Girdileri çıktılara dönüştüren, Girdileri çıktılara dönüştürenYüklə 445 b.
tarix07.08.2018
ölçüsü445 b.
#68007Girdileri çıktılara dönüştüren,

 • Girdileri çıktılara dönüştüren,

 • birbiriyle ilgili veya etkileşimli

 • faaliyetler takımı.Belirli bir çıktı (ürün veya hizmet) elde etmek için,

 • Belirli bir çıktı (ürün veya hizmet) elde etmek için,

 • birbirleriyle etkileşim içinde bulunan

 • insanlar,

 • ekipman,

 • malzemeler,

 • yöntemler ve

 • çevresel unsurların bir toplamıdır.Süreç:

 • Süreç:

  • Başı ve sonu belli olan iş demektir.
  • Bir işi yapmak için gerekli olan alt işlerin ve detay işlerin oluşturduğu kümedir.
  • Kurumun hizmetinin oluşmasına etki eden mantıksal iş toplamıdır.
  • En yalın açıklamayla hizmetten yararlananlar için ne yapıldığıdır.


Girdileri olan, bunlara değer ekleyen, çıktı üreten faaliyetler dizinidir.

 • Girdileri olan, bunlara değer ekleyen, çıktı üreten faaliyetler dizinidir.Daha önce söylediğimiz gibi bir süreç girdileri, değerli çıktılara çeviren, kaynakları kullanan faaliyetler sistemidir.

 • Daha önce söylediğimiz gibi bir süreç girdileri, değerli çıktılara çeviren, kaynakları kullanan faaliyetler sistemidir.

 • Faaliyetler

 • Girdiler

 • Çıktılar

 • Tedarikçiler

 • Müşteriler

 • *Kaynaklar (Yan girdiler)Bir süreç genellikle çok farklı faaliyetlerden oluşur. Örneğin, karar alınması, malzemenin taşınması ve birbirini takip eden operasyonlar gibi. Süreç düşüncesinde ilk adım süreçteki faaliyetlerin farklı tiplerini tanımlamaktır. Faaliyetler belirgin 6 kategoriye ayrılır:

 • Bir süreç genellikle çok farklı faaliyetlerden oluşur. Örneğin, karar alınması, malzemenin taşınması ve birbirini takip eden operasyonlar gibi. Süreç düşüncesinde ilk adım süreçteki faaliyetlerin farklı tiplerini tanımlamaktır. Faaliyetler belirgin 6 kategoriye ayrılır:

  • Depolama
  • Gecikmeler
  • Muayene
  • Taşıma
  • Karar
  • Operasyon
Süreç faaliyetleri bir seri akışlar üzerinden girdileri çıktılara irtibatlar. Çoğu süreçler iki esas akış tipi ile ilgilidir:

 • Süreç faaliyetleri bir seri akışlar üzerinden girdileri çıktılara irtibatlar. Çoğu süreçler iki esas akış tipi ile ilgilidir:

 • Bilgi Akışları iç (firma ve diğer ilgili bölümleri arasında) dış (firma ile müşterileri ve tedarikçileri arasında) her ikisinde kritik irtibatlardan akar.

 • Fiziksel akışlar görüp dokunabildiğin akışlardır. Bir ürünü üstü kapalı taşıyıcıda montaj hattı boyunca hareket ederken veya bir yemeği bir restoranda hazırlanırken görebilirsiniz.Girdiler sürecin dışından gelir. Onlar süreç tarafından faaliyete geçirilen nesnelerdir.

 • Girdiler sürecin dışından gelir. Onlar süreç tarafından faaliyete geçirilen nesnelerdir.

  • İnsan (onun bilgisi,becerisi,yaratıcılığı,enerjisi)
  • Makineler,Takımlar ve ölçüm ekipmanları
  • Metotlar (Proses levhaları,atölye el kitapları,talimatlar)
  • Malzemeler,hammaddeler
  • Çevre
  • Bilgi
  • Enerji
  • Şartnameler


Çıktılar ürünler veya malları, hizmetleri ve bilgiyi içeren sürecin sonuçlarıdırlar. Niyet edilmiş çıktılar genellikle müşteriler için değere sahiptir. Bazen yan ürünlerde üretir.

 • Çıktılar ürünler veya malları, hizmetleri ve bilgiyi içeren sürecin sonuçlarıdırlar. Niyet edilmiş çıktılar genellikle müşteriler için değere sahiptir. Bazen yan ürünlerde üretir.

 • Bakım onarım sorumlusunun çıktısı Bakımı yapılmış makinalar

 • Malzeme kontrolünün çıktısı Kontrolü yapılmış malzemelerdir.

 • Muhasebe bölümünün çıktısı Faturalar,irsaliyelerdir.KAYNAKLAR

 • KAYNAKLAR

 • Genellikle bir şey elde etmek için faaliyetler kaynak harcar.

 • Örneğin, bir depolama faaliyeti boş yerler gerektirir (envanter için). Envanter girişini yönetmek için sorumlu olan bir personeli de gerektirebilir. Bir muayene, muayene yapabilmek için parçaların depolanması için boş yer gerektirir. Genel olarak muayene için ya bir makine veya bir personel gerektirebilir.KAYNAKLAR

 • KAYNAKLAR

 • Aşağıda faaliyetlerin farklı kategorileri ile tipik olarak ilgili bulduğumuz kaynak ihtiyaçlarının örnekleri verilmiştir.

 • Operasyon --- Takım, insan gücü, makine kapasitesi

 • Karar --- Yönetim veya iş gören beyin gücü, teşhis takımları

 • Taşıma --- Paletler, forklift aracı, kamyonlar

 • Muayene --- Gözetimci, muayene istasyonu, ölçü aletleri

 • Gecikme --- Zemininde boş yer, geniş ağızlı kaplar, yük arabaları

 • Depo --- Depolama alanı, yük arabaları geniş ağızlı kaplar, stok odası katibi, veri tabanı (bilgi depolama)Ürün veya hizmet üzerindeki şartları belirleyebilen kişi veya kurumdur

 • Ürün veya hizmet üzerindeki şartları belirleyebilen kişi veya kurumdurÇıktıların üretilebilmesi için yürütülen işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan girdileri temin eden kişi birim veya kuruluştur

 • Çıktıların üretilebilmesi için yürütülen işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan girdileri temin eden kişi birim veya kuruluştur

Yapı, bir sürecin girdileri, faaliyetleri, ve çıktılarının organizasyonu ile ilgilenir. Süreç yöneticileri bu yapıyı faaliyetleri sıralama onları yerleştirme ve onları irtibatlama ile tanımlar.

 • Yapı, bir sürecin girdileri, faaliyetleri, ve çıktılarının organizasyonu ile ilgilenir. Süreç yöneticileri bu yapıyı faaliyetleri sıralama onları yerleştirme ve onları irtibatlama ile tanımlar.

 • Bir süreçteki faaliyetler tesadüfen oluşmaz. (En azından öyle beklenmemelidir). Sıkça sürecin şartları önem ve faaliyetlerin sırasıyla tespit edilir. Örneğin, bir aşçı saç tavada gözlemeyi pişirmeden önce onun hamurunu yapar. Bir süreç sadece belirli bir sırada çalıştırılabilir olması kesin bir öneme sahiptir; aşçı hamurunu hazırlamadan önce gözleme yapması mümkün değildir.Diğer tekrarlı faaliyetler birden fazla sırada oluşur. Örneğin, bir bilgisayar montaj sürecinde çok farklı sıralarda mikroçiplerin eklenebilmesiyle yapılır. Zamanlama tüm süreç üzerinden icra edilen faaliyetlerin sırasını tespit ederken yerleştirme faaliyetlerin her birinin diğerleriyle olan ilişkisini düzenler. Faaliyetler seri veya paralel olarak yerleştirilir

 • Diğer tekrarlı faaliyetler birden fazla sırada oluşur. Örneğin, bir bilgisayar montaj sürecinde çok farklı sıralarda mikroçiplerin eklenebilmesiyle yapılır. Zamanlama tüm süreç üzerinden icra edilen faaliyetlerin sırasını tespit ederken yerleştirme faaliyetlerin her birinin diğerleriyle olan ilişkisini düzenler. Faaliyetler seri veya paralel olarak yerleştirilirSüreçler, müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek ve karşılamak için vardırlar. Bizler süreçlerin bu hedefi başarabildiklerinden emin olmak için müşterilerle (iç-dış müşteriler) süreçler arasında müşterilere hizmet edecek anlamlı bir köprü tesis etmeliyiz. Bu köprü ölçütlerdir.

 • Süreçler, müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek ve karşılamak için vardırlar. Bizler süreçlerin bu hedefi başarabildiklerinden emin olmak için müşterilerle (iç-dış müşteriler) süreçler arasında müşterilere hizmet edecek anlamlı bir köprü tesis etmeliyiz. Bu köprü ölçütlerdir.

 • Ölçütler performansın nicelik ve nitelik ölçümleri için tesis edilir.

 • Ölçütler değerin (vakitlilik, maliyet ve kalite) elemanlarını belli,belirsizlik ve genel olarak ifade edilmiş kavramlardan çok hassas işlevsel terimlere çevirir.

 • Ölçütler müşterisine etkili olarak ve yeterli olarak hizmet etmek için sürecin neyi iyi yapma mecburiyetinde olduğunu tanımlar.

 • Ölçütler süreçler içinde iletişim ve geri besleme vasıtası olarak da davranır. Sürecin kritik elemanlarıdırlar çünkü onlar yöneticilere ve şirket personeline izleme, kontrol ve sistem performansını iyileştirmeye müsaade ederler. Değerin farkı elemanlarına etki etmede kullanılabilen süreç ölçütlerini sağlar.Tanımlanabilen

 • Tanımlanabilen

 • Ölçülebilen

 • Yinelenebilen

 • Kontrol edilebilen

 • Katma değer oluşturanSürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. Bunlar;

 • Sürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. Bunlar;

  • Tedarikçiler,
  • Girdiler(Bilgi, Metot, Müşteri Talebi),
  • Çıktılar(Rapor, Bilgi, Hizmet),
  • Müşteriler,
  • Süreç performans ölçümleri(müşterinin sesi),
  • Süreci oluşturan faaliyetlerdir.


Sürecin performans ölçümleri ile izlenebilmesidir.

 • Sürecin performans ölçümleri ile izlenebilmesidir.

 • Yani süreç;

  • İstatistik olarak kontrol edilebilmeli,
  • Olumsuzluklar önceden belirlenen değerler arasında olmalı,
  • Aynı hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.


Süreci harekete geçiren girdilerin işlenmesi sonucu oluşan çıktının müşteri ihtiyaç/beklentilerini devamlı karşılayabilmesi özelliğidir.

 • Süreci harekete geçiren girdilerin işlenmesi sonucu oluşan çıktının müşteri ihtiyaç/beklentilerini devamlı karşılayabilmesi özelliğidir.Süreç sorumlularının süreç performansından her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir.

 • Süreç sorumlularının süreç performansından her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir.Kaliteli çıktı,

Adayın başvurusunu; kendisi ile yapılan görüşmede elde edilen bilgiyi; gösterilen referanslardan, işverenlerden ve mezun olduğu okul ile ilgili diğer bilgilerden elde edilen verilerden oluşan girdi.

 • Adayın başvurusunu; kendisi ile yapılan görüşmede elde edilen bilgiyi; gösterilen referanslardan, işverenlerden ve mezun olduğu okul ile ilgili diğer bilgilerden elde edilen verilerden oluşan girdi.

 • Bir iş görene bir kadro verilmesiyle çıktıya dönüşür.

 • Girdileri çıktıya dönüştürme süreci bilginin sentezi ve değerlendirilmesi, bir karar verilmesi ve adayın işe alınmasını içerir.

 • Bu sürecin önemli bir konusu, yeni iş görenin nezaretçisinin adayın işe uygunluğu konusunda insan kaynakları sorumlusuna rapor göndermesidir. Personel alma konusunda sorumlu/tedarikçi ve nezaretçi/müşteri bu bilgiyi, personel alma sürecini iyileştirme amacıyla kullanabilir.Sürecin Sahibi :Personel Hizmetleri Sorumlusu

 • Sürecin Sahibi :Personel Hizmetleri Sorumlusu

 • Sürecin Hedefi :Matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak sürekli iyileştirme sağlamak.Sistem Nedir?

 • Sistem Nedir?

 • Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

 • (ISO 9000:2000 Madde: 3.2.1)

 • Yönetime Sistem Yaklaşımı Nedir?

 • Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

 • (Kalite Yönetim Prensipleri)Süreç düşüncesi yapısal bir yaklaşımdır. Firma ve onun çeşitli faaliyetlerinin, birbirleri ile ilişkisini gösterir.

 • Süreç düşüncesi yapısal bir yaklaşımdır. Firma ve onun çeşitli faaliyetlerinin, birbirleri ile ilişkisini gösterir.

 • Süreçler birbiriyle ilişkili ise sadece süreçlerin kendilerini değil, aralarındaki ilişki ağını da yönetmemiz gerekir. Bu görev dar boğazlar veya zorlamalarla ilgilenmeyi gerektirir.Bir organizasyonun süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahip atanması, sürekli izlenmesi “Süreç Yönetimi” olarak adlandırılır.

 • Bir organizasyonun süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahip atanması, sürekli izlenmesi “Süreç Yönetimi” olarak adlandırılır.

 • Süreç Yönetimi, içinde “iyileştirme” barındırmıyorsa, ona süreç yönetimi denmez.

 • Benzer biçimde “Süreç İyileştirme” kavramı da “Süreç Yönetimi”ni içerecektir; çünkü:

  • Tanımlarsanız, ölçebilirsiniz
  • Ölçerseniz, yönetebilirsiniz
  • Yönetirseniz, iyileştirirsiniz.
 • “İş Süreçlerinin Yönetimi ve İyileştirilmesi” demek en açıklayıcı olanıdır.Bir kuruluşun işleyişinde önemli ilerlemeler sağlamak için yürütülen sistematik bir metodolojidir

 • Bir kuruluşun işleyişinde önemli ilerlemeler sağlamak için yürütülen sistematik bir metodolojidir1-Vizyon misyon ve hedefler doğrultusunda süreçler belirlenir

 • 1-Vizyon misyon ve hedefler doğrultusunda süreçler belirlenir2-Belirlenen süreçler tanımlanır

 • 2-Belirlenen süreçler tanımlanır3-Bu süreçlere süreç sahibi atanır

 • 3-Bu süreçlere süreç sahibi atanır4-Süreçlerin performans göstergeleri belirlenir

 • 4-Süreçlerin performans göstergeleri belirlenir5-Süreçlerin performans göstergeleri için hedef belirlenir

 • 5-Süreçlerin performans göstergeleri için hedef belirlenir6-Tüm bunlar belgelenir-dokümante edilir- Çalışanlar bu belgelere istediklerinde ulaşabilirler

 • 6-Tüm bunlar belgelenir-dokümante edilir- Çalışanlar bu belgelere istediklerinde ulaşabilirler7-Süreç performans göstergelerini düzenli biçimde ölçmek, izlemek raporlamak amacıyla ölçüm sistemi kurulur

 • 7-Süreç performans göstergelerini düzenli biçimde ölçmek, izlemek raporlamak amacıyla ölçüm sistemi kurulur8-Süreç performans göstergeleri hedeflerden kötüye gittiği zaman iyileştirme çalışmalarına başlanır

 • 8-Süreç performans göstergeleri hedeflerden kötüye gittiği zaman iyileştirme çalışmalarına başlanır9-İyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 7. ve 9. adımların sürekli bir döngü olarak tekrarlanması ile sürekli hale getirilir.

 • 9-İyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 7. ve 9. adımların sürekli bir döngü olarak tekrarlanması ile sürekli hale getirilir.Geleneksel yapılanmanın getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırarak:

 • Geleneksel yapılanmanın getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırarak:

 • Müşteri odaklı yönetimi teşvik etmesi

 • Şirket önceliklerine sistematik yaklaşım getirmesi

 • Fonksiyonel sınırların ortadan kaldırılarak, fonksiyonlar arası ilişkilerin geliştirilmesi

 • Katma değer yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi

 • Kaynakların etkin kullanımının sağlanması

 • İyileşme olanaklarının tespit edilmesi

 • Hızlı karar alma avantajı sağlaması

 • Sorumlulukların açıklıkla belirlenmesi

 • kapsayan yönetim anlayışı bizi süreç odaklı bakışa götürmektedir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə