Genel ÇerçeveYüklə 24,64 Kb.
tarix06.03.2018
ölçüsü24,64 Kb.
#44653
Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) Türkiye Programı

2016 İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP)

Genel Çerçeve


Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı’nın temel amacı, Türkiye’de insan hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmaktır.

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili olmalıdır. Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma raporunun ve araştırma ile ilgili makalenin teslim tarihi 30 Kasım 2016 tarihini geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.

Araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL’dir.İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP) başvurusu için belirlenen son başvuru tarihi 14 Mart 2016, saat 24.00’a kadar olup, bu tarihten sonra yapılacak olan basvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hibenin Genel ve Özel Hedefleri:

 • Türkiye’de güncel insan hakları ve insancıl hukuk konularında varolan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına destek olmak,

 • Türkiye’deki genç akademisyenlerin güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik etmek ve ortak çalışma alanları yaratılmasını sağlamaktır.

Hibe Başvuru Koşulları:

 • Hibe almaya uygun başvuruların, Türkiye’deki güncel insan hakları meselelerinden en az bir veya bir kaçını konu alması gerekmektedir. Kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet, göç ve mülteci, ayrımcılık, adalete erişim, çevre ve insan hakları, başvuru
 • kapsamında teşvik edilen temalar arasındadır. Ancak bu temalar başvurucular açısından herhangi bir sınırlama getirmeyecek, tercih kullanılması gerektiği durumlarda değerlendirme kriteri olarak yer alabilecektir.

 • Değerlendirme aşamasında saha çalışması içeren ve/veya farklı disiplinlerden insan hakları araştırmacılarının işbirliğinde hazırlanan teklifler tercih kullanılması gerektiği durumlarda değerlendirme kriteri olarak yer alabilecektir.

 • Araştırmanın metodolojisi, insan hakları araştırmaları ve etik standartlarına uygun, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini gözeten yöntem ve araçlara sahip olması gerekmektedir.

 • Araştırma teklifinin halihazırda yürütülmekte veya yürütülecek olan başka bir araştırmanın parçası olması halinde, ek kaynakla ilgili bilgi verilmeli, ilgili bütçe kalemlerinin iki kez fonlanmayacağı araştırmacı tarafından beyan edilmelidir.

 • Araştırma teklifi Türkçe veya İngilizce dillerinde, Word dökümanı olarak sunulmalıdır.

 • Araştırmaların kapalı isim yöntemi ile değerlendirildiği göz önüne alınarak, araştırmacıların adlarının Araştırma Ekibi Bilgi Formu ve Kaynakça dışında başvuru metninde yer almamasına özen gösterilmelidir.

Etik Değerlendirme:

 • Temel nesnesi insan olan araştırmalar etik değerlendirmeye tabi tutulacaktır; başvurular sosyal ve davranışsal bilim toplulukları tarafından ortaya konmuş olan etik standartları ve kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilecektir.


Kimler Başvurabilir:

 • Türkiyedeki üniversitelerde çalışan akademik kadro mensupları veya eğitimlerini sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencileri hibenin asıl başvurucuları olabilirler.

 • Başvurucu olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup araştırma esnasında Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında ikamet eden TC. vatandaşları hibe için başvuramaz.

 • Başvuru sahibi araştırmayı bireysel olarak veya bir araştırma grubu ile birlikte sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı “Araşırma Koordinatörü” görevini üstlenecektir. Araştırma hibe almaya

hak kazandığı durumda, RWI ile imzalanacak olan sözleşmelerde taraf olarak araştırma koordinatörü yer alacaktır.. • Araştırma grupları bireylerin, devlet kurumları ve/veya sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulabilir. İçerisinde ticari kurumların yer aldığı araştırma grupları hibe değerlendirilmesine alınmayacaktır.

 • Her başvurucu birden fazla başvuru ile programa katılabilir. Başvuruların birden fazlası hibe almaya hak kazandığı taktirde sadece en yüksek puan alan araştırma teklifi desteklenecektir.

 • Tüm başvurular kapalı isim yöntemi ile değerlendirilecektir.

Araştırmanın Çıktıları:

Araştırma sonunda elde edilen çıktılar, (i) araştırma raporu, (ii) finansal rapor ve (ii) araştırma konusu ile ilgili akademik kriterler doğrultusunda yazılmış makale, 30 Kasım 2016 tarihini geçmeyecek şekilde RWI’e gönderilecektir. Araşıtırma rapor formatı, hibe kontratı ile birlikte kazanan araştırmacılara ayrıca gönderilecektir. Araştırma sonunda elde edilen tüm çıktılar ve telif hakları araştırmacıya ait olacaktır. RWİ, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması dışında, basımı, dağıtımı, satışı gibi herhangi bir konuda sorumluluk sahibi olmayacaktır.Geçerli Bütçe Kalemleri ve Finansal Yükümlülük:

Başarılı bulunan teklifin araştırmacısı (araştırma koordinatörü) anlaşmada imzacı taraf olacak ve araştırma bütçesinin idaresinde RWI’e karşı hukuki olarak sorumlu kişi olacaktır. Araştırmacıya ödemeler iki bölümde yapılacaktır. İlk ödeme, tüm hibenin 2/3’ü kadarı olup, kontratın imzalanmasını takiben en geç iki hafta içerisinde araştırmacıya sunulacak, kalan ödeme ise araştırma ve bütçe raporlarının tesliminden sonra yapılacaktır. Araştırmanın belirlenen tarihte tamamlanamaması halinde kontratın ilgili maddeleri işleme koyulacaktır.

Araştırma süresince yapılacak olan bütün harcamalar araştırma aktiviteleriyle ilişkili olmalıdır. Araştırmaya ait harcama belgeleri araştırma sonuna kadar istendiği taktirde belgelenmek üzere araştırma ekibi tarafından saklanacaktır. Araştırma ile ilişkilendirilemeyen harcamalar kabul edilmeyecektir.

Yurtdışı seyehat, konferans veya seminer katılımı, ofis kirası gibi harcamalar bütçe kapsamında kabül edilmemektedir. Bilgisayar, ses kayıt cihazı gibi araştırmayla ilgili olabilecek teknik ekipmanlar için yapılacak harcamalar bütçeye dahil edilebilir.RWI- İHAH Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş iki başvuru belgesi; Araştırma Ekibi Bilgi Formu ve Araştırma Teklif Formu

 • Araştırmacı (koordinatör) ve araştırma ekibi tarafından imzalanmış beyan (taahhaütname) belgesi; bu belge araştırma teklifinin, araştırmacının kendisi veya araştırma grubun yer alan araştırmacılar tarafından kaleme aldığındığını ve araştırmada yer alan araştırmacının veya araştırmacıların akademik konumunu beyan etmelidir. Belge tüm araştırma ekibi tarafından imzalanmalıdır.

Önemli tarihler:

 • Tüm başvurular, Word formatında, en geç 14 Mart 2016 saat 24.00’a kadar elektronik olarak turkey@rwi.lu.se adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak olan basvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Araştırma hibesi ile ilgili teknik sorular 07 Mart 2016 tarihine kadar turkey@rwi.lu.se elektronik posta adresi vasıtası ile iletilebilir. Sadece yazılı olarak yöneltilen sorular cevaplanacaktır.

 • Değerlendirmeler kapalı isim yöntemi ile yapılacak olup başarılı bulunan araştırma teklifleri en geç Nisan ayının ikinci yarısında duyurulacaktır.

 • Hibe almaya hak kazanan araştırma projelerinin başlama tarihi en erken 9 Mayıs 2015 olarak planlanmalıdır.

 • Hibenin 2/3’ünü kapsayan ilk ödemesi, RWI ve başvuru sahibi arasında kontratın imzalanmasını takip eden üç hafta içerisinde yapılacaktır. İkinci ödeme, araştırma raporu ve araştırma makalesi tamamlanıp RWI’e teslim edildikten sonra yapılabilecektir. .

 • Hibe almaya hak kazanan araştırmalardan, araştırmanın süresi de göz önünde bulundurularak bir ara rapor sunması beklenecektir.

 • Finansal raporlamayı da içeren araştırma final raporu ve araştırmaya ilişkin makalenin en geç 30 Kasım 2015 tarihine kadar sözleşmede belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir

RWI İnsan Hakları Araştırmaları Hibesi “Araştırma Ekibi Bilgi Formu” ve “Teklif Formu” en geç 14 Mart 2016 saat 24.00’a kadar elektronik olarak turkey@rwi.lu.se adresine gönderilmelidirYüklə 24,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə