Gönüllü, içinde bulunduğu toplumda herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidirYüklə 445 b.
tarix02.08.2018
ölçüsü445 b.
#66290

Gönüllü, içinde bulunduğu toplumda herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir.

 • Gönüllü, içinde bulunduğu toplumda herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir.

 • Gönüllülük de buna bağlı olarak; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla maddi karşılık beklemeden ya da herhangi bir çıkar gözetmeksizin ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmakveya toplumun yararına olduğu düşünülen hedeflere ulaşmak için doğru olduğuna inanarak bilgi,zaman,deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriyle gönüllü bir kuruluşun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir.

 • veya toplumun yararına olduğu düşünülen hedeflere ulaşmak için doğru olduğuna inanarak bilgi,zaman,deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriyle gönüllü bir kuruluşun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir.

 • Kısaca gönüllülük,çoğunlukla bireylerin gönüllü bir kuruluş için karşılığında maddi bir çıkar sağlamadan çalışması olarak tanımlanabilir.Tanımdan da anlaşılacağı gibi gönüllülük faaliyetinde gönüllü kuruluşlar önem arz etmektedir.

 • Tanımdan da anlaşılacağı gibi gönüllülük faaliyetinde gönüllü kuruluşlar önem arz etmektedir.

 • Gönüllü kuruluşlar, çağdaş toplumların değişen demokrasi ve devlet yönetimi anlayışlarından ortaya çıkmıştır. Yönetilenlerin,yönetimle ilgili kararlar alınmasını yönetenlerin taktirine bıraktığı klasik devlet anlayışı yerine, yönetilenlerin çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışı içerisinde yönetimle ilgili kararların alınmasına aktif katılma ya da kararları etkileme çabası içerisine girdiği görülmüştürBu noktada toplum yararına çalışan,demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan,kâr amacı gütmeyen devlet yapısı içinde yer almamakla birlikte bireylerin ortak amaç ve hedefleri açısından siyasal iradeyi ve yönetimi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyebilen bir örgütlenme türüdür gönüllü kuruluş.

 • Bu noktada toplum yararına çalışan,demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan,kâr amacı gütmeyen devlet yapısı içinde yer almamakla birlikte bireylerin ortak amaç ve hedefleri açısından siyasal iradeyi ve yönetimi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyebilen bir örgütlenme türüdür gönüllü kuruluş.O halde gönüllü kuruluşlar,sivil toplum alanında faaliyet gösteren ve yönetimin bir parçası olmayan her örgütlenmeyi ifade etmektedirler.

 • O halde gönüllü kuruluşlar,sivil toplum alanında faaliyet gösteren ve yönetimin bir parçası olmayan her örgütlenmeyi ifade etmektedirler.

 • Bunlar;dernekler, vakıflar, sendikalar,özel sektör girişimleri,birlikler ,odalar, kooperatifler siyasi grup ve partiler.

 • Gönüllü kuruluşlar sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır.

Yaygın sivil toplum kuruluşları dernekler,vakıflar, sendikalardır.

 • Yaygın sivil toplum kuruluşları dernekler,vakıflar, sendikalardır.

 • Sivil Toplum Kuruluşları; bireylerin belli konularda belli bir toplumsal hizmeti üretmek için, bir araya gelmesi küçük küçük kamusal alanlar oluşturması ve bu alanda sağladıkları anlaşmalarla bu hizmeti üretmek için gerekli bir siyasal iradeyi oluşturmalarıdır.Parasal kaynaklarıyla yaratıcı düşünceleriyle zaman ve emeği bir araya koyarak, toplumsal ilişki ağlarından yararlanarak demokratik olarak oluşmuş örgütlerdir.

 • Parasal kaynaklarıyla yaratıcı düşünceleriyle zaman ve emeği bir araya koyarak, toplumsal ilişki ağlarından yararlanarak demokratik olarak oluşmuş örgütlerdir.

 • Sivil toplum örgütleri ne yapar?

 • Devlet ve vatandaş arasında köprü görevi kurar,böylece toplumsal istek ve düşünceler siyasal iktidara iletilir.Millet vekilleri aracılığı ile yasama alanını etkilerler. İstenilen bir kanunun geçirilmesi ya da istenmeyen bir kanunun iptali için yasama organlarında faaliyet gösterirler

 • Millet vekilleri aracılığı ile yasama alanını etkilerler. İstenilen bir kanunun geçirilmesi ya da istenmeyen bir kanunun iptali için yasama organlarında faaliyet gösterirler

 • Kamuoyunu harekete geçirerek ,yönetim üzerinde daha genel bir denetim işlevi görürler. Herhangi bir çıkar gurubunun isteklerinin kamu politikalarına egemen olmaması konusunda yürütme organını bilgilendirirlerBireyin önünü açarak sorumluluk ve yaratıcılık bilincini geliştirmektedir.

 • Bireyin önünü açarak sorumluluk ve yaratıcılık bilincini geliştirmektedir.Sorumluluk; kişinin davranışlarını ve kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

 • Sorumluluk; kişinin davranışlarını ve kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

 • Sosyal Sorumluluk;bireylerin davranışlarını,toplumsal sonuçlarını gözeterek düzenlemeleridir. Sosyal sorumlulukla topluma fayda sağlamak ve toplumda fark yaratılmak istenir. Bunun temelinde ise bireylerin veya kurumların gönüllülük ve hayırseverlik anlayışı yatmaktadır.Gönüllülük ve hayırseverlik çeşitli derneklerin şirket sahiplerinin ilgi alanı durumundayken sosyal sorumluluk kavramıyla hem özel sektörün hem kamu kurumlarının gündeminde önemli bir yer edinmiştir.

 • Gönüllülük ve hayırseverlik çeşitli derneklerin şirket sahiplerinin ilgi alanı durumundayken sosyal sorumluluk kavramıyla hem özel sektörün hem kamu kurumlarının gündeminde önemli bir yer edinmiştir.

 • Önceleri şirket sahiplerinin inisiyatifleriyle gerçekleştirdikleri hayırseverlik faaliyetleri artık kurumların öncelikli faaliyet alanı haline gelmiştir.Böylece sosyal sorumluluk yaklaşımı kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımıyla yeni bir boyut kazanmıştır.Ancak, kurumsal sosyal sorumluluk

 • Ancak, kurumsal sosyal sorumluluk

 • şirketlerin gündemine gönüllü olarak gelmemiştir geçmişte. İletişim teknolojilerinin gelişmesi tüketicinin insan ve çevre sağlığına karşı geliştirdiği bilinç şirketlerin sosyal sorumluluk alanına ağırlık vermesine neden olmuştur.

 • .Örneğin; NİKE, Endonezya’da çocuk işçilerinin çalıştırılmasının New York Times medya organında yayınlanmasından sonra ciddi bir tüketici boykotuyla karşılaşmıştır.

 • Örneğin; NİKE, Endonezya’da çocuk işçilerinin çalıştırılmasının New York Times medya organında yayınlanmasından sonra ciddi bir tüketici boykotuyla karşılaşmıştır.Şirketlerin; ekonomik olarak verimli ve karlı olmak, hukuki olarak kanunlara uymak,etik olarak toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak,sosyal olarak toplumsal sorunların çözümüne gönüllü katkıda bulunmak gibi sorumlulukları vardır. Dolayısıyla,şirketler için artık sadece iyi ve kaliteli üretmek yeterli olmayıp üretken kaynakları korumaları ve sürdürülebilir kılmaları da gerekiyor.

 • Şirketlerin; ekonomik olarak verimli ve karlı olmak, hukuki olarak kanunlara uymak,etik olarak toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak,sosyal olarak toplumsal sorunların çözümüne gönüllü katkıda bulunmak gibi sorumlulukları vardır. Dolayısıyla,şirketler için artık sadece iyi ve kaliteli üretmek yeterli olmayıp üretken kaynakları korumaları ve sürdürülebilir kılmaları da gerekiyor.

 • Şirketlerin başarısı artık ticari kriterlerle değil sosyal sorumluluk kavramıyla yani topluma ne ölçüde katkı sağladıklarıyla ölçülmektedir.Borusan,Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı Levent Soroptimist ve Beyazıt Devlet Kütüphanesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği projeye 10 bin dolar değerinde teknolojik cihaz,donanım ve malzeme bağışı yaptı.Görme engelli öğrenciler okur ve yazarken yeni teknolojilerden yararlanabilecek.

 • Borusan,Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı Levent Soroptimist ve Beyazıt Devlet Kütüphanesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği projeye 10 bin dolar değerinde teknolojik cihaz,donanım ve malzeme bağışı yaptı.Görme engelli öğrenciler okur ve yazarken yeni teknolojilerden yararlanabilecek.

Yaşar Gıda ve içecek grubu Pınar,17 Ağustos 1999 depremi sonrasında depremzede çocuklar için Kocaeli Tıp fakültesi bünyesinde ‘’Pınar Çocuk Sağlığı’’merkezini kurdu.Çocukların sağlık sorunlarına katkıda bulunmak amacıyla 2000 yılı yılbaşı için ayırdığı fonun tamamını depremde ağır hasar gören Kocaeli Tıp Fakültesi hastane bahçesine Çocuk Sağlığı Merkezinin yeniden inşa edilmesi için kullandı.40 yatak kapasiteli yılda yaklaşık 1000 i yatılı olmak üzere toplam 12000 hasta tedavi görebilmiştir

 • Yaşar Gıda ve içecek grubu Pınar,17 Ağustos 1999 depremi sonrasında depremzede çocuklar için Kocaeli Tıp fakültesi bünyesinde ‘’Pınar Çocuk Sağlığı’’merkezini kurdu.Çocukların sağlık sorunlarına katkıda bulunmak amacıyla 2000 yılı yılbaşı için ayırdığı fonun tamamını depremde ağır hasar gören Kocaeli Tıp Fakültesi hastane bahçesine Çocuk Sağlığı Merkezinin yeniden inşa edilmesi için kullandı.40 yatak kapasiteli yılda yaklaşık 1000 i yatılı olmak üzere toplam 12000 hasta tedavi görebilmiştir

Turkcell’’Türkiye Kumbarası’’na 5 milyon TL attı,Van için eğitim seferliğini başlattı.Turkcell bir Öğretmen Kampüsü ve Öğrenci Yurdu inşa edecek.Öğrencilere burs verecek

 • Turkcell’’Türkiye Kumbarası’’na 5 milyon TL attı,Van için eğitim seferliğini başlattı.Turkcell bir Öğretmen Kampüsü ve Öğrenci Yurdu inşa edecek.Öğrencilere burs verecek

 • Kampüs sosyalleşme ve aktivite alanlarıyla tam bir yaşam merkezi olacak.Öğretmen kampüsü ve öğrenci yurdunun temelleri Nisan 2012’de atılacak,Eylül 2012’ye yetiştirilecektir.ASHOKA, Sanskritçe'de "kederin yokluğu" anlamına gelmektedir. ASHOKA, adını M.Ö. 3. yüzyılda Hindistan’ ı birleştiren ve dünyanın ilk sosyal yenilikçilerinden biri olarak hatırlanan İmparator Ashoka'dan alır.

 • ASHOKA, Sanskritçe'de "kederin yokluğu" anlamına gelmektedir. ASHOKA, adını M.Ö. 3. yüzyılda Hindistan’ ı birleştiren ve dünyanın ilk sosyal yenilikçilerinden biri olarak hatırlanan İmparator Ashoka'dan alır.

 • ASHOKA organizasyonu, İmparator Ashoka'nın olağanüstü yaratıcı, küresel düşünen ve hoşgörülü ruhundan esinlenerek kurulmuştur.ASHOKA için seçilen ağaç, meşe ağacıdır. Güçlü, dayanıklı bir ağaç olan meşe ağacı, ASHOKA' nın bağlılığının gücünü ve sosyal girişimciliğin kurumlaşmasına olan katkısını temsil eder. Her yöne uzanan bir ağaç olan meşe ağacı, dünyanın her yanındaki sosyal girişimciler arasında işbirlikleri başlatan ve gelişmesine yardımcı olan ASHOKA programlarının boyutlarını sembolize eder. 

 • ASHOKA için seçilen ağaç, meşe ağacıdır. Güçlü, dayanıklı bir ağaç olan meşe ağacı, ASHOKA' nın bağlılığının gücünü ve sosyal girişimciliğin kurumlaşmasına olan katkısını temsil eder. Her yöne uzanan bir ağaç olan meşe ağacı, dünyanın her yanındaki sosyal girişimciler arasında işbirlikleri başlatan ve gelişmesine yardımcı olan ASHOKA programlarının boyutlarını sembolize eder. 

ASHOKA, 1980 yılında Hindistan’da kuruldu. Ashoka’nın kurucusu BİLL DRAYTON’dur. 3 yıl sonrasında Endonezya’da birtakım çalışmalar yapıldı. Ashoka 1986 yılına kadar bölgesel çalışmalarda bulundu. 1986 yılından sonra Brezilyalı üyeleri ile hız kazanan Ashoka’nın koordinasyon merkezi 2000 yılında ABD’ye taşındı.

 • ASHOKA, 1980 yılında Hindistan’da kuruldu. Ashoka’nın kurucusu BİLL DRAYTON’dur. 3 yıl sonrasında Endonezya’da birtakım çalışmalar yapıldı. Ashoka 1986 yılına kadar bölgesel çalışmalarda bulundu. 1986 yılından sonra Brezilyalı üyeleri ile hız kazanan Ashoka’nın koordinasyon merkezi 2000 yılında ABD’ye taşındı.Ashoka, uluslararası bir sosyal girişimciler kuruluşudur. Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, günümüzün acil toplumsal sorunlarına sistematik ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi-manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.

 • Ashoka, uluslararası bir sosyal girişimciler kuruluşudur. Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, günümüzün acil toplumsal sorunlarına sistematik ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi-manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.ASHOKA, pozitif sosyal değişimi desteklemenin en etkili yolunun, ulusal ya da küresel olarak uygulanabilir yenilikçi fikirler ve çözümlere sahip sosyal girişimcilere yatırım yapmak olduğu önermesine dayandırılarak gelişmiş bir oluşumdur.

 • ASHOKA, pozitif sosyal değişimi desteklemenin en etkili yolunun, ulusal ya da küresel olarak uygulanabilir yenilikçi fikirler ve çözümlere sahip sosyal girişimcilere yatırım yapmak olduğu önermesine dayandırılarak gelişmiş bir oluşumdur.ASHOKA bir kredi kuruluşu değildir. 

 • ASHOKA bir kredi kuruluşu değildir. 

 • ASHOKA devlet yardımı kabul eden bir organizasyon değildir. 

 • ASHOKA herhangi bir din veya siyasi görüşle bağlantılı bir oluşum değildir.

 • ASHOKA kar amacı güden bir organizasyon değildir.Bugün 70 ülkeden 3000’i aşkın Ashoka üyesi(Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim/gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar.

 • Bugün 70 ülkeden 3000’i aşkın Ashoka üyesi(Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim/gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar.Ashoka’nın seçim süreci tüm dünyada beş temel kritere dayanmaktadır. Bu kriterler;

 • Ashoka’nın seçim süreci tüm dünyada beş temel kritere dayanmaktadır. Bu kriterler;

 • Yenilikçilik

 • Yaratıcılık

 • Girişimcilik

 • Sosyal Etki

 • Etik Doku • Türkiye’de 2000 yılından beri faaliyet gösteren Ashoka’nın her biri kendi alanında lider 24 sosyal girişimci üyesi vardır.OTİSTİKLER DERNEĞİ; Psikolog Nevin Eracar, toplum tarafından dışlanan zihinsel engelli çocukları yeni bir entegrasyon yöntemiyola eğiten ilk kişi oldu. Farklı doğan ve farklı hareket eden insanlarla bir arada yaşamanın yollarını topluma gösteren bu yaklaşımı uygulayarak sistematik bir değişim yarattı. ‘Farklılıklar ile birlikte yaşamayı öğrenmek’ olgusunu ilk önce otistik çocuklarr ile yaptığı çalışmalarda hayata geçirdi.

 • OTİSTİKLER DERNEĞİ; Psikolog Nevin Eracar, toplum tarafından dışlanan zihinsel engelli çocukları yeni bir entegrasyon yöntemiyola eğiten ilk kişi oldu. Farklı doğan ve farklı hareket eden insanlarla bir arada yaşamanın yollarını topluma gösteren bu yaklaşımı uygulayarak sistematik bir değişim yarattı. ‘Farklılıklar ile birlikte yaşamayı öğrenmek’ olgusunu ilk önce otistik çocuklarr ile yaptığı çalışmalarda hayata geçirdi.ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ; Almanya Tübingen Üniversitesinde ‘İtalyan ve İngiliz Dili Edebiyatı’ okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek ‘engellilik’ sorununda toplumsal dönüşüm ve değişiklikler yapmak için çalışmaya başlayan Ercan Tutal 2002 yılında engellilerin sosyal yaşama tam ve eşit katılımını olanaklı kılan, uygunluk ve ulaşılabilirlik standartlarında öncü ve önder bir kuruluş olan Alternative Camp’ı kurdu. Alternatif Yaşam Derneği’nin (AYDER) kuruluşu daha sonradır.

 • ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ; Almanya Tübingen Üniversitesinde ‘İtalyan ve İngiliz Dili Edebiyatı’ okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek ‘engellilik’ sorununda toplumsal dönüşüm ve değişiklikler yapmak için çalışmaya başlayan Ercan Tutal 2002 yılında engellilerin sosyal yaşama tam ve eşit katılımını olanaklı kılan, uygunluk ve ulaşılabilirlik standartlarında öncü ve önder bir kuruluş olan Alternative Camp’ı kurdu. Alternatif Yaşam Derneği’nin (AYDER) kuruluşu daha sonradır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə