Girişimciliğin Tarihsel GelişimiYüklə 445 b.
tarix07.01.2019
ölçüsü445 b.
#91514Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

 • Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

 • Girişimciliğin Tanımı

 • Girişim, Girişimci, Girişimcilik Ayırımı

 • Girişimcilerin Özellikleri

 • Girişimci, Lider, Sermayedar, İşveren ve Yönetici Arasındaki Fark

 • Girişimciliğin Avantajları ve Dezavantajları

 • Girişimcilik Ekolleri (Okulları)Tarih öncesi çağlardaki her yenilik

 • Tarih öncesi çağlardaki her yenilik

 • İlkel toplumlar

 • Tarıma dayanan Köy Ekonomisi

 • El sanatlarına dayanan Kent Ekonomisi

 • 15. ve 19. yy. arasında çıkan iktisadi düşünceler (Merkantalizm, Fizyokrasi, Klasik İktisat)

 • 20. yy. (Büyük Buhran)

 • 21. yy. (Bilginin Yayılımı)«Entrepreneurship»

 • «Entrepreneurship»

 • Orta çağda «Entreprendere» olarak ortaya çıkmış

 • Girişmek ve üstlenmek

 • Fransız askeri terim; üstlenmek, rehberlik etmek

 • Richard Cantillon«Belli bir fiyattan bir malı alarak belirsiz bir fiyattan satış yapan kişidir. Bu nedenle kaynakları ele geçirip kullanarak sürekli girişim riskini üzerine alan kişidir.»

 • «Belli bir fiyattan bir malı alarak belirsiz bir fiyattan satış yapan kişidir. Bu nedenle kaynakları ele geçirip kullanarak sürekli girişim riskini üzerine alan kişidir.»

 • 17551. Arazi sahipleri yani sermayedarlar

 • 1. Arazi sahipleri yani sermayedarlar

 • 2. Girişimciler

 • 3. Ücretle çalışanlar yani işçiler« Potansiyel mal ve hizmetleri sunmak amaçlı ticari bir örgüt oluşturan, kısacası talebi arza dönüştüren ekonomik bir etmendir»

 • « Potansiyel mal ve hizmetleri sunmak amaçlı ticari bir örgüt oluşturan, kısacası talebi arza dönüştüren ekonomik bir etmendir»

 • 1776«Düşük verimlilik olan bir kaynağı yüksek verimliliğe çeviren kişidir»

 • «Düşük verimlilik olan bir kaynağı yüksek verimliliğe çeviren kişidir»

 • 1803«Özeli girişimlerin ana tetikleyicisidir. Üretimin dördüncü faktörüdür.»

 • «Özeli girişimlerin ana tetikleyicisidir. Üretimin dördüncü faktörüdür.»

 • 1848«Girişimciler, varolan hizmet ve ürünleri yeni ürün ve hizmetlere dönüştürerek inovasyon yaparken girişimcilik sürecini tamamlayan kişilerdir.»

 • «Girişimciler, varolan hizmet ve ürünleri yeni ürün ve hizmetlere dönüştürerek inovasyon yaparken girişimcilik sürecini tamamlayan kişilerdir.»

 • Yaratıcı yıkım

 • 19341. Müşterinin henüz tanımadığı yeni bir ürünü ya da mevcut bir ürünün yeni kalitesini ortaya koyma,

 • 1. Müşterinin henüz tanımadığı yeni bir ürünü ya da mevcut bir ürünün yeni kalitesini ortaya koyma,

 • 2. Yeni bir üretim tekniği geliştirme,

 • 3. Ülkedeki herhangi bir üretim biriminin önceden girmediği yeni Pazar bulma,

 • 4. Yeni hammadde ve yarı-mamül kaynaklarının bulunması,

 • 5. Herhangi bir endüstride yeni organizasyonların oluşturulması.«Girişimsel süreç evrimsel bir gelişmedir. Girişimci bu evrimden sorumlu kişidir.»

 • «Girişimsel süreç evrimsel bir gelişmedir. Girişimci bu evrimden sorumlu kişidir.»

 • 1936Girişimciliğin Amerika’da daha hızlı bir biçimde gelişmesine neden olan üç tür değişim:

 • Girişimciliğin Amerika’da daha hızlı bir biçimde gelişmesine neden olan üç tür değişim:

  • 1. Hızlı Sanayileşme:
  • 2. Profesyonel Yönetimin Önem Kazanması:
  • 3. Kitle Üretimin Yapılması:


«Girişimci başarı güdüsü yüksek olan kişidir. Bu ihtiyacını karşılayabilmek için girişimcilik sürecini başlatan kişidir.»

 • «Girişimci başarı güdüsü yüksek olan kişidir. Bu ihtiyacını karşılayabilmek için girişimcilik sürecini başlatan kişidir.»1. Başarı güdüsü ile gerçek iş başarısı arasında olumlu bir ilişki vardır

 • 1. Başarı güdüsü ile gerçek iş başarısı arasında olumlu bir ilişki vardır

 • 2. Bu kişiler, kusursuzluğu, ödüllendirmekten çok kendi gelişmeleri için isterler.

 • 3. Yüksek başarı güdüsüne sahip bireyler, çabalarının sonuçlarından kişisel sorumluluk yüklenebilecekleri durumları yeğlerler

 • 4. Çeşitli seçeneklerin başarı olanaklarını dikkatle inceleyerek amaçlarını belirlerler.

 • 5. Yüksek başarı güdüsüne sahip bireyler, orta ya da uzun vadeli gelecekle daha çok ilgilenirlerDavid Mc Clelland, girişimciyi, enerjik ve orta düzeyli risk almaya eğilimli kişi olarak tanımlamaktadır.

 • David Mc Clelland, girişimciyi, enerjik ve orta düzeyli risk almaya eğilimli kişi olarak tanımlamaktadır.Knight’a göre başarılı bir girişimci olmak için, belirsizlik üstlenme ve yargısal karar vermede başarılı olmak gerekir.

 • Knight’a göre başarılı bir girişimci olmak için, belirsizlik üstlenme ve yargısal karar vermede başarılı olmak gerekir.

 • Girişimcilerin özellikleri:

  • 1. Bilgi ve Yargılama,
  • 2. İhtiyat (herhangi bir konuda, ileriyi düşünerek ölçülü davranma)
  • 3. Üstün Yönetsel Yetenek,
  • 4. Güven.


Mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için sahip olduğu sermayeyi ortaya koyarak bir girişim kuran kişidir.

 • Mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için sahip olduğu sermayeyi ortaya koyarak bir girişim kuran kişidir.Bireysel Yaklaşım

 • Bireysel Yaklaşım

 • Çevresel Yaklaşım

 • Firma YaklaşımıGirişim: Topluma mal ve hizmet sağlamak için ekonomik faktörlerin bir araya getirildiği, karşılığında kar sağlamayı hedefleyen ekonomik ve hukuki birimdir.

 • Girişim: Topluma mal ve hizmet sağlamak için ekonomik faktörlerin bir araya getirildiği, karşılığında kar sağlamayı hedefleyen ekonomik ve hukuki birimdir.

 • Girişimci: Üretim faktörlerini bir araya getirerek yeni ve yaratıcı fikrini ortaya koyacağı girişimi risk alarak gerçekleştiren kişidir.

 • Girişimcilik: Girişimci tarafından gerçekleştirilen bütün faaliyetlerdir.«Peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bir gün bütün hayalleriniz gerçek olabilir» Walt Disney

 • «Peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bir gün bütün hayalleriniz gerçek olabilir» Walt Disney

 • «Kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne yapmak istediğinizi bilirler. Bunun dışındaki her şey teferruattır.» Steve Jobs

 • «Başarıyı kutlamak iyidir. Ama başarısızlıklardan alınan dersleri iyi öğrenmek daha önemli» Bill Gates

 • «Başarısızlık, yeniden ve daha zekice başlayabilme fırsatından başka birşey değildir» Henry Ford1-Girişimci doğulur, sonradan olunmaz

 • 1-Girişimci doğulur, sonradan olunmaz

 • 2-Herkes yeni bir iş kurabilir.

 • 3-Girişimciler kumarbazdır.

 • 4-Girişimciler bütün olayı sahiplenmek ister.

 • 5-Girişimciler kendilerinin patronudur ve bağımsızdırlar.

 • 6- Girişimciler büyük firmalardaki profesyonel yöneticilerden daha çok çalışırlar.

 • 7-Girişimciler çok stres altında çalışırlar

 • 8- Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır.

 • 9-Girişimcilerin motivasyon kaynağı para kazanmaktır.

 • 10-Girişimciler başkaları ile çalışamaz.

 • 11-Başarılı girişimci, iyi okul performansı gösterirMotivasyon ve Tutku

 • Motivasyon ve Tutku

 • Sabır

 • Çok Yönlülük

 • Esneklik ve Açık Görüşlülük

 • Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

 • Risk Alma Toleransı

 • Vizyon Sahibi Olma

 • Kararlılık

 • Sürekli Öğrenme Eğilimi (Yılmama)Derin bir amaç

 • Derin bir amaç

 • En önemli değer

 • Heyecanlı, iyimser ve gelecek yönelimli

 • Başarılı olacağına dair inançlıBir günde girişim başarılı olmaz

 • Bir günde girişim başarılı olmaz

 • Zaman alıcıdır

 • Birçok kez başarısız olunduğuna dair oluşan düşüncelere karşı dirençli olunmalıdır.Kaynaklar çoğu zaman sınırlıdır.

 • Kaynaklar çoğu zaman sınırlıdır.

 • Dolayısı ile onları en verimli şekilde kullanmak gerekir.Fikir üzerinden ilerlense de diğer fikirlere karşı esnek olunmalıdır.

 • Fikir üzerinden ilerlense de diğer fikirlere karşı esnek olunmalıdır.

 • Planlar her zaman yolunda gitmeyebilir, açık görüşlü olarak yeni çözümler üretilmelidir.Fırsatlar farkedilerek peşinden koşulmalıdır.

 • Fırsatlar farkedilerek peşinden koşulmalıdır.Herhangi bir girişim başlatmak doğası gereği risklidir.

 • Herhangi bir girişim başlatmak doğası gereği risklidir.Hata yapılacaktır.

 • Hata yapılacaktır.

 • Birçok girişimci birçok kez başarısız olmuştur.

 • Önemli olan tekrar denemektir.Yönetici

 • Yönetici

 • Lider

 • Sermayedar

 • İşverenYönetici disipline, girişimci kontrole önem verir.

 • Yönetici disipline, girişimci kontrole önem verir.

 • Yönetici problemlere, girişimci fırsatlara odaklanır.

 • Yöneticilik statik, girişimcilik dinamiktir.

 • Yönetici eski, girişimci yeniyi düşünür.

 • Girişimci risk alır, pazarı takip eder, yöneticilik özellikleri barındırır; yönetici üretim faktörlerini temin eder, işletme için kar zararı kontrol eder, işletme sahibine karşı sorumluluk taşır.Liderlik öncü olmak, insanları etkileyebilmektir.

 • Liderlik öncü olmak, insanları etkileyebilmektir.

 • Liderlerin pes etmemesi ve başarıyı kovalaması girişimciler ile ortak özelliğidir.

 • Girişimciler genellikle işin başlangıç aşamasına önem verirken, liderler işin gelişimine veya büyümesine daha çok odaklanırlar.

 • İyi bir girişimcinin iyi liderlik özelliklerine sahip olması önemlidir.Sermayedar, toplumun mal ve hizmet ihtiyacını farkederek sermayesini yatırıma dönüştüren kişidir.

 • Sermayedar, toplumun mal ve hizmet ihtiyacını farkederek sermayesini yatırıma dönüştüren kişidir.

 • Her sermayedarın girişimcilik özellikleri taşıması gerekmemektedir.İktisatta, işveren işçi ve işgöreni istihdam eden, işgücü kiralayan ve bu kişilere karşı sorumlu olan kişidir.

 • İktisatta, işveren işçi ve işgöreni istihdam eden, işgücü kiralayan ve bu kişilere karşı sorumlu olan kişidir.1. Var olan hayat koşullarını ve yaşam tarzını terk etme 2. Girişimci olma arzusuna sahip olunduğu konusunda karar verme

 • 1. Var olan hayat koşullarını ve yaşam tarzını terk etme 2. Girişimci olma arzusuna sahip olunduğu konusunda karar verme

 • 3. Hem iç, hem de dış faktörlerin, girişimci olma konusunda imkan sağladığı konusunda karar verme.Bireysel Faydalar

 • Bireysel Faydalar

 • Ekonomik Faydalar (Makro)Bağımsızlık ve Kendi İşine Sahip Olma İmkanı

 • Bağımsızlık ve Kendi İşine Sahip Olma İmkanı

 • Yüksek Kazanç Elde Etme

 • Bütün Potansiyeli Ortaya Koyma

 • İlgi Alanını Takip Etme

 • Kiminle Çalışacağını Seçme

 • Problem Çözerek Farklılık Yaratma

 • Yüksek Yaşam Tatmini

 • EsneklikBir ulusun cankurtaranı

 • Bir ulusun cankurtaranı

 • İnovasyon faydası

 • Büyümeyi geliştirmesi

 • Karlılığı artırması

 • İstihdam artışı

 • Sosyal faydasıKişisel Özveri

 • Kişisel Özveri

 • Sorumluluk Yükü

 • Zarara Fazla Tolerans Gösterememek

 • Sağlık SorunlarıBüyük (üstün) İnsan Ekolü

 • Büyük (üstün) İnsan Ekolü

 • Psikolojik Özellikler Ekolü

 • Klasik Ekol

 • Yönetim Ekolü

 • Liderlik Ekolü

 • İçgirişimcilik EkolüSezgi

 • Sezgi

 • Kuvvet

 • Enerji

 • Dayanıklılık

 • ÖzgerçekleştirmeKişisel Derğerler

 • Kişisel Derğerler

 • Risk Alma

 • Başarı İhtiyacıYenilik

 • Yenilik

 • Yaratıcılık

 • BuluşÜretim Planlaması

 • Üretim Planlaması

 • İnsanların Örgütlenmesi

 • Sermaye Elde Etme

 • Bütçeleme

 • KontrolMotivasyon

 • Motivasyon

 • Yöneltme

 • Önderlik EtmeKarmaşık yapılı örgütlerde fırsatların farkına varma ve kararların maksimizasyonu

 • Karmaşık yapılı örgütlerde fırsatların farkına varma ve kararların maksimizasyonu

 • Bölüm içindeki yaratıcılık ve rekabeti geliştirme

 • Yönetsel becerilerin çoğaltılmasıTeşekkürler

 • Teşekkürler
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə