Ghid practic cu privire la admisibilitateYüklə 2,28 Mb.
səhifə17/26
tarix22.01.2018
ölçüsü2,28 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

INDEXUL CAUZELOR CITATE


(cifrele fac trimitere la numărul paginilor unde au fost citate cauzele)

Jurisprudenţa citată în acest ghid trimite la hotărâri şi decizii pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum şi la decizii şi rapoarte ale Comisiei Europene a Drepturilor Omului.

Dacă nu se specifică altfel după numele cauzei, referinţa citată este cea la o hotărâre pe fond pronunţată de o Cameră a Curţii. Menţiunea „(dec.)” se referă la o decizie, iar menţiunea „(MC)” indică faptul că respectiva cauză a fost examinată de Marea Cameră.

Legăturile cauzelor citate în versiunea electronică a ghidului trimit la baza de date HUDOC () care permite accesul la jurisprudenţa Curţii (hotărâri ale Marii Camere, ale camerelor şi comitetelor, decizii, cauze comunicate, avize consultative şi rezumate juridice extrase din Nota de informare privind jurisprudenţa), a Comisiei (decizii şi rapoarte) şi a Comitetului de Miniştri (rezoluţii).

Curtea pronunţă hotărârile şi deciziile în limba engleză sau franceză, cele două limbi oficiale. Baza de date HUDOC oferă, de asemenea, acces la traduceri în aproape treizeci de limbi neoficiale, în plus faţă de limbile oficiale, ale unora din principalele cauze ale Curţii. În plus, include legături către aproximativ o sută de culegeri de jurisprudenţă on-line elaborate de terţi.

A—


A, B şi C împotriva Irlandei (MC), nr. 25579/05, CEDO 2010 (A, B and C v. Ireland [GC], § 142) ……….......................................................................................................................................................................... 23, 28, 29, 70

A. împotriva Franţei, 23 noiembrie 1993, seria A nr. 277-B (A. v. France, 23 November 1993, Series A no. 277-B) ....................................................................................................................................................................................................... 81

A. împotriva Norvegiei, nr. 28070/06, 9 aprilie 2009 (A. v. Norway, no. 28070/06, 9 April 2009) ......................................................................................................................................................................................................... 72

A. împotriva Regatului Unit, 23 septembrie 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-VI (A. v. the United Kingdom, 23 September 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI) ................................................................................................. 13

A. Menarini Diagnostics S.r.l. împotriva Italiei, nr. 43509/08, 27 septembrie 2011 (A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy, no. 43509/08, 27 September 2011) ................................................................................................................................................ 67

A.A. împotriva Regatului Unit, nr. 8000/08, 20 septembrie 2011 (A.A. v. the United Kingdom, no. 8000/08, 20 September 2011) ......................................................................................................................................................................................................... 74

A.D.T. împotriva Regatului Unit, nr. 35765/97, CEDO 2000-IX (A.D.T. v. the United Kingdom, no. 35765/97, ECHR 2000-IX) ........................................................................................................................................................................................................ 71

A.N.H. împotriva Finlandei (dec.), nr. 70773/11, 12 februarie 2013 (A.N.H. v. Finland (dec.), no. 70773/11, 12 February 2013) ....................................................................................................................................................................................................... 20

Abdulaziz, Cabales şi Balkandali împotriva Regatului Unit, 28 mai 1985, seria A nr. 94 (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 28 May 1985, Series A no. 94) .................................................................................................................... 76

Abdulkhakov împotriva Rusiei, nr. 14743/11, 2 octombrie 2012 (Abdulkhakov v. Russia, no. 14743/11, 2 October 2012) ........................................................................................................................................................................................................ 21

Abdulrahman împotriva Ţărilor de Jos (dec.), nr. 66994/12, 5 februarie 2013 (Abdulrahman v. the Netherlands (dec.), no. 66994/12, 5 February 2013)...................................................................................................................................................... 34

Adam şi alţii împotriva Germaniei (dec.), nr. 290/03, 1 septembrie 2005 (Adam and Others v. Germany (dec.), no. 290/03, 1 September 2005) ......................................................................................................................................................................... 35

Ādamsons împotriva Letoniei, nr. 3669/03, 24 iunie 2008 (Ādamsons v. Latvia, no. 3669/03, 24 June 2008) ........................................................................................................................................................................................................ 89

Adesina împotriva Franţei (dec.), nr. 31398/96, 13 septembrie 1996 (Adesina v. France (dec.), no. 31398/96, 13 September 1996) ........................................................................................................................................................................................... 38

Adolf împotriva Austriei, 26 martie 1982, seria A nr. 49 (Adolf v. Austria, 26 March 1982, Series A no. 49)............................................................................................................................................................................................. 63

Aerts împotriva Belgiei, 30 iulie 1998, Culegere 1998-V (Aerts v. Belgium, 30 July 1998,
Reports 1998-V).............................................................................................................................................................................. 69

Agathos şi alţii împotriva Greciei, nr. 19841/02, 23 septembrie 2004 (Agathos and Others v. Greece, no. 19841/02, 23 September 2004) ....................................................................................................................................................................... 89

Agbovi împotriva Germaniei (dec.), nr. 71759/01, 25 septembrie 2006 (Agbovi v. Germany (dec.), no. 71759/01, 25 September 2006) ............................................................................................................................................................................................. 24

Ageyevy împotriva Rusiei, nr. 7075/10, 18 aprilie 2013 (Ageyevy v. Russia, no. 7075/10, 18 April 2013) ........................................................................................................................................................................................................ 76

AGOSI împotriva Regatului Unit, 24 octombrie 1986, seria A nr. 108 (AGOSI v. the United Kingdom, 24 October 1986, Series A no. 108) ............................................................................................................................................................................ 68

Ahmet Sadik împotriva Greciei, 15 noiembrie 1996, Culegere 1996-V (Ahmet Sadik v. Greece, 15 November 1996, Reports 1996-V) ......................................................................................................................................................................................... 25

Ahmut împotriva Ţărilor de Jos, 28 noiembrie 1996, Culegere 1996-VI (Ahmut v. the Netherlands, 28 November 1996, Reports 1996-VI) ......................................................................................................................................................................................... 75

Ahrens împotriva Germaniei, nr. 45071/09, 22 martie 2012 (Ahrens v. Germany, no. 45071/09, 22 March 2012) ................................................................................................................................................................................................ 74, 75

Ahtinen împotriva Finlandei (dec.), nr. 48907/99, 31 mai 2005 (Ahtinen v. Finland (dec.), no. 48907/99, 31 May 2005) ........................................................................................................................................................................................................ 31

Air Canada împotriva Regatului Unit, 5 mai 1995, seria A nr. 316-A (Air Canada v. the United Kingdom, 5 May 1995, Series A no. 316-A) ..................................................................................................................................................................................... 68

Airey împotriva Irlandei, 9 octombrie 1979, seria A nr. 32 (Airey v. Ireland, 9 October 1979,
Series A no. 32)............................................................................................................................................................................. 59

Aizpurua Ortiz şi alţii împotriva Spaniei, nr. 42430/05, 2 februarie 2010 (Aizpurua Ortiz and Others v. Spain, no. 42430/05, 2 February 2010) ........................................................................................................................................................................... 13

Akdivar şi alţii împotriva Turciei, 16 septembrie 1996, Culegere 1996-IV (Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 1996, Reports 1996-IV) ...............................................................................................................................................................19, 26, 28

Aksoy împotriva Turciei, 18 decembrie 1996, Culegere 1996-VI (Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, Reports 1996-VI)............................................................................................................................................................................................. 26, 60

Aksu împotriva Turciei (MC), nr. 4149/04 şi 41029/04, CEDO 2012 (Aksu v. Turkey [GC], nos. 4149/04 and 41029/04, ECHR 2012) ................................................................................................................................................................. 14, 16, 45, 74

Al-Adsani împotriva Regatului Unit (MC), nr. 35763/97, CEDO 2001-XI (Al-Adsani v. the United Kingdom [GC], no. 35763/97, ECHR 2001-XI) ........................................................................................................................................................................... 58

Alatulkkila şi alţii împotriva Finlandei, nr. 33538/96, 28 iulie 2005 (Alatulkkila and Others v. Finland, no. 33538/96, 28 July 2005) ............................................................................................................................................................................................ 59

Alaverdyan împotriva Armeniei (dec.), nr. 4523/04, 24 august 2010 (Alaverdyan v. Armenia (dec.), no. 4523/04, 24 August 2010) ..................................................................................................................................................................................... 56, 61

Albayrak împotriva Turciei, nr. 38406/97, 31 ianuarie 2008 (Albayrak v. Turkey, no. 38406/97,
31 January 2008) ............................................................................................................................................................................ 17

Albert şi Le Compte împotriva Belgiei, 10 februarie 1983, seria A nr. 58 (Albert and Le Compte v. Belgium, 10 February 1983, Series A no. 58) ............................................................................................................................................................................. 65

Aldrian împotriva Austriei, nr. 16266/90, decizia Comisiei din 7 mai 1990, Decizii şi rapoarte (DR) 65 (Aldrian v. Austria (dec.), no. 16266/90, Commission decision of 7 May 1990, Decisions and Reports (DR) 65) .................................................... 68

Aleksandr Zaichenko împotriva Rusiei, nr. 39660/02, 18 februarie 2010 (Aleksandr Zaichenko v. Russia, no. 39660/02, 18 February 2010) .............................................................................................................................................................................. 64

Alexanian împotriva Rusiei, nr. 46468/06, 22 decembrie 2008 (Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06,
22 December 2008) ........................................................................................................................................................................ 40

Aliev împotriva Georgiei, nr. 522/04, 13 ianuarie 2009 (Aliev v. Georgia, no. 522/04,
13 January 2009) ............................................................................................................................................................................ 18

Al-Jedda împotriva Regatului Unit (MC), nr. 27021/08, CEDO 2011 (Al-Jedda v. the United Kingdom [GC], no. 27021/08, ECHR 2011) .................................................................................................................................................................................. 44

Allan împotriva Regatului Unit (dec.), nr. 48539/99, 28 august 2001 (Allan v. the United Kingdom (dec.), no. 48539/99, 28 August 2001) ........................................................................................................................................................................... 34, 35

Allen împotriva Regatului Unit (MC), nr. 25424/09, CEDO 2013 (Allen v. the United Kingdom [GC], no. 25424/09, ECHR 2013) ............................................................................................................................................................................. 65, 69

Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão şi alţii împotriva Portugaliei, nr. 29813/96 şi 30229/96, CEDO 2000-I (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão and Others v. Portugal, nos. 29813/96 and 30229/96, ECHR 2000-I) ............................................... 49, 52

Al-Moayad împotriva Germaniei (dec.), nr. 35865/03, 20 februarie 2007 (Al-Moayad v. Germany (dec.), no. 35865/03, 20 February 2007) .......................................................................................................................................................................... 21

Al-Nashif împotriva Bulgariei, nr. 50963/99, 20 iunie 2002 (Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99,
20 June 2002) …............................................................................................................................................................................. 40

Al-Saadoon şi Mufdhi împotriva Regatului Unit, nr. 61498/08, CEDO 2010 (Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, ECHR 2010) .......................................................................................................................................................... 20

Al-Skeini şi alţii împotriva Regatului Unit (MC), nr. 55721/07, CEDO 2011 (Al-Skeini v. the United Kingdom [GC], no. 55721/07, ECHR 2011) ..................................................................................................................................................... 44, 48

Amann împotriva Elveţiei (MC), nr. 27798/95, CEDO 2000-II (Amann v. Switzerland [GC], no. 27798/95,
ECHR 2000-II) ......................................................................................................................................................................... 72, 82

An şi alţii împotriva Ciprului, nr. 18270/91, decizia Comisiei din 8 octombrie 1991 (An and Others v. Cyprus, no. 18270/91, Commission decision of 8 October 1991) ..................................................................................................................................... 45

Anayo împotriva Germaniei, nr. 20578/07, 21 decembrie 2010 (Anayo v. Germany, no. 20578/07, 21 December 2010) ......................................................................................................................................................................................................... 76

Anchugov şi Gladkov împotriva Rusiei, nr. 11157/04 şi 15162/05, 4 iulie 2013 (Anchugov and Gladkov v. Russia, nos. 11157/04 and 15162/05, 4 July 2013) ............................................................................................................................................................ 34

Andrášik şi alţii împotriva Slovaciei (dec.), nr. 57984/00 şi altele, CEDO 2002-IX (Andrášik and Others v. Slovakia (dec.), nos. 57984/00 and others, ECHR 2002-IX) .......................................................................................................................23, 27, 29

Andrejeva împotriva Letoniei (MC), nr. 55707/00, CEDO 2009 (Andrejeva v. Latvia [GC], no. 55707/00,
ECHR 2009) ............................................................................................................................................................................ 84, 86

Andreou Papi împotriva Turciei, nr. 16094/90, 22 septembrie 2009 (Andreou Papi v. Turkey, no. 16094/90,
22 September 2009) ....................................................................................................................................................................... 79

Andronicou şi Constantinou împotriva Ciprului, 9 octombrie 1997, Culegere 1997-VI (Andronicou and Constantinou v. Cyprus, 9 October 1997, Reports 1997-VI) ................................................................................................................................................ 15

Andronikashvili împotriva Georgiei (dec.), nr. 9297/08, 22 iunie 2010 (Andronikashvili v. Georgia (dec.), no. 9297/08, 22 June 2010) .............................................................................................................................................................................................. 58

Anheuser-Busch Inc. împotriva Portugaliei (MC), nr. 73049/01, CEDO 2007-I (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC], no. 73049/01, ECHR 2007-I) ............................................................................................................................................ 83, 84, 85

Apay împotriva Turciei (dec.), nr. 3964/05, 11 decembrie 2007 (Apay v. Turkey (dec.), no. 3964/05,
11 December 2007) ...................................................................................................................................................................... 62

APEH Üldözötteinek Szövetsége şi alţii împotriva Ungariei, nr. 32367/96, CEDO 2000-X (APEH Üldözötteinek Szövetsége and Others v. Hungary, no. 32367/96, ECHR 2000-X) ...................................................................................................................... 61

Apinis împotriva Letoniei (dec.), nr. 46549/06, 20 septembrie 2011 (Apinis v. Latvia (dec.), no. 46549/06,
20 September 2011) ....................................................................................................................................................................... 40

Aquilina împotriva Maltei (MC), nr. 25642/94, CEDO 1999-III (Aquilina v. Malta [GC], no. 25642/94, ECHR 1999-III) ....................................................................................................................................................................................................... 24

Arat împotriva Turciei, nr. 10309/03, 10 noiembrie 2009 (Arat v. Turkey, no. 10309/03,
10 November 2009) ....................................................................................................................................................................... 17

Armonienė împotriva Lituaniei, nr. 36919/02, 25 noiembrie 2008 (Armonienė v. Lithuania, no. 36919/02,
25 November 2008) ...................................................................................................................................................................... 15

Assanidzé împotriva Georgiei (MC), nr. 71503/01, CEDO 2004-II (Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01,
ECHR 2004-II) ………................................................................................................................................................................... 44

Asociaţia 21 decembrie 1989 şi alţii împotriva României, nr. 33810/07 şi 18817/08, 24 mai 2011 (Association 21 December 1989 and Others v. Romania, nos. 33810/07 and 18817/08, 24 May 2011) ................................................................................. 73

Association Les témoins de Jéhovah împotriva Franţei (dec.), nr. 8916/05, 21 septembrie 2010 (Association Les témoins de Jéhovah v. France (dec.), no. 8916/05, 21 September 2010) ........................................................................................................ 25

Athanassoglou şi alţii împotriva Elveţiei (MC), nr. 27644/95, CEDO 2000-IV (Athanassoglou and Others v. Switzerland [GC], no. 27644/95, ECHR 2000-IV) ..................................................................................................................................................... 57

Ayuntamiento de Mula împotriva Spaniei (dec.), nr. 55346/00, CEDO 2001-I (Ayuntamiento de Mula v. Spain (dec.), no. 55346/00, ECHR 2001-I) ......................................................................................................................................................... 13

Azemi împotriva Serbiei (dec.), nr. 11209/09, 5 noiembrie 2013 (Azemi v. Serbia (dec.), no. 11209/09,
5 November 2013) ......................................................................................................................................................................... 45

Azinas împotriva Ciprului (MC), nr. 56679/00, CEDO 2004-III (Azinas v. Cyprus [GC], no. 56679/00,
ECHR 2004-III) ............................................................................................................................................................................. 25


Yüklə 2,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə