Genel yangin ve mühendiSLİk sigortalari yangin sigortalari 9Yüklə 375,54 Kb.
səhifə1/8
tarix07.08.2018
ölçüsü375,54 Kb.
#67508
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bu səhifədəki naviqasiya:
 • GENELGENEL 5

YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI 5YANGIN SİGORTALARI 9

1.RİSK DEĞERLENDİRME VE FİYATLANDIRMA İÇİN GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER 9

2.İSTİSNA RİSKLER 10

3.YANGIN BRANŞINDA ASGARİ FİYAT UYGULAMASI 11

4. KÜMÜL RİSK TAKİBİ (Aynı Riziko Mahallinde Yer Alan Teklif/Poliçeler) 11

5.YANGIN ASGARİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 12

6.ŞİRKET ONAYI İLE YAPILACAK İŞLER (Genel) 13

7.TEMİNAT BAZINDA RİSKLİ BÖLGELER, ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 18

7.1. DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ 18

7.2. GLKHHKNH-TERÖR 19

7.3. SEL VEYA SU BASKINI 20

7.4. FIRTINA 23

7.5. KAR AĞIRLIĞI 23

7.6. YER KAYMASI 23

7.7. DENİZ TAŞITLARI ÇARPMASI 25

7.8. HIRSIZLIK 25

7.8.1.Hırsızlık Teminati Asgari Güvenlik Önlemleri; 25

7.8.2.Özellik Arzeden Rizikolar 26

7.8.3.Hırsızlık Teminatı Verilmeyecek Rizikolar 27

7.8.4.Açık Sahada Bulundurulan Kıymetler (sundurmalar dahil) 28

7.8.5.Otopark, Oto Galerileri ve Benzeri Yerlerde Bulunan Araçlar 28

7.8.6.Otomobil Firmalarının Servis İstasyonları, Oto Tamircileri, Oto Boyahaneleri ve Benzeri Yerlerde Bulunan Araçlar 28

7.8.7. Kasa Yangın - Hırsızlık 29

29


7.8.8.Kuyumcu Paket Poliçesi-Hırsızlık Teminatı ön koşullar; 29

7.9. Cam Kırılması 30

7.9.1. Özellik Arzeden Yerler 30

7.9.2.Cam kırılması / Teminatı Verilmeyecek Rizikolar 30

8. RİSK ANALİZİ VE MUTABAKATLI KIYMET TAKDİR RAPORU İÇİN UYGULAMA KOŞULLARI VE 2013 YILI ASGARİ SİGORTA BEDELİ LİMİTLERİ 31

8.1. RİSK ANALİZİ: 31

8.2.MUTABAKATLI KIYMET 32

9.YANGIN SİGORTALARINA İLİŞKİN DİĞER UYGULAMALAR 33

9.1.ABONMAN SİGORTALARI 33

9.2.KAR KAYBI POLİÇESİ 34

9.3. KİRA KAYBI 37

9.4.ENFLASYONA ENDEKSLİ (AYARLAMALI) POLİÇELER 38

9.5.FRONTING POLİÇELER 38

9.6. MÜTEMEVVİÇ (DEĞİŞKEN) SİGORTALAR 39

9.7. BİRLEŞİK SİGORTALAR 39

9.8. KDV UYGULAMASI 39

9.9.YENİ DEĞER KLOZU 40

9.10.VERGİSİZ İŞLER KLOZU 40

9.11.SANCTION CLAUSE (YAPTIRIM İSTİSNASI KLOZU) 40

9.12.POLİTİK RİSKLER İSTİSNASI KLOZU 40

9.13. HARP İSTİSNA KLOZU 41

9.14. SİGORTA SÜRESİ 41

9.14.1.Kısa Süreli Sigortalar 42

9.14.2.Uzun Süreli Sigortalar 42TANIMLAR 42

1.İkame Değer 42

2.Rayiç Değer 43

3.PML 43


4.EML 43

5.MFL 43


YAPI GRUPLARI 43

1.Tam Kagir Yapılar 43

2.Adi Kagir Yapılar 44

3.Kagir Olmayan (Ahşap) Yapılar 44

YAPI SINIFLARI 44

RİZİKO TÜRLERİ 45

45

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI 46

1- İŞ KABULLERİNDE DİKKAT EDİLECEK LİMİTLER: 46

2- İSTİSNA RİSKLER 47

3- İNŞAAT /MONTAJ SİGORTALARI (CAR/EAR) 48

3.1. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 48

3.2. ONAY ALINMASI GEREKEN İŞLER 49

3.3. DEĞERLENDİRME İÇİN GEREKEN EK BİLGİLER (bilgi formuna ek olarak) 49

3.4. BAŞLAMIŞ İNŞAAT/MONTAJ İŞLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 49

3.5. SÜRE UZATIMLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 50

4- MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI 50

4.1. SABİT MAKİNALAR 50

4.2. MOBİL MAKİNALAR 51Crane Warranty 51

4.3. MAKİNE KIRILMASINA BAĞLI KAR KAYBI (U/W onayına tabidir) 51

4.4. MAKİNE KIRILMASINA BAĞLI GIDA BOZULMASI (U/W onayına tabidir) 52

4.5. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 52

4.6. ONAY ALINMASI GEREKEN MAKİNALAR 53

4.7. TEMİNAT VERİLEMEYEN MAKİNALAR 53

4.8. DEĞERLENDİRME İÇİN GEREKEN EK BİLGİLER (bilgi formuna ek olarak); 53

4.9. MAKİNE KIRILMASI ASGARİ MUAFİYETLER 54

4.10. STANDART KLOZLAR 54

5- ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI 54

5.1. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 55

5.2. ONAY ALINMASI GEREKEN CİHAZLAR 55

5.3. TEMİNAT VERİLEMEYEN CİHAZLAR 56

5.4. DEĞERLENDİRME İÇİN GEREKEN EK BİLGİLER (bilgi formuna ek olarak); 56

5.5. ELEKTRONİK CİHAZLAR ASGARİ MUAFİYETLER 57

6- LEASING ALL RISKS POLİÇESİ (LAR) 57

6.1. KLOZ 503 : Hırsızlık Teminatı Özel Şartı 57

6.2. Seyyar ve Taşınabilir Cihaz Ek teminatı 58

GENEL


YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI 1. Ana kriterlerimiz sağlıklı risk seçimi ve moralitesi yüksek sigortalar olmalıdır.
 1. Gerek fiyat tarifesi ve gerekse Risk Kabul Politikasında belirtilen hususlara aykırı özellikteki talepler Yangın ve Mühendislik Underwriting Departmanı onayına sunulmalıdır.
 1. Teminat altına alınacak olan risk mahalli mutlaka yerinde incelenmeli ve teminatlar bazında değerlendirilmelidir.
 1. Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine yapılan veya tapu kaydında "arsa" veya "tarla" vasfı ile kayıtlı bulunan ancak ilgili mevzuat gereği "inşaat ruhsatı" bulunmayan binalar ile içindeki kıymetlere teminat verilmemelidir.
 1. Teklif/poliçeler sigorta ettirenin beyanına dayanarak ilgili genel şartlar ve klozlar uyarınca tanzim edildiğinden acentelerimizin sigortalı/sigorta ettirenden yazılı beyan almaları, Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymaları gerekmektedir. (iş bazında teklif/poliçelere yazılmış olan özel şartlar Bilgilendirme Formları’nda da belirtilmelidir).
 1. Şirketimizin yıl içerisinde yayınlamış olduğu muhtelif içerikli bildiri, duyuru ve genelgeler mutlak surette incelenmeli, irdelenmeli, uygulanmalıdır.
 1. Genel şart ve/veya özel şart ve klozlarda belirtilen hükümler hiç bir şekilde genişletilemez. Her türlü değişiklik Şirketimiz onayına tabidir.
 1. Tüm teklifler AS 400 / WAY sistemi üzerinden verilmelidir.
 1. Yangın branşından düzenlenen teklif/poliçeler için ”Yangın Sigortası Soru Formu” doldurulması gerekmektedir. (Duyuru tarihi itibariyle geçerlidir)
 1. Ürünlerimize ait faaliyet konuları sistemde tanımlı olup, bu tanımların dışındaki iş kolları için Şirketimizden bilgi/onay alınmalıdır.
 1. Tekliflerimiz icap degil icaba davet niteliğinde olup herhangi bir teminat saglamamakta olup, poliçe veya kuvertür özelligi taşımamaktadır.
 1. Tekliflerimiz üzerinde belirtilen süre ile geçerli olup bu sürenin aşılması halinde tekliften cayma hakkımız saklıdır.
 1. Rakip şirketin teklif/poliçelerinin Şirketimize iletilmesi benzer fiyat ve şartları sağlayacağımız anlamına gelmemektedir.
 1. Mühendislik sigortalarında muafiyetsiz poliçe düzenlenmemektedir.
 1. Sigorta bedelleri, ilgili genel şartların “tazmin kıymetlerinin hesabı maddesi” dikkate alınarak belirlenmelidir. Yeni değer esaslı poliçelerde (ürün özel şartlarında belirtilmiş olması kaydı ile) sigorta bedelinin klozda belirtilen oran veya yaş

sınırları içerisinde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (bkz.”Yeni Değer Klozu”). KDV mükellefi olan işletmelerde sigorta bedelleri KDV hariç olarak belirlenmelidir (bkz. “KDV Uygulaması”)
 1. Meteorolojik uyarılarla ilgili haberler dikkatle izlenmeli ve yeni iş taleplerinde azami hassasiyet gösterilmelidir.
 1. Düzenlenecek teklif/poliçelerde enflasyon artışlarına karşı koruma alınmalıdır. (Abonman ve kar kaybı poliçeleri hariç).
 1. 3 ve üzeri hasar gören işlerde hasar nedenleri sorgulanmalı ve tekrarlanmaması için alınan önlemler irdelenmeli ve takip edilmelidir.
 1. Sisteme girilen teklif/poliçelerde sigortalı / sigorta ettiren isim-unvan-TCK ve VKN bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması şarttır.
 1. Groupama kriterleri dahilinde belirlenmiş limit ve özellikteki işlerde finansal ve teknik skor sonuçları olumsuz ise bu firmalara teklif/police düzenlenmeyecektir.
 1. Sigorta konusu işletmedeki emtea giriş-çıkışı yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca resmi defterlere kaydediliyor olmalıdır. Ayrıca, poliçedeki emtea bedeline vade ortasında gelen bedel artış talepleri dikkatlice irdelenmelidir.
 1. Hasar anında sigortalının resmi defter ve/veya bilgisayar kayıtlarında yer almayan veya bu kayıtlarda yer almakla birlikte, usulüne uygun düzenlenmiş, fatura, irsaliye, makbuz gibi ilgili mevzuatca öngörülen geçerli belgeler ile teyit edilemeyen emteaya dair hasar tazminat miktarının hesaplamasında dikkate alınmaz ve bu tutar için hiçbir şekilde sigortacının sorumluluðuna gidilemez.
 1. İlgili genel şartlar gereği kısmi hasarlarda sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen/ödenecek tazminat tutarı kadar eksildiğinden sigorta bedelinin revize edilmesi gerekmektedir (sigorta konusu kıymet/kıymetlere tazminat ödendiğinde sigortalı/sigorta ettiren tarafından tazminata konu kıymetin yerine yenisinin alındığı veya tamir edildiği sigortacıya bildirilmedikçe ve buna ilişkin prim ödenmedikçe teminat konusu kıymetin ödenen tazminata ilişkin kısmının sigortası sona erer).
 1. Paket ürünlerimiz kapsamında Sorumluluk (3.şahıs-işveren), Kıymet Nakli, Emniyeti suistimal ve Ferdi Kaza teminatları belirli limitlerle kadar verilebilmektedir. Yangın ve Mühendisik Underwriting Depatmanı’nca paket kapsamında teminat verilmesi uygun görülmeyen işlerde ilgili branştan teklif/poliçe talep edilmelidir.
 1. Yangın branşı paket poliçeleri dahilinde isteğe bağlı olarak alınabilen 3.Şahıs Sorumluluk, İşveren Sorumluluk, Mesleki Sorumluluk, Ferdi Kaza, Emniyeti Suistimal ve Kıymet Nakli sigortalarına ilişkin ilgili kabul şartları ve istisnalar için

Nakliyat-Sorumluluk ve Oto-Bireysel Underwriting Departmanı Risk Kabul politikasındaki bilgi ve açıklamaları dikkate alınacaktır.


 1. Özel niteliğe haiz poliçeler yıl içerisinde düzenlenebilecek kampanyalar kapsamı dışındadır.
 1. Kümül Riskler;

Aynı riziko adresinde aynı ve/veya farklı sigortalılar için tanzim edilen poliçeler kümül oluşturmaktadır. Bu tarz risklerin belirlenebilmesi için gerekli tüm bilgiler Kümül Risk Bildirim Formu doldurularak (portalda ve WAY sisteminde bulunmaktadır) zamanında ve eksiksiz olarak iletilmeli, onay alınmadan ayrı ayrı poliçe tanzim edilmemelidir.


 1. Kümül takibinin sağlıklı yapılabilmesi için riziko adreslerindeki mahalle, cadde, sokak, apartman adı, bina no, dahili no, semt, ilçe, il ve posta kodu alanlarının eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir
 1. Poliçe vadesi içerisinde aynı riziko adresindeki tesislere ilave olabilecek yeni yatırımlar (emtea artışları dahil olmak üzere) teklif/poliçe aşamasında bildirilmelidir.
 1. Mükerrer Teklif Talepleri:

Aynı riziko için birden fazla acente kanalı ile talep edilen tekliflerde teminat, sigorta bedeli, fiyat ve koşulların aynı olması şarttır. Bu nedenle sistemde teklif/police düzenlenmiş olma olasılığı üzerinde hassasiyet gösterilmesi, sistem girişlerinde gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.


 1. Otorizasyon:

Teklif/poliçe girişlerinde seçilen faaliyet konusu, sigorta bedeli, yapı tarzı, riziko adresi, hasar geçmişi, güvenlik önlemleri ve teminatlar, otorizasyon sistemi ile denetlenmektedir.Otorizasyona düşen işlerde “Risk Değerlendirme Ve Fiyatlandırma İçin Gerekli Asgari Bilgiler” bölümünde yer alan aşağıda yer alan konularda gerekli bilgiler teklif/poliçenin notlar bölümüne önceden yazılmalıdır.
Aynı sigortalı/sigorta ettirene ait yangın ve mühendislik sigortalarına ilişkin taleplerin eş zamanlı değerlendirilebilmesi için teklif/poliçenin notlar bölümünde diğer teklf/poliçelerin numaraları iletilmesi gerekmektedir.
Uw tarafından talep edilen ve poliçe ile ilgili olan bilgi ve belgelerin ATOM aracılığıyla şirkete iletilmesi gerekmektedir.


 1. Poliçelerimizin sistemde tanımlı fiyat ve şartlar üzerinden tanzim edilmesi esastır. Otorizasyona düşen tüm teklif/poliçeler Yangın ve Mühendislik Underwriting Departmanı tarafından değerlendirilip sonuçlandırılmadan sigortalı/sigorta ettirene teminat ve ücret tutarı konusunda bilgi verilmemelidir.
 1. Müşterek Sigorta

Müşterek sigorta esasına göre yapılan poliçelerde şartların standart olmasını temin etmek için kosaürör şirketlerin imzasının olduğu tek bir poliçe tanzim edilmelidir. Müşterek sigorta esasına göre yapılan poliçelerin Şirketimiz hissesine düşen sistem kayıtlarına alınırken her şirketin sigorta bedelleri, muafiyetleri ve hisseleri ayrı ayrı belirtilmelidir.


 1. Aynı riziko için yangın poliçesinin (kar kaybı dahil) yanı sıra mühendislik branşından tanzim edilecek olan teklif/poliçelerindeki sorumluluğumuz yangın poliçesindeki müşterek sigorta oranını aşamaz.
 1. Poliçe Ekleri;

Poliçe ile verilen teminatlara ilişkin kloz, özel şart ve açıklamaların yer aldığı poliçe eklerinin sigortalı/sigorta ettirene teslimi şarttır. Her türlü değişiklik Şirketimiz onayına tabidir.


 1. Yenilemeler:

Şirketimizin sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi için sigorta ettirenin talebi ve şirketimizin kabulü esastır. Yenileme konusu poliçelerin vadesinden önce h/p oranları gözden geçirilmeli , son 5 yılda birden fazla hasar görmüş olan işler incelenmelidir. Yenileme yılına ilişkin şirket politikaları, yayınlanmış bildiri, duyuru ve genelgeler dikkate alınarak her bir poliçe için detaylar gözden geçirilmelidir. Eksik olabilecek bilgiler temin edilmeli, gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.


 1. Kuvertür talepleri:

Yangın ve Mühendisilik Underwriting Departmanı onayı alınmalıdır. Azami 10 gün süre ile sınırlıdır. Poliçenin başlangıç tarihi kuver başlangıç tarihi itibarıyla tanzim edilmelidir. Poliçenin Şirketimiz tarafından tanzim edilmemesi halinde "kuver süresine karşılık gelen primin alınması ve hasar halinde sigortacının yıllık primin tamamına hak kazanması şartıyla” verilebilir.


 1. Akseptasyonu aşan / trete istisnası olan işler:

Şirketimizin akseptasyonunu aşan veya trete istisnası olan tüm poliçe/zeyil taleplerinde sigortalı/sigorta ettirene “gerekli çalışma tamamlanıncaya kadar teminatın başlamadığı” konusunda yazılı bilgi verilmelidir.


 1. Vergisiz Poliçeler:

Vergisiz olarak düzenlenmek istenen teklif/poliçeler için mali müşavirden onay alınmadan işlem yapılamaz. Bu nedenle talep edilen sigorta dönemi için geçerli olan vergi istisnası ile ilgili belgelerin Yangın ve Mühendislik Underwriting Departmanı’na gönderilmesi gerekmektedir. Vergisiz olarak poliçe düzenlenebileceği konusunda gelecek onaydan sonra ilgili kloz metni eklenerekpoliçe düzenlenebilecektir. (bkz.Vergisiz işler klozu)


 1. Türk Menfaati – Fronting İşler:

Sigortalının yabancı müşteri olduğu poliçe/teklif taleplerinde, sigortalının Türkiye’de mukim olması veya “Sigorta Ettiren” sıfatıyla bir Türk menfaatinin bulunması gerekmektedir.
Yurt dışındaki Türk menfaati olan talepler için fronting kapasite sağlanan poliçe/protokolde “claims control” klozu bulunması gerekmektedir (Türkiye’deki bir başka şirketin fronting poliçesine kapasite sağlanması durumunda ise fronting poliçeye destek sağlayan şirketin sözleşmesinde bu klozun bulunması yeterli olacaktır).

Yurt dışındaki Türk menfaati olan işletmeler için gelen teklif/poliçe talepleri “Sanction clause (Yaptırım İstisnası klozu)” ve “held covered” istisnası hükümlerine tabi olacaktır.


Fronting esaslı olarak tanzim edilecek poliçeler de zorunlu tarife hükümlerine tabidir.
İhtiyari ve fronting poliçelerde Law and Juristiction (Kanun ve Yasama Yetkisi) yeri Türkiye ve Türk Hukuku” olmalıdır. Bu poliçelere ait kotasyonlarda, reasürör/reasürörlerin sigortacıdan istemiş olduğu belgelerin zamanında ilgili reasüröre/brokere gönderilmesi gerekmektedir (kotasyon şartlarına aykırı poliçe tanzim edilemez).


 1. Suç Gelirlerinin aklanması (MASAK):

Düzenlenecek tüm poliçelerde 27.8.2008 tarihli ve 1959 sayılı duyuruda belirtilen esaslar dahilinde (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik) kimlik tespiti yapılması ve ilgili evrakların klase edilmesi gerekmektedir.


 1. Daini Mürtein:

Dain mürtein klozu uyarınca tanzim edilen poliçeler dain mürtein sıfatı bulunan kurumun/şahsın yazılı muvafakatı olmaksızın iptal edilemez. Ancak bu kloz meydana gelen bir hasarda sigortacının genel şartlarda belirtilen iptal hakkını kaldırmaz.


 1. 17/01/2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği" nin "Rehin" başlıklı 11. maddesinde yer alan "Dain-i mürtehin bulunan sigortanın herhangi bir nedenle feshedilmesi, iptali, zamanında yenilenmemesi, teminat içeriklerinin değiştirilmesi ve iştira edilmesi gibi durumlarda şirket, en geç üç işgünü içerisinde dain-i mürtehin sıfatını haiz kredi kuruluşunu elektronik ortamda veya yazılı olarak bilgilendirir" hükmü gereğince yapılmakta olması nedeniyle poliçe girişlerinde bu hususa azami dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. 6305 sayılı Kanun kapsamındaki Zorunlu Deprem Sigortasına Tabi Binalar;

6305 sayılı Kanun kapsamında Zorunlu Deprem Sigortasına tabi binalara Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi düzenlenmeden ihtiyari deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı verilemez.
İhtiyari deprem teminatı verilmiş olan poliçedeki Zorunlu Deprem Sigortası'na ait bilgilerde poliçe süresi içerisinde olabilecek değişikliklerin (poliçe no, vade ve sigorta bedeli) takibi ve gerekli düzenlemelerin (zeyilnamenin) yapılabilmesi için mutlaka Şirketimize bilgi verilmelidir.
ZDS kapsamına giren binalarda ihiyari deprem teminatı verilirken bina yapı sınıfı ve brut m2 bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak bildirilmiş olması esastır. (Yapı

sınıfları ve brut m2 bilgilerine ilişkin açıklama “TANIMLAR” bölümünde yer almaktadır.

Yüklə 375,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə