh sağlığı…207

Fiziksel sağlık…216

Erkeklerin yaşadıkları sınırlılıklar…219

Başarı/statü normu, 220; Güçlülük normu, 221; Kadın gibi (kadınsı) olmama normu, 223Yüklə 384,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə