HotăRÎre nr dinYüklə 209,94 Kb.
səhifə1/3
tarix18.08.2018
ölçüsü209,94 Kb.
#72333
  1   2   3

Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


HOTĂRÎRE nr. ______ din ___________


pentru aprobarea Reglementării tehnice ”Definirea, descrierea,

prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”

În temeiul Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea


de reglementare tehnică ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 293) cu modificările şi completările ulterioare, Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 314) cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul Hotărăşte:
1. Se aprobă Reglementarea tehnică ”Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, conform anexei.

  1. Prezenta Reglementare tehnică intră în vigoare în termen de o lună de la

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3.Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
PRIM-MINISTRU VLAD FILAT

Contrasemnează:

Vice-prim-ministru, VALERIU LAZĂR


ministrul economiei
şi comerţului

Aprobată prin Hotărîrea

Guvernului Republicii

Moldova nr. ___

din”___”___________ 201

REGLEMENTARE TEHNICĂ

Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetareabăuturilor alcoolice”
Prezenta Reglementare tehnică crează cadrul necesar aplicării Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 39/16 din 13 februarie 2008, Regulamentului (CEE) nr. 2009/92 al Comisiei din 20 iulie 1992 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a alcoolului etilic de origine agricolă utilizat la obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 203 din 21 iulie 1992, Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 al Comisiei din 19 decembrie 2000 de stabilire a metodelor comunitare de referinţă pentru analiza băuturilor spirtoase, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 333 din 29 decembrie 2000, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2091/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 322 din 27 noiembrie 2002.

I. Domeniu de aplicare

1. Prezenta Reglementare tehnică specifică este elaborată în dezvoltarea Reglementării tehnice ”Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 356 din 11 mai 2009 şi stabileşte reguli generale privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice în scopul prevenirii falsificării lor, atingerii unui nivel înalt de protecţie şi informare a consumatorilor, precum şi privind utilizarea alcoolului etilic rectificat şi/sau distilatelor de origine agricolă la fabricarea băuturilor alcoolice.

2. Sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice cad grupele de produse prezentate în tabelul de mai jos:


Poziţia tarifară din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova

Denumirea produselor (grupelor de produse)

2208

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică mai mică de 80 % vol., distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice

2208 20

Distilate de vin sau de tescovină de struguri şi băuturi alcoolice obţinute pe baza lor

2208 30

Whisky

2208 40

Rom şi rachiu de trestie de zahăr (tafia)

2208 50

Gin şi băutură alcoolică de ienupăr

2208 60

Vodcă

2208 70

Lichioruri

2208 90

Altele


II. Terminologie

3. În sensul prezentei Reglementări tehnice termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:1) băutură alcoolică - producţie alcoolică cu caracteristici organoleptice specifice şi concentraţia alcoolică de minim 15 % vol., fabricată fie din alcool etilic de origine agricolă rectificat sau din distilat de origine agricolă, sau prin combinarea lor, cu sau fără adaos de sucuri, macerate, morse, extracte, produse cu conţinut de zahăr, arome naturale sau substanţe aromatice, alte ingrediente şi apă condiţionată, fie numai din ingrediente naturale, destinată consumului uman.

2) alcool etilic de origine agricolă rectificatalcool etilic, ale cărui caracteristici sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta reglementare tehnică, obţinut prin rectificarea alcoolului brut şi/sau a lichidelor zaharoase fermentate, rezultate din materii prime agricole de origine vegetală;

3) distilat de origine agricolă - produs, obţinut prin distilarea fracţionată a materiilor prime agricole de origine vegetală fermentate, care are aromă şi gust specifice materiilor prime utilizate;

4) cidru de mere sau de pere pentru distilare – produs cu o concentraţie alcoolică de minim 4 % vol., obţinut prin fermentarea alcoolică completă a sucului de mere sau de pere proaspete;

5) apă condiţionată – apă cu duritatea totală de cel mult 0,36 mol/m3, obţinută prin metoda dedurizării, distilării, demineralizării, tratării sau filtrării apei potabile;

6) ape alcoolizate – amestec cu o concentraţie alcoolică cuprinsă între 20 % vol. şi 25 % vol., obţinut prin diluarea cu apă condiţionată a unui distilat pentru divin învechit, păstrat o anumită perioadă de timp la o anumită temperatură în butoaie de stejar sau în rezervoare în contact cu doagă de stejar;

7) extract de stejar – produs cu o concentraţie alcoolică cuprinsă între 36 % vol. şi 42 % vol., obţinut prin extragerea cu soluţie hidroalcoolică a substanţelor extractive din lemnul de stejar;

8) semifabricat pentru băuturi alcoolice - parte componentă a băuturilor

alcoolice sub formă de macerate alcoolizate, sucuri şi morse de fructe alcoolizate, distilat aromatic, siropuri de zahăr şi de melasă, alte semifabricate, preparate prealabil conform tehnologiilor în vigoare şi recepturilor;9) macerat alcoolizat - semifabricat pentru băuturi alcoolice, obţinut prin macerarea materiei prime vegetale proaspete sau uscate, aromatice sau nearomatice în soluţie hidroalcoolică cu concentraţia alcoolică cuprinsă între 40 % vol. şi 90 % vol.;

10) suc alcoolizat - semifabricat pentru băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică cuprinsă între 20 % vol. şi 25 % vol., obţinut prin presarea marcului de fructe şi pomuşoare şi alcoolizarea sucului obţinut cu alcool etilic de origine agricolă rectificat;

11) morsă alcoolizată - semifabricat pentru băuturi alcoolice obţinut prin extragerea substanţelor solubile din materie primă de fructe şi pomuşoare în stare proaspătă sau uscată cu soluţie hidroalcoolică cu concentraţia alcoolică cuprinsă între 30 % vol. şi 60 % vol.;

12) distilat aromatic – semifabricat pentru băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică cuprinsă între 60 % vol. şi 80 % vol., obţinut prin distilarea maceratelor alcoolizate de materii prime vegetale eterooleaginoase sau de fructe şi pomuşoare;

13) sirop de zahăr –soluţie hidrică de zaharoză cu fracţia masică a substanţei uscate de minim 62 %;

14) caramel de zahăr - colorant natural, obţinut în mod exclusiv prin încălzirea controlată a zaharozei, fără adaos de baze sau acizi minerali şi nici a altor aditivi chimici;

15) marc de fructe – produs obţinut atît din fructe proaspete, cît şi din fructe aflate în diferite stadii de maturare şi fermentare, zdrobite ori întregi, cu sau fără sîmburi, inclusiv resturi de fructe zdrobite, ce nu pot fi folosite la fabricarea gemurilor, dulceţurilor etc;

16) ingredientprodus agricol, vin, inclusiv aromatizat, bere şi aditivi alimentari, ce determină aroma, gustul şi culoarea băuturii alcoolice;

17) cupajare – operaţie care constă în amestecarea conform reţetelor a semifabricatelor pentru băuturi alcoolice, ingredientelor, coloranţilor alimentari, alcoolului etilic rectificat şi/sau distilatelor de origine agricolă, apei condiţionate în scopul obţinerii unei băuturi;

18) combinare – operaţie care constă în amestecul a două sau a mai multor distilate, provenite din aceeaşi materie primă agricolă, care, în funcţie de tehnologia de fabricare, instalaţiile de distilare şi durata de învechire, au diferenţe minore de compoziţie;

19) îndulcire - operaţie, care constă în utilizarea la prepararea băuturilor alcoolice a unuia sau mai multora produse cu conţinut de zahăr, cum sînt: zahărul cristal, dextroza, fructoza, glucoza, zahărul lichid, siropul de zahăr, siropul de zahăr invertit, siropul de melasă, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri concentrat, mistela, mustul de struguri proaspăt, mierea naturală, alte substanţe îndulcitoare naturale cu însuşiri analogice;

20) aromatizare - operaţie care constă în folosirea, în scopul producerii anumitor băuturi alcoolice a distilatelor aromatice, a uneia sau a mai multor arome naturale sau substanţe aromatice;

21) învechire – operaţie, care constă în păstrarea distilatelor de origine agricolă şi a băuturilor alcoolice, pe anumite perioade de timp, în vase corespunzătoare, în scopul declanşării şi dezvoltării naturale a anumitor reacţii, care conferă acestora calităţi organoleptice pe care nu le aveau anterior;

22) colorare – operaţie, care constă în utilizarea, în scopul producerii anumitor băuturi alcoolice, a unui sau a mai multor coloranţi alimentari;

23) concentraţie alcoolică - raportul dintre volumul de alcool în stare pură, la temperatura de 20 oC, conţinut în produs şi volumul total al acestui produs la aceeaşi temperatură;

24) conţinut în substanţe volatile – concentraţia în masă a substanţelor volatile, altele decît alcoolul etilic şi alcoolul metilic, prezente într-un distilat de origine agricolă sau într-o băutură alcoolică obţinută exclusiv din distilat de origine agricolă, substanţe care provin în exclusivitate din distilarea sau redistilarea materiilor prime utilizate;

25) loc de fabricare – localitatea în care are loc etapa finală din procesul tehnologic de producere a produsului care conferă băuturii alcoolice caracterul şi calităţile definitive esenţiale;

26) prezentare – termenii utilizaţi pe etichetă şi pe ambalaj, inclusiv în materialele publicitare şi în acţiunile de promovare a vînzărilor, în imagini sau altele, precum şi pe recipient, inclusiv pe sticlă şi pe dispozitivul de închidere;

27) etichetare (marcare) – orice cuvinte, mărci comerciale, mărci de fabrică, semne, elemente desenate sau scrise, ştampilate, reliefate sau imprimate pe ori ataşate la un recipient cu băuturi alcoolice şi poziţionate pe orice ambalaj, document de însoţire, notă, etichetă, banderolă sau coleretă, care însoţesc sau se referă la băutura alcoolică respectivă.
III. Grupe de produse din domeniul reglementat

  1. În funcţie de tehnologia de fabricare, materiile prime şi materialele

utilizate, caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice, băuturile alcoolice se grupează în conformitate cu definiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică.
IV. Norme generale privind fabricarea grupelor de produse

din domeniul reglementat

5. Băuturile alcoolice definite la punctele 1 – 15 din anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică:

1) sînt fabricate exclusiv din distilate de origine agricolă, prevăzute conform definiţiei;

2) nu conţin adaos de alcool etilic de origine agricolă rectificat, conform prezentei Reglementări tehnice;

3) nu sunt aromatizate;

4) sînt îndulcite pentru completarea gustului. Pentru îndulcire se utilizează numai siropul de zahăr conform prezentei Reglementări tehnice. Condiţiile de admisibilitate se stabilesc prin standardele conexe la prezenta Reglementare tehnică şi instrucţiunile tehnologice pentru fabricarea băuturilor alcoolice respective;

5) pentru adaptarea culorii băuturilor alcoolice, fabricate din distilate de origine agricolă, supuse unui proces de învechire, se utilizează numai caramelul de zahăr, conform prezentei Reglementări tehnice.

6. Băuturile alcoolice, definite la punctele 16 - 43 ale aceleiaşi anexe:

1) sînt fabricate din materia primă prevăzută în definiţia respectivă;

2) pot fi îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici;

3) pot conţine adaos de alcool;

4) pot fi aromatizate;

5) pot fi colorate.

7. Anexa nr. 3 poate fi completată cu alte băuturi alcoolice, care corespund definiţiei de la punctul 3, alineatul 1), dar nu îndeplinesc cerinţele pentru a fi incluse în grupele de produse de la 1 pînă la 43 şi care pot:

1) să fie fabricate din orice materie primă agricolă de origine vegetală prescrisă şi/sau din orice produs alimentar adecvat consumului uman;

2) să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici specifice ale produselor;

3) să fie aromatizate;

4) să conţină adaos de alcool;

5) să fie colorate.
V. Cerinţe esenţiale privind fabricarea băuturilor alcoolice

8. Pentru a putea fi comercializată în vederea consumului uman sub una din denumirile menţionate în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică, băutura alcoolică trebuie să corespundă definiţiei şi cerinţelor aplicabile conform standardelor naţionale voluntare – standardelor conexe.

9. Calitatea şi inofensivitatea băuturilor alcoolice trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al calităţii şi prin metode, care asigură prevenirea sistematică a pericolelor potenţiale şi oferă informaţii ce permit identificarea întreprinderii, echipei de producţie, datei fabricării, lotului de produs, cantităţii, tipului şi calităţii produselor.

10. Calitatea şi inofensivitatea băuturilor alcoolice presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise în timpul fabricării şi circuitului acestor produse, la ambalare, transport şi depozitare de către producători, importatori, distribuitori şi vînzători.

11. Localurile pentru fabricarea băuturilor alcoolice trebuie să corespundă regulilor şi normelor sanitare prescrise, să permită amplasarea şi monitorizarea echipamentului tehnologic, întreţinerea comodă a curăţeniei şi, acolo unde este necesar, dezinfectarea.

12. Localurile pentru fabricarea băuturilor alcoolice trebuie să fie asigurate cu apă potabilă.

13. Localurile pentru depozitarea materiei prime şi produselor finite trebuie să fie special echipate, ventilate, să asigure menţinerea temperaturii şi umidităţii prescrise. Totodată, producţia alcoolică de lichioruri şi rachiuri trebuie să fie ferită de acţiunea directă a razelor solare.

14. Utilajul tehnologic, inventarul şi recipientele, care vin în contact cu materiile prime şi producţia alcoolică finită trebuie să fie confecţionate din materiale, care nu transmit substanţe toxice la utilizarea lor conform destinaţiei, autorizate de către Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice, să permită întreţinerea, curăţarea, dezinfectarea şi monitorizarea.

15. Pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice se foloseşte utilaj tehnologic atestat în modul stabilit, dotat cu dispozitive pentru măsurarea cantităţii şi controlul concentraţiei alcoolice.

16. Pentru măsurarea cantităţii de alcool etilic se utilizează măsurătoare staţionare sau mobile, ca unitate de măsură considerînd 1 dal de alcool etilic anhidru la temperatura de 20 ºC.

17. La temperaturi, care diferă de cea de 20 ºC, pentru determinarea cantităţii reale, se introduce coeficientul de corecţie al dilatării volumice a măsurătorului conform tabelelor corespunzătoare.

18. Pentru fabricarea băuturilor alcoolice, a tuturor componentelor acestora, precum şi pentru dizolvarea coloranţilor, a aromelor, sau a oricăror altor aditivi autorizaţi, se utilizează exclusiv alcool etilic rectificat şi/sau distilate de origine agricolă conform prezentei Reglementări tehnice.

19. Pentru fabricarea băuturilor alcoolice se utilizează apă potabilă conform Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15 august 2007, condiţionată, cum este indicat la punctul 4, alineatul 5) din prezenta Reglementare tehnică.

20. Apa potabilă trebuie să fie incoloră, limpede, fără miros şi gust străine.

21. Este admisă utilizarea, după caz, a apei potabile necondiţionate cu duritatea totală de maxim 1 mol/m3, cu condiţia că adaosul ei nu diminuează calitatea produsului.

22. Pentru fabricarea băuturilor alcoolice se utilizează materie primă şi materiale, însoţite de certificate ce confirmă originea, calitatea şi siguranţa alimentară a lor.

23. La prepararea semifabricatelor pentru băuturi alcoolice se utilizează materie primă vegetală în stare proaspătă sau uscată, sănătoasă, fără mucegai şi iz străin, care după criteriul tehnologic se clasifică în:

1) aromatică (ierburi, flori, rădăcini şi rizomi, coajă lemnificată, fructe uscate, coji de fructe suculente);

2) nearomatică (ierburi, rădăcini şi rizomi);

3) de fructe şi pomuşoare.

24. Materia primă vegetală uscată se depozitează la o temperatură de la 0 ºC pînă la 4 ºC şi umiditatea relativă a aerului de la 70 % pînă la 75 %. Totodată materia primă nearomatică şi cea de fructe şi pomuşoare în stare uscată se depozitează separat de materia primă eterooleaginoasă.

25. Materia primă de fructe şi pomuşoare în stare proaspătă se procesează nu mai tîrziu de 2 d după colectare şi imediat după recepţionare.

26. Sucurile alcoolizate se păstrează cel mult 12 luni, morsele alcoolizate din materie primă proaspătă – cel mult 12 luni, morsele alcoolizate din materie primă uscată – cel mult 6 luni.

27. Alte materiale de cupaj, utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, după cum urmează:

acid citric monohidrat alimentar (E 330);

acid lactic alimentar (E 270);

acid L-ascorbic (E 300);

acid malic (E 296);

acid ortofosforic (E 338);

acid succinic (E 363);

acid tartric (E 334);

bere;


bicarbonat de sodiu;

concentrat de must de cvas, concentrate şi extracte de cvas;

coloranţi: curcumine (E 100), riboflavine (E 101), tartrazină (E 102), galben de quinoleină (E 104), sunset yellow FCF/orange yellow (E 110), carmine (E 120), azorubină, carmuazină (E 122), ponceau 4 R (E 124), alura red AC (E 129), albastru patent V (E 131), indigotină/indigocarmină (E 132), albastru de briliant FCF (E 133), clorofilă (E 140), complexe de cuproclorofilă (E 141), verde S (E 142), caramel Plain (1) (E 150a), caramel obţinut prin procedeul cu sulfat caustic (E 150 b), caramel obţinut prin procedeul cu amoniac (E 150c), caramel obţinut prin procedeul cu sulfat amoniacal (E 150d), negru de briliant BN (E 151), brun NT (E 155),caroteni (E 160a), extracte de paprica (E 160c), licopen (E 160 d), beta-apo-caroten (E 160 e), esterii etilic şi metilic ai acidului beta-apo-carotenic (E 160 f), luteină (E 161 b), concentrat antocianic (preparat prin metode fizice din struguri, fructe şi legume) (E 163), carbonaţi de calciu (E 170), oxizi de fier: roşu, galben (E 172);

divin;


extracte tanante;

асетат de sodiu (E 262);

glicerină alimentară distilată (E 422);

lapte praf degresat;

malţ de secară uscat;

melasă de amidon;

miere naturală;

miere artificială;

oţeturi şi acid acetic E 260;

ouă de găină;

substanţe aromatice naturale şi identice celor naturale;

sucuri de fructe şi pomuşoare alcoolizate;

sucuri concentrate de fructe şi struguri;

uleiuri eterice;

vanilină;

vin sec şi alcoolizat, inclusiv aromatizat;

zahăr cristal şi zahăr rafinat;

alte materiale sau produse alimentare, adecvate consumului uman.

28. La fabricarea băuturilor alcoolice pentru tratare şi filtrare se utilizează:

acid acetic glacial;

acid clorhidric tehnic;

acid ortofosforic;

albuş, obţinut din ouă de găină;

amidon de porumb şi de cartofi;

anioniţi;

apă distilată;

bentonite;

carton pentru filtrare;

cationiţi;

cărbune de lemn activ;

cărbune sulfonat;

clorură de calciu tehnică;

doagă de stejar;

gelatină;

nisip de cuarţ;

oxigen în stare gazoasă tehnic şi medicinal;

permanganat de potasiu;

pînze de bumbac şi mixte pentru filtrare;

poliacrilamidă (PAA);

polivinilpirolidonă (PVP);

preparate enzimatice;

sare de uz alimentar;

săruri NTF;

silicagel;

sodă caustică;

sodă calcinată tehnică;

sulfonol;

var nestins;

alte materiale, avizate în modul stabilit pentru utilizare în domeniul reglementat.

29. Procedeele tehnologice aplicate la procesarea materiei prime agricole, prepararea, tratarea şi filtrarea semifabricatelor pentru băuturi alcoolice şi băuturilor alcoolice trebuie să asigure calitatea şi siguranţa alimentară a lor.

30. Pentru ambalarea băuturilor alcoolice se utilizează materiale, avizate în modul stabilit, după cum urmează:

butelii de sticlă pentru lichide alimentare;

grafine de sticlă, de cristal, de porţelan, de ceramică;

ambalaje, care asigură integritatea buteliilor;

bandă adezivă de hîrtie sau polietilenă;

clame de metal;

dextrină;

dopuri de plută, cu dispersie sau alte tipuri de dopuri şi accesorii de închidere, confirmate în modul stabilit, care nu transmit substanţe toxice;

elemente de etichetare (etichete, colierete, capişoane etc);

hîrtie pentru împachetare.

31. Băuturile alcoolice plasate pe piaţă trebuie să posede caracteristici organoleptice tipice grupelor de produse din care fac parte şi materiilor prime utilizate, stabilite în instrucţiunile tehnologice şi standardele de firmă, elaborate şi aprobate în modul stabilit.

32. Indicii de inofensivitate alimentară şi limitele admisibile ale acestora se stabilesc de către organul de reglementare în domeniul Supravegherii Sănătăţii Publice.

33. Prelevarea probelor şi determinarea indicilor de calitate şi inofensivitate alimentară, se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză prevăzute în standardele naţionale voluntare aplicabile băuturilor alcoolice incluse în lista standardelor conexe. Lista standardelor conexe se elaborează şi se aprobă de către organul de reglementare în domeniul băuturilor alcoolice – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, fiind coordonată cu Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, şi se publică în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.

34. Aparatele de măsurare şi substanţele de referinţă utilizate pentru determinarea indicilor de calitate şi inofensivitate alimentară a materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite trebuie să fie verificate metrologic conform reglementărilor tehnice de metrologie legale.

35. Conformitatea băuturilor alcoolice cu prevederile prezentei Reglementări tehnice trebuie să fie atestată prin certificate de calitate, eliberate de organismul de certificare desemnat.

36. Produsele importate se supun certificării conformităţii potrivit procedurilor aplicate produselor indigene similare.

37. Termenul de valabilitate al certificatului de calitate pentru băuturile alcoolice se stabileşte pe perioada termenului de garanţie, stabilit de producător.

38. La expirarea termenului de garanţie iniţial, băuturile alcoolice pot fi supuse repetat certificării pentru obţinerea certificatului de calitate în modul stabilit.

39. Certificatul de calitate se eliberează repetat pe un termen nu mai mic de cît cel stabilit iniţial.

40. Producătorul, importatorul asigură conformitatea băuturilor alcoolice cu prezenta Reglementare tehnică pe toată perioada termenului de garanţie stabilit, cu condiţia respectării de către consumator a condiţiilor de transport şi depozitare.

41. Băuturile alcoolice neconforme prezentei Reglementări tehnice nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere în scopul consumului uman.


Kataloq: sites -> default -> files -> article
article -> Hors village Belbeuf Bibliothèque Rue du Général de Gaulle Expositions «Ne coupez pas»
article -> Guvernul republicii moldova
article -> Notă informativă
article -> Abordarea strategică privind valorificarea
article -> Tabelul divergenţelor la proiectul H. G. cu privire la aprobarea Regulamentelor privind crearea, menţinerea, dezvoltarea şi gestionarea fondului genetic de culturi agricole
article -> État de frais de mission concernant l’École Doctorale n°
article -> Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare efectuată pentru proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr
article -> Press release new ceps study argues European surveillance programmes should not escape eu scrutiny
article -> Notă informativă

Yüklə 209,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə