Havaalani sertiFİkasi başvuru formuYüklə 46,09 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü46,09 Kb.
#101674HAVAALANI SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU


ÖNEMLİ UYARI - LÜTFEN FORMU DOLDURMADAN ÖNCE BU KISMI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Başvurunuzun işleme alınmasındaki gecikmeleri önleyecek olması sebebiyle ilgili tüm soruları tam olarak cevaplamanız önem arz etmektedir. Bu sorulara vereceğiniz cevapların eksiksiz ve doğru olması, başvurunuz ile ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) yapılacak değerlendirme için önem arz etmektedir.

Havaalanı sertifikası verilebilmesi için, hem havaalanının hem de başvuru sahibinin sertifikanın verilmesine ilişkin emniyet ile ilgili gereklilikleri karşılaması ve bunun SHGM tarafından yapılan denetimlerle tespiti gerekmektedir. Bu gereklilikler içerisinde, söz konusu havaalanının, SHGM tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, sertifika talep edilen operasyonların mahiyetine ve ölçeğine uygun olarak denetimi ile başvuru sahibinin hava araçları için emniyetli bir işletme ortamı temin etme yetkinliğinin değerlendirilmesi hususları da yer almaktadır.

Bu başvuru forumunun 3.1 bölümünde yer alan işletmeye başlama tarihinin, Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)'nin 12 nci maddesi gereği, havaalanı sertifikası başvuru tarihinden en az 90 gün sonrasındaki bir tarih olması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Bu başvurudaki bütün hususlar için sunulacak belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin olması ve eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.


1.

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

NOT: Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde, güncel Özgeçmişi (CV) bu başvuru formunun ekinde ayrıca sunulmalıdır.

1.1

Başvuru sahibinin adı (Sertifikada yer alacağı şekilde yazılmalıdır.): ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................

1.2

İletişim Adresi: .................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

1.3

Telefon numarası: ............................................................................................................................................................

1.4

Faks numarası: .................................................................................................................................................................

1.5

E-posta adresi: .................................................................................................................................................................
2.

HAVAALANI BİLGİLERİ

2.1

Havaalanının adı (Sertifikada yer alacağı şekilde yazılmalıdır.):
.......................................................................................................................................................................................

2.2

Havaalanının adresi: ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2.3

Web sitesi adresi: ..........................................................................................................................................................

2.4

Havaalanının en yakındaki il ya da ilçeye göre konumu (deniz mili cinsinden): ............................................................
...........................................................................................................................................................................................

2.5

Havaalanı referans noktasının WGS 84 sistemine göre enlemi/boylamı (derece, dakika, saniye cinsinden) ve
rakımı: ..............................................................................................................................................................................

2.6

Havaalanı Referans Kodu (SHGM tarafından yayımlanan Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı’nda (SHT-HES) belirtildiği şekilde Kod Harfi ve Kod No’su belirtilecektir.)

..........................................................................................................................................................................................
NOT: Bu başvurunun ekinde, Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliğinin (SHY-14A) 8 nci maddesinde detayları açıklanan havaalanı planı sunulmalıdır.
3.

HAVAALANI FAALİYETLERİ

3.1

İşletmeye başlama tarihi*: (GG/AA/YYYY formatında yazılacaktır.)

 /  / 

* İşletmeye başlama tarihi, yeni inşa edilen havaalanları için inşaatın tamamlanmasının planlandığı tarih; işletilmekte olan havaalanları için ise yeni havaalanı işletmecisinin havaalanını işletmeye başlamayı planladığı tarih olarak tanımlanmaktadır. Bu tarih, Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)'nin 12 nci maddesi gereği, havaalanı sertifikası başvuru tarihinden en az 90 gün sonrasındaki bir tarih olmak zorundadır. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmez.


3.2

Kurtarma ve Yangınla Mücadele Kategorisi (SHGM tarafından yayımlanan Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı’nda (SHT-HES) belirtildiği şekilde sağlanacak kurtarma ve yangınla mücadele hizmeti için havaalanı kategorisi belirtilecektir.)
..........................................................................................................................................................................................
4.

HAVAALANININ KONTROLÜ

4.1

Havaalanı arazisinin mal sahibi misiniz ?

 EVET  HAYIR4.2

Cevabınız EVET ise araziye ilişkin sahip olunan hakların detayı (Tapu, vb.).

4.3

Cevabınız HAYIR ise

Arazinin mal sahibinin isim ve adresi:

Araziye ilişkin sahip olunan hakların detayı (Tapu, vb.).

Söz konusu arazinin havaalanı olarak başvuru sahibi tarafından kullanılmasına izin verildiğine ilişkin resmi belge:

Bu iznin başlama ve sona erme tarihleri: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

5.

DİĞER AÇIKLAMALAR

....................................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

6. EKLER

Aşağıdaki bilgi ve belgelerin bu başvuru formu ile birlikte sunulması gerekmektedir.

  1. Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan resmi belge. (Adı geçen Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapımına başlanan havaalanları için bu belgenin sunulması zorunlu değildir.)

  2. SHGM tarafından yayımlanan Havaalanı El Kitabı Talimatı’nda (SHT-HEK) belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanan Havaalanı El Kitabı (HEK). (Elektronik ortamda sunulacaktır.)

  3. ICAO tarafından yayımlanan Ek 15 Appendix 1'de yer alan AD 2.1-2.23 bölümlerinde yer alan bilgiler.

  1. Havaalanı planı*.

* Havaalanı planı, havaalanı sertifikası başvurusunun bir parçası olarak, varsa gelişime yönelik hususlar da dikkate alınarak havaalanının tam konumunu ve havaalanı arazisinin sınırları ile havaalanı referans noktasını ve koordinatlarını gösteren, üzerinde mevcut tüm pistler, taksiyolları, apronlar, tesisler ve yapılar ile yapılması planlanan tüm pistlerin açıkça gösterildiği, mevcut ve yapılması planlanan tüm pistlerin pist başlarına ait ED 50 sisteminde 3 derecelik UTM koordinatlarının yer aldığı, 1/10000 ölçekli olarak hazırlanmış ve başvuru sahibi tarafından onaylanmış plan olarak tanımlanmaktadır.

7. TAAHHÜT

Yukarıda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Başvuru Sahibinin (Tüzel kişiler için Sorumlu Yöneticinin) İmzası:


Adı ve Soyadı:


Unvanı:Tarih:


Havaalanı Sertifikası Başvuru Formu

Doküman No:

SHGM.HAD.46715750.FR.03

Revizyon No - Tarihi

01 – 01/11/2016

/
Yüklə 46,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə