HiTİT ÜNİversitesi İKTİsadi ve idari BİLİmler faküLtesiYüklə 19,15 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü19,15 Kb.
#82999

AÇIKLAMA


Sayfa yapısı, başlıklandırmalar ve düzeyleri, çalışmada bulunması gereken özet, anahtar sözcükler, giriş, sonuç kaynakça gibi kısımlar ve benzer biçimsel özellikler ekteki şablonda standartlaştırılmıştır. Benzer şekilde kaynakça düzenleme de eketki şablona göre yapılacaktır.

Ne zaman, hangi amaç ve mantıkla hangi usulle atıf yapılacağı gibi soruların yanıtları ise dağıtılacak olan metinde bulunmaktadır.

Hem ekteki şablonun hem de dağıtılacak metnin okuması mecburidir.

Ayrıca aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:

Ekte bulunan word dosyası, seminer metinlerinizin hazırlanmasında kullanılacaktır. Metinlerini bu dosyayı indirdikten sonra dosya adını değiştirerek bu şablona yazınız. Daha önce yazdığınız parçaları şablona eklemek isterseniz, sayfanın sağ üst köşesindeki "stiller" kısmından uygun stili seçerek şablondaki biçime uygun hale getiriniz.

Şablonda biçimler ve bölümlere dair parantez içinde yazılan açıklamalar bulunmaktadır. Yol gösterici bu açıklamaları, metninizin hazırlarken temizleyiniz.

Metinlerde atıf ve kaynak gösterme konularında APA sistemi esas alınacaktır. Verilecek okumada atıfların bu sisteme göre nasıl gösterileceği bulunacaktır. Kaynakçada ise, şablonda bulunan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nden yararlanılarak oluşturulmuş olan kısım dikkate alınacaktır.

Kitap, kitap bölümü, makale, internet sayfası gibi farklı kaynakların kaynakçada gösterilme biçimleri farklıdır. Şablondaki örnekleri dikkatlice okuyup öğreniniz.HİTİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
DEVLET KURAMLARI SEMİNER DERSİ ÖDEVİ

(2017-2018 GÜZ DÖNEMİ)

SEMİNER BAŞLIĞI

HAZIRLAYAN : AD SOYAD

ÖĞRENCİ NUMARASI : XXXXXXXXX

DERS SORUMLUSU : Yrd. Doç. Dr. Recep AYDIN

TESLİM TARİHİ : Aralık 2017 (veya Ocak 2018)

SEMİNER BAŞLIĞI (Stillerden “Başlık 1” isimli olan kullanılacak)


Stillere resimde gösterilen kısımdan ulaşılabilir:Özet

(Makaleniz hakkında kısaca konusu, amacı ve içindekileri içerecek kısa bilgi kısmından ibarettir. 75-125 kelime civarında olması yeterlidir (Stillerden “özet ve anahtar sözcük” adlı olan kullanılacaktır).Anahtar Sözcükler: aaaaa, bbbbbb, ccccc, ddddd, eeeeee

(Konunuzdaki en önemli kavramları sıralayacağınız en az üç en fazla beş sözcükten ibarettir. Kelimeler, virgülle birbirinden ayrılarak yazılır. Stillerden “özet ve anahtar sözcük” adlı olanı kullanılacaktır).


Giriş (Stillerden “Başlık 2” adlı olanı kullanılacaktır)


(Ayrıca belirtilen stiller dışındaki kısımda “Normal” adlı stil kullanılacaktır.)

(Giriş bölümü makalenin konu, amaç, kapsam, yöntem, sınırlılıklar ve planının birer cümleyle de olsa anlatıldığı kısımdır. Bu nedenle genellikle önce konu, amaç, kapsam, içerdikleri ve dışarıda bıraktıkları/ele almadığı konular anlatılır. Bundan sonraysa yeni bir paragraf olarak makalenin planı, hangi bölüm altında ne anlatılacağı gösterilip okuyucuya makaleyi okurken hangi sırayla gidileceği hakkında bilgi verilir.

Giriş bölümünün seminer ödevi kapsamında 200-300 sözcük civarında tutulması yeterlidir. Bu kısım formüle edilirken makalenin amacı diğer unsurlarına göre biraz daha genişçe ve net olarak anlatılırsa sonucu kaleme almak kolaylaşacaktır.)

Birinci Bölüm (Stillerden “Başlık 2” adlı olan kullanılacaktır)


(Makalenin planlanmasında konuya genel bir bakış sunan, kimi zaman konuyla ilgili literatürün incelendiği, temel tartışma alanının çerçevesinin çizilerek anlatıldığı kısımdır. Seminer ödevi kapsamında, konularınız genelden özele doğru kaleme alınmalıdır. Ödevinizde bu kısımda özellikle konunun yazındaki önemi ve temel tartışma başlıklarının anlatılması beklenmektedir.

Yazar odaklı incelemelerde, yazarın yaşadığı dönem, eserlerinin yoğunlaştığı alan ve eserlerinde ele aldığı konular gibi genel bilgiler verilmesi beklenmektedir.

Konu ya da akım odaklı incelemelerde konunun veya olgunun ortaya çıkışı ve gelişimi, literatürde tespit ettiğiniz temel tartışma başlıkları gibi genel bilgilerin verilmesi beklenmektedir. )

İkinci ve/veya Üçüncü Bölüm (Stillerden “Başlık 2” adlı olanı kullanılacaktır)


(Birinci bölümden sonra açılacak başlık sayısı seminer dersini alan öğrencilerin kendisine bırakılmıştır. Bu başlıklandırma sunuşlarla birlikte netleşeceğinden, yazıların kaç bölümden oluşacağını başta net olarak belirlemeye gerek bulunmamaktadır.

İlk bölümde genel hatları gösterilen tartışma alanının daha derinlikli incelenmesi bu başlık veya başlıklar altında gerçekleştirilecektir.

Bu kısım yazının akışında konunun biraz daha daraltıldığı kısım olarak tasarlanmalıdır. Özellikle ele aldığınız soru etrafında ilgilendiğiniz konu veya yazarın, devlet kuramlarıyla ilgili boyutunun incelenmesi beklenmektedir. Buna ilaveten ele alınan temel meselenin etraflıca tartışıldığı kısım da burasıdır.

Yazar temelli incelemelerde bu başlıklarda yazarın Siyaset Bilimi veya devlet kuramlarındaki özgün yeri ve önemi gibi konular ele alınmalı; ilaveten, yazarın ilgili eseri veya eserleri bu kısımda tanıtılmalı ve tartışılmalıdır.

Konu, kavram, olgu veya akım temelli incelemelerde konunun devlet kuramları açısından önemi ve güncel tartışmalar gibi daha spesifik bilgiler ile doğrudan konunun analizi ve ayrıntısıyla tartışılması bu bölüm veya bölümler altında kaleme alınacaktır.)

Sonuç


(Giriş kısmında formüle edilen temel amaca dair bulguların yer verildiği kısımdır. Bu kısmın biçimlenmesinde sunuşlar da yol gösterici olacaktır)

Yararlanılan Kaynaklar (Stillerden “Başlık 2” adlı olanı kullanılacaktır)


(Kaynakça yazımında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi esas alınmıştır. Kaynakça için gereken formata http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/8cae/6499/ce94/59845955350e5.pdf bağlantısından, s. 701 ve devamından erişilebilir.

Bu kısımda sadece atıf yapılan kaynakların künyelerinin bulunması beklenirken, teslim edilecek metnin bir seminer dersi ödevi olması nedeniyle doğrudan atıf yapılmamış olsa bile yararlanılmış olan başkaca kaynakların bu kısımda yer alması sorun oluşturmayacaktır. Buna rağmen kaynakçanın uzun tutulması için özel bir çaba harcamaya gerek yoktur. Kaynakçanın uzun olması ödevin iyi yapıldığını göstermez. Hatta ödev içerik açısından zayıfsa bu zayıflığın kaynakça uzun tutularak gizlenmeye çalışıldığı görüntüsü oluşturabilir.

Kaynakça yazılırken asılı paragraf olarak adlandırılan tarz esas alınmalıdır. Bunun için normal paragrafın tersine yukarıdaki stillerden “kaynakça” isimli olanının seçilmesi gerekmektedir.

Kaynakça yazılıp tamamlandıktan sonra kaynakların künyelerinin harf sırasıyla dizilmesi gerekmektedir. Elle yapılabileceği gibi, tüm kaynak künyeler seçildikten sonra en üstteki sırala sekmesi tıklanırsa, sonrasındaki adımlar takip edilerek bu sıralama otomatik olarak yapılmış olacaktır. Sırala sembolü ( AZ ) biçimindedir.)

ATAKAN, Kemal. (2003),  Çevre Sorunları ve Türkiye, Ankara: Gazi Kitabevi.

BULUT, Erol. (1998), Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. (2000), “Aylık İstatistikleri”, (erişim adresi: http://www. hazine.gov.tr/yayın.htm), (erişim tarihi: 23 Mart 2008).

NİŞANCI, Murat. (2003), “Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: 1994Türkiye Kentsel Kesim Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.8, S.23, ss. 155-166.Öğrenci Adı Soyadı, Bölümü, Numarası.


Yüklə 19,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə