Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 6 din 04. 02. 2000 privind rezultatele controlului asupra procesuluiYüklə 65,96 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü65,96 Kb.
#98846

Hotărîrea Curţii de Conturi Nr.6 din 04.02.2000

privind rezultatele controlului asupra procesului

valorificării creditului BIRD şi donaţiilor acordate pentru

implementarea Primului Proiect de Cadastru


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.88-90/12 din 28.07.2000

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele controlului asupra

procesului valorificării creditului Băncii Internaţionale de

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi donaţiilor unor ţări, acordate

pentru implementarea Primului Proiect de Cadastru, în prezenţa

directorului general al Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi

Geodezie (ANCRFG) dl I.Stratulat, contabilului-şef al ANCRFG dna

E.Brucicovscaia, managerului Oficiului pentru Implementarea Primului

Proiect de Cadastru (OIPPC) dl G.Şarpac, viceministrului finanţelor dl

N.Luchian,

a c o n s t a t a t:

Creditul Băncii Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)

în sumă de 15,9 mil.dolari şi donaţiile unor ţări, acordate în scopul

implementării Primului Proiect de Cadastru, au fost valorificate cu

unele încălcări ale legislaţiei şi actelor normative în vigoare şi cu

abateri de la principiul eficienţei.

Primul Proiect de Cadastru (PPC) a fost iniţiat de Guvernul

Republicii Moldova, care în anul 1995 a solicitat asistenţa Băncii

Mondiale în dezvoltarea sistemului de înregistrare naţională unificată a

bunurilor imobile şi de eliberare a titlurilor de proprietate asupra

pămîntului urban şi rural, perfectarea unui sistem de drepturi clare şi

executorii asupra proprietăţii, în scopul promovării privatizării

pămîntului şi dezvoltării pieţei imobile. Drept rezultat, în anul 1996 a

fost încheiat Memorandumul dintre Guvernul Republicii Moldova, Banca

Mondială (BIRD) şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID); la

24.03.98 a fost estimată finanţarea necesarăpentru PPC în sumă de 24,6

mil.dolari, inclusiv contribuţia Guvernului Republicii Moldova - 4

mil.dolari, creditul BIRD (AID) - 15,9 mil. dolari, contribuţia

donatorilor (fără rambursare) - 4,7 mil.dolari (Guvernul Elveţiei - 2,8

mil.dolari, Guvernul Suediei - 1,8 mil.dolari, Guvernul Norvegiei -0,1

mil.dolari), iar la 8.06.98 a fost încheiat Acordul de creditare între

Guvernul Republicii Moldova şi AID în sumă de 15,9 mil.dolari, cu

condiţii favorabile: termenul de efectuare a disbursărilor - pînă la

28.02.2004; rambursarea - de la 15.01.2008 pînă la 15.07.2033; rata

dobînzii anuale - în mărime de 0,75% (pînă la 15.01.2008), de 1,25% (în

perioada 15.01.2008 - 15.07.2018), de 2,5% (în perioada 15.07.2018 -

15.07.2033); taxa de angajament pentru suma nedisbursată - de 0,5%.

Costul total al creditului pentru această perioadă trebuie să

alcătuiască 2,44 mil.dolari (15% pentru 35 ani). Plus la aceasta, pentru

asigurarea calităţii PPC Guvernul Japoniei a acordat două granturi în

sumă totală de 1,08 mil.dolari, care nu s-au inclus în costul PPC.

Responsabili pentru implementarea PPC sînt: ANCRFG (director general

dl I.Stratulat), creată în baza Agenţiei Naţionale pentru Geodezie,

Cartografie şi Cadastru, care a fost fondată prin Decretul Preşedintelui

Republicii Moldova nr.230 din 27.07.94 "Cu privire la înfiinţarea

Agenţiei Naţionale pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru", şi OIPPC,

instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.1027 din 6.11.97 "Privind

cererea Oficiului de Implementare a Primului Proiect de Cadastru"

(manager dl G.Şarpac).

Pînă la 1.07.99 pentru implementarea PPC s-au valorificat 1,44

mil.dolari din contul creditului (inclusiv 1,21 mil.dolari, primiţi în

avans de la BIRD înainte de deschiderea contului de credit), 1,08

mil.dolari din contul ambelor granturi japoneze, circa 1,2 mil.dolari

din contul donaţiei Guvernului Elveţiei, 34,4 mii lei din donaţia

Guvernului Norvegiei, 196 mii franci francezi din donaţia Guvernului

Franţei, 360 mii dolari din donaţia Guvernului Suediei (în total circa

4,1 mil.dolari).

La alegerea firmelor participante la valorificarea mijloacelor

financiare contractate de Guvernul Republicii Moldova au fost admise

unele abateri de la prevederile regulamentelor în vigoare.

Astfel, selectarea firmei de audit pentru controlul asupra

utilizării resurselor financiare în cadrul PPC, conform cerinţelor

Băncii Mondiale (art.4, secţ.4.01) şi termenelor de referinţă din

13.01.98, stabilite de Băncă, trebuia să fie efectuată prin tîrg

internaţional (internaţional shoping) din rîndul firmelor de audit care

dispun de auditori recunoscuţi de IFAC. Ca firmă învingătoare a fost

selectată firma "Industrial-Consult", care a cerut cel mai mic preţ, dar

la moment nu dispunea de asemenea auditori, fapt menţionat de Banca

Mondială în scrisoarea din 28.07.98. Documentul de membru asociat a fost

eliberat de IFAC la 19.05.98 şi prezentat cu întîrziere.

Contrar pct.6.1 al Acordului din 10.06.97, încheiat între Guvernul

Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Elveţiene, care prevedea că

consultantul elveţian - Compania "ITVAG" în coordonare cu conducerea

proiectului din Republica Moldova trebuiau să selecteze firmele

furnizoare de utilaj specializat prin concurs internaţional, contractele

de furnizare nr.001/98 din 5.06.98 (utilaj fotogrametric în sumă de 560

mii franci elveţieni) şi nr.002/98 din 27.08.98 (utilaj geodezic în sumă

de 655 mii franci elveţieni) cu firma "Leica Geosystems" şi nr.003/98

din 3.12.98 (în sumă de 150 mii franci elveţieni) - cu firma "ITV

Geomatic AG" au fost încheiate în urma concursului intern. Ca urmare a

acestui fapt, s-a stabilit că utilajul produs în Federaţia Rusă (4

Notebook cu programe, 4 acumulatoare şi 5 generatoare) în sumă de 16,4

mii dolari a fost livrat ANCRFG din numele firmei "ITV Geomatic AG", cu

care a fost încheiat contractul de livrare, prin intermediul firmelor

"Felix International", "Prosistems International" (San-Diego, SUA) şi

"Prozelit", Moldova.

Conform normelor aprobate de Banca Mondială, firma-consultant pentru

realizarea PPC trebuia să fie selectată prin organizarea unui tender

internaţional. Comisia guvernamentală de tender, în frunte cu

viceprim-ministrul dl V.Bulgari, a fost formată prin Dispoziţia

Guvernului nr.8-d din 15.01.98. Cu încălcarea normelor menţionate, prima

şedinţă a comisiei de tender de însemnătate principială (prezentarea şi

deschiderea ofertelor firmelor) a avut loc la 17.11.97, cu mult înainte

de crearea ei oficială. Procesul-verbal din 19.01.98 al şedinţei

comisiei de tender, la care s-a hotărît numirea ca învingătoare la

tender a firmei "Siemens-Nixdorf", n-a fost semnat de majoritatea

membrilor comisiei, iar Banca Mondială n-a acceptat această propunere şi

a propus un grant pentru servicii de consultanţă. În calitate de

consultanţi ai PPC au fost numite firmele suedeze "Swedesurvey AG" şi

"Hiab International AB", care au prezentat o ofertă comună pentru

serviciile de consultanţă în cadrul Asistenţei Tehnice pentru Primul

Proiect de Cadastru, finanţat din donaţia Suediei la concursul din

22.04.98, anunţat de Agenţia Suedeză de Cooperare a Dezvoltării

Internationale (SIDA) din numele ANCRFG, şi cu care la 23.09.98 a fost

încheiat contractul pentru serviciile de consultanţă nr.IS/05-GS-01 în

sumă de 14 mil.crone suedeze (1,8 mil.dolari).

Este vădit accentul pus pe utilizarea resurselor financiare în

scopul acordării asistenţei tehnice (serviciilor de consultanţă) de

către specialiştii străini şi locali în detrimentul procurării

utilajului şi investiţiilor. Astfel, din contul primelor două aconturi

acordate din credit în sumă de 1,7 mil.dolari au fost planificate

cheltuieli de circa 600 mii dolari pentru servicii tehnice cu toate că

pentru aceleaşi scopuri au fost repartizate peste 3 mil.dolari, primiţi

în calitate de granturi şi donaţii. Pe parcursul valorificării au fost

încălcate chiar şi aceste proporţii. Astfel, la valorificarea primului

avans, care a alcătuit suma de 699 mii dolari, a fost admisă devierea de

la bugetul prevăzut în scrisoarea de acord a BIRD din 5.03.96, prin care

a fost aprobat acest avans, fiind efectuate cheltuieli cu 5 mii dolari

mai mult pentru categoria "Servicii tehnice", în defavoarea categoriei

"Mărfuri şi echipament".

Documentarea cheltuielilor pentru serviciile de consultanţă atît din

partea experţilor străini, cît şi din partea celor locali în cadrul

ANCRFG şi OIPPC este efectuată la nivel nesatisfăcător.

Valorificarea granturilor japoneze în sumă de 1,078 mil.dolari,

efectuată de firma "ILIS", Olanda (învingătoare a tenderului organizat

de ANCRFG în perioada 30.04.96-15.05.96 şi acceptată de BIRD la

21.05.96), la comanda ANCRFG, conform contractelor (încheiate între

acestea) din 22.05.96, din 15.05.96, din 20.11.96 şi din 17.02.97,

prevedea un şir de lucrări descrise detaliat (conţinutul, termenul de

îndeplinire, modul de raportare, condiţiile de plată), care urmau să fie

achitate după îndeplinirea lor, în urma scrisorii adresate BIRD din

partea conducerii beneficiarului. Deşi toate achitările cu firma "ILIS"

au fost efectuate în termenele preconizate, la ANCRFG şi OIPPC nu există

rapoarte intermediare, acte sau certificate de predare-primire a

lucrărilor şi serviciilor pe etape, cum este prevăzut în pp.1.7, 3.6,

3.7 şi 6.4 ale contractelor, ci doar două rapoarte finale, elaborate de

această firmă în august 1997 şi martie 1998, care conţin recomandaţii

generale în vederea implementării Proiectului de Cadastru. Totodată, din

cauza lipsei documentelor necesare, suma de 1,08 mil.dolari n-a fost

reflectată în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare ale ANCRFG,

prin ce sînt încălcate art.8, 31, 32 şi 54 ale Legii contabilităţii

nr.426-XIII din 4.04.95, care obligă conducătorii instituţiilor bugetare

să creeze condiţii necesare pentru ţinerea contabilităţii, întocmirea şi

prezentarea în termen a dărilor de seamă şi interzice deţinerea de

valori materiale şi băneşti sub orice titlu, a oricăror drepturi şi

obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale

fără înregistrare în contabilitate.

Analiza documentelor prezentate denotă că firma-consultant "ILIS",

fiind remunerată pe deplin, nu şi-a îndeplinit întocmai obligaţiunile.

Astfel, n-a fost procurat tot echipamentul necesar pentru instalarea

bazelor de date regionale şi acordarea serviciilor cadastrale în

raioanele desemnate de proiectul-pilot, ceea ce contravine pct.1.1 al

anexei A a contractului din 22.05.96. Sursele financiare nevalorificate

în domeniie nominalizate au fost canalizate la elaborarea programelor

pentru sistemele informaţionale. Au fost îndeplinite cu unele întîrzieri

şi luate la evidenţă după terminarea controlului lucrările (prevăzute în

anexele A, D şi F ale contractului) de elaborare a programelor de

deservire a bazelor de date pentru cadastrul juridic în sumă de 87,5 mii

dolari.

Serviciile de consultanţă, prestate de firmele suedeze "SwedesurveyAG" şi "Hifab International AB" în cadrul valorificării donaţiei

acordate de Guvernul Suediei pentru realizarea PPC, de asemenea, sînt

achitate şi luate la evidenţa contabilă în baza unor rapoarte lunare şi

invoice-uri, care conţin doar articole generale de cheltuieli, fără

anexarea unor documente contabile primare ce ar oglindi cheltuielile

real efectuate.

Acordarea serviciilor de către consultanţi, experţi şi personalul

local a fost efectuată în baza contractelor de muncă, încheiate de

ANCRFG, care poartă un caracter formal, nu conţin volumul de lucrări,

lipsesc tarifele etc., iar achitarea pentru servicii din partea ANCRFG

s-a efectuat fără întocmirea actelor de îndeplinire a lucrărilor.

Astfel, ca şi multe alte contracte similare, Contractul de muncă nr.14

din 20.04.96, încheiat cu persoana fizică E.Rusnac, pentru traducerea

ofertelor firmei "ILIS" din limba engleză în română în sumă de 1120 lei,

nu conţine volumul lucrărilor (numărul de pagini, cuvinte etc.), iar

achitarea este făcută în lipsa unui act de primire a lucrărilor.

Din mijloacele financiare supuse controlului au fost procurate şi

puse la dispoziţia ANCRFG şi OIPPC mijloace fixe în sumă totală de 6,6

mil.lei (3,8 mil.lei din donaţia Guvernului Elveţiei, 183 mii lei din

primul grant japonez, 2,6 mil.lei din contul creditului). Însă la ANCRFG

au fost comise încălcări în evidenţa şi păstrarea integrităţii

patrimoniului de stat.

Din partea conducerii şi OIPPC (dl G.Şarpac) a fost încălcată în

unele cazuri Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4.04.95 (art.8, 39,

40, 42 (c)), prin nereflectarea sau reflectarea cu întîrziere în

evidenţa contabilă a mijloacelor fixe primite. Astfel, din avansul doi,

primit din contul creditului în lunile iulie-august 1998, au fost

procurate mai multe unităţi de mijloace fixe, din care pînă în luna mai

1999 n-au fost luate la evidenţă două microbuze UAZ în sumă de 84 mii

lei, un microbuz "Toyota" în sumă de 72 mii lei, trei autoturisme "Niva"

în sumă de 123 mii lei, 9 unităţi de aparate fax şi xerox în sumă de 42

mii lei, utilaj pentru reţeaua de computere în sumă de 147 mii lei etc.

În urma inventarierii acestor mijloace a fost stabilită lipsa în incinta

Agenţiei a unei fotocamere "Canon-EOS50" în sumă de 5,5 mii lei şi a

unui minicasetofon "Panasonic RQ-A171" în sumă de 2,7 mii lei, care se

păstrau în mod inadmisibil în afara oficiului la specialistul pentru

mass-media. S-a stabilit şi lipsa a 16 unităţi de mijloace fixe în sumă

de 130 mii lei (computere, utilaj electronic), inclusiv în sumă de 115

mii lei în urma furtului săvîrşit pe 14.10.98 la ANCRFG şi Institutul

"INGEOCAD". Întru reîntoarcerea utilajului nominalizat a fost solicitată

intervenţia organelor de anchetă preliminară, care au intentat un dosar

penal.


Din donaţia Guvernului Elveţiei în lunile mai-septembrie 1998 au

fost primite mijloace fixe în sumă de 324 mii lei, care pînă la 1.05.99

n-au fost luate la evidenţa contabilă. Mai mult decît atît, mijloacele

fixe, nefiind luate la evidenţa contabilă, au fost repartizate

instituţiilor subordonate prin ordinele dlor I.Stratulat şi G.Şarpac,

fără întocmirea în modul cuvenit a documentelor de predare.

În urma livrărilor de utilaj, prevăzute de contractele încheiate cu

firma "Leica" în august-septembrie 1998, în evidenţa contabilă a OIPPC

abia în luna aprilie 1999 a fost reflectată la contul 013 "mijloace

fixe" suma de 3,8 mil.lei. La contul 250 "cheltuieli" a fost reflectată

suma indicată în invoice-uri şi declaraţii vamale în mărime de 5,1

mil.lei, sau cu 1,36 mil.lei mai mult, sumă neconfirmată prin nici un

act de predare-primire a mărfurilor şi serviciilor. Această greşeală se

datorează în cea mai mare măsură unor greşeli admise de inspectorii

vamali cu numerele personale 144 şi 260, care au confirmat importul

utilajului neexistent în sumă de 1,36 mil.lei, descifrat în invoice-uri

ca sumă pentru deservirea utilajului primit, ce urmează a fi efectuată

pe parcursul a doi ani. Tot la cheltuieli a fost reflectată primirea de

la aceeaşi firmă a sistemului de programe în sumă de 58 mii lei.

În evidenţa sintetică şi analitică la OIPPC şi ANCRFG în timpul

efectuării controlului predomina dezordinea, lipseau bilanţurile din

momentul instituirii OIPPC (10.03.98), iar în bilanţul ANCRFG din

1.01.99 au fost incluse solduri incorecte. Contrar condiţiilor înaintate

de Bănca Mondială, nu toate cheltuielile efectuate de ANCRFG pentru

realizarea PPC (procurarea echipamentului, utilajului, mărfurilor,

serviciilor tehnice, serviciilor de consultanţă etc.) din contul

creditului şi donaţiilor pînă la instituirea OIPPC au fost trecute la

balanţa ultimului.

ANCRFG n-a realizat măsurile necesare pentru începutul deservirii

creditului primit şi rambursarea lui pe viitor.

În perioada anilor 1997-1998 ANCRFG a dat în arendă diverselor

organizaţii subordonate de profil, pe un termen de pînă la 5 ani, utilaj

în sumă de peste 2 mil.lei. Însă contractele de arendă, încheiate cu

aceste organizaţii, sînt imperfecte. În ele nu se prevăd condiţiile de

arendă, plata pentru arendă, modalitatea de acoperire a cheltuielior de

amortizare a utilajului (inclusiv a creditelor şi dobînzii), astfel

fiind încălcată de către ANCRFG (dl I.Stratulat) art.9 al Legii cu

privire la arendă nr.861-XII din 14.01.92 şi condiţiile din scrisoarea

Ministerului Finanţelor nr.04/4-3/9 din 10.02.95 "Despre plata de

arendă".


Ministerul Finanţelor şi ANCRFG nu au îndeplinit prevederile

Hotărîrii Guvernului nr.978 din 18.09.98, în ce priveşte deschiderea

contului fondului de garanţie al ANCRFG şi a unui cont special al

Ministerului Finanţelor.

Încălcările şi neajunsurile depistate la contractarea livrărilor şi

serviciilor, nivelul scăzut al ţinerii evidenţei contabile în cadrul

Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie (dl

I.Stratulat) şi Oficiului pentru Implementarea Primului Proiect de

Cadastru (dl G.Şarpac) au dus la diminuarea eficienţei valorificării

resurselor financiare împrumutate şi primite ca donaţie de către stat.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile admise

de ANCRFG şi OIPPC la valorificarea resurselor financiare primite din

contul creditului şi în calitate de donaţie, în conformitate cu art.18

şi 25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 8 decembrie

1994,

h o t ă r ă ş t e:1. A informa Guvernul Republicii Moldova despre încălcările şi

neajunsurile admise de Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi

Geodezie (dl I.Stratulat) şi de Oficiul pentru Implementarea Primului

Proiect de Cadastru (dl G.Şarpac) în procesul valorificării mijloacelor

financiare primite din primul şi al doilea acont din contul creditului

BIRD şi mijloacelor donate de guvernele altor ţări, precum şi despre

eficienţa redusă a utilizării donaţiilor externe, primite în formă de

asistenţă tehnică.

2. A lua act, că:

- dnii M.Capşa, A.Beţco, E.Torgai şi R.Harea, care au activat în

funcţiile de contabili-şefi la ANCRFG şi OIPPC, în perioada supusă

controlului au fost eliberaţi din posturile ocupate;

- în perioada de după efectuarea controlului la ANCRFG şi OIPPC au

fost lichidate, practic, toate încălcările şi greşelile depistate în

evidenţa contabilă, din partea conducerii au fost întreprinse măsuri

pentru acumularea mijloacelor necesare deservirii pe viitor a creditului.

3. A cere de la ANCRFG (dl I.Stratulat) şi OIPPC(dl G.Şarpac):

- luarea măsurilor pentru neadmiterea pe viitor a încălcărilor în

evidenţa contabilă;

- remiterea către organele de drept a materialelor privind furturile

şi dispariţia de mijloace fixe.

4. A cere de la Ministerul Finanţelor (dl M.Manole) îndeplinirea

întocmai a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.978 din 18.09.98, în ce

priveşte luarea măsurilor necesare pentru deservirea şi rambursarea

creditului.

5. Despre îndeplinirea pct.3 şi pct.4 ale prezentei hotărîri a

informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de

Justiţie în termen de 10 zile de la data primirii.
PREŞEDINTELE

CURŢII DE CONTURI Vasile COZMA


Chişinău, 4 februarie 2000.

Nr. 6.

Yüklə 65,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə